Rešenje o izmenama rešenja o utvrđivanju liste označenih lica

Dana 7. septembra 2016. godine, shodno rezoluciji 1988 (2011), Komitet Saveta bezbednosti UN usvojio je izmene, koje su označene kao podvučene i precrtane, u dolenavedenom unosu u Listi (Lista 1988) sankcija protiv pojedinaca i entiteta koji podležu zamrzavanju imovine, zabrani putovanja i embargu na oružje, u skladu sa članom 1 rezolucije SB UN 2255 (2015), usvojene pod Glavom VII Povelje UN:

A. Pojedinci

TAi.004 Ime: 1: MOHAMED 2: OMAR 3: GHULAM NABI 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): ﯽﺒﻧ مﻼﻏ ﺮﻤﻋ ﺪﻤﺤﻣ

Zvanje: mula Označenje: vođa odanih (‘Amir ul-Muminen’), Avganistan Datum rođenja: a) oko 1966. b)1960. v) 1953. Mesto rođenja: a) selo Nau Deh, okrug Deh Ravud, provincija Uruzgan, Avganistan b) selo Nuri, okrug Maivand, provincija Kandahar, Avganistan Visoko pouzdani alijasi: neprimenjivo Manje pouzdan alijas: neprimenjivo Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 31. januara 2001 (lista izmenjena i dopunjena 3. septembra 2003, 21. septembra 2007, 29. novembra 2011, 31. decembra 2013, 7. septembra 2016.) Druge informacije: Ime oca je Ghulam Nabi, poznat i kao mula Musafir. Nema levo oko. Zet Ahmada Džana Akhundžada Šukura Akhundžada (TAi.109). Veruje se da je u pograničnoj oblasti između Avganistana i Pakistana. Pripada plemenu Hotak. Revizija shodno rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 27. jula 2010. Navodno preminuo u aprilu 2013.

TAi.006 Ime: 1: SAJED MOHAMED 2: HAKANI 3: neprimenjivo 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): ﯽﻧﺎﻘﺣ ﺪﻤﺤﻣ ﺪﻴﺳ

Zvanje: mula Označenje: a) direktor za administrativna pitanja pod talibanskim režimom b) rukovodilac za informisanje i kulturu u provinciji Kandahar pod talibanskim režimom Datum rođenja: oko 1965. Mesto rođenja: selo Čaharbagh, okrug Argandab, provincija Kandahar, Avganistan Visoko pouzdani alijasi: Sajed Mohamad Hakani Manje pouzdan alijas: neprimenjivo Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 31. januar 2001 (lista izmenjena i dopunjena 3. septembra 2003, 20. decembra 2005, 18. jula 2007, 21. septembra 2007, 29. novembra 2011, 7. septembra 2016.) Druge informacije: Diplomac medrese Hakanija u Akori Khataku, Pakistan. Veruje se da je održavao bliske odnose sa talibanskim liderom mulom Mohamedom Omarom (TAi.004). Veruje se da boravi u pograničnoj oblasti između Avganistana i Pakistana. Član talibanskog Vrhovnog saveta od juna 2010. Pripadnik plemena Barakzai. Revizija shodno Rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 27. jula 2010. Fotografija dostupna za unos u posebno obaveštenje INTERPOL-Savet bezbednosti UN.Navodno preminuo u januaru 2016.

TAi.016 Ime: 1: ALAH DAD 2: TAJEB 3: VALI 4: MUHAMAD

Ime (u originalnom pismu): ﺪﻤﺤﻣ ﯽﻟو ﺐﯿﻃ داد ﷲ

Zvanje: a) mula b) hadži Označenje: zamenik ministra za komunikacije pod talibanskim režimom Datum rođenja: oko 1963. Mesto rođenja: a) okrug Ghorak, provincija Kandahar, Avganistan b) okrug Neš, provincija Uruzgan, Avganistan Visoko pouzdani alijasi: a) Alah Dad Tajab b) Alah Dad Tabib Manje pouzdani alijas: neprimenjivo Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 25. januara 2001 (lista izmenjena i dopunjena 3. septembra 2003, 18. jula 2007, 21. septembra 2007, 29. novembra 2011, 18. maja 2012, 7. septembra 2016.) Druge informacije: Pripada plemenu Popalzai. Revizija shodno rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 29. jula 2010. Fotografija dostupna za unos u posebno obaveštenje INTERPOL-Savet bezbednosti UN. Preminuo u novembru 2015.

TAi.023 Ime: 1: FAZL MOHAMAD 2: MAZLUM 3: neprimenjivo 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): مﻮﻠﻈﻣ ﺪﻤﺤﻣ ﻞﻀﻓ

Zvanje: mula Označenje: zamenik načelnika Generalštaba talibanskog režima Datum rođenja: između 1963. i 1968. Mesto rođenja: Uruzgan, Avganistan Visoko pouzdani alijasi: a) Molah Fazl b) Fazel Mohamad Mazlum Manje pouzdani alijasi: neprimenjivo Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: zatvor Gvantanamo bej Katar Na listi od: 23. februara 2001 (lista izmenjena i dopunjena 3. septembra 2003, 21. septembra 2007, 3. oktobra 2008, 31. decembra 2013, 7. septembra 2016.) Druge informacije: U zatvoru u SAD od sredine 2013. Revizija shodno rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 23. jula 2010.

TAi.043 Ime: 1: DIN MOHAMAD 2: HANIF 3: neprimenjivo 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): ﻒﯿﻨﺣ ﺪﻤﺤﻣ ﻦﯾد

Zvanje: kari (recitator Kurana) Označenje: a) ministar za planiranje pod talibanskim režimom b) ministar za visoko obrazovanje pod talibanskim režimom Datum rođenja: oko 1955. Mesto rođenja: selo Šakarlab, okrug Jaftali Pejn, provincija Badakhšan, Avganistan Visoko pouzdani alijasi: a) recitator Kurana Din Mohamad b) Jadena Mohamad, rođen 1. januara 1969. u Badakhšanu Manje pouzdan alijas: neprimenjivo Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša: OA 454044, izdat u Avganistanu Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 25. januara 2001 (lista izmenjena i dopunjena 3. septembra 2003, 9. jula 2007, 21. septembra 2007, 29. novembra 2011, 25. oktobra 2012, 7. septembra 2016.) Druge informacije: član talibanskog Vrhovnog saveta zadužen za provincije Takhar i Badakhšan. Veruje se da boravi u pograničnoj oblasti izmeću Avganistana i Pakistana. Revizija shodno Rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 27. jula 2010. Fotografija dostupna za unos u posebno obaveštenje INTERPOL-Savet bezbednosti UN.

TAi.067 Ime: 1: ŠER MOHAMAD ABAS 2: STANEKZAI 3: PADŠAH KAN 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): نﺎﺧ هﺎﺷدﺎﭘ یﺰﮑﻧﺎﺘﺳا سﺎﺒﻋ ﺪﻤﺤﻣ ﺮﯿﺷ

Zvanje: maulavi Označenje: a) zamenik ministra javnog zdravlja pod talibanskim režimom b) zamenik ministra spoljnih poslova pod talibanskim režimom Datum rođenja: oko 1963. Mesto rođenja: Kala-e-Abas, oblast Šah Mazar, okrug Baraki Barak, provincija Logar, Avganistan Visoko pouzdani alijasi: neprimenjivo Manje pouzdan alijas: neprimenjivo Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 25. januara 2001 (lista izmenjena i dopunjena 3. septembra 2003, 21. septembra 2007, 29. novembra 2011, 7. septembra 2016.) Druge informacije: Veruje se da je u pograničnoj oblasti između Avganistana i Pakistana. Revizija shodno rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 29. jula 2010. Fotografija dostupna za unos u posebno obaveštenje INTERPOL-Savet bezbednosti UN.

TAi.082 Ime: 1: ABDUL-HAK 2: VASIK 3: neprimenjivo 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): ﻖﻴﺛو ﻖﺤﻟا ﺪﺒﻋ

Zvanje: maulavi Označenje: zamenik ministra bezbednosti (obaveštajna služba) pod talibanskim režimom Datum rođenja: a) 1971. b) oko 1975. Mesto rođenja: selo Gharib, okrug Khorđani, provincija Ghazni, Avganistan Visoko pouzdani alijasi: a) Abdul-Hak Vasek b) Abdul Hak Vasik Manje pouzdani alijasi: neprimenjivo Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: Zatvor u Zalivu Gvantanamo Katar Na listi od: 31. januara 2001 (lista izmenjena i dopunjena 3. septembra 2003, 21. septembra 2007, 3. oktobra 2008, 29. novembra 2011, 31, decembra 2013, 11. februara 2014, 7. septembra 2016.) Druge informacije: U pritvoru u Sjedinjenim Američkim Državama od sredine 2013. Revizija shodno rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 27. jula 2010.

TAi.089 Ime: 1: NURULAH 2: NURI 3: neprimenjivo 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): رﻮﻧ ﷲ رﻮﻧ

Zvanje: maulavi Označenje: a) guverner provincije Balkh pod talibanskim režimom b) rukovodilac Severne zone pod talibanskim režimom Datum rođenja: a) oko 1958. b) 1. januar 1967. Mesto rođenja: Okrug Šahdžo, pprovincija Zabul, Avganistan Visoko pouzdani alijasi: Norulah Nuri Manje pouzdan alijas: neprimenjivo Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: zatvor Gvantanamo bej Katar Na listi od: 25. januara 2001 (lista izmenjena i dopunjena 3. septembra 2003, 21. septembra 2007, 29. novembra 2011. i 31. decembra 2013, 7. septembra 2016.) Druge informacije: Zatočen u SAD počev od polovine 2013. Pripadnik plemena Tokhi. Revizija shodno rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 29. jula 2010.

TAi.093 Ime: 1: KHAIRULAH 2: KHAIRKHVAH 3:neprimenjivo 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): هاﻮﺧﺮﻴﺧ ﷲﺮﻴﺧ

Zvanje: a) maulavi b) mula Označenje: a) guverner provincije Herat pod talibanskim režimom b) portparol talibanskog režima v) guverner provincije Kabul pod talibanskim režimom g) ministar unutrašnjih poslova pod talibanskim režimom Datum rođenja: oko 1963. Mesto rođenja: selo Poti, okrug Arghistan, provincija Kandahar, Avganistan Visoko pouzdani alijasi: a) mula Khairulah Khairkhvah b) Khirulah Said Vali Khairkhva, rođen u Kandaharu 1. januara 1967. Manje pouzdan alijas: neprimenjivo Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: zatvor Gvantanamo bej Katar Na listi od: 25. januara 2001. (lista izmenjena i dopunjena 3. septembra 2003, 21. septembra 2007, 3. oktobra 2008, 12. aprila 2010, 29. novembra 2011, 31. decembra 2013, 7. septembra 2016.) Druge informacije: U zatvoru u Sjedinjenim Američkim Državama od sredine 2013. Pripada plemenu Popalzaj. Revizija shodno Rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 23. jula 2010.

TAi.096 Ime: 1: MOHAMAD HASAN 2: RAHMANI 3: neprimenjivo 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): ﯽﻧﺎﻤﺣر ﻦﺴﺣ ﺪﻤﺤﻣ

Zvanje: mula Označenje: guverner pokrajine Kandahar pod talibanskim režimom Datum rođenja: oko 1963. Mesto rođenja: a) okrug Deh Ravud, provincija Uruzgan, Avganistan b) okrug Čora, provincija Uruzgan, Avganistan v) okrug Čarčino, provincija Uruzgan, Avganistan Visoko pouzdani alijasi: Gud Mula Mohamad Hasan Manje pouzdan alijas: neprimenjivo Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 23. februara 2001 (lista izmenjena i dopunjena 3. septembra 2003, 21. septembra 2007, 29. novembra 2011, 31. decembra 2013, 7. septembra 2016.) Druge informacije: Ima protetičku desnu nogu. Član je talibanskog Vrhovnog saveta počev od polovine 2013, obavljao funkciju zamenika mule Mohameda Omara (TAi.004) u martu 2010. Veruje se da je u pograničnoj oblasti između Avganistana i Pakistana. Pripadnik plemena Ačekzai. Revizija shodno rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 23. jula 2010. Preminuo 9. februara 2016.

TAi.106 Ime: 1: MOHAMAD ŠAFIKULAH 2: AHMADI 3: FATIH KAN 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): نﺎﺧ ﺢﺗﺎﻓ یﺪﻤﺣا ﷲ ﻖﯿﻔﺷ ﺪﻤﺤﻣ

Zvanje: mula Označenje: guverner provincije Samangan pod talibanskim režimom Datum rođenja: 1956-1957. Mesto rođenja: a) selo Čarmistan, okrug Tirin Kot, provincija Uruzgan, Avganistan b) selo Marghi, okrug Nava, provincija Ghazni, Avganistan Visoko pouzdani alijasi: a) Mohamad Šafik Ahmadi (prethodno na listi kao) b) mula Šafikulah Manje pouzdan alijas: neprimenjivo Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 23. februara 2001 (lista izmenjena i dopunjena 3. septembra 2003, 21. septembra 2007, 1. juna 2012, 13. avgusta 2012, 22. aprila 2013, 31. decembra 2013, 7. septembra 2016.) Druge informacije: Poreklom iz provincije Ghazni, ali je kasnije živeo u Uruzganu. Talibanski guverner u senci za provinciju Uruzgan od kraja 2012. godine. Navodno je ubijen u vazdušnom napadu u okrugu Šahdžoj, provincija Zabul početkom 2013. Član je Vojne komisije od jula 2016. Pripada plemenu Hotak. Revizija shodno rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 27. jula 2010.

TAi.113 Ime: 1: ŠAHABUDIN 2: DELAVAR 3: neprimenjivo 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): روﻻد ﻦﻳﺪﻟا بﺎﻬﺷ

Zvanje: maulavi Označenje: zamenik predsednika visokog suda pod talibanskim režimom Datum rođenja: a) 1957. b) 1953. Mesto rođenja: provincija Logar, Avganistan Visoko pouzdani alijasi: neprimenjivo Manje pouzdan alijas: neprimenjivo Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša: avganistanski pasoš broj OA296623 Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 23. februara 2001 (lista izmenjena i dopunjena 3. septembra 2003, 18. jula 2007, 21. septembra 2007, 29. novembra 2011, 22. aprila 2013, 7. septembra 2016.) Druge informacije: zamenik šefa talibanske ambasade u Rijadu, Saudijska Arabija, do 25. septembra 1998. Veruje se da je u pograničnoj oblasti između Avganistana i Pakistana. Revizija shodno rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 27. jula 2010. Fotografija dostupna za unos u posebno obaveštenje INTERPOL-Savet bezbednosti UN.

TAi.119 Ime: 1: DŽAN MOHAMAD 2: MADANI 3: IKRAM 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): ماﺮﮐا ﯽﻧﺪﻣ ﺪﻤﺤﻣ نﺎﺟ

Zvanje: maulavi Označenje: otpravnik poslova, talibanska ambasada, Abu Dabi, Ujedinjeni Arapski Emirati Datum rođenja: 1954-1955. Mesto rođenja: selo Sijačoj, okrug Pandžvaj, provincija Kandahar, Avganistan Visoko pouzdani alijasi: neprimenjivo Manje pouzdan alijas: neprimenjivo Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 25. januara 2001 (lista izmenjena i dopunjena 3. septembra 2003, 21. septembra 2007, 29. novembra 2011, 15. avgusta 2012, 7. septembra 2016.) Druge informacije: Veruje se da boravi u pograničnoj oblasti između Avganistana i Pakistana. Pripada plemenu Alizaj. Revizija shodno Rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 29. jula 2010. Fotografija dostupna za unos u posebno obaveštenje INTERPOL-Savet bezbednosti UN.

TAi.127 Ime: 1: MOHAMAD 2: ZAHID 3: neprimenjivo 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): ﺪﻫاز ﺪﻤﺤﻣ

Zvanje: mula Označenje: treći sekretar, talibanska ambasada, Islamabad, Pakistan Datum rođenja: 1971. Mesto rođenja: provincija Logar, Avganistan Visoko pouzdani alijas: neprimenjivo a) Jan Agha Ahmadzai b) Zahid Ahmadzai Manje pouzdani alijas: neprimenjivo Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša: avganistanski broj D 001206 izdat 17. jula 2000. Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 25. januara 2001 (lista izmenjena i dopunjena 3. septembra 2003, 25. jula 2006, 21. septembra 2007, 29. novembra 2011, 7. septembra 2016.) Druge informacije: Veruje se da se nalazi u pograničnoj oblasti između Avganistana i Pakistana. Revizija shodno rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 29. jula 2010. Fotografija dostupna za unos u posebno obaveštenje INTERPOL-Savet bezbednosti UN.

On 7 September 2016, the Security Council Committee established pursuant to resolution 1988 (2011) enacted the amendments specified with strikethrough and underline in the entries below to its List (the 1988 List) of individuals and entities subject to the assets freeze, travel ban and arms embargo set out in paragraph 1 of Security Council resolution 2255 (2015) adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations.

A. Individuals

TAi.004  Name: 1: MOHAMMED 2: OMAR 3: GHULAM NABI 4: naName (original script): محمد عمر غلام نبیTitle: Mullah Designation: Leader of the Faithful (‘Amir ul-Mumineen’), Afghanistan  DOB: a) Approximately 1966 b) 1960 c) 1953 POB: a) Naw Deh village, Deh Rawud District, Uruzgan Province, Afghanistan b) Noori village , Maiwand District, Kandahar Province, Afghanistan Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na Nationality: Afghan Passport no.: na National identification no.: na Address: na Listed on: 31 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011, 31 Dec. 2013, 7 Sep. 2016 ) Other information: Father’s name is Ghulam Nabi, also known as Mullah Musafir. Left eye missing. Brother-in-law of Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada (TAi.109). Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area. Belongs to Hotak tribe. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 27 Jul. 2010. Reportedly deceased as of April 2013.

TAi.006  Name: 1: SAYYED MOHAMMED 2: HAQQANI 3: na 4: naName (original script): سيد محمد حقانیTitle: Mullah Designation: a) Director of Administrative Affairs under the Taliban regime b) Head of Information and Culture in Kandahar Province under the Taliban regime DOB:Approximately 1965 POB: Chaharbagh village, Arghandab District, Kandahar Province, Afghanistan Good quality a.k.a.: Sayyed Mohammad Haqqani Low quality a.k.a.: na Nationality:Afghan Passport no.: na National identification no.: na Address: na Listed on: 31 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 20 Dec. 2005, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011, 7 Sep. 2016 ) Other information: Graduate of the Haqqaniya madrasa in Akora Khattak, Pakistan. Believed to have had close relations with Taliban Leader Mullah Mohammed Omar (TAi.004). Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area. Member of Taliban Supreme Council as at June 2010. Belongs to Barakzai tribe. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 27 Jul. 2010. Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice.  Reportedly deceased as of January 2016.

TAi.016  Name: 1: ALLAH DAD 2: TAYEB 3: WALI 4: MUHAMMADName (original script): الله داد طیب ولی محمدTitle: a) Mullah b) Haji Designation: Deputy Minister of Communication under the Taliban regime DOB: Approximately 1963 POB: a) Ghorak District, Kandahar Province, Afghanistan b)Nesh District, Uruzgan Province, Afghanistan Good quality a.k.a.: a) Allah Dad Tayyab b) Allah Dad Tabeeb Low quality a.k.a.: na Nationality: Afghan Passport no.: na National identification no.: na Address: na Listed on: 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011, 18 May 2012, 7 Sep. 2016 ) Other information: Belongs to Popalzai tribe. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 29 Jul. 2010. Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice. Deceased as of November 2015.

TAi.023  Name: 1: FAZL MOHAMMAD 2: MAZLOOM 3: na 4: naName (original script): فضل محمد مظلومTitle: Mullah Designation: Deputy Chief of Army Staff of the Taliban regime DOB: Between 1963 and 1968 POB: Uruzgan, Afghanistan Good quality a.k.a.: a) Molah Fazl b) Fazel Mohammad Mazloom Low quality a.k.a.: na Nationality: Afghan Passport no.: na National identification no.: na Address: Guantanamo Bay prison Qatar Listed on: 23 Feb. 2001 (amended on3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 3 Oct. 2008, 31 Dec. 2013, 7 Sep. 2016) Other information: In custody of the United States of America as at mid-2013. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 23 Jul. 2010.

TAi.043  Name: 1: DIN MOHAMMAD 2: HANIF 3: na 4: naName (original script): دین محمد حنیفTitle: Qari Designation: a) Minister of Planning under the Taliban regime b) Minister of Higher Education under the Taliban regime DOB: Approximately 1955 POB: Shakarlab village, Yaftali Pain District, Badakhshan Province, Afghanistan Good quality a.k.a.: a) Qari Din Mohammad b) Iadena Mohammad, born 1 Jan. 1969 in Badakhshan Low quality a.k.a.: na Nationality: Afghan Passport no.: OA 454044, issued in Afghanistan National identification no.: na Address: na Listed on: 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 9 Jul. 2007, 21 Sep. 2007,29 Nov. 2011, 25 Oct. 2012, 7 Sep. 2016 ) Other information: Member of Taliban Supreme Council responsible for Takhar and Badakhshan provinces. Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 27 Jul. 2010. Picture available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice.

TAi.067  Name: 1: SHER MOHAMMAD ABBAS 2: STANEKZAI 3: PADSHAH KHAN 4: naName (original script): شیر محمد عباس استانکزی پادشاه خانTitle: Maulavi Designation: a) Deputy Minister of Public Health under the Taliban regime b) Deputy Minister of Foreign Affairs under the Taliban regime DOB: Approximately 1963 POB:Qala-e-Abbas, Shah Mazar area, Baraki Barak District, Logar Province, Afghanistan Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na Nationality: Afghan Passport no.: na National identification no.: na Address: na Listed on: 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011, 7 Sep. 2016 ) Other information: Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 29 Jul. 2010. Picture available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice.

TAi.082  Name: 1: ABDUL-HAQ 2: WASSIQ 3: na 4: naName (original script): عبد الحق وثيقTitle: Maulavi Designation: Deputy Minister of Security (Intelligence) under the Taliban regime DOB: a) 1971 b) Approximately 1975 POB: Gharib village, Khogyani District, Ghazni Province, Afghanistan Good quality a.k.a.: a) Abdul-Haq Wasseq b) Abdul Haq Wasiq Low quality a.k.a.: na Nationality: Afghan Passport no.: na National identification no.: na Address: Guantanamo Bay prison Qatar Listed on: 31 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 3 Oct. 2008, 29 Nov. 2011, 31 Dec. 2013, 11 Feb. 2014, 7 Sep. 2016 ) Other information: In custody of the United States of America as at mid-2013. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 27 Jul. 2010.

TAi.089  Name: 1: NURULLAH 2: NURI 3: na 4: naName (original script): نور الله نوریTitle: Maulavi Designation: a) Governor of Balkh Province under the Taliban Regime b) Head of Northern Zone under the Taliban regime DOB: a) Approximately 1958 b) 1 Jan. 1967 POB: Shahjoe District, Zabul Province, Afghanistan Good quality a.k.a.: Norullah Noori Low quality a.k.a.: na Nationality: Afghan Passport no.: na National identification no.: na Address: Guantanamo Bay prison Qatar Listed on: 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011, 31 Dec. 2013, 7 Sep. 2016 ) Other information: In custody of the United States of America as at mid-2013. Belongs to Tokhi tribe. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 29 Jul. 2010.

TAi.093  Name: 1: KHAIRULLAH 2: KHAIRKHWAH 3: na 4: naName (original script): خيرالله خيرخواهTitle: a) Maulavi b) Mullah Designation: a) Governor of Herat Province under the Taliban regime b) Spokesperson of the Taliban regime c) Governor of Kabul province under the Taliban regime d) Minister of Internal Affairs under the Taliban regime DOB: Approximately 1963 POB: Poti village, Arghistan district, Kandahar province, Afghanistan Good quality a.k.a.: a)Mullah Khairullah Khairkhwah b) Khirullah Said Wali Khairkhwa, born in Kandahar on 01 Jan.1967 Low quality a.k.a.: na Nationality: Afghan Passport no.: na National identification no.:na Address: Guantanamo Bay prison QatarListed on: 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 3 Oct. 2008, 12 Apr. 2010, 29 Nov. 2011, 31 Dec. 2013, 7 Sep. 2016 ) Other information: In custody of the United States of America as at mid-2013. Belongs to Popalzai tribe. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 23 Jul. 2010.

TAi.096  Name: 1: MOHAMMAD HASAN 2: RAHMANI 3: na 4: naName (original script): محمد حسن رحمانیTitle: Mullah Designation: Governor of Kandahar Province under the Taliban regime DOB: Approximately 1963 POB: a) Deh Rawud District, Uruzgan Province, Afghanistan b) Chora District, Uruzgan Province, Afghanistan c) Charchino District, Uruzgan Province, Afghanistan Good quality a.k.a.: Gud Mullah Mohammad Hassan Low quality a.k.a.: na Nationality:Afghan Passport no.: na National identification no.: na Address: na Listed on: 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011, 31 Dec. 2013, 7 Sep. 2016 ) Other information: Has a prosthetic right leg. Member of Taliban Supreme Council as of mid-2013, acted as deputy of Mullah Mohammed Omar (TAi.004) in Mar. 2010. Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area. Belongs to Achekzai tribe. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 23 Jul. 2010. Deceased as of 9 February 2016.

TAi.106  Name: 1: MOHAMMAD SHAFIQULLAH 2: AHMADI 3: FATIH KHAN 4: naName (original script): محمد شفیق الله احمدی فاتح خانTitle: Mullah Designation: Governor of Samangan Province under the Taliban regime DOB: 1956-1957 POB: a) Charmistan village, Tirin Kot District, Uruzgan Province, Afghanistan b)Marghi village, Nawa District, Ghazni Province, Afghanistan Good quality a.k.a.: a) Mohammad Shafiq Ahmadi (previously listed as) b) Mullah Shafiqullah Low quality a.k.a.: na Nationality: Afghan Passport no.: na National identification no.: na Address: na Listed on: 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 21 Sep. 2007, 1 Jun. 2012, 13 Aug. 2012, 22 Apr. 2013,31 Dec. 2013, 7 Sep. 2016 ) Other information: Originally from Ghazni Province, but later lived in Uruzgan. Taliban Shadow Governor for Uruzgan Province as of late 2012. Reportedly killed in airstrike in Shahjoy District, Zabul Province in early 2013. Serves as a member of the Military Commission as of July 2016. Belongs to Hotak tribe. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 27 Jul. 2010.

TAi.113  Name: 1: SHAHABUDDIN 2: DELAWAR 3: na 4: naName (original script): هاب الدين دلاورTitle: Maulavi Designation: Deputy of High Court under the Taliban regime DOB: a) 1957 b) 1953 POB: Logar Province, Afghanistan Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na Nationality: Afghan Passport no.: Afghan passport number OA296623 National identification no.: na Address: na Listed on: 23 Feb. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 18 Jul. 2007,21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011, 22 Apr. 2013, 7 Sep. 2016 ) Other information: Deputy Head of Taliban Embassy in Riyadh, Saudi Arabia until 25 Sept. 1998. Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 27 Jul. 2010. Picture available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice.

TAi.119  Name: 1: JAN MOHAMMAD 2: MADANI 3: IKRAM 4: naName (original script): جان محمد مدنی اکرامTitle: Maulavi Designation: Charge d’Affaires, Taliban Embassy, Abu Dhabi, United Arab Emirates DOB: 1954-1955 POB: Siyachoy village, Panjwai District, Kandahar Province, Afghanistan Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na Nationality: Afghan Passport no.: na National identification no.: na Address: na Listed on: 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003,21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011, 15 Aug. 2012, 7 Sep. 2016 ) Other information: Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area. Belongs to Alizai tribe. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 29 Jul. 2010. Picture available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice.

TAi.127  Name: 1: MOHAMMAD 2: ZAHID 3: na 4: naName (original script): محمد زاهدTitle: Mullah Designation: Third Secretary, Taliban Embassy, Islamabad, Pakistan DOB: 1971 POB: Logar Province, Afghanistan Good quality a.k.a.: na a) Jan Agha Ahmadzai  b) Zahid Ahmadzai Low quality a.k.a.: na Nationality: Afghan Passport no.: Afghan number D 001206, issued on 17 Jul. 2000 National identification no.: na Address: na Listed on: 25 Jan. 2001 (amended on 3 Sep. 2003, 25 Jul. 2006,21 Sep. 2007, 29 Nov. 2011, 7 Sep. 2016 ) Other information: Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 29 Jul. 2010. Picture available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice.

Ostavite komentar