575. sednica Vlade Republike Srbije, 22. decembar 2011. godine

Na osnovu člana 33. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11) i člana 10. stav 2. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11 i 37/11),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANA

ODBORA ZA PRIVREDU I FINANSIJE

I

Razrešavaju se dužnosti u Odboru za privredu i finansije:

1. Božidar Đelić, predsednik,

2. Dušan Nikezić, član.

II

U Odbor za privredu i finansije imenuju se:

1) za predsednika:

– Dušan Nikezić, državni sekretar u Ministarstvu finansija,

2) za člana:

– Tamara Stojčević, Generalni sekretar Vlade.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-9837/2011

U Beogradu, 22. decembra 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Ostavite komentar