Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 29. stav 1. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 81/92, 49/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 17. st. 1. i 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA I IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA

U BEOGRADU

I

Razrešava se Dragan Atanasov dužnosti predsednika Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola u Beogradu.

II

Imenuje se Nebojša Novaković za vršioca dužnosti predsednika Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola u Beogradu.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-1382/2007

U Beogradu, 15. marta 2007. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 28. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 81/92, 49/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA

„JELICA MILOVANOVIĆ” U BEOGRADU

I

Razrešava se Milovan Pavlović dužnosti direktora Doma učenika srednjih škola „Jelica Milovanović” u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-1381/2007

U Beogradu, 15. marta 2007. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Na osnovu člana 28. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS”, br. 81/92, 49/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon i 101/05-dr. zakon) i člana 17. stav 2. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

DOMA UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA „JELICA MILOVANOVIĆ” U BEOGRADU

I

Imenuje se Milovan Pavlović za vršioca dužnosti direktora Doma učenika srednjih škola „Jelica Milovanović” u Beogradu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-1381/2007-1

U Beogradu, 15. marta 2007. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

Ostavite komentar