15. sednica Vlade Republike Srbije, 13. maj 2004. godine

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E NJ E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA

RUDARSTVA I ENERGETIKE

I

Postavlja se ALEKSANDAR VLAJČIĆ za pomoćnika ministra rudarstva i energetike – Sektor za elektroenergetiku.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-3339/2004

U Beogradu, 13. maja 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.038/3/3

Na osnovu čl. 98. i 104. stav 1. Zakona o prekršajima („Službeni glasnik SRS“, broj 44/89 i „Službeni glasnik RS“, br. 21/90, 11/92, 6/93, 20/93, 53/93, 67/93, 28/94, 16/97, 37/97, 36/98, 44/98 i 65/01),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E NJ E

O IMENOVANjU SUDIJA I STAREŠINA

OPŠTINSKIH ORGANA ZA PREKRŠAJE

I

Imenuju se za sudije i starešine opštinskih organa za prekršaje:

– Za područje Veća za prekršaje u Valjevu, imenuju se:

1. Dragana Sinđelić, za sudiju Opštinskog organa za prekršaje u Bogatiću; 2. Zoran Krunić, za sudiju i starešinu Opštinskog organa za prekršaje u Lajkovcu.

– Za područje Veća za prekršaje u Novom Sadu, imenuju se:

1. Ruža Vidanović, za starešinu Opštinskog organa za prekršaje u Odžacima;

2. Svjetlana Tadić, za sudiju Opštinskog organa za prekršaja u Vrbasu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-3348/2004

U Beogradu, 13. maja 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.038/4/4

Na osnovu člana 42. stav 1. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E NJ E

O RAZREŠENjU NAČELNIKA RAŠKOG OKRUGA

SA SEDIŠTEM U KRALjEVU

I

Razrešava se MILE KORIĆANAC dužnosti načelnika Raškog okruga sa sedištem u Kraljevu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-3403/2004

U Beogradu, 13. maja 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.038/5/5

Na osnovu člana 42. stav 1. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E NJ E

O POSTAVLjENjU NAČELNIKA RAŠKOG OKRUGA

SA SEDIŠTEM U KRALjEVU

I

Postavlja se dr VLADAN KARAMARKOVIĆ za načelnika Raškog okruga sa sedištem u Kraljevu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-3403/2004-1

U Beogradu, 13. maja 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.038/6/6

Na osnovu člana 48. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E NJ E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKE

DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE

I

Razrešava se DRAGANA ŠUŠIĆ dužnosti pomoćnika direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije – Sektor za finansijsko-materijalne i opšte poslove.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-3377/2004

U Beogradu, 13. maja 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.038/7/7

Na osnovu člana 48. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E NJ E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA DIREKTORA REPUBLIČKE

DIREKCIJE ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE

I

Postavlja se DRAGIŠA OKOLIŠANOV za pomoćnika direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije – Sektor za evidenciju.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-3376/2004

U Beogradu, 13. maja 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.038/8/8

Na osnovu člana 29. Zakona o Vladi Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 5/91 i 45/93) i tačke 4. Odluke o obrazovanju Komisije za granične prelaze u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS“, broj 42/03),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E NJ E

O RAZREŠENjU KOPREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA GRANIČNE PRELAZE U REPUBLICI SRBIJI

I

Razrešavaju se dužnosti u Komisiji za granične prelaze u Republici Srbiji:

1. mr MIROSLAV RADOJIČIĆ, kopredsednik;

2. BRANISLAV MITROVIĆ, kopredsednik;

3. BUDIMIR LONČAR, kopredsednik;

4. TIHOMIR OBRADOVIĆ, član;

5. DUŠAN ČAMAGIĆ, član;

6. DRAGOLjUB BJELOVIĆ, član;

7. dr ZORAN NIKOLIĆ, član;

8. DRAGOLjUB BRAJOVIĆ, član;

9. mr VLADIMIR KNEŽEVIĆ, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-3388/2004

U Beogradu, 13. maja 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.038/9/9

Na osnovu člana 29. Zakona o Vladi Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 5/91 i 45/93) i tačke 4. Odluke o obrazovanju Komisije za granične prelaze u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS“, broj 42/03),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E NJ E

O IMENOVANjU KOPREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA GRANIČNE PRELAZE U REPUBLICI SRBIJI

I

U Komisiju za granične prelaze u Republici Srbiji, imenuju se:

– za kopredsednike:

1. pukovnik mr MIROSLAV RADOJIČIĆ, pomoćnik načelnika Uprave pogranične policije za strance i upravne poslove u Ministarstvu unutrašnjih poslova;

2. BRANISLAV MITROVIĆ, unapređenje pograničnih poslova u Upravi pogranične policije za strance i upravne poslove u Ministarstvu unutrašnjih poslova;

3. NEBOJŠA SKORIĆ, pomoćnik ministra finansija;

– za članove:

1. dr VLADAN MILIĆ, pomoćnik ministra za kapitalne investicije;

2. DUŠAN ČAMAGIĆ, načelnik Odeljenja za studijsko-analitičke poslove u Ministarstvu za kapitalne investicije;

3. DRAGOLjUB BJELOVIĆ, načelnik Republičke inspekcije Ministarstva nauke i zaštite životne sredine;

4.dr ZORAN NIKOLIĆ, načelnik granične sanitarne inspekcije u Ministarstvu zdravlja;

5. DRAGOLjUB BRAJOVIĆ, granični fito-sanitarni inspektor u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;

6.GORDANA STANKOVIĆ, savetnik ministra u Ministarstvu trgovine, turizma i usluga.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-3388/2004-1

U Beogradu, 13. maja 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.038/10/10

Na osnovu člana 51a stav 2. Zakona o putevima („Službeni glasnik RS“, br. 46/91, 52/91, 53/93, 67/93, 48/94 i 42/98),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA

I ČLANOVA SAVETA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA PUTEVE

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu Republičke direkcije za puteve:

1. prof. dr DRAGOSLAV ŠUMARAC, predsednik;

2. mr DUŠAN MLADENOVIĆ, zamenik predsednika;

3. ZORAN RADOVANOVIĆ, član;

4. MIODRAG PAVLOVIĆ, član;

5. ALEKSANDAR RADOSAVLjEVIĆ, član;

6. prof. dr VERA MIJUŠKOVIĆ, član;

7. BOŠKO NIČIĆ, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-3404/2004

U Beogradu, 13. maja 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.038/11/11

Na osnovu člana 51a stav 2. Zakona o putevima („Službeni glasnik RS“, br. 46/91, 52/91, 53/93, 67/93, 48/94 i 42/98),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA

I ČLANOVA SAVETA REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA PUTEVE

I

U Savet Republičke direkcije za puteve, imenuju se:

– za predsednika

ZORAN PEŠOVIĆ;

– za zamenika predsednika

BRANISLAV JOVANOVIĆ;

– za članove:

1. ZORAN RADIVOJEVIĆ;

2. ŽANETA OSTOJIĆ-BARJAKTAREVIĆ;

3. JOVAN NEŠOVIĆ;

4. GOLUB RAJIĆ;

5. DRAGAN JARAKOVIĆ.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-3404/2004-1

U Beogradu, 13. maja 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.038/12/12

Na osnovu čl. 115. i 116. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

O D L U K U

O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANjU REPUBLIČKOG SAVETA ZA RAZVOJ UNIVERZITETSKOG OBRAZOVANjA

I

U Odluci o obrazovanju Republičkog saveta za razvoj univerzitetskog obrazovanja („Službeni glasnik RS“, br. 34/02 i 40/03), u članu 2. tačke od 1 do 10, menjaju se i glase:

«1. dr MIROLjUB LABUS, potpredsednik Vlade Republike Srbije;

2. dr RADOŠ LjUŠIĆ, direktor Javnog preduzeća Zavod za udžbenike i nastavna sredstva;

3. dr LjILjANA ČOLIĆ, ministar prosvete i sporta;

4. dr BOJAN DIMITRIJEVIĆ, ministar trgovine, turizma i usluga;

5. SLOBODAN LALOVIĆ, ministar rada, zapošljavanja i socijalne politike;

6. MILAN RADULOVIĆ, ministar vera;

7. dr MILE SAVIĆ, zamenik ministra nauke i zaštite životne sredine;

8. prof. dr MILAN BRDAR, zamenik ministra prosvete i sporta;

9. prof. dr MIROSLAV PILIPOVIĆ, pomoćnik ministra prosvete i sporta;

10. prof. dr LjUBOMIR PROTIĆ, pomoćnik ministra prosvete i sporta».

II

Ovu odluku objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-2846/2004

U Beogradu, 13. maja 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.038/13/13

Na osnovu člana 103. stav 4. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E NJ E

O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA

UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu Univerziteta u Kragujevcu:

1. prof. dr PREDRAG STOJANOVIĆ, član;

2. dr VLATKO RAJKOVIĆ, član;

3. MILOŠ RADIVOJČEVIĆ, član;

4. VESNA ILIĆ, član;

5. prof. dr RUŽICA NIKOLIĆ, član;

6. IVAN PETROVIĆ, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-2851/2004

U Beogradu, 13. maja 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.038/14/14

Na osnovu člana 103. stav 4. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E NJ E

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA

UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU

I

U Savet Univerziteta u Kragujevcu, imenuju se:

za članove:

1. prof. dr LjILjANA MIJATOVIĆ, Medicinski fakultet u Kragujevcu;

2. dr GORAN DAVIDOVIĆ, Medicinski fakultet u Kragujevcu;

3. dr RADOVAN VUKADINOVIĆ, dekan Pravnog fakulteta u Kragujevcu;

4. dr DUŠICA PALAČKOVIĆ, Pravni fakultet u Kragujevcu;

5. prof. dr ZORAN PONjAVIĆ, Pravni fakultet u Kragujevcu;

6. dr VEROLjUB DUGALIĆ, Ekonomski fakultet u Kragujevcu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-2851/2004-1

U Beogradu, 13. maja 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.038/15/15

Na osnovu člana 103. stav 4. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E NJ E

O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA

UNIVERZITETA U NIŠU

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu Univerziteta u Nišu:

1. DRAGAN NIKOLIĆ, član;

2. VLADIMIR DOMAZET, član;

3. prof. dr DUŠAN ĆIRIĆ, član;

4. prof. dr RADE ĐORĐEVIĆ, član;

5. DEJAN ĆIRIĆ, član;

6. DRAGOLjUB ŽIVKOVIĆ, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-2852/2004

U Beogradu, 13. maja 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.038/16/16

Na osnovu člana 103. stav 4. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E NJ E

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA

UNIVERZITETA U NIŠU

I

U Savet Univerziteta u Nišu, imenuju se:

za članove:

1. prof. dr VIDOSAV STOJANOVIĆ, Elektronski fakultet u Nišu;

2. prof. dr VLASTIMIR NIKOLIĆ, Mašinski fakultet u Nišu;

3. dr RADOSAV ĐORĐEVIĆ, profesor u penziji;

4. MARINA KOCIĆ, dipl. pravnik, sekretar Filozofskog fakulteta u Nišu;

5. BRANISLAV JOVANOVIĆ, poslanik u Skupštini Srbije i Crne Gore;

6. NADA SIMONOVIĆ, direktor filijale Narodne banke u Nišu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-2852/2004-1

U Beogradu, 13. maja 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.038/17/17

Na osnovu člana 103. stav 4. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E NJ E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA

UNIVERZITETA UMETNOSTI U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu Univerziteta umetnosti u Beogradu:

1. dr ALEKSANDAR TODOROVIĆ, član;

2. LUKA KISO, član.

II

U Savet Univerziteta umetnosti u Beogradu, imenuju se:

– za članove:

1. prof. dr MARINA MARKOVIĆ, Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu;

2. prof. dr VERA MILANKOVIĆ, Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-2850/2004

U Beogradu, 13. maja 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.038/18/18

Na osnovu člana 103. stav 4. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E NJ E

O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA UNIVERZITETA U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu Univerziteta u Beogradu:

1. dr LjUBIŠA RAJIĆ, član;

2. dr ZORAN IVOŠEVIĆ, član;

3. dr SRĐAN BOGOSAVLjEVIĆ, član;

4. mr MILAN RADUNOVIĆ, član;

5. akademik VLADIMIR KOSTIĆ, član;

6. dr SVETOZAR STOJANOVIĆ, član;

7. DARKO RIBNIKAR, član;

8. akademik GOJKO SUBOTIĆ, član;

9. dr SLOBODAN APOSTOLSKI, član;

10. prof. dr MIJAT DAMJANOVIĆ, član;

11. dr MILIĆ MILOVANOVIĆ, član;

12. dr VESNA LOGAR-POHARC, član;

13. dr VLADIMIR GOATI, član;

14. mr SLOBODAN SREĆKOVIĆ, član;

15. akdemik VLADAN ĐORĐEVIĆ, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-2862/2004

U Beogradu, 13. maja 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.038/19/19

Na osnovu člana 103. stav 4. Zakona o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E NJ E

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA UNIVERZITETA U BEOGRADU

I

U Savet Univerziteta u Beogradu, imenuju se:

– za članove:

1. dr MIODRAG PETROVIĆ, direktor Instituta «Siniša Stanković»;

2. prof. dr MILOŠ STEVANOVIOĆ, Tehnološko-metalurški fakultet u Beoradu;

3. akademik MARKO ANĐELKOVIĆ, Srpska akademija nauka i umetnosti;

4. dr MILIĆ MILOVANOVIĆ, Ekonomski fakultet u Beogradu;

5. prof. dr ĐORĐE MIHAJLOVIĆ, Rudarsko-geološki fakultet u Beogradu;

6. prof. dr MILOŠ KUBOROVIĆ, Mašinski fakultet u Beogradu;

7. prof. dr SLOBODAN GRUBAČIĆ, Filološki fakultet u Beogradu;

8. prof. dr BRANISLAV PUJEVIĆ, Građevinski fakultet u Beogradu;

9. prof. dr MILENA MILIN, Filozofski fakultet u Beogradu;

10. prof. dr ŽARKO MIJAILOVIĆ, Matematički fakltet u Beogradu;

11. prof. dr VERA VUJIČIĆ, Fakultet organizacionih nauka u Beogradu;

12. prof. dr MIODRAG NESTOROVIĆ, Arhitektonski fakultet u Beogradu;

13. prof. dr RADMILO PEŠIĆ, Poljoprivredni fakultet u Beogradu;

14. prof. dr OLIVERA BUNČIĆ, Veterinarski fakultet u Beogradu;

15. prof. dr BOGOLjUB ŠIJAKOVIĆ, Bogoslovski fakultet u Beogradu;

16. dr IVAN RISTIĆ, Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-2862/2004-1

U Beogradu, 13. maja 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.038/20/20

Na osnovu člana 26. Zakona o policijskoj akademiji („Službeni glasnik RS“, broj 36/98),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E NJ E

O RAZREŠENjU DEKANA

POLICIJSKE AKADEMIJE U BEOGRADU

I

Razrešava se prof. dr MIĆO BOŠKOVIĆ dužnosti dekana Policijske akademije u Beogradu, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-3430/2004

U Beogradu, 13. maja 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.038/23/23

Na osnovu člana 26. Zakona o policijskoj akademiji („Službeni glasnik RS“, broj 36/98),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E NJ E

O IMENOVANjU DEKANA

POLICIJSKE AKADEMIJE U BEOGRADU

I

Imenuje se prof. dr VLADIMIR KRIVOKAPIĆ za dekana Policijske akademije u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-3430/2004-1

U Beogradu, 13. maja 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.038/24/24

Na osnovu člana 29. Zakona o Vladi Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 5/91 i 45/93) i člana 400a stav 1. Zakona o preduzećima („Službeni list SRJ“, br. 29/96, 36/96, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01 i 36/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA U SKUPŠTINU I UPRAVNI ODBOR DP «UTVA RADNIK», PANČEVO

I

U Skupštinu DP «UTVA RADNIK», Pančevo, imenuju se predstavnici društvenog kapitala:

1. LjILjANA PERKOVIĆ, viši saradnik u Ministarstvu privrede;

2. ŽIVOTA JOVANOVIĆ, direktor DP «Utva Proing», Pančevo;

3. MIROSLAV TONČIĆ, tehnički direktor «Utva Proing», Pančevo;

4. JOVICA CVETKOVIĆ, direktor DP «Utva Servis», Pančevo;

5. BORKO BOGDAN, zaposlen u DP «UTVA», Pančevo;

II

U Upravni odbor DP «UTVA RADNIK», Pančevo, imenuju se predstavnici društvenog kapitala:

1. NIMIRSADA LAZAREVIĆ, savetnik u Ministarstvu privrede;

2. ZORAN PAVIĆ, direktor DOO «Piramida», Pančevo;

3. MARA BISAK, zaposlena u DP «UTVA», Pančevo.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-3429/2004

U Beogradu, 13. maja 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.038/25/25

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E NJ E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA

ZA KAPITALNE INVESTICIJE

I

Postavlja se BORISLAV BOROVIĆ za pomoćnika ministra za kapitalne investicije – Sektor za drumski transport.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-3517/2004

U Beogradu, 13. maja 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.038/26/26

Na osnovu člana 25. stav 2. Zakona o izvršenju krivičnih sankcija („Službeni glasnik RS“, br. 16/97 i 34/01),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU UPRAVNIKA OKRUŽNOG ZATVORA U KRAGUJEVCU

I

Postavlja se SLOBODAN STOJANOVIĆ za upravnika Okružnog zatvora u Kragujevcu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-3444/2004

U Beogradu, 13. maja 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.038/28/28

Na osnovu člana 25. stav 2. Zakona o izvršenju krivičnih sankcija („Službeni glasnik RS“, br. 16/97 i 34/01),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU UPRAVNIKA OKRUŽNOG ZATVORA U ZRENjANINU

I

Razrešava se PETAR ILIĆ dužnosti upravnika Okružnog zatvora u Zrenjaninu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-3443/2004

U Beogradu, 13. maja 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.038/29/29

Na osnovu člana 25. stav 2. Zakona o izvršenju krivičnih sankcija („Službeni glasnik RS“, br. 16/97 i 34/01),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU UPRAVNIKA OKRUŽNOG ZATVORA U ZRENjANINU

I

Postavlja se VLADIMIR KERLETA za upravnika Okružnog zatvora u Zrenjaninu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-3442/2004

U Beogradu, 13. maja 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.038/30/30

Na osnovu člana 25. stav 2. Zakona o izvršenju krivičnih sankcija („Službeni glasnik RS“, br. 16/97 i 34/01),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU UPRAVNIKA OKRUŽNOG ZATVORA U LESKOVCU

I

Razrešava se ZORAN PERIŠIĆ dužnosti upravnika Okružnog zatvora u Leskovcu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-3439/2004

U Beogradu, 13. maja 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.038/33/33

Na osnovu člana 25. stav 2. Zakona o izvršenju krivičnih sankcija („Službeni glasnik RS“, br. 16/97 i 34/01),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU UPRAVNIKA OKRUŽNOG ZATVORA U LESKOVCU

I

Postavlja se ZORAN JOVIĆ za upravnika Okružnog zatvora u Leskovcu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-3438/2004

U Beogradu, 13. maja 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.038/34/34

Na osnovu člana 25. stav 2. Zakona o izvršenju krivičnih sankcija („Službeni glasnik RS“, br. 16/97 i 34/01),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU UPRAVNIKA KAZNENO-POPRAVNOG ZAVODA U ŠAPCU

I

Postavlja se IVAN VESELINOVIĆ za upravnika kazneno-popravnog zavoda u Šapcu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-3434/2004

U Beogradu, 13. maja 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.038/35/35

Na osnovu člana 25. stav 2. Zakona o izvršenju krivičnih sankcija („Službeni glasnik RS“, br. 16/97 i 34/01),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU UPRAVNIKA KAZNENO-POPRAVNOG ZAVODA U ŠAPCU

I

Razrešava se MILENKO PERUNOVIĆ dužnosti upravnika Kazneno-popravnog zavoda u Šapcu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-3435/2004

U Beogradu, 13. maja 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.038/36/36

Na osnovu člana 42. stav 1. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E NJ E

O RAZREŠENjU NAČELNIKA ZLATIBORSKOG OKRUGA

SA SEDIŠTEM U UŽICU

I

Razrešava se STOJAN TASIĆ dužnosti načelnika Zlatiborskog okruga sa sedištem u Užicu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-3478/2004

U Beogradu, 13. maja 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.038/33/38

Na osnovu člana 42. stav 1. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E NJ E

O POSTAVLjENjU NAČELNIKA ZLATIBORSKOG OKRUGA

SA SEDIŠTEM U UŽICU

I

Postavlja se ZORAN MILIĆ za načelnika Zlatiborskog okruga sa sedištem u Užicu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-3478/2004-1

U Beogradu, 13. maja 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.038/34/39

Na osnovu člana 29. Zakona o Vladi Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 5/91 i 45/93) i člana 400a stav 1. Zakona o preduzećima („Službeni list SRJ“, br. 29/96, 36//96, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01 i 36/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA U SKUPŠTINI I UPRAVNOM ODBORU DRUŠTVENOG PREDUZEĆA «DIORK», KRAGUJEVAC

I

Razrešavaju se dužnosti u Skupštini Društvenog preduzeća «Diork», Kragujevac, predstavnici društvenog kapitala:

1. SVETLANA NEDELjKOVIĆ,

2. PETAR MILOŠEVIĆ,

3. PAVLE JOVANOVIĆ,

4. MILKA VASIĆ,

5. MILORAD MARKOVIĆ,

6. SLOVENKA GAJEVIĆ,

7. SLAĐANA ĐONOVIĆ,

8. MILA RADOVIĆ,

9. MARICA MITROVIĆ,

10. SVILANA MILOŠEVIĆ,

11. MILENA DRAGOJEVIĆ,

12. DRAGICA PAVLOVIĆ,

13. ANĐELIJA VELIČKOVIĆ,

14. SLAVKA PAVLOVIĆ,

15. SNEŽANA ARSENIJEVIĆ.

II

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Društvenog preduzeća «Diork», Kragujevac, predstavnici društvenog kapitala:

– iz preduzeća:

1. ŽARKO JOVANOVIĆ,

2. SLOBODAN PANTIĆ,

3. RADOSLAV PANTIĆ,

4. VESNA KRSTIĆ,

– izvan preduzeća:

1. MILOŠ RADIVOJČEVIĆ,

2. PREDRAG OTOVIĆ,

3. ČASLAV PETROVIĆ.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-3454/2004

U Beogradu, 13. maja 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.038/36/41

Na osnovu člana 29. Zakona o Vladi Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 5/91 i 45/93) i člana 400a stav 1. Zakona o preduzećima („Službeni list SRJ“, br. 29/96, 36/96, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01 i 36/02),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSTAVNIKA DRUŠTVENOG KAPITALA U SKUPŠTINU I UPRAVNI ODBOR DRUŠTVENOG PREDUZEĆA «DIORK», KRAGUJEVAC

I

U Skupštinu Društvenog preduzeća «DIORK», Kragujevac, imenuju se predstavnici društvenog kapitala:

1. MOMČILO KRSMANOVIĆ, pomoćnik konfekcionara, zaposlen u DP «DIORK», Kragujevac;

2. SLAĐANA MIĆKOVIĆ, KV krojač, zaposlena u DP «DIORK», Kragujevac;

3. MILIJANA LABAN, PK krojač, zaposlena u DP «DIORK», Kragujevac;

4. DANA OPAČINA, konfekcionar, zaposlena u DP «DIORK», Kragujevac;

5. LjILjANA KRNjULAC, konfekcionar tehničar, zaposlena u DP «DIORK», Kragujevac;

6. GORDANA JOVANOVIĆ, konfekcionar, zaposlena u DP «DIORK», Kragujevac;

7. BRANKO KOSTOVIĆ, pomoćnik konfekcionara, zaposlen u DP «DIORK», Kragujevac;

8. NEBOJŠA KOVAČEVIĆ, pomoćnik konfekcionara, zaposlen u DP «DIORK», Kragujevac;

9. MILENA DRAGOJEVIĆ, konfekcionar, zaposlena u DP «DIORK», Kragujevac;

10. ZORICA ĐORĐEVIĆ, krojač, zaposlena u DP «DIORK», Kragujevac;

11. SVETLANA PAVLOVIĆ, konfekcionar, zaposlena u DP «DIORK», Kragujevac;

12. JELA KNEŽEVIĆ, PK krojač, konfekcionar, zaposlena u DP «DIORK», Kragujevac;

13. MILANKA SAVIĆ, konfekcionar, zaposlena u DP «DIORK», Kragujevac;

14. VIOLETA BESLAĆ, konfekcionar, zaposlena u DP «DIORK», Kragujevac;

15. GORAN DIMITRIJEVIĆ, pogonski električar, zaposlen u DP «DIORK», Kragujevac.

II

U Upravni odbor Društvenog preduzeća «DIORK», Kragujevac, imenuju se predstavnici društvenog kapitala:

– iz preduzeća:

1. DRAGAN MIĆKOVIĆ, brigadir organizacione jedinice;

2. SLAVICA MOMČILOVIĆ, dipl. ekonomista;

3. MILKA MILOVANOVIĆ, konfekcionar;

4. LjILjANA STEFANOVIĆ, poslovni sekretar;

– izvan preduzeća:

1. DUŠAN VUKOVIĆ, savetnik u Ministarstvu privrede;

2. GORDANA MORAČA-VLAJKOVIĆ, savetnik u Ministarstvu privrede;

3. PREDRAG OTOVIĆ, ekonomista, zaposlen u «Credy-banka» a.d., u Kragujevcu.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-3455/2004

U Beogradu, 13. maja 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.038/37/42

Na osnovu člana 1. stav 2. Uredbe o prestanku važenja Uredbe o obaveznoj proizvodnji određenih proizvoda i pružanju usluga i o uslovima davanja na privremeno korišćenje sredstava preduzeća („Službeni glasnik RS“, br. 25/97, 30/97, 50/97, 5/98, 45/98, 55/99, 19/00, 47/00, 30/01, 65/01, 28/02, 82/02, 56/03 i 118/03), a u vezi čl. 3. i 3a Uredbe o obaveznoj proizvodnji određenih proizvoda i pružanju usluga i o uslovima davanja na privremeno korišćenje sredstava preduzeća („Službeni glasnik RS“, br. 64/93, 9/94, 41/94, 61/94 i 33/95),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E NJ E

O IZMENAMA REŠENjA O PREDUZIMANjU MERA

UDP «BEOGRADSKI SAJAM» IZ BEOGRADA

I

Ovim rešenjem menja se Rešenje o preduzimanju mera u DP «Beogradski sajam» iz Beograda („Službeni glasnik RS“, broj 68/02).

II

U DP «Beogradski sajam» iz Beograda razrešava se dužnosti vršilac dužnosti direktora BRANKO GLIGORIĆ.

III

Imenuje se BOGIĆ BULATOVIĆ, dipl. ekonomista, za vršioca dužnosti direktora u DP «Beogradski sajam» iz Beograda.

IV

Rešenje dostaviti licima iz tačke II i III ovog rešenja.

V

U ostalom delu Rešenje Vlade Republike Srbije ostaje nepromenjeno.

VI

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-3059/2004

U Beogradu, 13. maja 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.035/41/41

Na osnovu člana 9. stav 4. Zakona o Fondu za razvoj Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 20/92),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E NJ E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANA

UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Fonda za razvoj Republike Srbije:

1. DRAGAN MARŠIĆANIN, predsednik;

2. mr ZORA SIMOVIĆ, član.

II

U Upravni odbor Fonda za razvoj Republike Srbije, imenuju se:

– za predsednika

mr ZORA SIMOVIĆ, zamenik ministra privrede;

– za člana

ĐURA KROMPIĆ, šef Odseka u Ministarstvu privrede.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-3456/2004

U Beogradu, 13. maja 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.039/31/35

Ostavite komentar