Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 8. stav 1. Odluke o osnivanju Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, broj 73/04),

Vlada postupajući po presudi Vrhovnog suda Srbije u Beogradu, U. 6919/05 od 20. aprila 2006. godine donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA ZAVODA

ZA VREDNOVANjE KVALITETA OBRAZOVANjA I VASPITANjA U BEOGRADU

I

Razrešava se Ivana Zlatanović dužnosti direktora Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja u Beogradu sa 15. septembrom 2005. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-9633/2006

U Beogradu, 9. novembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 119. stav 6. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, broj 76/05), a u vezi sa članom 82. stav 1. Zakona o višoj školi („Službeni glasnik RS”, br. 50/92, 39/93, 53/93 – dr. zakon, 67/93 – dr. zakon, 48/94 – dr. zakon, 24/96 i 76/05 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

VIŠE TEHNIČKE ŠKOLE U ZVEČANU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Više tehničke škole u Zvečanu članovi:

1. dr Andreja Todorović;

2. mr Milan Mišić;

3. mr Marko Lazarević;

4. Stojadinka Jakšić;

5. dr Slobodan Bjelić.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-9703/2006

U Beogradu, 9. novembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 119. stav 6. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, broj 76/05), a u vezi sa članom 82. stav 1. Zakona o višoj školi („Službeni glasnik RS”, br. 50/92, 39/93, 53/93 – dr. zakon, 67/93 – dr. zakon, 48/94 – dr. zakon, 24/96 i 76/05 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

VIŠE TEHNIČKE ŠKOLE U ZVEČANU

I

U Upravni odbor Više tehničke škole u Zvečanu imenuju se za članove:

1. Vaso Jelić, inž. mašinstva, zaposlen u Direkciji za građevinsko zemljište u Kosovskoj Mitrovici;

2. Dragan Lazarević, dipl. inž. mašinstva, profesor u srednjoj školi „Grigorije Božović” u Zubinom Potoku;

3. mr Stojadinka Jakšić, profesor u školi;

4. mr Ruža Marković, profesor u školi;

5. mr Pera Ilić, profesor u školi.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-9703/2006-1

U Beogradu, 9. novembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu tač. 1. i 2. Odluke o vršenju osnivačkih prava u javnim preduzećima, javnim ustanovama i organizacijama u kojim je osnivačka prava imala Savezna Republika Jugoslavija („Službeni glasnik RS”, broj 49/06), člana 21. stav 1. Zakona o udruživanju u Zajednicu jugoslovenske elektroprivrede („Službeni list SFRJ”, broj 18/78) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka)

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

ZAJEDNICE JUGOSLOVENSKE ELEKTROPRIVREDE

I

Imenuje se Branislav Bošković za vršioca dužnosti direktora Zajednice jugoslovenske elektroprivrede.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-9741/2006

U Beogradu, 9. novembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 28. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 81/92, 49/93, 53/93 – dr. zakon, 67/93 – dr. zakon, 48/94 – dr. zakon i 101/05 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA DOMA UČENIKA

SREDNjIH ŠKOLA U KRAGUJEVCU

I

Razrešava se Dušan Kominac dužnosti direktora Doma učenika srednjih škola u Kragujevcu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-9792/2006

U Beogradu, 9. novembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 28. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 81/92, 49/93, 53/93 – dr. zakon, 67/93 – dr. zakon, 48/94 – dr. zakon i 101/05 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA DOMA UČENIKA

SREDNjIH ŠKOLA U KRAGUJEVCU

I

Imenuje se Dušan Kominac za direktora Doma učenika srednjih škola u Kragujevcu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-9792/2006-1

U Beogradu, 9. novembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 54. st. 1. i 8. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05 i 50/06 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA

INSTITUTA ZA KNjIŽEVNOST I UMETNOST U BEOGRADU

I

Razrešava se dr Milosav Čarkić dužnosti člana Upravnog odbora Instituta za književnost i umetnost u Beogradu.

II

Imenuje se prof. dr Slobodan Grubačić, Filološki fakultet, Beograd, za člana Upravnog odbora Instituta za književnost i umetnost u Beogradu.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-9791/2006

U Beogradu, 9. novembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 54. st. 1. i 8. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05 i 50/06 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

INSTITUTA EKONOMSKIH NAUKA U BEOGRADU

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Instituta ekonomskih nauka u Beogradu članovi, na lični zahtev:

1. dr Mirjana Maksimović;

2. dr Milomir Stepić;

3. dr Jovan Dušanić.

II

U Upravni odbor Instituta ekonomskih nauka u Beogradu imenuju se za članove:

1. dr Jelica Minić, naučni savetnik, Institut ekonomskih nauka, Beograd;

2. dr Drago Cvijanović, Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd;

3. dr Vlastimir Vuković, profesor, Viša turistička škola, Beograd.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-9791/2006-1

U Beogradu, 9. novembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 98. stav 1. i člana 108. stav 1. Zakona o prekršajima („Službeni glasnik SRS”, broj 44/89 i „Službeni glasnik RS”, br. 21/90, 11/92, 6/93 -US, 20/93, 53/93, 67/93 – dr. zakon, 28/94, 16/97 – dr. zakon, 37/97 – US, 36/98, 44/98, 65/01 -SUS, 55/04 i 101/05 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU DUŽNOSTI SUDIJE

OPŠTINSKOG ORGANA ZA PREKRŠAJE U SENTI

I

Aleksandru Radiću prestaje dužnost sudije Opštinskog organa za prekršaje u Senti sa 15. novembrom 2006. godine, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-9798/2006

U Beogradu, 9. novembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA KLINIČKOG CENTRA KRAGUJEVAC

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Kliničkog centra Kragujevac:

1. Mirko Ilić, predsednik;

2. Mikica Stefanović, član;

3. Goran Lekić, član;

4. Miodrag Nikolić, član;

5. dr Milan Radovanović, član;

6. dr Goran Davidović, član;

7. dr Goran Lukić, član.

II

Razrešavaju se dužnosti u Nadzornom odboru Kliničkog centra Kragujevac:

1. Emilija Savić, predsednik;

2. Milanka Milivojević, član;

3. Milijana Jevđić, član;

4. dr Vera Jovanović, član;

5. dr Zoran Todorović, član.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-9790/2006

U Beogradu, 9. novembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 107/05) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA

UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA KLINIČKOG CENTRA KRAGUJEVAC

I

U Upravni odbor Kliničkog centra Kragujevac imenuju se:

1. za predsednika:

– Dragan Stevović, pravnik Javno komunalno preduzeće „Čistoća”, Kragujevac;

2. za članove:

1) Bratislav Uraković, dipl. inž. elektrotehnike, „Telekom”, Kragujevac;

2) Slavica Vukosavljević, dipl. inž. agronomije, PP „Luka”, Kragujevac;

3) Goran Lekić, medicinski tehničar, SZR „Gavra auto”, Kragujevac;

4) prof. dr Goran Lukić, specijalista ginekologije i akušerstva, Klinički centar Kragujevac;

5) mr. dr Marina Jović, specijalista interne medicine, Klinički centar Kragujevac;

6) mr. ph. Zoran Vučković, specijalista kliničke biohemije, Klinički centar Kragujevac.

II

U Nadzorni odbor Kliničkog centra Kragujevac imenuju se:

1. za predsednika:

– Milanka Milivojević, dipl. ekonomista, „Zastava vozila”, Kragujevac;

2. za članove:

1) Branko Mirković, dipl. inž. mašinstva, „Zastava 21. oktobar”, Kragujevac;

2) dr Marijana Jevđić, Dom zdravlja Kragujevac;

3) prof. dr Zoran Todorović, specijalista infektologije, Klinički centar Kragujevac;

4) dr Rade Marković, specijalista opšte hirurgije, Klinički centar Kragujevac.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-9790/2006-1

U Beogradu, 9. novembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 54. st. 1. i 4. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05 i 50/06 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA KRIMINOLOŠKA I SOCIOLOŠKA ISTRAŽIVANjA

U BEOGRADU

I

U Upravni odbor Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu imenuju se:

1. za predsednika:

– dr Jovan Ćirić, Institut za uporedno pravo, Beograd;

2. za članove:

1) prof. dr Stanko Bejatović, Pravni fakultet, Kragujevac;

2) prof. dr Đorđe Ignjatović, Pravni fakultet, Beograd;

3) prof. dr Slavoljub-Saša Vukićević, Univerzitet Megatrend, Beograd;

4) dr Vladan Joldžić, naučni savetnik u Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja;

5) dr Leposava Kron, naučni savetnik u Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja;

6) dr Marina Blagojević, viši naučni saradnik u Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja;

7) dr Zlatko Nikolić, viši naučni saradnik u Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-9614/2006

U Beogradu, 9. novembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 54. st. 1. i 4. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05 i 50/06 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA MEĐUNARODNU POLITIKU I PRIVREDU U BEOGRADU

I

U Upravni odbor Instituta za međunarodnu politiku i privredu u Beogradu imenuju se:

1. za predsednika:

– prof. dr Miroslav Raičević, Evropski univerzitet, Beograd;

2. za članove:

1) dr Tanja Miščević, Fakultet političkih nauka, Beograd;

2) prof. dr Milan Skakun, Viša turistička škola, Beograd;

3) Branko Branković, Beograd;

4) dr Zlatko Isaković, naučni savetnik u Institutu za međunarodnu politiku i privredu;

5) dr Pero Petrović, naučni savetnik u Institutu za međunarodnu politiku i privredu;

6) dr Edita Stojić-Karanović, naučni savetnik u Institutu za međunarodnu politiku i privredu;

7) dr Nevenka Jeftić, naučni saradnik u Institutu za međunarodnu politiku i privredu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-9614/2006-2

U Beogradu, 9. novembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 54. st. 1. i 4. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05 i 50/06 – ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA UPOREDNO PRAVO U BEOGRADU

I

U Upravni odbor Instituta za uporedno pravo u Beogradu imenuju se:

1. za predsednika:

– prof. dr Boris Krivokapić, Fakultet za državnu upravu i administraciju Megatrend univerziteta, Beograd;

2. za članove:

1) prof. dr Ljubiša Dabić, Ekonomski fakultet, Beograd;

2) dr Slobodan Vuković, Institut društvenih nauka, Beograd;

3) mr Tanasije Marinković, Pravni fakultet, Beograd;

4) dr Ivanka Spasić, naučni savetnik u Institutu za uporedno pravo;

5) dr Dragana Knežić-Popović, viši naučni saradnik u Institutu za uporedno pravo;

6) dr Jovan Ćirić, viši naučni saradnik u Institutu za uporedno pravo;

7) dr Oliver Nikolić, naučni saradnik u Institutu za uporedno pravo.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-9614/2006-4

U Beogradu, 9. novembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Ostavite komentar