68. sednica Vlade Republike Srbije, 20. maj 2013. godine

Na osnovu člana 48. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, broj 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U KRALJEVU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Doma učenika srednjih škola u Kraljevu:

1. Aca T. Nikolić, predsednik,

2. Stojan Kaličanin, član,

3. Radovan Petrović, član,

4. Nebojša Prekić, član,

5. Nebojša Radulović, član,

6. Dragan Andrijanić, član,

7. Branislav Miljković, član,

8. Slobodan Milićević, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-2640/2013-1

U Beogradu, 20. maja 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 48. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, broj 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U KRALJEVU

I

U Upravni odbor Doma učenika srednjih škola u Kraljevu imenuju se:

1) za predsednika:

– Vukosav Konjikušić, strukovni menadžer;

2) za članove:

predstavnici osnivača:

(1) Aca T. Nikolić, ekonomista,

(2) Slavko Pavlović, penzioner;

predstavnici roditelja učenika:

(1) Nataša Premović, prosvetni radnik,

(2) Nebojša Lešević, konobar;

predstavnici zaposlenih u ustanovi:

(1) Milenko Krunić, vaspitač u Domu učenika,

(2) Miško Ilić, radnik na obezbeđenju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-2643/2013-1

U Beogradu, 20. maja 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 48. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, broj 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U PROKUPLJU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Doma učenika srednjih škola u Prokuplju:

1. Dejan Ćurčić, predsednik,

2. Igor Zlatković, član,

3. Ivan Mirović, član,

4. Jordan Parezanović, član,

5. Mirjana Krstić, član,

6. Dobrivoje Tomić, član,

7. Maja Milošević, član,

8. Lidija Đorđević, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-2557/2013-1

U Beogradu, 20. maja 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 48. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, broj 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

DOMA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U PROKUPLJU

I

U Upravni odbor Doma učenika srednjih škola u Prokuplju imenuju se:

1) za predsednika:

– Dejan Ćurčić, privatni preduzetnik;

2) za članove:

predstavnici osnivača:

(1) Dejan Lazić, privatni preduzetnik,

(2) Čedomir Ivković, agroekonomista;

predstavnici roditelja učenika:

(1) Dobrivoje Tomić, preduzetnik iz Aleksandrovca,

(2) Nenad Ivković, šofer iz Prokuplja;

predstavnici zaposlenih u ustanovi:

(1) Maja Milošević, dipl. pravnik, sekretar Doma učenika,

(2) Dragana Arsić Pribanović, dipl. filolog, vaspitač u Domu učenika.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-2564/2013-1

U Beogradu, 20. maja 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE, TRGOVINE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Razrešava se Miloš Milovanović dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede – Sektor za poljoprivrednu politiku i međunarodnu saradnju, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3430/2013

U Beogradu, 20. maja 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA MINISTRA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

I

Postavlja se Nenad Katanić za pomoćnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Sektor za poljoprivrednu politiku.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3431/2013

U Beogradu, 20. maja 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 16. Sporazuma između Srbije i Crne Gore i Republike Hrvatske o zaštiti prava srpske i crnogorske manjine u Republici Hrvatskoj i hrvatske manjine u Srbiji i Crnoj Gori („Službeni list SCG” – Međunarodni ugovori, broj 3/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA

MEĐUVLADINOG MEŠOVITOG ODBORA SA REPUBLIKOM HRVATSKOM

I

Konstatuje se da je Janku Veselinoviću prestala dužnost predsednika srpskog dela međuvladinog Mešovitog odbora sa Republikom Hrvatskom.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3302/2013

U Beogradu, 20. maja 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 16. Sporazuma između Srbije i Crne Gore i Republike Hrvatske o zaštiti prava srpske i crnogorske manjine u Republici Hrvatskoj i hrvatske manjine u Srbiji i Crnoj Gori („Službeni list SCG” – Međunarodni ugovori, broj 3/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA SRPSKOG DELA

MEĐUVLADINOG MEŠOVITOG ODBORA SA REPUBLIKOM HRVATSKOM

I

Imenuje se dr Suzana Paunović za predsednika srpskog dela međuvladinog Mešovitog odbora sa Republikom Hrvatskom.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3304/2013

U Beogradu, 20. maja 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA VETERINARSKOG SPECIJALISTIČKOG INSTITUTASOMBORSA SEDIŠTEM U SOMBORU

I

Razrešava se Zoran Vasiljević dužnosti direktora Veterinarskog specijalističkog instituta „Sombor” sa sedištem u Somboru.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3309/2013

U Beogradu, 20. maja 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU DIREKTORA VETERINARSKOG SPECIJALISTIČKOG INSTITUTASOMBORSA SEDIŠTEM U SOMBORU

I

Imenuje se Petar Milović za direktora Veterinarskog specijalističkog instituta „Sombor” sa sedištem u Somboru.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3310/2013

U Beogradu, 20. maja 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 20. stav 4. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA VETERINARSKOG SPECIJALISTIČKOG INSTITUTASOMBORSA SEDIŠTEM

U SOMBORU

I

Razrešava se Petar Milović dužnosti predsednika Upravnog odbora Veterinarskog specijalističkog instituta „Sombor” sa sedištem u Somboru.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3306/2013

U Beogradu, 20. maja 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 20. stav 4. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA VETERINARSKOG SPECIJALISTIČKOG INSTITUTASOMBORSA SEDIŠTEM

U SOMBORU

I

Imenuje se Ljubomir Đapić, dipl. veterinar, za predsednika Upravnog odbora Veterinarskog specijalističkog instituta „Sombor” sa sedištem u Somboru.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3308/2013

U Beogradu, 20. maja 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 20. stav 4. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA VETERINARSKOG SPECIJALISTIČKOG INSTITUTAPANČEVOSA SEDIŠTEM

U PANČEVU

I

U Upravni odbor Veterinarskog specijalističkog instituta „Pančevo” sa sedištem u Pančevu imenuju se za članove:

1. dr Pavle Gavrilović, doktor veterinarske medicine, Veterinarski specijalistički institut „Pančevo” sa sedištem u Pančevu,

2. Aleksandar Živulj, doktor veterinarske medicine, Veterinarski specijalistički institut „Pančevo” sa sedištem u Pančevu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3424/2013

U Beogradu, 20. maja 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 48. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, broj 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

STUDENTSKOG CENTRA U KRAGUJEVCU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Studentskog centra u Kragujevcu:

1. Milutin Varjačić, predsednik,

2. Milorad Radovanović, član,

3. Vladan Simović, član,

4. Vladimir Dobi, član,

5. prof. dr Slobodanka Metiljević, član,

6. Srboljub Vasović, član,

7. Radmilo Petrović, član,

8. Nevenka Bogdanović, član,

9. Jovan Ranković, član,

10. Dušan Aleksić, član,

11. Slavoljub Božinovski, član,

12. Petar Rosić, član,

13. prof. dr sci. med. Aleksandar Živanović, član,

14. prof. dr Živadin Bugarčić, član,

15. prof. dr sci. med. Dragan Čanović, član,

16. Dragan Škevin, član,

17. Desimir Bazić, član,

18. Darko Filipović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3416/2013

U Beogradu, 20. maja 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 48. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, broj 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA STUDENTSKOG CENTRA U KRAGUJEVCU

I

U Upravni odbor Studentskog centra u Kragujevcu imenuju se:

1) za predsednika:

– Milan Mijailović, diplomirani hemičar za zaštitu životne sredine;

2) za članove:

predstavnici osnivača:

(1) Nemanja Đorić, diplomirani ekonomista,

(2) Radmilo Petrović, profesor univerziteta u penziji,

(3) Milutin Varjačić, dipl. mašinski inženjer, „Energetika”, Kragujevac;

predstavnici univerziteta:

(1) prof. dr Živadin Bugarčić, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu;

predstavnici studenata:

(1) Nikola Ivković, student Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu,

(2) Nedeljko Mišić, student Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu;

predstavnici zaposlenih u ustanovi:

(1) Dragan Škevin, diplomirani menadžer, administrator računarske mreže,

(2) Katarina Petrović Pejčinović, ekonomista, referent za smeštaj.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3418/2013

U Beogradu, 20. maja 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 400a stav 1. Zakona o preduzećima („Službeni glasnik SRJ”, br. 29/96, 33/96-ispravka, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01 – SUS, 36/02 i „Službeni glasnik RS”, br. 125/04 – dr. zakon, 36/11 – dr. zakon i 99/11 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA U SKUPŠTINI DPBEOGRADSKI SAJAM

I

Razrešavaju se dužnosti u Skupštini DP „Beogradski sajam” predstavnici društvenog kapitala izvan preduzeća:

1. Ivana Marković,

2. Zoran Terzić,

3. Zvonko Filipović.

II

U Skupštinu DP „Beogradski sajam” imenuju se za predstavnike društvenog kapitala izvan preduzeća:

1. Momčilo Minić, dipl. ekonomista iz Beograda,

2. Jugoslav Stajkovac, magistar agroekonomije iz Aleksandrovca,

3. Miloje Erić, vazduhoplovni elektroinženjer iz Beograda.

III

Ovlašćenja predsednika Skupštine DP „Beogradski sajam” vršiće Momčilo Minić.

IV

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3429/2013-1

U Beogradu, 20. maja 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 400a stav 1. Zakona o preduzećima („Službeni glasnik SRJ”, br. 29/96, 33/96-ispravka, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01 – SUS, 36/02 i „Službeni glasnik RS”, br. 125/04 – dr. zakon, 36/11 – dr. zakon i 99/11 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA

U UPRAVNOM ODBORU DPBEOGRADSKI SAJAM

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru DP „Beogradski sajam” predstavnici društvenog kapitala izvan preduzeća:

1. Vlastimir Bađević,

2. Marko Kronja,

3. Dušan Đaković,

4. Čedomir Petković,

5. Miloš Anđić.

II

U Upravni odbor DP „Beogradski sajam” imenuju se za predstavnike društvenog kapitala izvan preduzeća:

1. Miroslav Milošević, dipl. pravnik iz Beograda,

2. Aleksandar Joksimović, meteorološki tehničar iz Beograda,

3. Saša Cukavac, dipl. ekonomista iz Beograda,

4. Zoran Vorkapić, dipl. inženjer mašinstva iz Velike Grede,

5. Dušan Đaković, inž. organizacije rada iz Beograda.

III

Ovlašćenja predsednika Upravnog odbora DP „Beogradski sajam” vršiće Miroslav Milošević.

IV

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3426/2013-2

U Beogradu, 20. maja 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU SEKRETARA MINISTARSTVA SPOLJNE

I UNUTRAŠNJE TRGOVINE I TELEKOMUNIKACIJA

I

Razrešava se Predrag Peruničić dužnosti sekretara Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, zbog postavljenja na položaj sekretara Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3392/2013

U Beogradu, 20. maja 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 –ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU NA POLOŽAJ SEKRETARA MINISTARSTVA SPOLJNE I UNUTRAŠNJE TRGOVINE I TELEKOMUNIKACIJA

I

Postavlja se Predrag Peruničić na položaj sekretara Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3394/2013

U Beogradu, 20. maja 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 20. stav 4. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA VETERINARSKOG SPECIJALISTIČKOG INSTITUTAZAJEČARSA SEDIŠTEM

U ZAJEČARU

I

Razrešava se Miodrag Nikolić dužnosti predsednika Upravnog odbora Veterinarskog specijalističkog instituta „Zaječar” sa sedištem u Zaječaru.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3441/2013

U Beogradu, 20. maja 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka), člana 12. stav 2. Zakona o Agenciji za privatizaciju („Službeni glasnik RS”, br. 38/01, 135/04 i 30/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU

I

U Rešenju o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Agencije za privatizaciju („Službeni glasnik RS”, broj 29/13), u tački I, podtačka 2), redni broj (3), menja se i glasi:

„(3) Zoran Mihajlović, dipl. ekonomista iz Novog Sada,”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3440/2013

U Beogradu, 20. maja 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12) i člana 10. stav 2. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11 i 30/13),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA ODBORA ZA PRAVNI SISTEM

I DRŽAVNE ORGANE

I

Imenuje se Tamara Stojčević, zamenik Generalnog sekretara Vlade, za člana Odbora za pravni sistem i državne organe.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3479/2013

U Beogradu, 20. maja 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12) i člana 10. stav 2. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11 i 30/13),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ODBORA ZA ODNOSE

SA INOSTRANSTVOM

I

Razrešava se Vlajko Senić dužnosti člana Odbora za odnose sa inostranstvom.

II

Imenuje se Tamara Stojčević, zamenik Generalnog sekretara Vlade, za člana Odbora za odnose sa inostranstvom.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3478/2013

U Beogradu, 20. maja 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 52. stav 5. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10 i 93/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA FAKULTETA DRAMSKIH UMETNOSTI UNIVERZITETA UMETNOSTI U BEOGRADU

I

U Savet Fakulteta dramskih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu, kao predstavnici osnivača, imenuju se za članove:

1) Živorad Ajdačić, reditelj i dramski pisac iz Beograda,

2) Božidar Nikolić, dipl. direktor fotografije,

3) Vilibald Erić, dipl. inženjer elektrotehnike, posebni savetnik ministra kulture i informisanja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3514/2013

U Beogradu, 20. maja 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 52. stav 5. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10 i 93/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA FAKULTETA DRAMSKIH UMETNOSTI UNIVERZITETA UMETNOSTI U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti člana Saveta Fakulteta dramskih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu, predstavnici osnivača:

1. Nikola Mirkov,

2. Svetozar Cvetković,

3. Gorica Mojović,

4. Dragan Đilas.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3513/2013

U Beogradu, 20. maja 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 20. stav 4. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANA UPRAVNOG ODBORA VETERINARSKOG SPECIJALISTIČKOG INSTITUTAŠABAC

SA SEDIŠTEM U ŠAPCU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Veterinarskog specijalističkog instituta „Šabac” sa sedištem u Šapcu:

1. Mihailo Dakić, predsednik,

2. Mirko Filipović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3562/2013

U Beogradu, 20. maja 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 20. stav 4. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA VETERINARSKOG SPECIJALISTIČKOG INSTITUTAŠABAC

SA SEDIŠTEM U ŠAPCU

I

U Upravni odbor Veterinarskog specijalističkog instituta „Šabac” sa sedištem u Šapcu imenuju se:

1) za predsednika:

– Aleksandar Peranović, lekar iz Šapca;

2) za člana:

(1) Mile Mirčić, dipl. inž. mašinstva iz Šapca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3563/2013

U Beogradu, 20. maja 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10 i 57/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMENIKA DIREKTORA INSTITUTA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU MAJKE I DETETA SRBIJE

DR VUKAN ČUPIĆ

I

Imenuje se doc. dr Vladislav Vukomanović za vršioca dužnosti zamenika direktora Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3547/2013

U Beogradu, 20. maja 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12), a u vezi člana 12. stav 2. Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o osnivanju Srpsko-ruskog humanitarnog centra („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, broj 6/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

SRPSKORUSKOG HUMANITARNOG CENTRA

I

Razrešava se Vanja Vukić dužnosti člana Upravnog odbora Srpsko-ruskog humanitarnog centra.

II

Imenuje se potpukovnik Đuro Jovanić za člana Upravnog odbora Srpsko-ruskog humanitarnog centra.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3635/2013

U Beogradu, 20. maja 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11 i 119/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

GINEKOLOŠKOAKUŠERSKE KLINIKENARODNI FRONT

I

Imenuje se Slobodan Gvozdenović za člana Upravnog odbora Ginekološko-akušerske klinike „Narodni front”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3647/2013

U Beogradu, 20. maja 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 3. i člana 133. stav 3. Zakona o radu („Službeni glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09 i 32/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA FONDA SOLIDARNOSTI

I

1. Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Fonda solidarnosti:

1) Ljiljana Grbović, član – predstavnik Vlade Republike Srbije,

2)  Dobrina Đuković, član – predstavnik Vlade Republike Srbije,

3) Zoran Mihajlović, član – predstavnik reprezentativnih sindikata osnovanih za teritoriju Republike Srbije,

4) Milorad Panović, član – predstavnik reprezentativnih sindikata osnovanih za teritoriju Republike Srbije,

5) Dejana Kuzmić, član – predstavnik reprezentativnih udruženja poslodavaca osnovanih za teritoriju Republike Srbije,

6) Svetlana Budimčević, član – predstavnik reprezentativnih udruženja poslodavaca osnovanih za teritoriju Republike Srbije,

7)  Georgina Ilić, zamenik člana – predstavnik Vlade Republike Srbije,

8)  Snežana Bogdanović, zamenik člana – predstavnik Vlade Republike Srbije,

9) Zorica Kitanović, zamenik člana – predstavnik reprezentativnih sindikata osnovanih za teritoriju Republike Srbije,

10) Goran Dejanović, zamenik člana – predstavnik reprezentativnih sindikata osnovanih za teritoriju Republike Srbije,

11) Zoran Punoševac, zamenik člana – predstavnik reprezentativnih udruženja poslodavaca osnovanih za teritoriju Republike Srbije,

12) Nebojša Atanacković, zamenik člana – predstavnik reprezentativnih udruženja poslodavaca osnovanih za teritoriju Republike Srbije.

2

2. U Upravni odbor Fonda solidarnosti imenuju se:

1) za članove:

– predstavnici Vlade Republike Srbije:

(1) Dobrina Đuković, načelnik Odeljenja za upravljanje kadrovima u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike,

(2) Nada Todorović, rukovodilac Grupe za ekonomsko-finansijske poslove iz oblasti zapošljavanja i zaštite osoba sa invaliditetom u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike;

predstavnici reprezentativnih sindikata osnovanih za teritoriju Republike Srbije:

(3) Zoran Mihajlović, potpredsednik Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije,

(4) Milorad Panović, predsednik Granskog sindikata industrije, energije i rudarstva i potpredsednik UGS „Nezavisnost”;

predstavnici reprezentativnih udruženja poslodavaca osnovanih za teritoriju Republike Srbije:

(5) Dejana Kuzmić, dipl. filolog iz Beograda,

(6) Svetlana Budimčević, dipl. pravnik iz Sremske Mitrovice;

2) za zamenike članova:

– predstavnici Vlade Republike Srbije:

(1) Borka Torbica, samostalni savetnik u Sektoru za penzijsko i invalidsko osiguranje u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike,

(2) Snežana Bogdanović, šef Odseka za unapređenje oblasti rada i prava po osnovu rada u zemlji i inostranstvu u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike;

– predstavnici reprezentativnih sindikata osnovanih za teritoriju Republike Srbije:

(3) Zorica Kitanović, član Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije,

(4) Snežana Marković, član Glavnog odbora UGS „Nezavisnost” i predsednica Sindikata JP PTT saobraćaja „Srbija” Nezavisnost;

– predstavnici reprezentativnih udruženja poslodavaca osnovanih za teritoriju Republike Srbije:

(5) Aleksandra Ostupanj, dipl. menadžer ljudskih i socijalnih resursa iz Sremske Mitrovice,

(6) Branislava Đukić, dipl. ekonomista iz Novog Sada.

II

1. Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Fonda solidarnosti:

1) Snežana Stojković Dimiškovski, član – predstavnik Vlade Republike Srbije,

2) Radomir Stević, član – predstavnik reprezentativnih sindikata osnovanih za teritoriju Republike Srbije,

3

3) Ljiljana Pavlović, član – predstavnik reprezentativnih udruženja poslodavaca osnovanih za teritoriju Republike Srbije,

4) Nada Todorović, zamenik člana – predstavnik Vlade Republike Srbije,

5) Bratislav Cenić, zamenik člana – predstavnik reprezentativnih sindikata osnovanih za teritoriju Republike Srbije,

6) Vera Jeftić, zamenik člana – predstavnik reprezentativnih udruženja poslodavaca osnovanih za teritoriju Republike Srbije.

2. U Nadzorni odbor Fonda solidarnosti imenuju se:

1) za članove:

– predstavnik Vlade Republike Srbije:

(1) Snežana Stojković Dimiškovski, rukovodilac Grupe za javne nabavke u Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike;

– predstavnik reprezentativnih sindikata osnovanih za teritoriju Republike Srbije:

(2) Radomir Stević, član Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije;

– predstavnik reprezentativnih udruženja poslodavaca osnovanih za teritoriju Republike Srbije:

(3) Dušan Korunoski, dipl. arhitekta iz Beograda;

2) za zamenike članova:

– predstavnik Vlade Republike Srbije:

(1) Danijela Rajković, rukovodilac Grupe za zarade i plate u javnim službama u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike;

– predstavnik reprezentativnih sindikata osnovanih za teritoriju Republike Srbije:

(2) Goran Dejanović, član Glavnog odbora UGS „Nezavisnost”;

– predstavnik reprezentativnih udruženja poslodavaca osnovanih za teritoriju Republike Srbije:

(3) Božana Knežević, trgovinski tehničar iz Grocke.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3661/2013

U Beogradu, 20. maja 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 20. stav 4. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA VETERINARSKOG SPECIJALISTIČKOG INSTITUTAKRALJEVOSA SEDIŠTEM

U KRALJEVU

I

U Upravni odbor Veterinarskog specijalističkog instituta „Kraljevo” sa sedištem u Kraljevu imenuju se za članove:

1. mr Miodrag Rajković, dipl. veterinar, Veterinarski specijalistički institut „Kraljevo” sa sedištem u Kraljevu,

2. mr Aleksandar Žarković, dipl. veterinar, Veterinarski specijalistički institut „Kraljevo” sa sedištem u Kraljevu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3687/2013

U Beogradu, 20. maja 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka), a u vezi sa članom 56. stav 2. Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju („Službeni glasnik RS”, broj 72/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

AGENCIJE ZA RESTITUCIJU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Agencije za restituciju:

1. Verica Noveski, predsednik,

2. Milovan Ivanović, član,

3. Nada Mirković, član,

4. Ljubiša Janić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3650/2013

U Beogradu, 20. maja 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka), a u vezi sa članom 56. stav 2. Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju („Službeni glasnik RS”, broj 72/11) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

AGENCIJE ZA RESTITUCIJU

I

U Upravni odbor Agencije za restituciju imenuju se:

1) za predsednika:

– Vojislav Nedić, dipl. pravnik iz Beograda;

2) za članove:

(1) dr Tijana Šurlan, dipl. pravnik iz Beograda,

(2) Duško Nedinić, dipl. pravnik iz Petrovca na Mlavi,

(3) Milovan Ivanović, dipl. pravnik iz Beograda,

(4) Nada Mirković, dipl. ekonomista iz Beograda.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3651/2013

U Beogradu, 20. maja 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 34. stav 3. i člana 82. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

ETNOGRAFSKOG MUZEJA U BEOGRADU

I

Razrešava se Vilma Niškanović dužnosti vršioca dužnosti direktora Etnografskog muzeja u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3709/2013

U Beogradu, 20. maja 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 37. stav 1. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

ETNOGRAFSKOG MUZEJA U BEOGRADU

I

Imenuje se Miroslav Tasić za vršioca dužnosti direktora Etnografskog muzeja u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3711/2013

U Beogradu, 20. maja 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 34. stav 3. i člana 82. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE VALJEVO

I

Razrešava se Radivoje Arsić dužnosti vršioca dužnosti direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Valjevo.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3714/2013

U Beogradu, 20. maja 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 37. stav 1. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE VALJEVO

I

Imenuje se Nemanja Radojičić za vršioca dužnosti direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Valjevo.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3715/2013

U Beogradu, 20. maja 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 42. stav 7. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

FILMSKOG CENTRA SRBIJE

I

Razrešava se Predrag Bambić dužnosti člana Upravnog odbora Filmskog centra Srbije, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3712/2013

U Beogradu, 20. maja 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 42. stav 7. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

FILMSKOG CENTRA SRBIJE

I

Imenuje se mr Anđelija Vlaisavljević, filmski i TV producent iz Beograda, za člana Upravnog odbora Filmskog centra Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3713/2013

U Beogradu, 20. maja 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 22. stav 1. Poslovnika Vlade („Službeni glasnik RS”, br 61/06 – prečišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11 i 30/13) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA NACIONALNOG

SAVETA ZA ZAŠTITU POTOŠAČA

I

Razrešavaju se dužnosti člana Nacionalnog saveta za zaštitu potrošača:

1. prim. dr sci. med. Tanja Knežević,

2. Bojan Rambosek,

3. mr Mirjana Filipović.

II

U Nacionalni savet za zaštitu potrošača imenuju se za članove:

1. prim. dr sci. med. Dragan Ilić, direktor Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”,

2. Biljana Šuša, poseban savetnik ministarke zdravlja,

3. mr Dejan Trifunović, pomoćnik ministra energetike, razvoja i zaštite životne sredine.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3688/2013

U Beogradu, 20. maja 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 52. stav 2. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10 i 93/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA ELEKTROTEHNIČKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti člana Saveta Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, predstavnici osnivača:

1. Branko Radujko,

2. dr Vesna Žiković,

3. Milovan Živković,

4. Zoran Orčik.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3759/2013

U Beogradu, 20. maja 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 52. stav 2. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10 i 93/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA ELEKTROTEHNIČKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU

I

U Savet Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, kao predstavnici osnivača, imenuju se za članove:

1. Predrag Ćulibrk, dipl. inženjer elektrotehnike iz Beograda,

2. Goran Minić, dipl. inženjer saobraćaja-master iz Beograda,

3. dr Aca Marković, dipl. elektro inženjer iz Beograda,

4. prof. dr Zlatko Petrović, dipl. inženjer mašinstva iz Beograda.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3760/2013

U Beogradu, 20. maja 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 15. stav 2. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 30/10 – dr. zakon i 88/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA NACIONALNE SLUŽBE

ZA ZAPOŠLJAVANJE

I

Razrešava se Dejan Jovanović dužnosti direktora Nacionalne službe za zapošljavanje, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3807/2013

U Beogradu, 20. maja 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 15. stav 2. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Službeni glasnik RS”, br. 336/09, 30/10 – dr. zakon i 88/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU DIREKTORA NACIONALNE SLUŽBE

ZA ZAPOŠLJAVANJE

I

Imenuje se Siniša Nadbantić za direktora Nacionalne službe za zapošljavanje.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3805/2013

U Beogradu, 20. maja 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 2. Sporazuma između Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Socijalističke Republike Rumunije o Statutu Jugoslovensko-rumunske mešovite komisije za Đerdap („Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori”, broj 10/80) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ZAMENIKA PREDSEDNIKA, ČLANA I ZAMENIKA ČLANOVA I IMENOVANJU ZAMENIKA PREDSEDNIKA, ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA SRPSKOG DELA JUGOSLOVENSKORUMUNSKE MEŠOVITE KOMISIJE ZA ĐERDAP

I

Razrešavaju se dužnosti u srpskom delu Jugoslovensko-rumunske Mešovite komisije za Đerdap:

1. Dragan Stanković, zamenik predsednika,

2. Ljubiša Mihajlović, član,

3. Nebojša Karanović, zamenik člana,

4. Danilo Rodić, zamenik člana.

II

U srpski deo Jugoslovensko-rumunske Mešovite komisije za Đerdap imenuju se:

1. Goran Knežević, direktor PD „Hidroelektrane Đerdap” d.o.o. Kladovo, zamenik predsednika,

2. Ljubiša Mihajlović, direktor Direkcije za vodne puteve u Ministarstvu saobraćaja, član,

3. dr Zoran Milivojević, načelnik Odeljenja za instituciju Evropske unije u Ministarstvu spoljnih poslova, član,

4. Slobodan Stamenov, direktor Direkcije za proizvodnju „Hidroelektrane Đerdap” d.o.o. Kladovo, zamenik člana,

5. Dragan Maksimović, direktor Direkcije za modernizaciju i revitalizaciju „Hidroelektrane Đerdap” d.o.o. Kladovo, zamenik člana.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3789/2013

U Beogradu, 20. maja 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 20. stav 4. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA VETERINARSKE STANICESURDULICASA SEDIŠTEM

U SURDULICI

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Veterinarske stanice „Surdulica” sa sedištem u Surdulici:

1. Slobodan Ilić, predsednik,

2. Milutin Pešić, član,

3. Bratislav Popović, član,

4. Vladimir Stanković, član,

5. Radmilo Angelov, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3859/2013

U Beogradu, 20. maja 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 20. stav 4. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA VETERINARSKE STANICESURDULICASA SEDIŠTEM

U SURDULICI

I

U Upravni odbor Veterinarske stanice „Surdulica” sa sedištem u Surdulici imenuju se:

1) za predsednika:

– Jasminka Ristić, dipl. veterinar iz Surdulice;

2) za članove:

(1) dr Dragan Aleksov, doktor medicine iz Surdulice,

(2) Dragoljub Ilić, dipl. inženjer mašinstva iz Surdulice.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3855/2013

U Beogradu, 20. maja 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11 i 119/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA LEČENJE

I REHABILITACIJUNIŠKA BANJA”, NIŠ

I

Razrešavaju se dužnosti člana Upravnog odbora Instituta za lečenje i rehabilitaciju „Niška banja”, Niš:

1. prof. dr Ivan Tasić,

2. prim. dr Mirjana Karadžić,

3. Svetlana Sekulović.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3954/2013

U Beogradu, 20. maja 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11 i 119/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA LEČENJE I REHABILITACIJUNIŠKA BANJA”, NIŠ

I

U Upravni odbor Instituta za lečenje i rehabilitaciju „Niška banja”, Niš imenuju se za članove:

1. ass. mr sci. dr Valentina Živković, lekar specijalista interne medicine, Institut za lečenje i rehabilitaciju „Niška banja”, Niš,

2. prim. dr sci. med. Vladimir Ilić, lekar specijalista interne medicine, Institut za lečenje i rehabilitaciju „Niška banja”, Niš,

3. Dušica Ignjatović, pravnik, Institut za lečenje i rehabilitaciju „Niška banja”, Niš.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3955/2013

U Beogradu, 20. maja 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 34. stav 3. i člana 82. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

MUZEJA NA OTVORENOMSTARO SELOˮ SIROGOJNO

I

Razrešava se Strajin Nedović dužnosti vršioca dužnosti direktora Muzeja na otvorenom „Staro seloˮ Sirogojno.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3956/2013

U Beogradu, 20. maja 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 37. stav 1. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

MUZEJA NA OTVORENOMSTARO SELOˮ SIROGOJNO

I

Imenuje se Branko Blagojević za vršioca dužnosti direktora Muzeja na otvorenom „Staro seloˮ Sirogojno.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3957/2013

U Beogradu, 20. maja 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10),

Vlada, postupajući po presudi Upravnog suda broj 5 U 12705/12 od 21. marta 2013. godine donosi,

R E Š E NJ E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA

I

Nebojši Pokimici prestaje rad na položaju pomoćnika ministra životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja – Sektor za evropske integracije, međunarodnu saradnju i upravljanje projektima, zbog prestanka radnog odnosa pismenim otkazom – od 1. decembra 2012. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3943/2013

U Beogradu, 20. maja 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12), a u vezi sa Odlukom o obrazovanju Privremenog organa u opštinama na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija („Službeni glasnik RS”, broj 31/13),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU OPŠTINSKIH KOORDINATORA ZA OPŠTINE PODUJEVO, ĐAKOVICA, SUVA REKA, DEČANI, PRIZREN,

UROŠEVAC I KLINA

I

Razrešavaju se dužnosti opštinskih koordinatora za opštine Podujevo, Đakovica, Suva Reka, Dečani, Prizren, Uroševac i Klina:

1. Darko Radovanović, za opštinu Podujevo,

2. Đokica Stanojević, za opštinu Đakovica,

3. Milan Mihajlović, za opštinu Suva Reka,

4. Snežana Paunović, za opštinu Dečani,

5. Zoran Boškoćević, za opštinu Prizren,

6. Milan Janjić, za opštinu Uroševac,

7. Milivoje Ribać, za opštinu Klina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-3979/2013

U Beogradu, 20. maja 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12), a u vezi sa Odlukom o obrazovanju Privremenog organa u opštinama na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija („Službeni glasnik RS”, broj 31/13),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU KOORDINATORA KOORDINACIONOG CENTRA SRBIJE ZA KOSOVO I METOHIJU

I

Razrešavaju se dužnosti koordinatora Koordinacionog centra Srbije za Kosovo i Metohiju za opštine s područja Kosova i Metohije:

1. Oliver Vojinović, za opštinu Kačanik,

2. Petar Savić, za opštinu Glogovac.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-3980/2013

U Beogradu, 20. maja 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 34. stav 3. i člana 82. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

FILMSKOG CENTRA SRBIJE

I

Razrešava se Miroljub Vučković dužnosti vršioca dužnosti direktora Filmskog centra Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4021/2013

U Beogradu, 20. maja 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 37. stav 1. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

FILMSKOG CENTRA SRBIJE

I

Imenuje se Milan Lučić za vršioca dužnosti direktora Filmskog centra Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4023/2013

U Beogradu, 20. maja 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11 i 119/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA INSTITUTA ZA JAVNO ZDRAVLJE SRBIJEDR MILAN JOVANOVIĆ BATUT

I

Razrešava se prim. dr sci. med. Dragan Ilić dužnosti vršioca dužnosti direktora Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4022/2013

U Beogradu, 20. maja 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11 i 119/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU DIREKTORA INSTITUTA ZA JAVNO ZDRAVLJE SRBIJE

DR MILAN JOVANOVIĆ BATUT

I

Imenuje se prim. dr sci. med. Dragan Ilić za direktora Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4024/2013

U Beogradu, 20. maja 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU DIREKTORA VETERINARSKOG SPECIJALISTIČKOG INSTITUTAPOŽAREVACSA SEDIŠTEM U POŽAREVCU

I

Razrešava se Ljubomir Stojiljković dužnosti direktora Veterinarskog specijalističkog instituta „Požarevac” sa sedištem u Požarevcu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4105/2013

U Beogradu, 20. maja 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 18. stav 2. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU DIREKTORA VETERINARSKOG SPECIJALISTIČKOG INSTITUTAPOŽAREVACSA SEDIŠTEM U POŽAREVCU

I

Imenuje se Milica Lazić za direktora Veterinarskog specijalističkog instituta „Požarevac” sa sedištem u Požarevcu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4107/2013

U Beogradu, 20. maja 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA

U MINISTARSTVU FINANSIJA

I

Razrešava se Nenad Manić dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina – Sektor za kontrolu primene carinskih propisa u Ministarstvu finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4194/2013

U Beogradu, 20. maja 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 31. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA DIREKTORA UPRAVE CARINA

U MINISTARSTVU FINANSIJA I PRIVREDE

I

Postavlja se Ognjen Pantelić za pomoćnika direktora Uprave carina – Sektor za kontrolu primene carinskih propisa u Ministarstvu finansija i privrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4206/2013

U Beogradu, 20. maja 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 20. stav 4. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 42/91, 71/94 i 79/05 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

NAUČNOG INSTITUTA ZA VETERINARSTVONOVI SAD

SA SEDIŠTEM U NOVOM SADU

I

U Upravni odbor Naučnog instituta za veterinarstvo „Novi Sad” sa sedištem u Novom Sadu imenuju se za članove:

1. dr Dušan Orlić, dipl. veterinar, Naučni institut za veterinarstvo „Novi Sad” sa sedištem u Novom Sadu,

2. dr Sara Savić, dipl. veterinar, Naučni institut za veterinarstvo „Novi Sad” sa sedištem u Novom Sadu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4205/2013

U Beogradu, 20. maja 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu tačke 7. Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS”, broj 93/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ZAMENIKA PREDSEDNIKA, SEKRETARA I ZAMENIKA SEKRETARA PODGRUPE ZA PITANJA PRAVDE, SLOBODE I BEZBEDNOSTI STRUČNE GRUPE KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA EVROPSKOJ UNIJI

I

Razrešavaju se dužnosti u Podgrupi za pitanja pravde, slobode i bezbednosti Stručne grupe Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji:

1. Zorana Vlatković, zamenik predsednika,

2. Ljiljana Bulatović, sekretar,

3. Biljana Đoković, zamenik sekretara.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4197/2013

U Beogradu, 20. maja 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu tačke 7. Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS”, broj 93/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ZAMENIKA PREDSEDNIKA, SEKRETARA I ZAMENIKA SEKRETARA PODGRUPE ZA PITANJA PRAVDE, SLOBODE I BEZBEDNOSTI STRUČNE GRUPE KOORDINACIONOG TELA ZA PROCES PRISTUPANJA EVROPSKOJ UNIJI

I

U Podgrupi za pitanja pravde, slobode i bezbednosti Stručne grupe Koordinacionog tela za proces pristupanja Evropskoj uniji imenuju se:

1) za zamenika predsednika:

– Igor Perić, šef Biroa za međunarodnu saradnju i evropske integracije u Kabinetu ministra unutrašnjih poslova,

2) za sekretara:

– Nataša Milidragović, zamenik načelnika Odeljenja za normativne poslove u Sekretarijatu Ministarstva unutrašnjih poslova,

3) za zamenika sekretara:

– Zoran Lazarov, Biro za međunarodnu saradnju i evropske integracije u Kabinetu ministra unutrašnjih poslova.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4198/2013

U Beogradu, 20. maja 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 52. stav 5. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10 i 93/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU ČLANOVA SAVETA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU

I

Razrešavaju se dužnosti člana Saveta Univerziteta u Kragujevcu, predstavnici osnivača:

1. dr Goran Davidović,

2. prof. Zoran Krstić,

3. doc. Dejan Baskić,

4. prof. dr Dušica Palačković,

5. Miroslav Petrović,

6. mr Slobodan Simović.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4213/2013

U Beogradu, 20. maja 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 52. stav 5. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10 i 93/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU

I

U Savet Univerziteta u Kragujevcu, kao predstavnici osnivača, imenuju se za članove:

1. prof. dr Milan Knežević, profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu,

2. prof. dr Radoslav Senić, profesor emeritus iz Kragujevca,

3. doc. dr Srđan Nikezić, docent Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Karagujevcu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4214/2013

U Beogradu, 20. maja 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12), a u vezi sa Odlukom o obrazovanju Privremenog organa u opštinama na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija („Službeni glasnik RS”, broj 31/13),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU OPŠTINSKOG KOORDINATORA ZA OPŠTINU ŠTIMLJE

I

Razrešava se Dobrivoje Mladenović dužnosti opštinskog koordinatora za opštinu Štimlje.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4245/2013

U Beogradu, 20. maja 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12), a u vezi sa Odlukom o obrazovanju Privremenog organa u opštinama na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija („Službeni glasnik RS”, broj 31/13),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU OPŠTINSKIH KOORDINATORA ZA OPŠTINE

KAČANIK I GLOGOVAC

I

Razrešavaju se dužnosti opštinskih koordinatora za opštine Kačanik i Glogovac:

1. Oliver Vojinović, za opštinu Kačanik,

2. Petar Savić, za opštinu Glogovac.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-4247/2013

U Beogradu, 20. maja 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 51. stav 2. Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Službeni glasnik RS”, br. 62/06, 47/11 i 93/12) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA FINANSIRANJE LOKALNE SAMOUPRAVE

I

Razrešava se Vlajko Senić dužnosti predsednika Komisije za finansiranje lokalne samouprave.

II

Imenuje se Ljubiša Milosavljević, državni sekretar u Ministarstvu finansija i privrede, za predsednika Komisije za finansiranje lokalne samouprave.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-4231/2013-1

U Beogradu, 20. maja 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 54. stav 2. i člana 56. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, broj 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA STUDENTSKOG CENTRA

BEOGRADˮ U BEOGRADU

I

Milovanu Petroviću prestaje dužnost direktora Studentskog centra „Beogradˮ u Beogradu, zbog isteka mandata.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-4249/2013

U Beogradu, 20. maja 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 54. stav 2. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, broj 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU DIREKTORA STUDENTSKOG CENTRA

BEOGRADˮ U BEOGRADU

I

Imenuje se Milovan Petrović za direktora Studentskog centra „Beogradˮ u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

24 Broj: 119-4251/2013

U Beogradu, 20. maja 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka), tačke 7. stav 2. Odluke o osnivanju Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 76/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA ZAŠTITU OD JONIZUJUĆIH ZRAČENJA I NUKLEARNU SIGURNOST SRBIJE

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost:

1. prof. dr Ištvan Bikit, predsednik,

2. prof. dr Miroslav Vesković, član,

3. mr Irena Tanasković, član,

4. dr Branka Đurović, član,

5. Slaviša Simić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4260/2013

U Beogradu, 20. maja 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o javnim agencijama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05 i 81/05 – ispravka), tačke 7. stav 2. Odluke o osnivanju Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 76/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA ZAŠTITU OD JONIZUJUĆIH ZRAČENJA I NUKLEARNU SIGURNOST SRBIJE

I

U Upravni odbor Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije imenuju se:

1) za predsednika:

– dr Vladimir Udovičić, viši naučni saradnik u Institutu za fiziku u Beogradu;

2) za članove:

(1) Marija Blečić, dipl. defektolog, šef Kabineta ministarke energetike, razvoja i zaštite životne sredine,

(2) Katarina Rakić, dipl. pravnik, narodni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije,

(3) Ivana Kovačević, dipl. pedagog iz Novog Sada,

(4) prof. dr Ivica Radović, dipl. biolog, redovni profesor Fakulteta bezbednosti Univerziteta u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 Broj: 119-4262/2013

U Beogradu, 20. maja 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Ostavite komentar