Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 62. stav 2. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti («Službeni glasnik RS», br. 71/03 i 84/04-dr. zakon),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLjAVANjE

I

Razrešava se Nada Janjušević dužnosti člana Upravnog odbora Nacionalne službe za zapošljavanje.

II

Imenuje se Ivana Vještica za člana Upravnog odbora Nacionalne službe za zapošljavanje.

III

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-552/2006

U Beogradu, 9. februara 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401406.005

Na osnovu člana 68. stav 2. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti («Službeni glasnik RS», br. 71/03 i 84/04-dr. zakon),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA NADZORNOG ODBORA NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLjAVANjE

I

Razrešava se dr Diana Dragutinović dužnosti člana Nadzornog odbora Nacionalne službe za zapošljavanje, na lični zahtev.

II

Imenuje se Tatjana Prijić za člana Nadzornog odbora Nacionalne službe za zapošljavanje.

III

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-553/2006

U Beogradu, 9. februara 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401406.005/2/2

Na osnovu člana 120. stav 2. Zakona o radiodiodifuziji («Službeni glasnik RS», br. 42/02, 97/04, 76/05 i 79/05-dr. zakon) i tačke 3. Odluke o obrazovanju Komisije za izradu deobnog bilansa o razgraničenju sredstva, prava i obaveza JP Radio televizija Srbije («Službeni glasnik RS», broj 79/02),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O DOPUNI REŠENjA O IMENOVANjU ČLANOVA KOMISIJE ZA IZRADU DEOBNOG BILANSA O RAZGRANIČENjU SREDSTAVA, PRAVA I OBAVEZA JP RADIO TELEVIZIJA SRBIJE

I

U Rešenju o imenovanju članova Komisije za izradu deobnog bilansa o razgraničenju sredstva, prava i obaveza JP Radio televizija Srbije («Službeni glasnik RS», broj 110/05), u naslovu posle reči: «članova» dodaju se reči: «i predsednika».

II

U tački I posle stava 1. dodaje se stav 2. koji glasi:

«Za predsednika komisije iz stava 1. ove tačke imenuje se član te komisije prof. dr Jovica Lazić».

III

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-7727/2005-1

U Beogradu, 9. februara 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401406.005/3/3

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o učeničkom i studentskom standardu («Službeni glasnik RS», br. 81/92, 49/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA U TRSTENIKU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Doma učenika srednjih škola u Trsteniku:

1. mr Dragoljub Đorđević, predsednik;

2. Predrag Sarić, član;

3. Mirko Tanasković, član;

4. Milan Bjelaković, član;

5. Grujica Belostenac, član;

6. Dragutin Stanojlović, član

7. Dragan Terzić, član;

8. Svetlana Milivojević, član.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-572/2006

U Beogradu, 9. februara 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401406.004/4/4

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o učeničkom i studentskom standardu («Službeni glasnik RS», br. 81/92, 49/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA U TRSTENIKU

I

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odbor Doma učenika srednjih škola u Trsteniku:

1. Sava Savić, predsednik;

2. Dragiša Trošić, član;

3. Biljana Ibrovac, član;

4. Dragoslav Milić, član;

5. Milan Džekić, član;

6. Gradimir Dimitrijević, član.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-572/2006-1

U Beogradu, 9. februara 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401406.004/5/5

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o učeničkom i studentskom standardu («Službeni glasnik RS», br. 81/92, 49/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA U TRSTENIKU

I

U Upravni odbor Doma učenika srednjih škola u Trsteniku imenuju se:

1. za predsednika:

– Milan Bjelaković, profesor u Srednjoj mašinsko-tehničkoj školi u Trsteniku;

2. za članove:

– iz reda osnivača:

1) Goran Mihajlović, profesor u Višoj tehničkoj mašinskoj školi u Trsteniku;

2) Radiša Pavlović, mašinski tehničar u TC «Metal» iz G. Omašnice;

3) Pane Janković, dipl. inž. vazdušnog saobraćaja u PP «Pisi-Planet» u Trsteniku;

– iz reda roditelja:

1) Srećko Dimitrijević, dipl. ekonomista u Zemljoradničkoj zadruzi «Riljac» u Riljcu;

2) Saša Čolić, radnik SUP-a u Aleksandrovcu;

– iz reda zaposlenih u ustanovi:

1) Verica Petković, vaspitač;

2) Vladimir Stefanović, radnik obezbeđenja.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-573/2006

U Beogradu, 9. februara 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401406.004/6/6

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o učeničkom i studentskom standardu («Službeni glasnik RS», br. 81/92, 49/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA U TRSTENIKU

I

U Nadzorni odbor Doma učenika srednjih škola u Trsteniku imenuju se:

1. za predsednika:

– Milica Todorović, profesor u Višoj tehničkoj mašinskoj školi u Trsteniku;

2. za članove:

– iz reda osnivača:

1) Mirko Aleksić, mašinski tehničar u Industrija hidraulike i pneumatike »Prva Petoljetka» – «Hidraulika» u Trsteniku;

2) Tomislav Dimitrijević, vlasnik firme «Tomako-internacional» iz Trstenik;

-iz reda roditelja:

1) Ljubiša Milićević, poljoprivrednik iz Božurevca;

2) Dragan Anđelković, elektromehaničar iz Poljne;

-iz reda zaposlenih u ustanovi:

Svetlana Milivojević, ekonomista.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-571/2006

U Beogradu, 9. februara 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401406.004/7/7

Na osnovu člana 14. st. 2. i 5. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za transport nafte naftovodima i transport derivata nafte produktovodima («Službeni glasnik RS», br. 60/05 i 83/05),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA ZA TRANSPORT NAFTE NAFTOVODIMA

I TRANSPORT DERIVATA NAFTE PRODUKTOVODIMA

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Javnog preduzeća za transport nafte naftovodima i tranasport derivata nafte produktovodima članovi:

1. Smiljana Cvikić;

2. Srđan Mihajlović;

3. Milorad Marjanović.

II

U Upravni odbor Javnog preduzeća za transport nafte naftovodima i tranasport derivata nafte produktovodima imenuju se za članove:

1. Petar Fajfer, poslovođa transporta u Sektoru transporta u Novom Sadu u JP «Transnafta» Novi Sad;

2. Miroljub Babić, rukovodilac sektora opštih, pravnih, kadrovskih i ljudskih resursa u JP «Transnafta» Novi Sad;

3. Mile Kapelj, poslovođa transporta u Sektoru transporta u Pančevu u JP «Transnafta» Novi Sad.

III

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-605/2006

U Beogradu, 9. februara 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401406.005/10/10

Na osnovu člana 14. st. 2. i 5. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa («Službeni glasnik RS», broj 60/05),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA ZA TRANSPORT, SKLADIŠTENjE, DISTRIBUCIJU I TRGOVINU PRIRODNOG GASA

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Javnog preduzeća za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa članovi:

1. Tomislav Robotić;

2. mr Srđan Bošnjaković.

II

U Upravni odbor Javnog preduzeća za transport, skladištenje, distribuciju i trgovinu prirodnog gasa imenuju se za članove:

1. Miloš Saramandić, izvršni direktor za investicije u JP «Srbijagas»;

2. Saša Černicin, rukovodilac RJ «Metangas» Pančevo.

III

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-606/2006

U Beogradu, 9. februara 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401406.005/11/11

Na osnovu člana 6. stav 2. Zakona o Akcijskom fondu («Službeni glasnik RS», br. 38/01 i 45/05),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA

AKCIJSKOG FONDA REPUBLIKE SRBIJE

I

Imenuje se prof. dr Miodrag Stamenković za predsednika Upravnog odbora Akcijskog fonda Republike Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-620/2006

U Beogradu, 9. februara 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401406.005/12/12

Na osnovu člana 35. stav 2. i člana 88. stav 2. tačka 2) Zakona o državnoj upravi («Službeni glasnik RS», broj 79/05),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA PUTEVE

I

Razrešava se mr Branko Jocić dužnosti direktora Republičke direkcije za puteve.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-645/2006

U Beogradu, 9. februara 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401406.005/13/13

Na osnovu člana 14. stav 2. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za upravljanje državnim putevima («Službeni glasnik RS», broj 115/05),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU GENERALNOG DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLjANjE DRŽAVNIM PUTEVIMA

I

Imenuje se mr Branko Jocić za generalnog direktora Javnog preduzeća za upravljanje državnim putevima.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-646/2006

U Beogradu, 9. februara 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401406.005/14/14

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o Vladi («Službeni glasnik RS», br. 55/05 i 71/05-ispravka) i tačke 3) stav 3. Odluke o obrazovanju Saveta za ravnomeran regionalni razvoj i regionalne kapitalne investicije («Službeni glasnik RS», broj 83/05),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA ZA RAVNOMERAN REGIONALNI RAZVOJ I REGIONALNE KAPITALNE INVESTICIJE

I

U Savet za ravnomeran regionalni razvoj i regionalne kapitalne investicije imenuju se za članove:

1. Vladimir Zaharijev, predsednik opštine Bosilegrad;

2. Nagip Arifi, predsednik opštine Bujanovac;

3. Kristijan Bartuš, vršilac dužnosti direktora JP «Zavod za urbanizam» opštine Subotica;

4. Aleksandar Pejčić, načelnik Jablaničkog upravnog okruga;

5. Mile Koprivica, član Opštinskog veća opštine Kuršumlija.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-637/2006

U Beogradu, 9. februara 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401406.004/15/15

Na osnovu člana 29. stav 1. i člana 30. stav 3. Zakona o učeničkom i studentskom standardu («Službeni glasnik RS», br. 81/92, 49/93, 53/93 – dr. zakon, 67/93 – dr. zakon, 48/94 – dr. zakon i 101/05 – dr. zakon),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA

DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA U BOSILEGRADU

I

U Upravni odbor Doma učenika srednjih škola u Bosilegradu imenuju se za članove:

– iz reda osnivača:

1) Toše Aleksandrov, iz Bosilegrada;

2) Dimitar Vasilov, iz Bosilegrada;

3) Rajčo Todorov, iz Bosilegrada;

4) Zoran Stojanov, iz sela Rajčilovci;

– iz reda roditelja:

1) Olga Anačkova, iz sela Gložje;

2) Mile Borisov, iz sela Rikačevo;

– iz reda zaposlenih:

1) Staniša Zinoviev, iz Bosilegrada;

2) Milka Simeonov, iz Bosilegrada.

II

U Nadzorni odbor Doma učenika srednjih škola u Bosilegradu imenuju se za članove:

– iz reda osnivača:

1) Nikola Krumov, iz sela Belut;

2) Božidar Ivanov, iz Bosilegrada;

3) Slavica Ivanov, iz sela Rajčilovci;

– iz reda roditelja:

1) Rajka Nikolova, iz sela Donja Lisina;

2) Suzana Stanojkova, iz sela Rikačevo;

– iz reda zaposlenih:

Saša Andonov, iz Bosilegrada.

III

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 Broj: 119-656/2006

U Beogradu, 9. februara 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401406.005/16/16

Na osnovu člana 36. stav 3. i člana 88. stav 2. tačka 3) Zakona o državnoj upravi («Službeni glasnik RS», broj 79/05),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU ZAMENIKA DIREKTORA

REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA PUTEVE

I

Postavlja se Dušan Drinjaković za zamenika direktora Republičke direkcije za puteve, koji će tu funkciju obavljati do prestanka rada Direkcije.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-647/2006

U Beogradu, 9. februara 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401406.005/17/17

Na osnovu člana 119. stav 6. Zakona o visokom obrazovanju («Službeni glasnik RS», broj 76/05), a u vezi sa članom 82. stav 1. Zakona o višoj školi («Službeni glasnik RS», br. 50/92, 39/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon, 24/96 i 76/05- dr. zakon),

Vlada donosi

O RAZREŠENjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

VIŠE MEDICINSKE ŠKOLE U ĆUPRIJI

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Više medicinske škole u Ćupriji članovi:

1. dr Dejan Đurić;

2. dr Miloje Petrović;

3. Radosav Đorđević;

4. prof. dr Slavica Đukić-Dejanović;

5. Predrag Živković;

6. prof. dr Tomislav Jovanović.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-658/2006

U Beogradu, 9. februara 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401406.005/19/19

Na osnovu člana 119. stav 6. Zakona o visokom obrazovanju («Službeni glasnik RS», broj 76/05), a u vezi sa članom 82. stav 1. Zakona o višoj školi («Službeni glasnik RS», br. 50/92, 39/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon, 24/96 i 76/05- dr. zakon),

Vlada donosi

O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

VIŠE MEDICINSKE ŠKOLE U ĆUPRIJI

I

U Upravni odbor Više medicinske škole u Ćupriji imenuju se članovi:

1. Miroslav Veljković, direktor gimnazije u Jagodini;

2. Branislav Kostić, predsednik Opšteg udruženja preduzetnika i zantalija, Ćuprija;

3. Mihajlo Nastasijević, poljoprivredni tehničar, Ćuprija;

4. prof. dr Slavica Đukić-Dejanović, profesor u školi;

5. Miodrag Mitrović, profesor u školi;

6. Nela Marinović, predavač u školi.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-658/2006-1

U Beogradu, 9. februara 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401406.005/20/20

Na osnovu člana 119. stav 6. Zakona o visokom obrazovanju («Službeni glasnik RS», broj 76/05), a u vezi sa članom 78. stav 2. Zakona o višoj školi («Službeni glasnik RS», br. 50/92, 39/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon, 24/96 i 76/05- dr. zakon),

Vlada donosi

O RAZREŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

VIŠE MEDICINSKE ŠKOLE U ĆUPRIJI

I

Razrešava se dr Milisav Stojanović dužnosti vršioca dužnosti direktora Više medicinske škole u Ćupriji.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-657/2006

U Beogradu, 9. februara 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401406.005/21/21

Na osnovu člana 119. stav 6. Zakona o visokom obrazovanju («Službeni glasnik RS», broj 76/05), a u vezi sa članom 78. stav 2. Zakona o višoj školi («Službeni glasnik RS», br. 50/92, 39/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon, 24/96 i 76/05- dr. zakon),

Vlada donosi

O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

VIŠE MEDICINSKE ŠKOLE U ĆUPRIJI

I

Imenuje se dr Svetlana Miljković za vršioca dužnosti direktora Više medicinske škole u Ćupriji.

II

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-657/2006-1

U Beogradu, 9. februara 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401406.005/22/22

Na osnovu člana 22. stav 1. Zakona o sistemima veza («Službeni glasnik RS», br. 38/91, 41/91, 53/93, 67/93, 48/94 , 20/97 i 44/03- dr. zakon ),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA PTT SAOBRAĆAJA «SRBIJA»

I

Razrešava se Borivoje Katić dužnosti člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća PTT saobraćaja «Srbija».

II

Imenuje se Mileva Basara za člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća PTT saobraćaja «Srbija».

III

Ovo rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije».

24 broj 119-539/2006

U Beogradu, 9. februara 2006. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK, Miroljub Labus

2401406.004/23/23

Ostavite komentar