Kadrovska rešenja

Na osnovu tačke 3. Odluke o obrazovanju Komisije za Hilandar („Službeni glasnik RS”, broj 126/04) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA HILANDAR

I

Razrešavaju se dužnosti u Komisiji za Hilandar:

1. Vojislav Brajović, predsednik;

2. dr Miomir Korać, zamenik predsednika;

3. dr Vladeta Janković, član;

4. Novica Antić, član;

5. Milivoj Ranđić, član;

6. Vera Pavlović Lončarski, član;

7. dr Tatjana Cvjetićanin, član;

8. dr Miroslav Perišić, član;

9. Sreten Ugričić, član;

10. dr Radivoje Radić, član;

11. dr Aleksandar Fotić, član;

12. njegovo preosveštenstvo episkop žički G. Hrizostom, član;

13. Ivanka Zorić, član;

14. Miloš Blagojević, član;

15. mr Bojan Miljković, član;

16. Dušan Sindik, član;

17. prof. dr Mirko Kovačević, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2676/2009

U Beogradu, 4. juna 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković Na osnovu tačke 3. Odluke o obrazovanju Komisije za Hilandar („Službeni glasnik RS”, broj 126/04) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA HILANDAR

I

U Komisiju za Hilandar imenuju se:

1. za predsednika:

– Nebojša Bradić, ministar kulture;

2. za zamenika predsednika:

– Dušica Živković, pomoćnik ministra kulture;

3. za članove:

1) dr Marko Popović, arheolog, naučni savetnik Arheološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti;

2) dr Vladeta Janković, ambasador Republike Srbije pri Svetoj Stolici;

3) akademik Mirjana Živojinović, Srpska akademija nauka i umetnosti;

4) njegovo preosveštenstvo episkop žički G. Hrizostom;

5) Vera Pavlović Lončarski, direktor Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture;

6) akademik Dimitrije Stefanović, Srpska akademija nauka i umetnosti;

7) mr Svetislav Nikolić, docent na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu;

8) prof. dr Smilja Marjanović Dušanić, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu;

9) prof. dr Zoran Rakić, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu;

10) Zoran Vapa, direktor Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture, Novi Sad;

11) Milivoj Ranđić, direktor Zadužbine Svetog manastira Hilandar;

12) mr Vladimir Trijić, zaposlen u Narodnoj biblioteci Srbije;

13) prof. dr Mirko Kovačević, arhitekta.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2677/2009

U Beogradu, 4. juna 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 28. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 81/92, 49/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA

DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA U LESKOVCU

I

Razrešava se Srđan Nikolić dužnosti direktora Doma učenika srednjih škola u Leskovcu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3179/2009

U Beogradu, 4. juna 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 28. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 81/92, 49/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA

DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA U LESKOVCU

I

Imenuje se Dragi Zdravković za direktora Doma učenika srednjih škola u Leskovcu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3180/2009

U Beogradu, 4. juna 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 54. st. 1. i 8. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 101/05 i 50/06-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA UPOREDNO PRAVO U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti člana Upravnog odbora Instituta za uporedno pravo u Beogradu:

1. dr Snežana Stojanović, zbog prestanka radnog odnosa u Institutu za uporedno pravo u Beogradu;

2. dr Jovan Ćirić, zbog imenovanja za direktora Instituta za uporedno pravo u Beogradu.

II

U Upravni odbor Instituta za uporedno pravo u Beogradu imenuju se za članove:

1. dr Dragan Prlja, naučni saradnik u Institutu za uporedno pravo u Beogradu;

2. dr Aleksandra Rabrenović, naučni saradnik u Institutu za uporedno pravo u Beogradu.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3306/2009

U Beogradu, 4. juna 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 54. st. 1, 4. i 8. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 101/05 i 50/06-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANA

UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA MEDICINSKA ISTRAŽIVANjA

U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Instituta za medicinska istraživanja u Beogradu, na lični zahtev:

1. dr Goran Roglić, predsednik;

2. dr Momčilo Babić, član.

II

U Upravni odbor Instituta za medicinska istraživanja u Beogradu imenuju se:

1. za predsednika:

– dr Ljiljana Vučković Dekić, Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Beograd;

2. za člana:

– prof. dr Tomislav Jovanović, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3301/2009

U Beogradu, 4. juna 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 54. st. 1, 4. i 8. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 101/05 i 50/06-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA I VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA I IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA PROUČAVANjE LEKOVITOG BILjA „DR JOSIF PANČIĆ” U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Instituta za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić” u Beogradu:

1. dr Slaviša Stamenković, vršilac dužnosti predsednika;

2. dr Maja Timotijević, vršilac dužnosti člana;

3. dr Angelina Subotić, vršilac dužnosti člana;

4. prof. dr Mirjana Milošević, vršilac dužnosti člana.

II

U Upravni odbor Instituta za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić” u Beogradu imenuju se:

1. za predsednika:

– prof. dr Slavica Spasić, Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu;

2. za članove:

1) dr Zvonko Magić, Vojnomedicinska akademija, Beograd;

2) dr Zorica Saičić, naučni savetnik u Institutu za biološka istraživanja „Siniša Stanković”, Beograd;

3) prof. dr Zoran Nikić, Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3302/2009

U Beogradu, 4. juna 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković Na osnovu člana 54. st. 1, 4. i 8. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 101/05 i 50/06-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

UPRAVNOG ODBORA ARHEOLOŠKOG INSTITUTA U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Arheološkog instituta u Beogradu:

1. dr Andrija Veselinović, predsednik;

2. dr Ljubomir Maksimović, član;

3. dr Zoran Ognjanović, član;

4. dr Čedomir Popov, član.

II

U Upravni odbor Arheološkog instituta u Beogradu imenuju se:

1. za predsednika:

– dr Saša Igić, Javno preduzeće „Srbijagas”, Novi Sad;

2. za članove:

1) prof. dr Žarko Mijajlović, Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu;

2) prof. dr Živko Mikić, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu;

3) dr Zoran Ognjanović, Matematički institut SANU, Beograd.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3303/2009

U Beogradu, 4. juna 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković Na osnovu člana 54. st. 1, 4. i 8. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 101/05 i 50/06-ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA MEĐUNARODNU POLITIKU I PRIVREDU U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Instituta za međunarodnu politiku i privredu u Beogradu:

1. prof. dr Miroslav Raičević, predsednik;

2. prof. dr Milan Skakun, član;

3. dr Pero Petrović, član;

4. dr Duško Dimitrijević, član.

II

U Upravni odbor Instituta za međunarodnu politiku i privredu u Beogradu imenuju se:

1. za predsednika:

– mr Živorad Kovačević, predsednik Evropskog pokreta u Srbiji;

2. za članove:

1) prof. dr Predrag Simić, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu;

2) dr Dobrica Vesić, naučni saradnik u Institutu za međunarodnu politiku i privredu u Beogradu;

3) dr Dragan Đukanović, naučni saradnik u Institutu za međunarodnu politiku i privredu u Beogradu.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3305/2009

U Beogradu, 4. juna 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA REHABILITACIJU BEOGRAD

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Instituta za rehabilitaciju Beograd:

1. dr Aleksandar V. Gajić, predsednik;

2. dr Aleksandar Brkić, član;

3. dr Dragica Pavlović Miladinović, član;

4. prim. dr Dragica Komnenić, član;

5. dr Dragoslava Konstantinović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3258/2009

U Beogradu, 4. juna 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA REHABILITACIJU BEOGRAD

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Instituta za rehabilitaciju Beograd:

1. Milan Đorđević, predsednik;

2. Momčilo Davidović, član;

3. prim. dr Zoran Šekularac, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3260/2009

U Beogradu, 4. juna 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA REHABILITACIJU BEOGRAD

I

U Upravni odbor Instituta za rehabilitaciju Beograd imenuju se:

1. za predsednika:

– dr Mirko Grajić, spec. fizikalne medicine i rehabilitacije, Klinički centar Srbije;

2. za članove:

1) dr Ljiljana Vasić, spec. fizikalne medicine i rehabilitacije, Republički zavod za zdravstveno osiguranje – Filijala Čačak;

2) dr Svetlana Matijašević, subspecijalista reumatologije, Dom zdravlja „Savski venac”, Beograd;

3) dr Ljubiša Marjanov, spec. ortopedije sa traumatologijom, Institut za ortopedsko-hirurške bolesti „Banjica”, Beograd;

4) prim. dr Dragica Komnenić, Institut za rehabilitaciju Beograd;

5) dr Dragoslava Konstantinović, „Selters” Mladenovac, Institut za rehabilitaciju Beograd;

6) Milena Šošo, „Vrmac” Prčanj, Institut za rehabilitaciju Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3259/2009

U Beogradu, 4. juna 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA REHABILITACIJU BEOGRAD

I

U Nadzorni odbor Instituta za rehabilitaciju Beograd imenuju se:

1. za predsednika:

– prof. dr Aleksandar Nešković, Kliničko-bolnički centar Zemun;

2. za članove:

1) dr Zoran Railić, spec. fizikalne medicine i rehabilitacije, Farmaceutsko-fizioterapeutska škola u Beogradu;

2) dr Anđelka Korovljev, doktor stomatologije, Dom zdravlja Novi Bečej;

3) prim. dr Zoran Šekularac, „Selters” Mladenovac, Institut za rehabilitaciju Beograd;

4) Branka Pešić, glavna sestra, Institut za rehabilitaciju Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3261/2009

U Beogradu, 4. juna 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA MINISTARSTVA UNUTRAŠNjIH POSLOVA, BEOGRAD

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Ministarstva unutrašnjih poslova, Beograd:

1. potpukovnik Aleksandar Veljković, predsednik;

2. dr Goran Milašinović, član;

3. Veselin Jevrosimović, član;

4. prim. dr Marija Takač Kostić, član;

5. dr Slobodan Đurić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3256/2009

U Beogradu, 4. juna 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA ZAVODA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA MINISTARSTVA UNUTRAŠNjIH POSLOVA, BEOGRAD

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Ministarstva unutrašnjih poslova, Beograd:

1. mr Dragan Vulić, predsednik;

2. potpukovnik Petar Andrijanić, član;

3. dr Zorica Tepavčević, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3254/2009

U Beogradu, 4. juna 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA MINISTARSTVA UNUTRAŠNjIH POSLOVA, BEOGRAD

I

U Upravni odbor Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Ministarstva unutrašnjih poslova, Beograd imenuju se:

1. za predsednika:

– Milan Savić, spec. neurologije, Specijalna bolnica za cerebrovaskularne bolesti „Sveti Sava”, Beograd;

2. za članove:

1) prof. dr Aleksandar Vuksanović, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu;

2) Branislav A. Jovanović, dipl. turizmolog, Jovaco d.o.o. Beograd,

3) dr Ana Đurković, doktor stomatologije, Poliklinika „Impuls”, Beograd;

4) prim. dr Marija Takač Kostić, spec. medicine rada, Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Ministarstva unutrašnjih poslova, Beograd;

5) dr Azra Terzić Mrkalj, spec. medicine rada, Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Ministarstva unutrašnjih poslova, Beograd;

6) prim. dr Dragoslav Novaković, spec. fizikalne medicine i rehabilitacije, Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Ministarstva unutrašnjih poslova, Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3257/2009

U Beogradu, 4. juna 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA ZAVODA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA MINISTARSTVA UNUTRAŠNjIH POSLOVA, BEOGRAD

I

U Nadzorni odbor Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Ministarstva unutrašnjih poslova, Beograd imenuju se:

1. za predsednika:

– Dejan Simonović, komandir Policijske stanice Rakovica;

2. za članove:

1) Milan Subotić, dipl. pravnik, Privredno društvo Telenor d.o.o. Beograd;

2) dr Bora Đorđević, spec. urgentne medicine, Dom zdravlja „dr Boško Vrebalov”, Zrenjanin;

3) dr Slađana Antonijević, spec. medicine rada, Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Ministarstva unutrašnjih poslova, Beograd;

4) dr Zorica Nešić, spec. fizikalne medicine i rehabilitacije, Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Ministarstva unutrašnjih poslova, Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3255/2009

U Beogradu, 4. juna 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA PREVENCIJU, LEČENjE I REHABILITACIJU REUMATSKIH I KARDIOVASKULARNIH BOLESTI „NIŠKA BANjA” – NIŠKA BANjA

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Instituta za prevenciju, lečenje i rehabilitaciju reumatskih i kardiovaskularnih bolesti „Niška Banja”- Niška Banja:

1. dr Saša Jovanović, predsednik;

2. Ljiljana Kostić, član;

3. Goran Zdravković, član;

4. dr Bojan Ilić, član;

5. dr Dragan Đorđević, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3268/2009

U Beogradu, 4. juna 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA PREVENCIJU, LEČENjE I REHABILITACIJU REUMATSKIH I KARDIOVASKULARNIH BOLESTI „NIŠKA BANjA” – NIŠKA BANjA

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Instituta za prevenciju, lečenje i rehabilitaciju reumatskih i kardiovaskularnih bolesti „Niška Banja”- Niška Banja:

1. Ivana Đorđević, predsednik;

2. Dragana Lončarević, član;

3. Mirjana Matić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3266/2009

U Beogradu, 4. juna 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA LEČENjE I REHABILITACIJU „NIŠKA BANjA” NIŠ

I

U Upravni odbor Instituta za lečenje i rehabilitaciju „Niška Banja” Niš imenuju se:

1. za predsednika:

– Zlatan Živković, dipl. inž. mašinstva, Skupština opštine Niška Banja;

2. za članove:

1) Gorica Mitić, dipl. ekonomista, JKP „Gradska toplana”, Niš;

2) Dragoslav Rančić, dipl. pravnik, Direkcija za izgradnju, Gadžin Han;

3) Goran Zdravković, dipl. inž. mašinstva, EI „Elektromedicina”, Niš;

4) prof. dr Ivan Tasić, Institut za lečenje i rehabilitaciju „Niška Banja” Niš;

5) prim. dr Mirjana Karadžić, Institut za lečenje i rehabilitaciju „Niška Banja” Niš;

6) Svetlana Sekulović, dipl. ekonomista, Institut za lečenje i rehabilitaciju „Niška Banja” Niš.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3269/2009

U Beogradu, 4. juna 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA LEČENjE I REHABILITACIJU

„NIŠKA BANjA” NIŠ

I

U Nadzorni odbor Instituta za lečenje i rehabilitaciju „Niška Banja” Niš imenuju se:

1. za predsednika:

– Ivan Jocić, student;

2. za članove:

1) dr Jasminka Brkić, spec. kliničke biohemije, Dom zdravlja Ražanj;

2) Miroljub Vidojković, dipl. inž. mašinstva;

3) dr Saša Milenković, Institut za lečenje i rehabilitaciju „Niška Banja” Niš;

4) Mirjana Matić, dipl. ekonomista, Institut za lečenje i rehabilitaciju „Niška Banja” Niš.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3267/2009

U Beogradu, 4. juna 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA ZAŠTITU ZDRAVLjA SRBIJE

„DR MILAN JOVANOVIĆ – BATUT” BEOGRAD

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Instituta za zaštitu zdravlja Srbije „Dr Milan Jovanović – Batut” Beograd:

1. dr Vuko Antonijević, predsednik;

2. dr Milka Stanojević, član;

3. prim. mr ph. Tomislav Solarović, član;

4. dr Dušica Nikosavić, član;

5. Ljiljana Obradović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3278/2009

U Beogradu, 4. juna 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA ZAŠTITU ZDRAVLjA SRBIJE

„DR MILAN JOVANOVIĆ – BATUT” BEOGRAD

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Instituta za zaštitu zdravlja Srbije „Dr Milan Jovanović – Batut” Beograd:

1. prof. dr Vesna Bjegović Mikanović, predsednik;

2. prof. dr Slobodan Petrović, član;

3. Dragana Pavlović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3233/2009

U Beogradu, 4. juna 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA JAVNO ZDRAVLjE SRBIJE

„DR MILAN JOVANOVIĆ – BATUT”, BEOGRAD

I

U Upravni odbor Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović – Batut”, Beograd imenuju se:

1. za predsednika:

– prof. dr Vesna Bjegović Mikanović, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu;

2. za članove:

1) dr sci. med. Ljiljana M. Čvorović, spec. otorinolaringologije, Kliničko bolnički centar Zemun;

2) mr sci. Vera Dražić, Kliničko bolnički centar „Bežanijska kosa”, Beograd;

3) Nebojša Panić, dipl. ing. mašinstva, RBTT Consultants, Beograd;

4) dr Dušica Nikosavić, Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović – Batut”, Beograd;

5) mr sci. med. dr Vesna Korać, Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović – Batut”, Beograd;

6) Ljiljana Mijailović Obradović, dipl. ekonomista, Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović – Batut”, Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3288/2009

U Beogradu, 4. juna 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA JAVNO ZDRAVLjE SRBIJE

„DR MILAN JOVANOVIĆ – BATUT”, BEOGRAD

I

U Nadzorni odbor Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović – Batut” Beograd imenuju se:

1. za predsednika:

– dr sci. med. Ivan S. Balošević, spec. otorinolaringologije, Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta „Dr Vukan Čupić”, Novi Beograd;

2. za članove:

1) Ljiljana Stojanović, dipl. ekonomista, Klinički centar Srbije;

2) Miloš Ignjatović, dipl. pravnik, Dom zdravlja Rakovica;

3) mr sci. med. dr Nataša Galić, Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović – Batut”, Beograd;

4) Dragana Pavlović, dipl. pravnik, Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović – Batut”, Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3234/2009

U Beogradu, 4. juna 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA IMUNOLOGIJU I VIRUSOLOGIJU „TORLAK”, BEOGRAD

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Instituta za imunologiju i virusologiju „Torlak”, Beograd:

1. dr Vladan Šubarević, predsednik;

2. dr Vladislav Milošević, član;

3. mr ph. Tomislav Solarović, član;

4. dr Saša Janković, član;

5. Tomislav Dimitrijević, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3270/2009

U Beogradu, 4. juna 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA IMUNOLOGIJU I VIRUSOLOGIJU „TORLAK”, BEOGRAD

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Instituta za imunologiju i virusologiju „Torlak”, Beograd:

1. Dragan Milošević, predsednik;

2. dr Rajko Čebedžić, član;

3. mr Saša Šeatović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3273/2009

U Beogradu, 4. juna 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA VIRUSOLOGIJU, VAKCINE I SERUME

„TORLAK”, BEOGRAD

I

U Upravni odbor Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”, Beograd imenuju se:

1. za predsednika:

– prof. dr Predrag Peško, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu;

2. za članove:

1) prof. dr Vladimir V. Obradović, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu;

2) prof. dr Vladimir Bumbaširević, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu;

3) dr Tihomir Milovanović, spec. ortopedije i traumatologije, Zdravstveni centar Negotin;

4) dr Vesna Kovačević Jovanović, spec. mikrobiologije sa parazitologijom, Institut za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”, Beograd;

5) Borislav Nedeljković, dipl. ekonomista, Institut za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”, Beograd;

6) Jadranka Dikić, dipl. pravnik, Institut za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”, Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3271/2009

U Beogradu, 4. juna 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA VIRUSOLOGIJU, VAKCINE I SERUME

„TORLAK”, BEOGRAD

I

U Nadzorni odbor Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”, Beograd imenuju se:

1. za predsednika:

– prim. dr Zoran Kovačević, spec. ginekologije i akušerstva, „Jugohemija” AD, Beograd;

2. za članove:

1) dr Ilija Rosić, magistar medicinskih nauka, Sanofi Aventis d.o.o., Sanofipasteur, Beograd;

2) dr Marko Kostić, spec. dečje hirurgije, Univerzitetska dečja klinika, Beograd;

3) Olga Popović, dipl. molekularni biolog i fiziolog, Institut za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”, Beograd;

4) mr sci. med. Katarina Radojević, spec. mikrobiologije sa parazitologijom, Institut za virusologiju, vakcine i serume „Torlak”, Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3272/2009

U Beogradu, 4. juna 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA KLINIKE ZA STOMATOLOGIJU NIŠ

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Klinike za stomatologiju Niš:

1. dr Jablan Stanković, predsednik;

2. prof. dr Slavoljub Šurdilović, član;

3. prof. dr Zoran Veličković, član;

4. prof. dr Aleksandar Igić, član;

5. prof. dr Dragica Dačić Simonović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3264/2009

U Beogradu, 4. juna 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA KLINIKE ZA STOMATOLOGIJU NIŠ

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Klinike za stomatologiju Niš:

1. Dragan Milosavljević, predsednik;

2. dr Milan Jelenković, član;

3. Radmila Đorđević, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3262/2009

U Beogradu, 4. juna 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA KLINIKE ZA STOMATOLOGIJU NIŠ

I

U Upravni odbor Klinike za stomatologiju Niš imenuju se:

1. za predsednika:

– Jovica Lakićević, dipl. pravnik, Gradska opština Pantelej, Niš;

2. za članove:

1) Dragan Stojiljković, dipl. sociolog, Dom za odrasla invalidna lica, Doljevac;

2) Slobodan Savatić, dipl. ekonomista, Gradska uprava Niš;

3) dr Tomislav Kostić, Klinički centar Niš;

4) prim. dr Sonja Martinović, Klinika za stomatologiju, Niš;

5) dr Dragiša Ljubenović, Klinika za stomatologiju, Niš;

6) dr Zvonko Kučer, Klinika za stomatologiju, Niš.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3265/2009

U Beogradu, 4. juna 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA KLINIKE ZA STOMATOLOGIJU NIŠ

I

U Nadzorni odbor Klinike za stomatologiju Niš imenuju se:

1. za predsednika:

– Gordana Đurđević, dipl. ekonomista, Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, Filijala Niš;

2. za članove:

1) Branislav Krstić, dipl. ekonomista, Kazneno-popravni zavod, Niš;

2) dr Nebojša Arsić, Dom zdravlja Medveđa;

3) prof. dr Tatjana Petrović Tanić, Klinika za stomatologiju, Niš;

4) ass. dr Olivera Tričković Janić, Klinika za stomatologiju, Niš.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3263/2009

U Beogradu, 4. juna 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA ZAŠTITU ZDRAVLjA KRAGUJEVAC

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Instituta za zaštitu zdravlja Kragujevac:

1. Marin Ivošev, predsednik;

2. Milan Marinković, član;

3. dr Vesna Stojanović, član;

4. dr Zoran Milosavljević, član;

5. dr Jelica Đorović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3227/2009

U Beogradu, 4. juna 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA ZAŠTITU ZDRAVLjA KRAGUJEVAC

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Instituta za zaštitu zdravlja Kragujevac:

1. Tatjana Stefanović, predsednik;

2. Zorica Tanasijević, član;

3. Vesna Matović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3231/2009

U Beogradu, 4. juna 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA JAVNO ZDRAVLjE KRAGUJEVAC

I

U Upravni odbor Instituta za javno zdravlje Kragujevac imenuju se:

1. za predsednika:

– Marin Ivošev, doktor tehničkih nauka, „Zastava energetika”, Kragujevac;

2. za članove:

1) Igor Ratković, diplomirani menadžer, Građevinsko preduzeće Anigor d.o.o. Kragujevac;

2) dr Dušan Vulović, specijalista interne medicine, Klinički centar Kragujevac;

3) Slađan Rakić, veterinarski tehničar, JKP „Gradske tržnice”, Kragujevac;

4) dr Violeta Ninković, specijalista mikrobiologije sa parazitologijom, Institut za javno zdravlje Kragujevac:

5) doc. dr Sanja Kocić, specijalista socijalne medicine, Institut za javno zdravlje Kragujevac;

6) Jelica Đorović, specijalista sanitarne hemije, Institut za javno zdravlje Kragujevac.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3228/2009

U Beogradu, 4. juna 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA JAVNO ZDRAVLjE KRAGUJEVAC

I

U Nadzorni odbor Instituta za javno zdravlje Kragujevac imenuju se:

1. za predsednika:

– Marina Radojković;

2. za članove:

1) ass. mr sci. med. Vladimir Janjić, specijalista psihijatrije, Klinički centar Kragujevac;

2) dr Anđelija Deretić, Klinički centar Kragujevac;

3) dr Jelka Ranković, subspecijalista ekotoksikologije, Institut za javno zdravlje Kragujevac;

4) Vesna Mitrović, dipl. ekonomista, Institut za javno zdravlje Kragujevac.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3232/2009

U Beogradu, 4. juna 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

UNIVERZITETSKE DEČJE KLINIKE, BEOGRAD

I

Imenuje se mr med. sci. Milan Dokić, specijalista ginekologije i akušerstva, Klinički centar Srbije, za člana Upravnog odbora Univerzitetske dečje klinike, Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3289/2009

U Beogradu, 4. juna 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANA NADZORNOG ODBORA

UNIVERZITETSKE DEČJE KLINIKE, BEOGRAD

I

Imenuje se Svetlana Manojlović, diplomirani matematičar u penziji, za člana Nadzornog odbora Univerzitetske dečje klinike, Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3281/2009

U Beogradu, 4. juna 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA REUMATOLOGIJU – BEOGRAD

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Instituta za reumatologiju – Beograd:

1. prof. dr Dragan Micić, predsednik;

2. Dragan Ristivojević, član;

3. dr Divna Kekuš, član;

4. dr Gordana Stevanović, član;

5. Zoran Aleksić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3209/2009

U Beogradu, 4. juna 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA REUMATOLOGIJU – BEOGRAD

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Instituta za reumatologiju – Beograd:

1. prof. dr Mirjana Medenica, predsednik;

2. dr Snežana Savić, član;

3. prim. dr Darinka Novičić Šašić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3211/2009

U Beogradu, 4. juna 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA REUMATOLOGIJU – BEOGRAD

I

U Upravni odbor Instituta za reumatologiju – Beograd imenuju se:

1. za predsednika:

– dr Predrag Radovanović, specijalista opšte hirurgije, Institut za onkologiju i radiologiju Srbije;

2. za članove:

1) ass. dr Milan Apostolović, specijalista ortopedije, Institut za ortopedsko-hirurške bolesti „Banjica”, Beograd;

2) Vojislav Kosanović, Klinički centar Srbije;

3) dr Olivera Purić, doktor stomatologije, Real esbute, Beograd;

4) prim. mr sci. med. dr Dragana Palić Obradović, Institut za reumatologiju – Beograd;

5) prim. dr Marija Terek, Institut za reumatologiju – Beograd;

6) prim. mr sci. med. dr Dragoslav Jablanović, Institut za reumatologiju – Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3209/2009

U Beogradu, 4. juna 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA REUMATOLOGIJU – BEOGRAD

I

U Nadzorni odbor Instituta za reumatologiju – Beograd imenuju se:

1. za predsednika:

– doc. dr Dejan Radenković, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu;

2. za članove:

1) ass. dr Branislav Starčević, specijalista opšte hirurgije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu;

2) Miodrag Stojanović, dipl. pravnik, Sekretarijat za inspekcijske poslove opštine Grocka;

3) prof. dr Radmila Petrović, Institut za reumatologiju – Beograd;

4) Milkica Zarupski, viša medicinska sestra, Institut za reumatologiju – Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3212/2009

U Beogradu, 4. juna 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Instituta za transfuziju krvi Srbije:

1. prof. dr Slobodan Apostolski, predsednik;

2. prof. dr Darinka Bošković, član;

3. Tatjana Garić, član;

4. dr Ljiljana Rakić, član;

5. mr Ružica Simonović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3284/2009

U Beogradu, 4. juna 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Instituta za transfuziju krvi Srbije:

1. dr Zoran Maričić, predsednik;

2. Bojana Aleksić, član;

3. Dubravka Tomašević, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3282/2009

U Beogradu, 4. juna 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE

I

U Upravni odbor Instituta za transfuziju krvi Srbije imenuju se:

1. za predsednika:

– dr med. sci. Branislava Belić, specijalista transfuziologije, Skupština AP Vojvodine;

2. za članove:

1) dr Dragana Belović Milovanović, specijalista opšte medicine, Dom zdravlja „Dr Đorđe Kovačević”, Lazarevac;

2) dr Zoran Maričić, specijalista ginekologije i akušerstva, Klinički centar Srbije;

3) doc. dr Aleksandar R. Karamarković, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu;

4) dr sci. med. Svetlana Tadić, Institut za transfuziju krvi Srbije;

5) dr Radmila Đorđević, Institut za transfuziju krvi Srbije;

6) Nebojša Ivanović, dipl. pravnik, Institut za transfuziju krvi Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3285/2009

U Beogradu, 4. juna 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE

I

U Nadzorni odbor Instituta za transfuziju krvi Srbije imenuju se:

1. za predsednika:

– prof. Nada T. Majkić Singh, Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu;

2. za članove:

1) dr Jasna Daragan Saveljić, specijalista neuropsihijatrije, Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti, Beograd;

2) Radmila Sarić, dipl. biolog, Megatrend univerzitet;

3) Spomenka Broćić, dipl. farmaceut, Institut za transfuziju krvi Srbije;

4) Ljiljana Stakić, dipl. pravnik, Institut za transfuziju krvi Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3283/2009

U Beogradu, 4. juna 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA KLINIKE ZA NEUROLOGIJU I PSIHIJATRIJU ZA DECU I OMLADINU, BEOGRAD

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Klinike za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu, Beograd:

1. Ivan Stanišić, predsednik;

2. Ivan Kokeza, član;

3. Veljko Kolundžija, član;

4. dr Vesna Milovanović, član;

5. Miloš Šapić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3235/2009

U Beogradu, 4. juna 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA KLINIKE ZA NEUROLOGIJU I PSIHIJATRIJU ZA DECU I OMLADINU, BEOGRAD

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Klinike za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu, Beograd:

1. Draga Korićanac, predsednik;

2. Aleksa Petrović, član;

3. Jasmina Braunović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3237/2009

U Beogradu, 4. juna 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA KLINIKE ZA NEUROLOGIJU I PSIHIJATRIJU ZA DECU I OMLADINU, BEOGRAD

I

U Upravni odbor Klinike za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu, Beograd imenuju se:

1. za predsednika:

– prof. Aleksandar Ljubić, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu;

2. za članove:

1) dr Srđan M. Radibratović, specijalista opšte hirurgije, Kliničko bolnički centar „Dr Dragiša Mišović”, Beograd;

2) doc. dr Dragoš Stojanović, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu;

3) dr Mirsad Ljuhar, specijalista neurologije i psihijatrije, Klinički centar Srbije;

4) dr sci. med. Dušan Karaklajić, Klinika za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu, Beograd;

5) dr Dragana Vučinić, Klinika za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu, Beograd;

6) Radmila Krstić, viša medicinska sestra, Klinika za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu, Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3236/2009

U Beogradu, 4. juna 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA KLINIKE ZA NEUROLOGIJU I PSIHIJATRIJU ZA DECU I OMLADINU, BEOGRAD

I

U Nadzorni odbor Klinike za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu, Beograd imenuju se:

1. za predsednika:

– ass. dr Mirko Grajić, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu;

2. za članove:

1) Ivan Bojović, specijalista ginekologije i akušerstva, Kliničko bolnički centar „Zvezdara”, Beograd;

2) dr sci. med. Mimoza Senohradski, specijalista pedijatrije – neonatologije, Ginekološko akušerska klinika „Narodni front”, Beograd;

3) ass. dr sci. med. Jasna Jančić Stefanović, Klinika za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu, Beograd;

4) mr Mirjana Jelić, Klinika za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu, Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3238/2009

U Beogradu, 4. juna 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA ORTOPEDSKO-HIRURŠKE BOLESTI „BANjICA”, BEOGRAD

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Instituta za ortopedsko-hirurške bolesti „Banjica”, Beograd:

1. dr Vladimir Medan, predsednik;

2. Mišo Topić, član;

3. Slobodan Petrović, član;

4. dr Borivoje Kovačević, član;

5. ass. dr sci. med. Milan Apostolović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3246/2009

U Beogradu, 4. juna 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA ORTOPEDSKO-HIRURŠKE BOLESTI „BANjICA”, BEOGRAD

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Instituta za ortopedsko-hirurške bolesti „Banjica”, Beograd:

1. dr Ranko Dakić, predsednik;

2. prof. dr Miroljub Obradović, član;

3. doc. dr Slavko Tomić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3248/2009

U Beogradu, 4. juna 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA ORTOPEDSKO-HIRURŠKE BOLESTI „BANjICA”, BEOGRAD

I

U Upravni odbor Instituta za ortopedsko-hirurške bolesti „Banjica”, Beograd imenuju se:

1. za predsednika:

– dr Mihailo Vidanović, specijalista ortopedije sa traumatologijom, Opšta bolnica Subotica;

2. za članove:

1) Miroslav Čavlin, doktor ekonomskih nauka, Opšta bolnica Subotica;

2) dr Branislav Katančević, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, Specijalna bolnica Ribarska Banja;

3) prim. dr Rusomir Miletić, specijalista opšte hirurgije, Klinički centar Srbije;

4) dr Vojislav Basara, Institut za ortopedsko-hirurške bolesti „Banjica”, Beograd;

5) prim. dr sci. med. Miroljub Stanojković, Institut za ortopedsko-hirurške bolesti „Banjica”, Beograd;

6) dr Borivoje Kovačević, Institut za ortopedsko-hirurške bolesti „Banjica”, Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3247/2009

U Beogradu, 4. juna 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA ORTOPEDSKO-HIRURŠKE BOLESTI „BANjICA”, BEOGRAD

I

U Nadzorni odbor Instituta za ortopedsko-hirurške bolesti „Banjica”, Beograd imenuju se:

1. za predsednika:

– mr sci. med. dr Nadan Mikić, specijalista ortopedije sa traumatologijom, Kliničko-bolnički centar „Zvezdara”, Beograd;

2. za članove:

1) doc. dr Ksenija Bošković, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu;

2) Aleksandar Vidaković, hidrotehničar, Javno preduzeće „Beogradski vodovod i kanalizacija”;

3) prim. mr sci. med. dr Leposava Sikinić, Institut za ortopedsko-hirurške bolesti „Banjica”, Beograd;

4) dr Zoran Vučinić, Institut za ortopedsko-hirurške bolesti „Banjica”, Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3249/2009

U Beogradu, 4. juna 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA ZAŠTITU ZDRAVLjA NIŠ

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Instituta za zaštitu zdravlja Niš:

1. prof. dr Miško Ćivić, predsednik;

2. Branislav Ćirić, član;

3. dr Biljana Vučković, član;

4. Vukadin Mišić, član;

5. Ružica Golubović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3229/2009

U Beogradu, 4. juna 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA ZAŠTITU ZDRAVLjA NIŠ

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Instituta za zaštitu zdravlja Niš:

1. Igor Mladenović, predsednik;

2. Veroljub Dinić, član;

3. Radojko Matić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3225/2009

U Beogradu, 4. juna 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA JAVNO ZDRAVLjE NIŠ

I

U Upravni odbor Instituta za javno zdravlje Niš imenuju se:

1. za predsednika:

– Dragan Mihajlović, dipl. hemičar, JKP Naissus, Niš;

2. za članove:

1) Dragoljub Milosavljević, dipl. inženjer zaštite na radu, Dečja ustanova „Pčelica”, Niš;

2) dr Predrag Cvetković, Klinički centar Niš;

3) prof. dr Borislav Kamenov, Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu;

4) mr sci. dr Dragan Bogdanović, Institut za javno zdravlje Niš;

5) mr sci. dr Ljiljana Stošić, Institut za javno zdravlje Niš;

6) doc. dr Biljana Kocić, Institut za javno zdravlje Niš.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3230/2009

U Beogradu, 4. juna 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA JAVNO ZDRAVLjE NIŠ

I

U Nadzorni odbor Instituta za javno zdravlje Niš imenuju se:

1. za predsednika:

– Dušan Milić, dipl. mašinski inženjer;

2. za članove:

1) Miloš Otašević, dipl. ekonomista iz oblasti menadžmenta, Ustanova za dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju „Mara”- Niš;

2) dr Zvezdana Antić, specijalista reumatologije, Zdravstveni centar Aleksinac;

3) Branislav Kostić, dipl. pravnik, Institut za javno zdravlje Niš;

4) dr Dejan Milosavljević, Institut za javno zdravlje Niš.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3226/2009

U Beogradu, 4. juna 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA KLINIČKOG CENTRA NIŠ

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Kliničkog centra Niš:

1. Jordan Velčev, predsednik;

2. prof. dr Gradimir Milovanović, član;

3. doc. dr Dragan Krasić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3252/2009

U Beogradu, 4. juna 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANA NADZORNOG ODBORA KLINIČKOG CENTRA NIŠ

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Kliničkog centra Niš:

1. doc. dr Dragan Veselinović, predsednik;

2. prof. dr Dragoljub Popović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3244/2009

U Beogradu, 4. juna 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA KLINIČKOG CENTRA NIŠ

I

U Upravni odbor Kliničkog centra Niš imenuju se:

1. za predsednika:

– Boško Ristić, dipl. pravnik, advokat, Niš;

2. za članove:

1) Jordan Velčev, dipl. ekonomista, Niška banka, Niš;

2) prof. dr Branko Lović, Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3253/2009

U Beogradu, 4. juna 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANA NADZORNOG ODBORA KLINIČKOG CENTRA NIŠ

I

Imenuje se Vesna Milenković, dipl. pravnik, Uprava carina-Carinarnica Niš, za predsednika Nadzornog odbora Kliničkog centra Niš.

II

Imenuje se doc. dr Dragan Veselinović, Medicinski fakultet u Nišu, za člana Nadzornog odbora Kliničkog centra Niš.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3245/2009

U Beogradu, 4. juna 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA GINEKOLOŠKO AKUŠERSKE KLINIKE „NARODNI FRONT”, BEOGRAD

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Ginekološko akušerske klinike „Narodni front”, Beograd:

1. dr Želimira Ilić, predsednik;

2. dr Pavle Kovačević, član;

3. mr Aleksandar Ćirilović, član;

4. dr Spaso Anđelić, član;

5. dr Dragomir Branković, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3205/2009

U Beogradu, 4. juna 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANA NADZORNOG ODBORA GINEKOLOŠKO AKUŠERSKE KLINIKE „NARODNI FRONT”, BEOGRAD

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Ginekološko akušerske klinike „Narodni front”, Beograd:

1. Ratko Lalić, predsednik;

2. Desanka Milisavljević, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3207/2009

U Beogradu, 4. juna 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA GINEKOLOŠKO AKUŠERSKE KLINIKE „NARODNI FRONT”, BEOGRAD

I

U Upravni odbor Ginekološko akušerske klinike „Narodni front”, Beograd imenuju se:

1. za predsednika:

– dr Mirjana Velimirović, specijalista ginekologije i akušerstva, Dom zdravlja Savski venac;

2. za članove:

1) ass. mr sci. med. dr Pavle Gregorić, specijalista opšte hirurgije, Klinički centar Srbije;

2) Gordana Basta, dipl. pravnik, Balkan Kapital Partner;

3) Dušica Letić, Zavod za zaštitu zdravlja studenata, Beograd;

4) prof. dr Branko Stanimirović, Ginekološko akušerska klinika „Narodni front”, Beograd;

5) prim. dr Spaso Anđelić, Ginekološko akušerska klinika „Narodni front”, Beograd;

6) prim. dr Lidija Hajnal Avramović, Ginekološko akušerska klinika „Narodni front”, Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3206/2009

U Beogradu, 4. juna 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA GINEKOLOŠKO AKUŠERSKE KLINIKE „NARODNI FRONT”, BEOGRAD

I

U Nadzorni odbor Ginekološko akušerske klinike „Narodni front”, Beograd imenuju se:

1. za predsednika:

– dr Olivera Andonović, specijalista dermatovenerologije i subspecijalista angiologije i flebologije, Klinički centar Srbije;

2. za članove:

1) dr Slađana Jovanović, specijalista ginekologije i akušerstva, AD Farmakos, Beograd;

2) dr Vladimir Čakarević, Ministarstvo zdravlja;

3) prof. dr Mladenko Vasiljević, Ginekološko akušerska klinika „Narodni front”, Beograd;

4) ass. dr Amira Egić, Ginekološko akušerska klinika „Narodni front”, Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3208/2009

U Beogradu, 4. juna 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA MENTALNO ZDRAVLjE, BEOGRAD

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Instituta za mentalno zdravlje, Beograd:

1. dr Ranka Samardžić, predsednik;

2. Dragiša Lekić, član;

3. dr Velislav Đotunović, član;

4. dr Danica Mihailović, član;

5. dr Stana Kolarević, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3217/2009

U Beogradu, 4. juna 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA MENTALNO ZDRAVLjE, BEOGRAD

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Instituta za mentalno zdravlje, Beograd:

1. Jelena Tišma, predsednik;

2. Jovanka Pantelić, član;

3. dr Nataša Aranđelović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3286/2009

U Beogradu, 4. juna 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA MENTALNO ZDRAVLjE, BEOGRAD

I

U Upravni odbor Instituta za mentalno zdravlje, Beograd imenuju se:

1. za predsednika:

– akademik Vladimir Kostić;

2. za članove:

1) mr ph. Miloš Knežević, Hemofarm koncern, Predstavništvo Beograd;

2) Vladica Živković, građevinski inženjer, „Yellovw Engineering”, Beograd;

3) prim. dr Žana Stanković, Klinički centar Srbije;

4) prof. dr Žarko Martinović, Institut za mentalno zdravlje, Beograd;

5) dr Snežana Branković, Institut za mentalno zdravlje, Beograd;

6) dr Goran Gajić, Institut za mentalno zdravlje, Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3218/2009

U Beogradu, 4. juna 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA MENTALNO ZDRAVLjE, BEOGRAD

I

U Nadzorni odbor Instituta za mentalno zdravlje, Beograd imenuju se:

1. za predsednika:

– Ratko Knežević, dipl. ekonomista;

2. za članove:

1) doc. dr Danka Radulović, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu;

2) mr ph. Jelena Milošević, Ministarstvo zdravlja;

3) dr Nataša Aranđelović, Institut za mentalno zdravlje, Beograd;

4) Aleksandar Daković, dipl. spec. pedagog, Institut za mentalno zdravlje, Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3287/2009

U Beogradu, 4. juna 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA NEONATOLOGIJU, BEOGRAD

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Instituta za neonatologiju, Beograd:

1. Branka Ješić, predsednik;

2. Milorad Karadžić, član;

3. dr Miroslav Nedeljković, član;

4. prim. dr sci. med. Ljiljana Cvetić, član;

5. dr Branislava Dedović Bjelajac, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3213/2009

U Beogradu, 4. juna 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA NEONATOLOGIJU, BEOGRAD

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Instituta za neonatologiju, Beograd:

1. Svetlana Komarčević, predsednik;

2. dr Danijel Petaković, član;

3. prim. dr sci. med. Vera Sumrak, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3215/2009

U Beogradu, 4. juna 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA NEONATOLOGIJU, BEOGRAD

I

U Upravni odbor Instituta za neonatologiju, Beograd imenuju se:

1. za predsednika:

– prof. dr Dušan Šćepanović, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu;

2. za članove:

1) prof. dr Gorgios Konstantinis, Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine;

2) doc. dr Nenad Ivančević, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu;

3) dr Zoran M. Tomašević, specijalista interne medicine, Institut za onkologiju i radiologiju Srbije;

4) dr Miroslava Kostić Todorović, specijalista pedijatrije, Institut za neonatologiju, Beograd;

5) prim. mr sci. med. dr Milica Ranković Janevski, Institut za neonatologiju, Beograd;

6) dr Slavica Miljenović, Institut za neonatologiju, Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3214/2009

U Beogradu, 4. juna 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA NEONATOLOGIJU, BEOGRAD

I

U Nadzorni odbor Instituta za neonatologiju, Beograd imenuju se:

1. za predsednika:

– dr Miodrag Trajković, specijalista interne medicine, Kliničko bolnički centar „Dr Dragiša Mišović”, Beograd;

2. za članove:

1) dr Dejan Moskovljević, specijalista grudne hirurgije, Klinički centar Srbije;

2) Milica Rončević, dipl. ekonomista, Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd;

3) dr Slavica Simić, Institut za neonatologiju, Beograd;

4) mr ph. Miroslava Ljujić Glišić, Institut za neonatologiju, Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3216/2009

U Beogradu, 4. juna 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA KLINIKE ZA REHABILITACIJU „DR MIROSLAV ZOTOVIĆ”, BEOGRAD

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Klinike za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović”, Beograd:

1. prof. dr Vladislava Vesović Potić, predsednik;

2. prof. dr Miroslav Simić, član;

3. prim. dr Aleksandar Tasković, član;

4. dr Radoje Čobeljić, član;

5. Vladislava Maksimović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3222/2009

U Beogradu, 4. juna 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA KLINIKE ZA REHABILITACIJU „DR MIROSLAV ZOTOVIĆ”, BEOGRAD

I

Razrešavaju se dužnosti člana Nadzornog odbora Klinike za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović”, Beograd:

1. prim. dr Dejan Sumrak;

2. dr Dragana Ćurčić.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3223/2009

U Beogradu, 4. juna 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA KLINIKE ZA REHABILITACIJU „DR MIROSLAV ZOTOVIĆ”, BEOGRAD

I

U Upravni odbor Klinike za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović”, Beograd imenuju se:

1. za predsednika:

– mr sci. med. Nenad V. Dikić, Antidoping agencija Republike Srbije;

2. za članove:

1) dr Jane Arsov, specijalista neurohirurgije, Klinički centar Srbije;

2) dr Aleksandar Milojković, specijalista anesteziologije sa reanimatologijom, Projekat tehničke pomoći Ministarstvu zdravlja Sofreco;

3) dr med. sci. Momirka Vukićević, specijalista fizikalne medicine i rahabilitacije, Institut za ortopedsko-hirurške bolesti „Banjica”, Beograd;

4) dr Radoje Čobeljić, Klinika za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović”, Beograd;

5) Vladislava Maksimović, medicinska sestra, Klinika za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović”, Beograd;

6) Milan Kecman, viši terapeut, Klinika za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović”, Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3221/2009

U Beogradu, 4. juna 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA KLINIKE ZA REHABILITACIJU „DR MIROSLAV ZOTOVIĆ”, BEOGRAD

I

U Nadzorni odbor Klinike za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović”, Beograd imenuju se:

1. za predsednika:

– Milan Subotić, dipl. pravnik, Privredno društvo Telenor d.o.o., Beograd;

2. za članove:

1) dr Ljubomir Đurašić, Klinički centar Srbije;

2) Siniša Jevtić, dipl. ekonomista, Metals banka a.d., Novi Sad, Ekspozitura Beograd;

3) dr Dragana Đurčić, Klinika za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović”, Beograd;

4) Girdaba Šumonja, socijalni radnik, Klinika za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović”, Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3224/2009

U Beogradu, 4. juna 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA MEDICINU RADA SRBIJE „DR DRAGOMIR KARAJOVIĆ” U OSNIVANjU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Instituta za medicinu rada Srbije „Dr Dragomir Karajović” u osnivanju:

1. Novka Milaković, predsednik;

2. dr Aleksandar Drašković, član;

3. dr Lida Bihorac, član;

4. dr Rajko Srdić, član;

5. prof. dr Petar Bulat, član;

6. mr sci. med. Gordana Pantelić, član;

7. Vesna Ben Sasi, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3250/2009

U Beogradu, 4. juna 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA MEDICINU RADA SRBIJE „DR DRAGOMIR KARAJOVIĆ” U OSNIVANjU

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Instituta za medicinu rada Srbije „Dr Dragomir Karajović” u osnivanju:

1. dr Zoran Šekularac, predsednik;

2. dr Igor Elez, član;

3. dr Stanimir Ivanović, član;

4. Rada Leković, član;

5. dr Branislav Marić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3220/2009

U Beogradu, 4. juna 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA MEDICINU RADA SRBIJE „DR DRAGOMIR KARAJOVIĆ”, BEOGRAD

I

U Upravni odbor Instituta za medicinu rada Srbije „Dr Dragomir Karajović”, Beograd imenuju se:

1. za predsednika:

– Novka Milaković, dipl. politikolog, Škola za negu lepote, Beograd;

2. za članove:

1) prof. dr Aleksandar N. Nešković, vanredni profesor, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu;

2) dr Milica Vukašinović Vesić, Fondacija princeze Katarine;

3) dr Rajko Srdić, spec. opšte medicine, Dom zdravlja „Dr Simo Milošević”, Beograd;

4) prof. dr Petar Bulat, spec. medicine rada, Institut za medicinu rada Srbije „Dr Dragomir Karajović”, Beograd;

5) mr sci. med. Gordana Pantelić, spec. medicine rada, Institut za medicinu rada Srbije „Dr Dragomir Karajović”, Beograd;

6) Vesna Ben Sasi, medicinska sestra, Institut za medicinu rada Srbije „Dr Dragomir Karajović”, Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3251/2009

U Beogradu, 4. juna 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA MEDICINU RADA SRBIJE „DR DRAGOMIR KARAJOVIĆ”, BEOGRAD

I

U Nadzorni odbor Instituta za medicinu rada Srbije „Dr Dragomir Karajović”, Beograd imenuju se:

1. za predsednika:

– Milena Kostić, viši pedagog u penziji;

2. za članove:

1) prof. dr Milica Š. Prostran, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu;

2) dr Zoran Šekularac, spec. medicine rada, Institut za rehabilitaciju Beograd;

3) Rada Leković, administrativni radnik, Institut za medicinu rada Srbije „Dr Dragomir Karajović”, Beograd;

4) dr Branislav Marić, spec. medicine rada, Institut za medicinu rada Srbije „Dr Dragomir Karajović”, Beograd.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3243/2009

U Beogradu, 4. juna 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJE

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije:

1. dr Đorđe Bajec, predsednik;

2. Kosa Banjac, član;

3. dr Božidar Simatković, član;

4. prof. dr Slobodan Čikarić, član;

5. mr sci. med. dr Zoran Bekić, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3274/2009

U Beogradu, 4. juna 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJE

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije:

1. dr sci. med. Nevenka Stojanović, predsednik;

2. mr Jadranka Rajevac Grujić, član;

3. mr sci. med. dr Zorica Tomašević, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3276/2009

U Beogradu, 4. juna 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJE

I

U Upravni odbor Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije imenuju se:

1. za predsednika:

– prof. dr Vladimir Đukić, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu;

2. za članove:

1) dr Branislav Lazić, specijalista opšte hirurgije, Klinički centar Srbije;

2) dr Marko Kostić, specijalista grudne hirurgije, Univerzitetska dečja klinika, Beograd;

3) dr Ivan Jovanović, Klinički centar Srbije;

4) Dušanka Tadić, diplomirani defektolog;

5) dr sci. med. Slavko Vučićević, Institut za onkologiju i radiologiju Srbije;

6) mr sci. med. Zoran Bekić, Institut za onkologiju i radiologiju Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3275/2009

U Beogradu, 4. juna 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJE

I

U Nadzorni odbor Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije imenuju se:

1. za predsednika:

– dr Milena Pandurović, specijalista anesteziologije sa reanimatologijom, Klinički centar Srbije;

2. za članove:

1) Milena Jovanović, specijalista otorinolaringologije, Opšta bolnica „Južni Banat”, Pančevo;

2) prim. dr sci. med. Olivera Laban Božić, Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije;

3) dr sci. med. Momčilo Inić, Institut za onkologiju i radiologiju Srbije;

4) prim. dr sci. med. Nada Babović, Institut za onkologiju i radiologiju Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-3277/2009

U Beogradu, 4. juna 2009. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Ostavite komentar