Kadrovska rešenja

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA

ZA KAPITALNE INVESTICIJE

I

Razrešava se ŽELjKO MAJER dužnosti pomoćnika ministra za kapitalne investicije – Sektor za vodni saobraćaj i bezbednost plovidbe.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4341/2004

U Beogradu, 10. juna 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.050

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA

ZA DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU

I

Postavlja se GORDANA STANIĆ za pomoćnika ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu – Sektor za državnu upravu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4343/2004

U Beogradu, 10. juna 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.050/3/3

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA

ZA DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU

I

Postavlja se VLADIMIR GALIĆ za pomoćnika ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu – Sektor za harmonizaciju propisa sa pravom Evropske unije, međunarodnu saradnju i upravljanje projektima.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4343/2004-1

U Beogradu, 10. juna 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.050/4/4

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA

ZA DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU

I

Postavlja se ZORAN PETROVIĆ za pomoćnika ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu – Sektor za upravni nadzor.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4343/2004-2

U Beogradu, 10. juna 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.050/5/5

Na osnovu člana 47. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU SEKRETARA MINISTARSTVA

TRGOVINE, TURIZMA I USLUGA

I

Razrešava se SNEŽANA MILjANIĆ dužnosti sekretara Ministarstva trgovine, turizma i usluga, na lični zahtev.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4336/2004

U Beogradu, 10. juna 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.050/6/6

Na osnovu člana 47. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU SEKRETARA MINISTARSTVA

TRGOVINE, TURIZMA I USLUGA

I

Postavlja se SLAVOMIR RAIČEVIĆ za sekretara Ministarstva trgovine, turizma i usluga.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4337/2004

U Beogradu, 10. juna 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.050/7/7

Na osnovu člana 1. stav 2. Uredbe o prestanku važenja Uredbe o obaveznoj proizvodnji određenih proizvoda i pružanju usluga i o uslovima davanja na privremeno korišćenje sredstava preduzeća („Službeni glasnik RS“, br. 25/97, 30/97, 50/97, 5/98, 45/98, 55/99, 19/00, 47/00, 30/01, 65/01, 28/02, 82/02, 56/03, 118/03 i 58/04), a u vezi čl. 3. i 3a Uredbe o obaveznoj proizvodnji određenih proizvoda i pružanju usluga i o uslovima davanja na privremeno korišćenje sredstava preduzeća („Službeni glasnik RS“, br. 64/93, 9/94, 41/94, 61/94 i 33/95),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IZMENAMA REŠENjA O PREDUZIMANjU MERA

UAD FABRIKA ŠEĆERA «ZRENjANIN» IZ ZRENjANINA

I

Ovim rešenjem menja se Rešenje o preduzimanju mera u AD Fabrika šećera «Zrenjanin» iz Zrenjanina („Službeni glasnik RS“, br. 59/03, 5/04 i 53/04).

II

Razrešavaju se dužnosti u Odboru AD Fabrika šećera «Zrenjanin» iz Zrenjanina:

1. BOJAN LjUTIĆ, predsednik;

2. MLADEN BARČOT, član;

3. RADOVAN LADIČORBIĆ, član;

4. RADOSLAVA EREMIĆ, član;

5. RADISLAV PETROV, član;

6. RADOVAN ELEKOVIĆ, član;

7. DRAGAN INjAC, član.

III

U Odbor AD Fabrika šećera «Zrenjanin» iz Zrenjanina, imenuju se:

– za predsednika Odbora

MLADEN BARČOT, dipl. ekonomista;

– za članove:

1. SAŠA ĐURIĆ, dipl. inž.;

2. STOJAN MIROVIĆ, dipl. ekonomista;

3. VERICA ČUPIĆ, hemijski tehničar;

4. MIODRAG TOMIĆ, dipl. inž.;

5. RADOVAN ŠTIGLIC, VKV bravar;

6. MILAN RODIĆ, KV automehaničar.

IV

Rešenje dostaviti licima iz tačke II i III ovog rešenja.

V

U ostalom delu Rešenje Vlade Republike Srbije ostaje nepromenjeno.

VI

Lica imenovana u tački II razrešavaju se dužnosti, a lica imenovana u tački III preuzimaju dužnost 14. juna 2004. godine.

VII

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-177/2004-3

U Beogradu, 10. juna 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.050/12/12

Na osnovu člana 20. stav 4. Zakona o javnim službama („Službeni glasnik RS“, br. 42/91 i 71/94), a u vezi sa članom 69v Zakona o socijalnoj zaštiti i obezbeđivanju socijalne sigurnosti građana („Službeni glasnik RS“, br. 36/91, 79/91, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 48/94, 52/96 i 29/01),

Vlada Republike Srbije donosi

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANA UPRAVNOG ODBORA DOMA ZA STARE I PENZIONERE U SMEDEREVU

I

Razrešava se ZORA STOJANOVA dužnosti člana Upravnog odbora Doma za stare i penzionere u Smederevu.

II

Imenuje se MIRJANA KOROLIJA za člana Upravnog odbora Doma za stare i penzionere u Smederevu.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4318/2004

U Beogradu, 10. juna 2004. godine

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.050/13/13

Na osnovu člana 29. Zakona o Vladi Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 5/91 i 45/93) i tačke 3. Odluke o obrazovanju Saveta za evropske integracije („Službeni glasnik RS“, broj 14/02),

Vlada Republike Srbije donela je

O RAZREŠENjU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu za evropske integracije:

1. ZORAN ŽIVKOVIĆ, predsednika;

2. prof. dr GORAN PITIĆ, zamenik predsednika;

3. ČEDOMIR JOVANOVIĆ, član;

4. dr NEBOJŠA ČOVIĆ, član;

5. mr BOŽIDAR ĐELIĆ, član;

6. DUŠAN MIHAJLOVIĆ, član;

7. dr VLADAN BATIĆ, član;

8. ALEKSANDAR VLAHOVIĆ, član;

9. dr STOJAN JEVTIĆ, član;

10. MARIJA RAŠETA-VUKOSAVLjEVIĆ, član;

11. dr SLOBODAN MILOSAVLjEVIĆ, član;

12. prof. dr DRAGOSLAV ŠUMARAC, član;

13. dr GORDANA MATKOVIĆ, član;

14. dr DRAGAN DOMAZET, član;

15. dr ANĐELKA MIHAJLOV, član;

16. MAJA VASIĆ, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4280/2004

U Beogradu, 10. juna 2004. godine

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.050/14/14

Na osnovu člana 29. Zakona o Vladi Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 5/91 i 45/93) i tačke 3. Odluke o obrazovanju Saveta za evropske integracije („Službeni glasnik RS“, broj 14/02),

Vlada Republike Srbije donela je

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

I

U Savet za evropske integracije, imenuju se:

– za predsednika

dr VOJISLAV KOŠTUNICA, predsednik Vlade Republike Srbije;

– za zamenika predsednika

dr MIROLjUB LABUS, potpredsednik Vlade Republike Srbije;

– za članove:

1. DRAGAN JOČIĆ, ministar unutrašnjih poslova;

2. mr MLAĐAN DINKIĆ, ministar finansija;

3. ZORAN STOJKOVIĆ, ministar pravde;

4. dr ZORAN LONČAR, ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu;

5. dr IVANA DULIĆ-MARKOVIĆ, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;

6. RADOMIR NAUMOV, ministar rudarstva i energetike;

7. VELIMIR ILIĆ, ministar za kapitalne investicije;

8. dr BOJAN DIMITRIJEVIĆ, ministar trgovine, turizma i usluga;

9. dr PREDRAG BUBALO, ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom;

10. SLOBODAN LALOVIĆ, ministar rada, zapošljavanja i socijalne politike;

11. dr ALEKSANDAR POPOVIĆ, ministar nauke i zaštite životne sredine;

12. DEJAN MIHAJLOV, generalni sekretar Vlade Republike Srbije;

13. RADMILA MILIVOJEVIĆ, sekretar Kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4279/2004

U Beogradu, 10. juna 2004. godine

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.050/15/15

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA

ZA KAPITALNE INVESTICIJE

I

Postavlja se mr BRANISLAV BOŠKOVIĆ za pomoćnika ministra za kapitalne investicije – Sektor za železnički saobraćaj.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4389/2004

U Beogradu, 10. juna 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.050/16/16

Na osnovu člana 17. Zakona o nacionalnim parkovima („Službeni glasnik RS“, br. 39/93, 44/93, 53/93, 67/93 i 48/94),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA

«NACIONALNI PARK TARA»

I

Razrešava se DELIVOJE ĐURIĆ dužnosti direktora Javnog preduzeća «Nacinalni park Tara».

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4383/2004

U Beogradu, 10. juna 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.050/17/17

Na osnovu člana 17. Zakona o nacionalnim parkovima („Službeni glasnik RS“, br. 39/93, 44/93, 53/93, 67/93 i 48/94),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA

«NACIONALNI PARK TARA»

I

Imenuje se DUŠAN MILOVANOVIĆ za direktora Javnog preduzeća «Nacinalni park Tara».

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4383/2004-1

U Beogradu, 10. juna 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.050/18/18

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o Vladi Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 5/91 i 45/93) i člana 2. stav 2. Uredbe o načinu i uslovima korišćenja sredstava solidarnosti za otklanjanje posledica zemljotresa u Kolubarskom okrugu („Službeni glasnik RS“, broj 41/98),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ČLANOVA SAVETA ORGANIZACIJE

OPŠTINA KOLUBARSKOG OKRUGA PREKO KOJE SE KORISTE SREDSTVA SOLIDARNOSTI ZA OTKLANjANjE POSLEDICA ZEMLjOTRESA

I

Razrešavaju se dužnosti u Savetu organizacije opština Kolubarskog okruga preko koje se koriste sredstva solidarnosti za otklanjanje posledica zemljotresa:

1. prof. dr DRAGOSLAV ŠUMARAC, član;

2. MILOVAN MARKOVIĆ, član;

3. MIODRAG PAVLOVIĆ, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4388/2004

U Beogradu, 10. juna 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.050/19/19

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o Vladi Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 5/91 i 45/93) i člana 2. stav 2. Uredbe o načinu i uslovima korišćenja sredstava solidarnosti za otklanjanje posledica zemljotresa u Kolubarskom okrugu („Službeni glasnik RS“, broj 41/98),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ČLANOVA SAVETA ORGANIZACIJE

OPŠTINA KOLUBARSKOG OKRUGA PREKO KOJE SE KORISTE SREDSTVA SOLIDARNOSTI ZA OTKLANjANjE POSLEDICA ZEMLjOTRESA

I

U Savet organizacije opština Kolubarskog okruga preko koje se koriste sredstva solidarnosti za otklanjanje posledica zemljotresa, imenuju se:

1. MILORAD BELIĆ,

2. ŽIVOMIR ĐURIĆ,

3. LIDIJA ĐOKIĆ.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-4388/2004-1

U Beogradu, 10. juna 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2401404.050/20/20

Ostavite komentar