Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 30. stav 4. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI GENERALNOG SEKRETARA VLADE

I

Konstatuje se da je Dejanu Mihajlovu 15. maja 2007. godine prestala dužnost Generalnog sekretara Vlade.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2443/2007

U Beogradu, 16. maja 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARADragan Blešić POTPREDSEDNIKmr Božidar Đelić, s.r.

Na osnovu člana 30. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU GENERALNOG SEKRETARA VLADE

I

Postavlja se Dejan Mihajlov za Generalnog sekretara Vlade.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2443/2007-1

U Beogradu, 16. maja 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARADragan Blešić POTPREDSEDNIKmr Božidar Đelić, s.r.

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA

I

Konstatuje se da je Mirjani Orašanin 15. maja 2007. godine prestala dužnost državnog sekretara zbog prestanka dužnosti ministra unutrašnjih poslova.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2442/2007

U Beogradu, 16. maja 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARADragan Blešić POTPREDSEDNIKmr Božidar Đelić, s.r.

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA

I

Konstatuje se da je Vesni Arsić 15. maja 2007. godine prestala dužnost državnog sekretara zbog prestanka dužnosti ministra koji je vršio ovlašćenja ministra finansija.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2442/2007-1

U Beogradu, 16. maja 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARADragan Blešić POTPREDSEDNIKmr Božidar Đelić, s.r.

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA

I

Konstatuje se da je Gordani Pualić 15. maja 2007. godine prestala dužnost državnog sekretara zbog prestanka dužnosti ministra pravde.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2442/2007-2

U Beogradu, 16. maja 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARADragan Blešić POTPREDSEDNIKmr Božidar Đelić, s.r.

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA

I

Konstatuje se da je Branislavu Bjelici 15. maja 2007. godine prestala dužnost državnog sekretara zbog prestanka dužnosti ministra pravde.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2442/2007-3

U Beogradu, 16. maja 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARADragan Blešić POTPREDSEDNIKmr Božidar Đelić, s.r.

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA

I

Konstatuje se da je Vesni Ilić – Prelić 15. maja 2007. godine prestala dužnost državnog sekretara zbog prestanka dužnosti ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2442/2007-4

U Beogradu, 16. maja 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARADragan Blešić POTPREDSEDNIKmr Božidar Đelić, s.r.

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA

I

Konstatuje se da je Nusretu Nuhoviću 15. maja 2007. godine prestala dužnost državnog sekretara zbog prestanka dužnosti ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2442/2007-5

U Beogradu, 16. maja 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARADragan Blešić POTPREDSEDNIKmr Božidar Đelić, s.r.

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA

I

Konstatuje se da je Danilu Goluboviću 15. maja 2007. godine prestala dužnost državnog sekretara zbog prestanka dužnosti ministra koji je vršio ovlašćenja ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2442/2007-6

U Beogradu, 16. maja 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARADragan Blešić POTPREDSEDNIKmr Božidar Đelić, s.r.

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA

I

Konstatuje se da je mr Zori Simović 15. maja 2007. godine prestala dužnost državnog sekretara zbog prestanka dužnosti ministra privrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2442/2007-7

U Beogradu, 16. maja 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARADragan Blešić POTPREDSEDNIKmr Božidar Đelić, s.r.

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA

I

Konstatuje se da je prof. dr Đorđu Mihajloviću 15. maja 2007. godine prestala dužnost državnog sekretara zbog prestanka dužnosti ministra rudarstva i energetike.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2442/2007-8

U Beogradu, 16. maja 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARADragan Blešić POTPREDSEDNIKmr Božidar Đelić, s.r.

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA

I

Konstatuje se da je Milanu Miljeviću 15. maja 2007. godine prestala dužnost državnog sekretara zbog prestanka dužnosti ministra za kapitalne investicije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2442/2007-9

U Beogradu, 16. maja 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARADragan Blešić POTPREDSEDNIKmr Božidar Đelić, s.r.

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA

I

Konstatuje se da je Dragani Ćurčić 15. maja 2007. godine prestala dužnost državnog sekretara zbog prestanka dužnosti ministra za kapitalne investicije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2442/2007-10

U Beogradu, 16. maja 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARADragan Blešić POTPREDSEDNIKmr Božidar Đelić, s.r.

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA

I

Konstatuje se da je mr Miodragu Jociću 15. maja 2007. godine prestala dužnost državnog sekretara zbog prestanka dužnosti ministra za kapitalne investicije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2442/2007-11

U Beogradu, 16. maja 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARADragan Blešić POTPREDSEDNIKmr Božidar Đelić, s.r.

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA

I

Konstatuje se da je Edibu Dedejiću 15. maja 2007. godine prestala dužnost državnog sekretara zbog prestanka dužnosti ministra za kapitalne investicije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2442/2007-12

U Beogradu, 16. maja 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARADragan Blešić POTPREDSEDNIKmr Božidar Đelić, s.r.

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA

I

Konstatuje se da je Gordani Todić 15. maja 2007. godine prestala dužnost državnog sekretara zbog prestanka dužnosti ministra trgovine, turizma i usluga.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2442/2007-13

U Beogradu, 16. maja 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARADragan Blešić POTPREDSEDNIKmr Božidar Đelić, s.r.

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA

I

Konstatuje se da je mr Vlatku Sekuloviću 15. maja 2007. godine prestala dužnost državnog sekretara zbog prestanka dužnosti ministra za ekonomske odnose sa inostranstvom.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2442/2007-14

U Beogradu, 16. maja 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARADragan Blešić POTPREDSEDNIKmr Božidar Đelić, s.r.

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA

I

Konstatuje se da je Ljiljani Milosavljević 15. maja 2007. godine prestala dužnost državnog sekretara zbog prestanka dužnosti ministra rada, zapošljavanja i socijalne politike.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2442/2007-15

U Beogradu, 16. maja 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARADragan Blešić POTPREDSEDNIKmr Božidar Đelić, s.r.

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA

I

Konstatuje se da je dr Miletu Saviću 15. maja 2007. godine prestala dužnost državnog sekretara zbog prestanka dužnosti ministra nauke i zaštite životne sredine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2442/2007-16

U Beogradu, 16. maja 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARADragan Blešić POTPREDSEDNIKmr Božidar Đelić, s.r.

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA

I

Konstatuje se da je dr Draganu Povrenoviću 15. maja 2007. godine prestala dužnost državnog sekretara zbog prestanka dužnosti ministra nauke i zaštite životne sredine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2442/2007-17

U Beogradu, 16. maja 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARADragan Blešić POTPREDSEDNIKmr Božidar Đelić, s.r.

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA

I

Konstatuje se da je Vekislavu Janićijeviću 15. maja 2007. godine prestala dužnost državnog sekretara zbog prestanka dužnosti ministra prosvete i sporta.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2442/2007-18

U Beogradu, 16. maja 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARADragan Blešić POTPREDSEDNIKmr Božidar Đelić, s.r.

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA

I

Konstatuje se da je Milošu Jankoviću 15. maja 2007. godine prestala dužnost državnog sekretara zbog prestanka dužnosti ministra prosvete i sporta.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2442/2007-19

U Beogradu, 16. maja 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARADragan Blešić POTPREDSEDNIKmr Božidar Đelić, s.r.

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA

I

Konstatuje se da je Bajru Gegiću 15. maja 2007. godine prestala dužnost državnog sekretara zbog prestanka dužnosti ministra prosvete i sporta.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2442/2007-20

U Beogradu, 16. maja 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARADragan Blešić POTPREDSEDNIKmr Božidar Đelić, s.r.

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA

I

Konstatuje se da je Ljiljani Šop 15. maja 2007. godine prestala dužnost državnog sekretara zbog prestanka dužnosti ministra kulture.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2442/2007-21

U Beogradu, 16. maja 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARADragan Blešić POTPREDSEDNIKmr Božidar Đelić, s.r.

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA

I

Konstatuje se da je Miroljubu Radosavljeviću – Rigecu 15. maja 2007. godine prestala dužnost državnog sekretara zbog prestanka dužnosti ministra kulture.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2442/2007-22

U Beogradu, 16. maja 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARADragan Blešić POTPREDSEDNIKmr Božidar Đelić, s.r.

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA

I

Konstatuje se da je Neveni Vitošević 15. maja 2007. godine prestala dužnost državnog sekretara zbog prestanka dužnosti ministra vera.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2442/2007-23

U Beogradu, 16. maja 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARADragan Blešić POTPREDSEDNIKmr Božidar Đelić, s.r.

Na osnovu člana 24. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, broj 79/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI DRŽAVNOG SEKRETARA

I

Konstatuje se da je Aleksandru Čotriću 15. maja 2007. godine prestala dužnost državnog sekretara zbog prestanka dužnosti ministra za dijasporu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-2442/2007-24

U Beogradu, 16. maja 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava ZAMENIK GENERALNOG SEKRETARADragan Blešić POTPREDSEDNIKmr Božidar Đelić, s.r.

Ostavite komentar