1. sednica Vlade Republike Srbije, 3. mart 2004. godine

Na osnovu člana 14. stav 2. Uredbe o Generalnom sekretarijatu i drugim službama Vlade Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 15/2001, 16/2001, 32/2001, 64/2001, 29/2002, 54/2002, 91/2003, 95/2003, 117/2003, 130/2003 i 132/2003),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU GENERALNOG SEKRETARA

VLADE REPUBLIKE SRBIJE

I

Razrešava se MAJA VASIĆ dužnosti generalnog sekretara Vlade Republike Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-1343/2004

U Beogradu, 3. marta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

2400104.002

Na osnovu člana 16. stav 1. Uredbe o Generalnom sekretarijatu i drugim službama Vlade Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 15/2001, 16/2001, 32/2001, 64/2001, 29/2002, 54/2002, 91/2003, 95/2003, 117/2003, 130/2003 i 132/2003),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA VLADE REPUBLIKE SRBIJE – ŠEFA KABINETA PREDSEDNIKA VLADE REPUBLIKE SRBIJE

I

Razrešava se BRANKO RADUJKO dužnosti pomoćnika generalnog sekretara Vlade Republike Srbije – šefa kabineta predsednika Vlade Republike Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119- 1344/2004

U Beogradu, 3. marta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

2400104.002/2/2

Na osnovu člana 14. stav 2. Uredbe o Generalnom sekretarijatu i drugim službama Vlade Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 15/2001, 16/2001, 32/2001, 64/2001, 29/2002, 54/2002, 91/2003, 95/2003, 117/2003, 130/2003 i 132/2003),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU GENERALNOG SEKRETARA

VLADE REPUBLIKE SRBIJE

I

Postavlja se DEJAN MIHAJLOV za generalnog sekretara Vlade Republike Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-1343/2004-1

U Beogradu, 3. marta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

2400104.002/3/3

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99) i člana 62. Poslovnika Vlade Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 6/2002, 12/2002 i 41/2002),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU SEKRETARA REPUBLIČKOG

SEKRETARIJATA ZA ZAKONODAVSTVO

I

Postavlja se ZORAN M. BALINOVAC za sekretara Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119-1345/2004

U Beogradu, 3. marta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

2400104.002/6/6

Na osnovu člana 16. stav 1. Uredbe o Generalnom sekretarijatu i drugim službama Vlade Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 15/2001, 16/2001, 32/2001, 64/2001, 29/2002, 54/2002, 91/2003, 95/2003, 117/2003, 130/2003 i 132/2003),

Vlada Republike Srbije donela je

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA GENERALNOG SEKRETARA VLADE REPUBLIKE SRBIJE – ŠEFA KABINETA PREDSEDNIKA VLADE REPUBLIKE SRBIJE

I

Postavlja se mr ALEKSANDAR NIKITOVIĆ za pomoćnika generalnog sekretara Vlade Republike Srbije – šefa kabineta predsednika Vlade Republike Srbije.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

24 broj 119- 1344/2004-1

U Beogradu, 3. marta 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

PREDSEDNIK dr Vojislav Koštunica

2400104.002/7/7

Ostavite komentar