2. sednica Vlade Republike Srbije, 4. mart 2004. godine

Na osnovu člana 44a. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ZAMENIKA MINISTRA

I

Razrešava se NENAD MILIĆ dužnosti zamenika ministra unutrašnjih poslova sa 3. martom 2004. godine, do kada je na dužnosti bila Vlada koja ga je postavila.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-1395/2004

U Beogradu, 4. marta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2400104.001

Na osnovu člana 44a. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ZAMENIKA MINISTRA

I

Razrešava se prof. dr MILICA BISIĆ dužnosti zamenika ministra u Ministarstvu finansija i ekonomije, koje na osnovu člana 29. stav 2. Zakona o ministarstvima („Službeni glasnik RS“, broj 19/2004) nastavlja rad kao Ministarstvo finansija sa 3. martom 2004. godine, do kada je na dužnosti bila Vlada koja ju je postavila.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-1395/2004-1

U Beogradu, 4. marta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2400104.001/1/2

Na osnovu člana 44a. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ZAMENIKA MINISTRA

I

Razrešava se DUŠAN PROTIĆ dužnosti zamenika ministra pravde sa 3. martom 2004. godine, do kada je na dužnosti bila Vlada koja ga je postavila.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-1395/2004-2

U Beogradu, 4. marta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2400104.001/1/3

Na osnovu člana 44a. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ZAMENIKA MINISTRA

I

Razrešava se IVICA EŽDENCI dužnosti zamenika ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu sa 3. martom 2004. godine, do kada je na dužnosti bila Vlada koja ga je postavila.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 Broj 119-1395/2004-3

U Beogradu, 4. marta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2400104.001/1/4

Na osnovu člana 44a. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ZAMENIKA MINISTRA

I

Razrešava se mr DRAGAN MARKOVIĆ dužnosti zamenika ministra u Ministarstvu poljoprivrede i vodoprivrede, koje na osnovu člana 29. stav 3. Zakona o ministarstvima („Službeni glasnik RS“, broj 19/2004) nastavlja rad kao Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede sa 3. martom 2004. godine, do kada je na dužnosti bila Vlada koja ga je postavila.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-1395/2004-4

U Beogradu, 4. marta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2400104.001/1/5

Na osnovu člana 44a. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ZAMENIKA MINISTRA

I

Razrešava se MIHAJLO GAVRIĆ dužnosti zamenika ministra u Ministarstvu za zaštitu prirodnih bogatstava i životne sredine, koji je na osnovu člana 33. stav 4. Zakona o ministarstvima („Službeni glasnik RS“, broj 19/2004) preuzet u Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine sa 3. martom 2004. godine, do kada je na dužnosti bila Vlada koja ga je postavila.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-1395/2004-5

U Beogradu, 4. marta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2400104.001/1

Na osnovu člana 44a. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ZAMENIKA MINISTRA

I

Razrešava se NIKOLA NIKOLIĆ dužnosti zamenika ministra rudarstva i energetike sa 3. martom 2004. godine, do kada je na dužnosti bila Vlada koja ga je postavila.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-1395/2004-6

U Beogradu, 4. marta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2400104.001/1/7

Na osnovu člana 44a. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ZAMENIKA MINISTRA

I

Razrešava se mr MIODRAG JOCIĆ dužnosti zamenika ministra u Ministarstvu saobraćaja i telekomunikacija, koji je na osnovu člana 33. stav 2. Zakona o ministarstvima („Službeni glasnik RS“, broj 19/2004) preuzet u Ministarstvo za kapitalne investicije sa 3. martom 2004. godine, do kada je na dužnosti bila Vlada koja ga je postavila.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-1395/2004-7

U Beogradu, 4. marta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2400104.001/1/8

Na osnovu člana 44a. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ZAMENIKA MINISTRA

I

Razrešava se NATALIJA STOJANOVIĆ dužnosti zamenika ministra u Ministarstvu urbanizma i građevina, koja je na osnovu člana 33. stav 2. Zakona o ministarstvima („Službeni glasnik RS“, broj 19/2004) preuzeta u Ministarstvo za kapitalne investicije sa 3. martom 2004. godine, do kada je na dužnosti bila Vlada koja ju je postavila.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-1395/2004-8

U Beogradu, 4. marta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2400104.001/1/9

Na osnovu člana 44a. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ZAMENIKA MINISTRA

I

Razrešava se FERENC MOKANj dužnosti zamenika ministra trgovine, turizma i usluga sa 3. martom 2004. godine, do kada je na dužnosti bila Vlada koja ga je postavila.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-1395/2004-9

U Beogradu, 4. marta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2400104.001/1/10

Na osnovu člana 44a. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ZAMENIKA MINISTRA

I

Razrešava se NEBOJŠA MILETIĆ dužnosti zamenika ministra u Ministarstvu za rad i zapošljavanje, koje na osnovu člana 29. stav 6. Zakona o ministarstvima („Službeni glasnik RS“, broj 19/2004) nastavlja rad kao Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike sa 3. martom 2004. godine, do kada je na dužnosti bila Vlada koja ga je postavila.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-1395/2004-10

U Beogradu, 4. marta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2400104.001/1/11

Na osnovu člana 44a. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ZAMENIKA MINISTRA

I

Razrešava se LjILjANA LUČIĆ dužnosti zamenika ministra u Ministarstvu za socijalna pitanja, koja je na osnovu člana 33. stav 3. Zakona o ministarstvima („Službeni glasnik RS“, broj 19/2004) preuzeta u Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike sa 3. martom 2004. godine, do kada je na dužnosti bila Vlada koja ju je postavila.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-1395/2004-11

U Beogradu, 4. marta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2400104.001/1/12

Na osnovu člana 44a. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ZAMENIKA MINISTRA

I

Razrešava se mr RADOJICA PEŠIĆ dužnosti zamenika ministra u Ministarstvu za nauku, tehnologije i razvoj, koje na osnovu člana 29. stav 7. Zakona o ministarstvima („Službeni glasnik RS“, broj 19/2004), nastavlja rad kao Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine sa 3. martom 2004. godine, do kada je na dužnosti bila Vlada koja ga je postavila.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-1395/2004-12

U Beogradu, 4. marta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2400104.001/1/13

Na osnovu člana 44a. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ZAMENIKA MINISTRA

I

Razrešava se mr ŽELIMIR POPOV dužnosti zamenika ministra prosvete i sporta sa 3. martom 2004. godine, do kada je na dužnosti bila Vlada koja ga je postavila.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-1395/2004-13

U Beogradu, 4. marta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2400104.001/1/14

Na osnovu člana 44a. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ZAMENIKA MINISTRA

I

Razrešava se MILOSAV MARINOVIĆ dužnosti zamenika ministra u Ministarstvu kulture i medija, koje na osnovu člana 29. stav 8. Zakona o ministarstvima („Službeni glasnik RS“, broj 19/2004) nastavlja rad kao Ministarstvo kulture sa 3. martom 2004. godine, do kada je na dužnosti bila Vlada koja ga je postavila.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-1395/2004-14

U Beogradu, 4. marta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2400104.001/1/15

Na osnovu člana 44a. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ZAMENIKA MINISTRA

I

Razrešava se dr DRAGOMIR MARISAVLjEVIĆ dužnosti zamenika ministra zdravlja sa 3. martom 2004. godine, do kada je na dužnosti bila Vlada koja ga je postavila.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-1395/2004-15

U Beogradu, 4. marta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2400104.001/1/16

Na osnovu člana 44a. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ZAMENIKA MINISTRA

I

Razrešava se ŽIVOJIN STJEPIĆ dužnosti zamenika ministra vera sa 3. martom 2004. godine, do kada je na dužnosti bila Vlada koja ga je postavila.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-1395/2004-16

U Beogradu, 4. marta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2400104.001/1/17

Na osnovu člana 44a. stav 4. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU ZAMENIKA MINISTRA

I

Razrešava se ĐORĐE LAJŠIĆ dužnosti zamenika ministra u Ministarstvu za privredu i privatizaciju, koje na osnovu člana 29. stav 4. Zakona o ministarstvima („Službeni glasnik RS“, broj 19/2004) nastavlja rad kao Ministarstvo privrede sa 3. martom 2004. godine, do kada je na dužnosti bila Vlada koja ga je postavila.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-1395/2004-17

U Beogradu, 4. marta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2400104.001/1/18

Na osnovu člana 43. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU DIREKTORA UPRAVE

ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

I

Postavlja se MIROSLAV V. NIKČEVIĆ za direktora Uprave za zaštitu životne sredine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

05 broj 119-1410/2004

U Beogradu, 4. marta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2400704.001

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA

UNUTRAŠNjIH POSLOVA

I

Razrešava se SRETEN LUKIĆ dužnosti pomoćnika ministra unutrašnjih poslova.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-1414/2004

U Beogradu, 4. marta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK Miroljub Labus

2400104.003

Ostavite komentar