Rešenje o dopunama Rešenja o utvrđivanju liste označenih lica

Listu sastavio i održava

Komitet 1988 (2011)

Sastavljeno 27. marta 2015.

Sadržaj Liste

Lista se sastoji iz dva dole navedena dela:

A. Pojedinci

B. Entiteti i druge grupe

Obaveštenje o skidanju sa liste se može naći na veb sajtu Komiteta: http://www.un.org/sc/committees/dfp.shtml

A. Pojedinci

TAi.155 Ime: 1: ABDUL AZIZ 2: ABASIN 3: neprimenjivo 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): ﻦﯿﺳﺎﺒﻋ ﺰﻳﺰﻌﻟا ﺪﺒﻋ

Zvanje: neprimenjivo Označenje: neprimenjivo Datum rođenja: 1969. Mesto rođenja: selo Šejkhan, oblast Pirkovti, okrug Orgun, provincija Paktika, Avganistan Visoko pouzdani alijasi: Abdul Aziz Mahsud Manje pouzdan alijas: neprimenjivo Nacionalnost: neprimenjivo Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 4. oktobra 2011. (lista izmenjena i dopunjena 22. aprila 2013) Druge informacije: Glavni komandant Mreže Hakani (TAe.012) pod Siradžudinom Džalaludinom Hakanijem (TAi.144). Talibanski guverner iz senke za okrug Orgun, provincija Paktika, od početka 2010. Držao kamp za obučavanje boraca koji nisu iz Avganistana, u provinciji Paktika. Angažovan oko prevoza oružja u Avganistan.

TAi.121 Ime: 1: AZIZIRAHMAN 2: ABDUL AHAD 3: neprimenjivo 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): ﺪﺣﻻا ﺪﺒﻋ نﺎﻤﺣﺮﻟا ﺰﯾﺰﻋ

Zvanje: gospodin Označenje: treći sekretar, talibanska Ambasada, Abu Dabi, Ujedinjeni Arapski Emirati Datum rođenja: 1972. Mesto rođenja: okrug Šega, provincija Kandahar, Avganistan Visoko pouzdani alijasi: neprimenjivo Manje pouzdan alijas: neprimenjivo Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: avganistanska nacionalna identifikaciona karta (tazkira) broj 44323 neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 25. januara 2001. (lista izmenjena i dopunjena 3. septembra 2003, 21. septembra 2007, 29. novembra 2011) Druge informacije: Pripadnik plemena Hotak. Revizija shodno rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 29. jula 2010.

TAi.024 Ime: 1: ABDUL GANI 2: BARADAR 3: ABDUL AHMAD TURK 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): کﺮﺗ ﺪﻤﺣﻻا ﺪﺒﻋ رداﺮﺑ ﯽﻨﻐﻟاﺪﺒﻋ

Zvanje: mula Označenje: zamenik ministra odbrane pod talibanskim režimom Datum rođenja: oko 1968. Mesto rođenja: selo Jatimak, okrug Dehravud, provincija Uruzgan, Avganistan Visoko pouzdani alijasi: a) mula Baradar Akund b) Abdul Gani Baradar (prethodno na listi kao) Manje pouzdan alijas: neprimenjivo Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 23. februara 2001. (lista izmenjena i dopunjena 3. septembra 2003, 18 . jula 2007, 21. septembra 2007, 13. februara 2012) Druge informacije: Uhapšen februara 2010. i nalazi se u zatvoru u Pakistanu. Zahtev za ekstradiciju upućen Avganistanu nalazi se u Visokom sudu Lahora, Pakistan, počev od juna 2011. Pripadnik plemena Popalzai. Visoki vojni komandant Talibana i član talibanskog Saveta u Keti počev od maja 2007. Revizija shodno rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 1. juna 2010.

TAi.128 Ime: 1: ABDUL KADIR 2: BASIR 3: ABDUL BASIR 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): ﺮﻴﺼﺒﻟا ﺪﺒﻋ ﺮﯿﺼﺑ ﺮﯾﺪﻘﻟاﺪﺒﻋ

Zvanje: a) general b) maulavi Označenje: vojni izaslanik, talibanska Ambasada, Islamabad, Pakistan Datum rođenja: 1964. Mesto rođenja: a) okrug Surkh Rod, provincija Nangarhar, Avganistan b) okrug Hisarak, provincija Nangarhar, Avganistan Visoko pouzdani alijasi: a) Abdul Kadir b) Ahmad Hadži v) Abdul Kadir Hakani g) Abdul Kadir Basir Manje pouzdan alijas: neprimenjivo Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša: avganistanski broj D 000974 Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 25. januara 2001. (lista izmenjena i dopunjena 3. septembra 2003, 25. jula 2006, 23. aprila 2007, 18. jula 2007, 21. septembra 2007, 29. novembra 2011, 13. avgusta 2012) Druge informacije: finansijski savetnik talibanskog Vojnog saveta Pešavara i rukovodilac talibanske Finansijske komisije u Pešavaru. Veruje se da je u pograničnoj oblasti između Avganistana i Pakistana. Revizija shodno rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 21. jula 2010.

TAi.100 Ime: 1: NAZIR MOHAMAD 2: ABDUL BASIR 3: neprimenjivo 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): ﺮﯿﺼﺒﻟا ﺪﺒﻋﺪﻤﺤﻣ ﺮﻈﻧ

Zvanje: maulavi Označenje: a) gradonačelnik Grada Kunduza b) vršilac dužnosti guvernera provincije Kunduz pod talibanskim režimom Datum rođenja: 1954. Mesto rođenja: selo Malaghi, okrug Kunduz, provincija Kunduz, Avganistan Visoko pouzdani alijasi: (prethodno na listi kao) Nazar Mohamad Manje pouzdan alijas: neprimenjivo Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 23. februara 2001. (lista izmenjena i dopunjena 3. septembra 2003, 21. septembra 2007, 18. maja 2012, 31. decembra 2013) Druge informacije: alternativno zvanje: Sar Mualim. Prihvatio stanje posle pada talibanskog režima i pod novom Vladom preuzeo dužnosti na okružnom nivou u provinciji Kunduz. Potvrđeno da su ga ubili Talibani 9. novembra 2008. Revizija shodno rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 27. jula 2010.

TAi.130 Ime: 1: ABDUL GAFAR 2: KURIŠI 3: ABDUL GANI 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): ﯽﻨﻐﻟا ﺪﺒﻋ ﯽﺸﯾﺮﻗ رﺎﻔﻐﻟاﺪﺒﻋ

Zvanje: maulavi Označenje: ataše za repatrijaciju, talibanska Ambasada, Islamabad, Pakistan Datum rođenja: a) 1970. b) 1967. Mesto rođenja: selo Turšut, okrug Vursadž, provincija Takhar, Avganistan Visoko pouzdani alijasi: Abdul Gafar Kureši Manje pouzdan alijas: neprimenjivo Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša: avganistanski pasoš broj D 000933, izdat u Kabulu 13. septembra 1998. Nacionalni identifikacioni broj: avganistanska nacionalna identifikaciona karta (tazkira) broj 55130 neprimenjivo Adresa: deo Kairhana broj 3, Kabul, Avganistan Na listi od: 25. januara 2001. (lista izmenjena i dopunjena 3. septembra 2003, 18. jula 2007, 21. septembra 2007, 29. novembra 2011, 31. decembra 2013) Druge informacije: bavi se trgovinom droge. Pripadnik etničke grupe Tadžik. Revizija shodno rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 29. jula 2010.

TAi.145 Ime: 1: AMIR 2: ABDULAH 3: neprimenjivo 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): ﷲ ﺪﺒﻋ ﺮﯿﻣا

Zvanje: neprimenjivo Označenje: bivši talibanski zamenik guvernera provincije Kandahar Datum rođenja: oko 1972. Mesto rođenja: provincija Paktika, Avganistan Visoko pouzdani alijasi: neprimenjivo Manje pouzdan alijas: Amir Abdulah Sahib Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: Karači, Pakistan Na listi od: 20. jula 2010. (lista izmenjena i dopunjena 29. novembra 2011) Druge informacije: Putovao u Kuvajt, Saudijsku Arabiju, Libijsku Arapsku Džamahiriju i Ujedinjene Arapske Emirate radi prikupljanja sredstava za Talibane. Blagajnik Abdula Ganija Baradara Abdula Ahmada Turka (TAi.024). Veruje se da je u pograničnoj oblasti između Avganistana i Pakistana.

TAi.162 Ime: 1: ABDUL SATAR 2: ABDUL MANAN 3: neprimenjivo 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): نﺎﻨﻤﻟا ﺪﺒﻋ رﺎﺘﺴﻟا ﺪﺒﻋ

Zvanje: hadži Označenje: neprimenjivo Datum rođenja: 1964. Mesto rođenja: a) selo Mirmandav, okrug Nahr-e Saraj, provincija Helmand, Avganistan b) selo Mirmandav, okrug Gerešk, provincija Helmand, Avganistan v) Kila Abdulah, provincija Balučistan, Pakistan Visoko pouzdani alijasi: a) Hadži Abdul Satar Barakzai b) Hadži Abdul Satar v) Hadži Satar Barakzai g) Abdulasatar Manje pouzdan alijas: neprimenjivo Nacionalnost: neprimenjivo Broj pasoša: AM5421691, izdat u Pakistanu (ističe 11 . avgusta 2013) Nacionalni identifikacioni broj: a) 5420250161699, izdat u Pakistanu b) 585629, izdat u Avganistanu Adresa: a) Kačraj Roud, Paštunabad, Keta, provincija Balučistan, Pakistan b) Nasrulah Kan Čovk, oblast Paštunabad, provincija Balučistan, Pakistan v) Čaman, provincija Balučistan, Pakistan g) Abdul Satar Fud Šop, Ajno Mina 0093, provincija Kandahar, Avganistan Na listi od: 29. juna 2012. Druge informacije: suvlasnik menjačnice Hadži Kairulah Hadži Satar (TAe.001) i dovodi se u vezu sa Kairulahom Barakzaiem (TAi.163). Pripadnik plemena Barakzai. Ime oca je Hadži ‘Abd-al-Manaf.

TAi.142 Ime: 1: ABDUL HAI 2: HAZEM 3: ABDUL KADER 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): ردﺎﻘﻟا ﺪﺒﻋ ﻢﯿﻈﻋ ﯽﺤﻟا ﺪﺒﻋ

Zvanje: a) maulavi b) mula Označenje: prvi sekretar, talibanski Generalni konzulat, Keta, Pakistan Datum rođenja: 1971. Mesto rođenja: selo Pašaval Jargatu, okrug Andar, provincija Gazni, Avganistan Visoko pouzdani alijasi: (prethodno na listi kao) Abdul Hai Hazem Manje pouzdan alijas: neprimenjivo Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša: D 0001203, izdat u Avganistanu Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: a) selo Iltifat, okrug Šakardara, provincija Kabul, Avganistan b) oblast Puli Čarkhi, okrug broj 9, Grad Kabul, provincija Kabul Na listi od: 25. januara 2001. (lista izmenjena i dopunjena 3. septembra 2003, 25. jula 2006, 21. septembra 2007, 29. novembra 2011, 18. maja 2012) Druge informacije: Revizija shodno rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 29. jula 2010.

TAi.105 Ime: 1: AHMAD TAHA 2: KHALID 3: ABDUL KADIR 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): ردﺎﻘﻟا ﺪﺒﻋ ﺪﻟﺎﺧ ﻪﻃ ﺪﻤﺣا

Zvanje: maulavi Označenje: guverner provincije Paktia pod talibanskim režimom Datum rođenja: oko 1963. Mesto rođenja: a) provincija Nangarhar, Avganistan b) provincija Khost, Avganistan v) selo Sidik Khel, okrug Naka, provincija Paktia, Avganistan Visoko pouzdani alijasi: neprimenjivo Manje pouzdan alijas: neprimenjivo Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 23. februara 2001. (lista izmenjena i dopunjena 3. septembra 2003, 21. septembra 2007, 3. oktobra 2008, 29. novembra 2011, 13. avgusta 2012) Druge informacije: pripadnik Talibana zadužen za provinciju Nangarhar godine 2011. Veruje se da je u pograničnoj oblasti između Avganistana i Pakistana. Pripadnik plemena Zadran. Blizak saradnik Siradžudin Džalaludin Hakanija (TAi.144). Revizija shodno rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 1. juna 2010.

TAi.080 Ime: 1: SAJED ESMATULAH 2: ASEM 3: ABDUL KUDUS 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): سوﺪﻘﻟا ﺪﺒﻋ ﻢﺻﺎﻋ ﷲ ﺖﻤﺼﻋ ﺪﯿﺳ

Zvanje: maulavi Označenje: a) zamenik ministra za sprečavanje poroka i promovisanje vrlina pod talibanskim režimom b) generalni sekretar Avganistanskog društva crvenog polumeseca (ADCP) pod talibanskim režimom Datum rođenja: oko 1967. Mesto rođenja: Kalaji Šaikh, okrug Čaparhar, provincija Nangarhar, Avganistan Visoko pouzdani alijasi: a) Esmatulah Asem b) Asmatulah Asem v) (prethodno na listi kao) Sajed Esmatulah Asem Manje pouzdan alijas: neprimenjivo Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 23. februara 2001. (lista izmenjena i dopunjena 3. septembra 2003, 18. jula 2007, 21. septembra 2007, 27. septembra 2007, 29. novembra 2011, 13. avgusta 2012) Druge informacije: Član talibanskog Vrhovnog saveta počev od maja 2007. Veruje se da je u pograničnoj oblasti između Avganistana i Pakistana. Član talibanske Šure u Pešavaru. Zadužen za aktivnost avganistanskih Talibana u plemenskim oblastima Pakistana koja su pod federalnom upravom od 2008. godine. Vodeći stručnjak za improvizovana eksplozivna sredstva (IES) i samoubilačke napade počev od 2012. Revizija shodno rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 1. juna 2010.

TAi.008 Ime: 1: ŠAMS 2: UR-RAHMAN 3: ABDUL ZAHIR 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): ﺮﻫﺎﻈﻟا ﺪﺒﻋ ﻦﻤﺣﺮﻟا ﺲﻤﺷ

Zvanje: a) mula b) maulavi Označenje: zamenik ministra poljoprivrede pod talibanskim režimom Datum rođenja: 1969. Mesto rođenja: selo Vaka Uzbin, okrug Sarobi, provincija Kabul, Avganistan Visoko pouzdani alijasi: a) Šamsurahman b) Šams-u-Rahman v) Šamsurahman Abdurahman Manje pouzdan alijas: Šams ur-Rahman Šer Alam Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: a) avganistanska nacionalna identifikaciona karta (tazkira) broj 2132370 b) avganistanska nacionalna identifikaciona karta (tazkira) broj 812673 Adresa: neprimenjivo Na listi od: 23. februara 2001 (lista izmenjena i dopunjena 3. septembra 2003, 21. septembra 2007, 12. aprila 2010, 29. novembra 2011, 18. maja 2012) Druge informacije: Veruje se da je u pograničnoj oblasti između Avganistana i Pakistana. Bavi se trgovinom droge. Pripadnik plemena Gilzai. Revizija shodno rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 27. jula 2010.

TAi.160 Ime: 1: ABDUL SAMAD 2: AČEKZAI 3: neprimenjivo 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): یﺰﮑﭼا ﺪﻤﺼﻟا ﺪﺒﻋ

Zvanje: neprimenjivo Označenje: neprimenjivo Datum rođenja: 1970. Mesto rođenja: Avganistan Visoko pouzdani alijasi: Abdul Samad Manje pouzdan alijas: neprimenjivo Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 2. marta 2012. Druge informacije: viši pripadnik Talibana zadužen za proizvodnju improvizovanih eksplozivnih sredstava (IES). Uključen u regrutovanje i raspoređivanje bombaša samoubica za napade u Avganistanu.

TAi.167 Ime: 1: ADAM KAN 2: AČEKZAI 3: neprimenjivo 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): یﺰﮑﭼا نﺎﺧ مدآ

Zvanje: maulavi Označenje: neprimenjivo Datum rođenja: a) 1970. b) 1972. v) 1971. g) 1973. d) 1974. đ) 1975. Mesto rođenja: provincija Kandahar, Avganistan Visoko pouzdani alijasi: a) maulavi Adam kan b) maulavi Adam Manje pouzdan alijas: neprimenjivo Nacionalnost: pakistanska Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: Čaman, provincija Balučistan, Pakistan Na listi od: 16. aprila 2013. Druge informacije: Proizvođač improvizovanih eksplozivnih sredstava i posrednik za Talibane. Pripadnik Talibana zadužen za provinciju Badghis, Avganistan, od sredine 2010. Bivši pripadnik Talibana zadužen za provincije Sar-e Pul i Samangan, Avganistan. Kao talibanski vojni komandant u provinciji Kandahar, Avganistan, angažovan za organizovanje samoubilačkih napada u susednim provincijama. Dovodi se u vezu sa Abdulom Samadom Ačekzaijem (TAi.160).

TAi.114 Ime: 1: ABDUL RAHMAN 2: AGA 3: neprimenjivo 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): ﺎﻏآ نﺎﻤﺣﺮﻟاﺪﺒﻋ

Zvanje: mulavi Označenje: glavni sudija Vojnog suda pod talibanskim režimom Datum rođenja: oko 1958. Mesto rođenja: okrug Arghandab, provincija Kandahar, Avganistan Visoko pouzdani alijasi: neprimenjivo Manje pouzdan alijas: neprimenjivo Nacionalnost: a) avganistanska b) pakistanska Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 25. januara 2001. (lista izmenjena i dopunjena 3. septembra 2003, 9. jula 2007, 21. septembra 2007, 29. novembra 2011) Druge informacije: Veruje se da je u pograničnoj oblasti između Avganistana i Pakistana. Revizija shodno rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 29. jula 2010.

TAi.156 Ime: 1: AHMAD 2: ZIA 3: AGA 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): ﺎﻏآ ﺎﯿﺿ ﻤﺣا

Zvanje: hadži Označenje: neprimenjivo Datum rođenja: 1974. Mesto rođenja: okrug Majvand, provincija Kandahar, Avganistan Visoko pouzdani alijasi: a) Zia Aga b) Nur Ahmad v) Nur Ahmed Manje pouzdan alijas: Sia Aga Sajid Nacionalnost: neprimenjivo Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 6. januara 2012. Druge informacije: Visoki talibanski funkcioner za vojna i finansijska pitanja od 2011. Rukovodilac talibanskog Vojnog saveta počev od 2010. godine, 2008. i 2009. bio zadužen za talibanske finansije i raspodelu novca talibanskim komandantima u pograničnoj oblasti između Avganistana i Pakistana.

TAi.091 Ime: 1: DŽANAN 2: AGA 3: neprimenjivo 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): ﺎﻏآ نﺎﻧﺎﺟ

Zvanje: mula Označenje: guverner provincije Farjab pod talibanskim režimom Datum rođenja: a) oko 1958. b) oko 1953. Mesto rođenja: Grad Tirin Kot, provincija Uruzgan, Avganistan Visoko pouzdani alijasi: Abdulah Džan Aga Manje pouzdan alijas: neprimenjivo Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 23. februara 2001. (lista izmenjena i dopunjena 3. septembra 2003, 21. septembra 2007, 29. novembra 2011, 31. decembra 2013) Druge informacije: član talibanskog Vrhovnog saveta i savetnik mule Mohameda Omara (TAi.004) od juna 2010. Predvodi talibanski „front“ (mahaz) počev od sredine 2013. Veruje se da je u pograničnoj oblasti između Avganistana i Pakistana. Pripadnik etničke grupe Sadat. Revizija shodno rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 23. jula 2010.

TAi.057 Ime: 1: SAJED 2: MOHAMAD 3: AZIM 4: AGA

Ime (u originalnom pismu): ﺎﻐﺁ ﻢﯿﻈﻋ ﺪﻤﺤﻣ ﺪﯿﺳ

Zvanje: maulavi Označenje: direktor Uprave za pasoše i vize u Ministarstvu unutrašnjih poslova pod talibanskim režimom Datum rođenja: a) oko 1966. b) oko 1969. Mesto rođenja: okrug Pandžvai, provincija Kandahar, Avganistan Visoko pouzdani alijasi: a) Sajed Mohamad Azim Aga b) Aga Saheb Manje pouzdan alijas: neprimenjivo Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 23. februara 2001. (lista izmenjena i dopunjena 3. septembra 2003, 9. jula 2007, 21. septembra 2007, 29. novembra 2011, 31. decembra 2013) Druge informacije: Upravlja talibanskim „frontom“ (mahaz) i član je talibanske vojne komisije počev od sredine 2013. Veruje se da je u pograničnoj oblasti između Avganistana i Pakistana. Revizija shodno rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 23. jula 2010.

TAi.072 Ime: 1: SAJED GHIASUDIN 2: AGA 3: neprimenjivo 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): ﺎﻏآ ﻦﯾﺪﻟا ثﺎﯿﻏ ﺪﻴﺳ

Zvanje: maulavi Označenje: a) ministar za hadžiluk i verske poslove pod talibanskim režimom b) ministar prosvete pod talibanskim režimom Datum rođenja: oko 1961. Mesto rođenja: okrug Kohistan, provincija Fariab, Avganistan Visoko pouzdani alijasi: a) Sajed Ghias b) Sajed Ghiasudin Sajed Ghousudin v) Sajed Ghajasudin Manje pouzdan alijas: neprimenjivo Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 31. januara 2001. (lista izmenjena i dopunjena 3. septembra 2003, 18. jula 2007, 21. septembra 2007, 1. februara 2008, 29. novembra 2011) Druge informacije: pripadnik Talibana zadužen za provincije Fariab, Džavzdžan, Sari Pul i Balkh, Avganistan, od juna 2010. Bavi se trgovinom droge. Član Vrhovnog saveta Talibana i Vojnog saveta Talibana od decembra 2009. Veruje se da je u pograničnoj oblasti između Avganistana i Pakistana. Pripadnik etničke grupe Sadat. Revizija shodno rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 27. jula 2010.

TAi.031 Ime: 1: MOHAMAD 2: AHMADI 3: neprimenjivo 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): یﺪﻤﺣا ﺪﻤﺤﻣ

Zvanje: a) mula b) hadži Označenje: a) predsednik Centralne banke (Avganistanska banka Da) pod talibanskim režimom b) ministar finansija pod talibanskim režimom Datum rođenja: oko 1963. Mesto rođenja: a) okrug Daman, provincija Kandahar, Avganistan b) selo Pašmul, okrug Pandžvai, provincija Kandahar, Avganistan Visoko pouzdani alijasi: neprimenjivo Manje pouzdan alijas: neprimenjivo Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 23 februara 2001. (lista izmenjena i dopunjena 3. septembra 2003, 21. septembra 2007, 29. novembra 2011, 31. decembra 2013) Druge informacije: Veruje se da je u pograničnoj oblasti između Avganistana i Pakistana. Pripadnik plemena Kakar. Član je Vrhovnog saveta Talibana. Revizija shodno rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 23. jula 2010.

TAi.081 Ime: 1: AHMADULAH 2: neprimenjivo 3: neprimenjivo 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): ﷲ ﺪﻤﺣا

Zvanje: kari Označenje: ministar bezbednosti (obaveštajna delatnost) pod talibanskim režimom Datum rođenja: a) oko 1975. b) oko 1965. Mesto rođenja: a) oblast Khogiani, okrug Karabagh, provincija Ghazni, Avganistan b) okrug Andar, provincija Ghazni, Avganistan Visoko pouzdani alijasi: a) Ahmadula b) Mohamad Ahmadulah Manje pouzdan alijas: neprimenjivo Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 25. januara 2001. (lista izmenjena i dopunjena 3. septembra 2003, 18. jula 2007, 21. septembra 2007, 12. aprila 2010, 29. novembra 2011) Druge informacije: Navodno preminuo decembra 2001. Bio pripadnik plemena Khogiani. Revizija shodno rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 20. jula 2010.

TAi.159 Ime: 1: AHMED DŽAN 2: VAZIR 3: AKHTAR MOHAMAD 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): ﺪﻤﺤﻣ ﺮﺘﺧا ﺮﯾزو نﺎﺟ ﺪﻤﺣا

Zvanje: neprimenjivo Označenje: funkcioner Ministarstva finansija pod talibanskim režimom Datum rođenja: 1963. Mesto rođenja: selo Barlač, okrug Kareh Bagh, provincija Gazni, Avganistan Visoko pouzdani alijasi: a) Ahmed Džan Kuči b) Ahmed Džan Zadran Manje pouzdan alijas: neprimenjivo Nacionalnost: neprimenjivo Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 6. januara 2012. (lista izmenjena i dopunjena 31. decembra 2013, 11. februara 2014) Druge informacije: Ključni komandant Mreže Hakani (TAe.012), sa sedištem u pograničnoj oblasti između Avganistana i Pakistana. Vrši dužnost zamenika, portparola i savetnika Mreže Hakani, višeg rukovodioca Siradžudina Džalaludina Hakanija (TAi.144). Održava vezu sa talibanskim Vrhovnim savetom. Putovao u inostranstvo. Održava vezu sa talibanskim komandantima u provinciji Gazna, Avganistan, i obezbeđuje im novac, oružje, opremu i uređaje za komunikaciju. Navodno preminuo 2013.

TAi.149 Ime: 1: SALEH 2: MOHAMAD 3: KAKAR 4: AKHTAR MUHAMAD

Ime (u originalnom pismu): ﺪﻤﺤﻣ ﺮﺘﺧا ﺭﻛﺍﻛ ﺩﻤﺣﻤ ﺡﻠﺍﺻ

Zvanje: neprimenjivo Označenje: neprimenjivo Datum rođenja: a) oko 1962. b) 1961. Mesto rođenja: a) selo Nalghan, okrug Pandžvai, provincija Kandahar, Avganistan b) selo Sangesar, okrug Pandžvaj, provincija Kandahar, Avganistan Visoko pouzdani alijasi: Saleh Mohamad Manje pouzdan alijas: neprimenjivo Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: okrug Daman, provincija Kandahar, Avganistan Na listi od: 4. novembra 2010. (lista izmenjena i dopunjena 29. novembra 2011, 13. avgusta 2012, 31. decembra 2013, 16. maja 2014) Druge informacije: rukovodio organizovanom krijumčarskom mrežom u provincijama Kandahar i Helmand, Avganistan. Prethodno držao laboratorije za preradu heroina u Band-e Temuru, provincija Kandahar, Avganistan. Trgovao automobilima u Mirvais Meni, okrug Dand u provinciji Kandahar, Avganistan. Pušten iz zatvora u Avganistanu februara 2014. Ženidbom u srodstvu sa mulom Ubaidulah Akhund Jar Mohamad Akhund (TAi.022). Pripadnik plemena Kakar.

TAi.094 Ime: 1: ABDUL BARI 2: AKHUND 3: neprimenjivo 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): ﺪﻧﻮﺨﺁ یرﺎﺒﻟا ﺪﺒﻋ

Zvanje: a) maulavi b) mula Označenje: guverner provincije Helmand pod talibanskim režimom Datum rođenja: oko 1953. Mesto rođenja: a) okrug Baghran, provincija Helmand, Avganistan b) okrug Nou Zad, provincija Helmand, Avganistan Visoko pouzdani alijasi: Hadži Mula Sahib Manje pouzdan alijas: Zakir Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 23. februara 2001 (lista izmenjena i dopunjena 3. septembra 2003, 18. jula 2007, 21. septembra 2007, 13. februara 2012) Druge informacije: Član talibanskog Vrhovnog saveta od 2009. Veruje se da je u pograničnoj oblasti između Avganistana i Pakistana. Pripada plemenu Alkozai. Član talibanskog vođstva u provinciji Helmand, Avganistan. Revizija shodno rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 1. juna 2010.

TAi.009 Ime: 1: ATIKULAH 2: AKHUND 3: neprimenjivo 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): ﺪﻧﻮﺧآ ﷲ ﻖﯿﺘﻋ

Zvanje: maulavi Označenje: zamenik ministra za poljoprivredu pod talibanskim režimom Datum rođenja: oko 1953. Mesto rođenja: okrug Šah Vali Kot, provincija Kandahar, Avganistan Visoko pouzdani alijasi: neprimenjivo Manje pouzdan alijas: neprimenjivo Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 23. februara 2001 (lista izmenjena i dopunjena 3. septembra 2003, 21. septembra 2007, 29. novembra 2011) Druge informacije: Član talibanskog Vrhovnog vojnog saveta kao i talibanskog Vrhovnog saveta od juna 2010. Pripada plemenu Popalzai. Revizija shodno rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 23. jula 2010.

TAi.158 Ime: 1: MOHAMAD 2: AMAN 3: AKHUND 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): ﺪﻧﻮﺧآ نﺎﻣا ﺪﻤﺤﻣ

Zvanje: neprimenjivo Označenje: neprimenjivo Datum rođenja: 1970. Mesto rođenja: selo Bande-Tumur, okrug Maijvand, provincija Kandahar, Avganistan Visoko pouzdani alijasi: a) Mohamed Aman b) Mula Mohamed Oman v) Mula Mohamad Aman Ustad Nurzai Manje pouzdan alijas: a) Mula Mad Aman Ustad Nurzai b) Sanaulah Nacionalnost: neprimenjivo Broj pasoša neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 6. januara 2012 (lista izmenjena i dopunjena 18. maja 2012, 27. juna 2013) Druge informacije: Visoki član Talibana od 2011. sa finansijskim obavezama, uključujući skupljanje sredstava u ime vođstva. Obezbedio logističku podršku operacijama Talibana i usmerio prihode od trgovine drogom za kupovinu oružja. Bio sekretar lidera Talibana mule Mohamed Omara (TAi.004) i njegov kurir na sastancima Talibana na visokom nivou. Takođe, povezan sa Gulom Agom Išakzaijem (TAi.147). Član užeg kruga oko mule Mohamed Omara (TAi.004) za vreme talibanskog režima.

TAi.002 Ime: 1: MOHAMAD 2: HASAN 3: AKHUND 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): ﺪﻧﻮﺧآ ﻦﺴﺣ ﺪﻤﺤﻣ

Zvanje: a) mula b) hadži Označenje: a) prvi zamenik, Savet ministara pod talibanskim režimom b) ministar spoljnih poslova pod talibanskim režimom v) guverner Kandahara pod talibanskim režimom g) politički savetnik mule Mohameda Omara Datum rođenja: a) oko 1955-1958. b) oko 1945-1950. Mesto rođenja: selo Pašmul, okrug Pandžvai, provincija Kandahar, Avganistan Visoko pouzdani alijasi: neprimenjivo Manje pouzdan alijas: neprimenjivo Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 25. januara 2001 (lista izmenjena i dopunjena 3. septembra 2003, 20. decembra 2005, 9. jula 2007, 21. septembra 2007, 29. novembra 2011) Druge informacije: Bliski saradnik mule Mohameda Omara (TAi.004). Član talibanskog Vrhovnog saveta od decembra 2009. Pripada plemenu Kakar. Revizija shodno rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 21. jula 2010.

TAi.066 Ime: 1: MOHAMAD ABAS 2: AKHUND 3: neprimenjivo 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): ﺪﻧﻮﺧآ سﺎﺒﻋ ﺪﻤﺤﻣ

Zvanje: mula Označenje: a) gradonačelnik Kandahara pod talibanskim režimom b) ministar javnog zdravlja pod talibanskim režimom Datum rođenja: oko 1963. Mesto rođenja: okrug Kas Uruzgan, provincija Uruzgan, Avganistan Visoko pouzdani alijasi: neprimenjivo Manje pouzdan alijas: neprimenjivo Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 25. januara 2001 (lista izmenjena i dopunjena 3. septembra 2003, 21. septembra 2007, 29. novembra 2011, 31. decembra 2013) Druge informacije: Član talibanskog Vrhovnog saveta zadužen za Zdravstveni odbor od januara 2011. Direktno nadgleda tri zdravstvena centra koji brinu o ranjenim talibanskim borcima od sredine 2013. Veruje se da je u pograničnoj oblasti između Avganistana i Pakistana. Pripada plemenu Barakzai. Revizija shodno rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 29. jula 2010.

TAi.060 Ime: 1: MOHAMAD ESA 2: AKHUND 3: neprimenjivo 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): ﺪﻧﻮﺧآ ﯽﺴﯿﻋ ﺪﻤﺤﻣ

Zvanje: a) alhaj b) mula Označenje: ministar za vode, sanitaciju i električnu energiju pod talibanskim režimom Datum rođenja: oko 1958. Mesto rođenja: oblast Mial, okrug Spin Boldak, provincija Kandahar, Avganistan Visoko pouzdani alijasi: neprimenjivo Manje pouzdan alijas: neprimenjivo Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 25. januara 2001 (lista izmenjena i dopunjena 3. septembra 2003, 21. septembra 2007, 29. novembra 2011) Druge informacije: Pripada plemenu Nurzai. Revizija shodno rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 27. jula 2010.

TAi.109 Ime: 1: AHMAD DŽAN 2: AKHUNDŽADA 3: ŠUKUR 4: AKHUNDŽADA

Ime (u originalnom pismu): هداز ﺪﻧﻮﺧآ رﻮﻜﺷ هداز ﺪﻧﻮﺧآ نﺎﺟ ﺪﻤﺣا

Zvanje: a) maulavi b) mula Označenje: guverner provincija Zabol i Uruzgan pod talibanskim režimom Datum rođenja: oko 1966-1967 Mesto rođenja: a) selo Lablan, okrug Deravud, provincija Uruzgan, Avganistan b) okrug Zurmat, provincija Paktia, Avganistan Visoko pouzdani alijasi: a) Ahmad Džan Akhunzada b) Ahmad Džan Akhund Zada Manje pouzdan alijas: neprimenjivo Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 25. januara 2001 (lista izmenjena i dopunjena 3. septembra 2003, 21. septembra 2007, 12. aprila 2010, 29. novembra 2011, 1. juna 2012) Druge informacije: Član Talibana nadležan za provinciju Uruzgan, Avganistan, od početka 2007. Zet mule Mohameda Omara (TAi.004). Veruje se da je u pograničnoj oblasti između Avganistana i Pakistana. Revizija shodno rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 29. jula 2010.

TAi.083 Ime: 1: EHSANULAH 2: SARFIDA 3: HESAMUDIN 4: AKHUNDŽADA

Ime (u originalnom pismu): هدازﺪﻧﻮﺧآ ﻦﯾﺪﻟا مﺎﺴﺣ اﺪﻓﺮﺳ ﷲ نﺎﺴﺣا

Zvanje: maulavi Označenje: zamenik ministra za bezbednost (obaveštajni rad) pod talibanskim režimom Datum rođenja: oko 1962-1963. Mesto rođenja: selo Khatak, okrug Gelan, provincija Ghazni, Avganistan Visoko pouzdani alijasi: a) Ehsanulah Sarfadi b) Ehsanulah Sarfida (prethodno na listi kao) Manje pouzdan alijas: neprimenjivo Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 23. februara 2001 (lista izmenjena i dopunjena 3. septembra 2003, 21. septembra 2007, 13. februara 2012, 18. maja 2012, 31. decembra 2013) Druge informacije: Od sredine 2007, pružao je podršku Talibanima u vidu oružja i novca. Veruje se da je u regionu Zaliva. Pripada plemenu Taraki. Revizija shodno rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 23. jula 2010.

TAi.101 Ime: 1: MOHAMAD EŠAK 2: AKHUNZADA 3: neprimenjivo 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): هداز ﺪﻧﻮﺧآ قﺎﺤﺳا ﺪﻤﺤﻣ

Zvanje: maulavi Označenje: guverner provincije Laghman pod talibanskim režimom Datum rođenja: između 1963. i 1968. Mesto rođenja: okrug Andar, provincija Ghazni, Avganistan Visoko pouzdani alijasi: Mohamad Išak Akhund rođen 1963. Manje pouzdan alijas: neprimenjivo Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 23. februara 2001 (lista izmenjena i dopunjena 3. septembra 2003, 21. septembra 2007, 29. novembra 2011) Druge informacije: Talibanski komandant za provinciju Ghazni od 2008. Pripada plemenu Andar. Revizija shodno rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 23. jula 2010.

TAi.148 Ime: 1: ABDUL HABIB 2: ALIZAI 3: neprimenjivo 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): یﺰﯿﻟﺎﻋ ﺐﯿﺒﺤﻟا ﺪﺒﻋ

Zvanje: hadži Označenje: neprimenjivo Datum rođenja: a) 15. oktobar 1963. b) 14. februar 1973. v) 1967. g) oko 1957. Mesto rođenja: a) selo Jatimčai, okrug Musa Kala, provincija Helmand, Avganistan b) provincija Kandahar, Avganistan Visoko pouzdani alijasi: a) Hadži Aga Džan Alizai b) Hadži Aga Džan v) Aga Džan Alazai g) Hadži Loi Lala d) Loi Aga đ) Abdul Habib e) Aga Džan Alizai یﺰﯿﻟﺎﻋ نﺎﺟ ﺎﻏا (prethodno na listi kao) Manje pouzdan alijas: neprimenjivo Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 4. novembra 2010 (lista izmenjena i dopunjena 13. avgusta 2012, 31. decembra 2013, 11. februara 2014) Druge informacije: Upravljao mrežom za trgovinu drogom u provinciji Helmand, u Avganistanu. Redovno putovao u Pakistan.

TAi.143 Ime: 1: HAMDULAH 2: ALAH NUR 3: neprimenjivo 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): رﻮﻧ ﷲ ﷲ ﺪﻤﺣ

Zvanje: maulavi Označenje: ataše za repatrijaciju, Generalni konzulat Talibana, Keta, Pakistan Datum rođenja: 1973. Mesto rođenja: okrug broj 6, grad Kandahar, provincija Kandahar, Avganistan Visoko pouzdani alijasi: neprimenjivo Manje pouzdan alijas: neprimenjivo Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: avganistanska nacionalna identifikaciona karta (tazkira) broj 4414 Adresa: neprimenjivo Na listi od: 25. januara 2001 (lista izmenjena i dopunjena 3. septembra 2003, 21. septembra 2007, 29. novembra 2011) Druge informacije: Veruje se da je u pograničnoj oblasti između Avganistana i Pakistana. Pripada etničkoj grupi Balok. Revizija shodno rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 21. jula 2010. Dodatno zvanje: hafiz.

TAi.136 Ime: 1: MOHAMAD SADIK 2: AMIR MOHAMAD 3: neprimenjivo 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): ﺪﻤﺤﻣ ﺮﯿﻣا قدﺎﺻ ﺪﻤﺤﻣ

Zvanje: a) alhaj b) maulavi Označenje: rukovodilac avganistanske agencije za trgovinu, Pešavar, Pakistan Datum rođenja: 1934. Mesto rođenja: a) provincija Ghazni, Avganistan b) provincija Logar, Avganistan Visoko pouzdani alijasi: neprimenjivo Manje pouzdan alijas: neprimenjivo Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša: avganistanski broj SE 011252 Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 25. januara 2001 (lista izmenjena i dopunjena 3. septembra 2003, 25. jula 2006, 23. aprila 2007, 21. septembra 2007, 29. novembra 2011, 13. avgusta 2012) Druge informacije: Navodno preminuo. Revizija shodno rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 21. jula 2010.

TAi.005 Ime: 1: MUHAMAD 2: TAHER 3: ANVARI 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): یرﻮﻧا ﺮﻫﺎﻃ ﺪﻤﺤﻣ

Zvanje: mula Označenje: a) direktor administrativnih poslova pod talibanskim režimom b) ministar finansija pod talibanskim režimom Datum rođenja: oko 1961. Mesto rođenja: okrug Zurmat, provincija Paktia, Avganistan Visoko pouzdani alijasi: a) Mohamad Taher Anvari b) Muhamad Tahir Anvari v) Mohamad Tahre Anvari Manje pouzdan alijas: Hadži Mudir Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 23. februara 2001 (lista izmenjena i dopunjena 3. septembra 2003, 9. jula 2007, 21. septembra 2007, 29. novembra 2011) Druge informacije: Pripada plemenu Andar. Revizija shodno rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 23. jula 2010.

TAi.038 Ime: 1: ABDUL BAKI 2: BASIR 3: AVAL ŠAH 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): هﺎﺷ لواﺮﯿﺼﺑ ﯽﻗﺎﺒﻟاﺪﺒﻋ

Zvanje: a) maulavi b) mula Označenje: a) guverner provincija Kost i Paktika pod talibanskim režimom b) zamenik ministra informisanja i kulture pod talibanskim režimom v) Konzularna direkcija, Ministarstvo spoljnih poslova pod talibanskim režimom Datum rođenja: oko 1960-1962 Mesto rođenja: a) grad Džalalabad, provincija Nangarhar, Avganistan b) okrug Šinvar, provincija Nangarhar, Avganistan Visoko pouzdani alijasi: Abdul Baki (prethodno na listi kao) Manje pouzdan alijas: neprimenjivo Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 23. februara 2001 (lista izmenjena i dopunjena 3. septembra 2003, 7. septembra 2007, 21. septembra 2007, 29. novembra 2011, 13. avgusta 2012) Druge informacije: Veruje se da je u pograničnoj oblasti između Avganistana i Pakistana. Član Talibana nadležan za provinciju Nangarhar od 2008. Do 7. septembra 2007. bio je na listi pod brojem TAi.048. Revizija shodno rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 1. juna 2010.

TAi.104 Ime: 1: MOHAMAD RASUL 2: AJUB 3: neprimenjivo 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): بﻮﯾا لﻮﺳر ﺪﻤﺤﻣ

Zvanje: maulavi Označenje: guverner provincije Nimroz pod talibanskim režimom Datum rođenja: između 1958. i 1963. Mesto rođenja: selo Robat, okrug Spin Boldak, provincija Kandahar, Avganistan Visoko pouzdani alijasi: Gurg Manje pouzdan alijas: neprimenjivo Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 23. februara 2001 (lista izmenjena i dopunjena 3. septembra 2003, 21. septembra 2007, 29. novembra 2011) Druge informacije: Član talibanske Kveta Šure. Veruje se da je u pograničnoj oblasti između Avganistana i Pakistana. Pripada plemenu Nurzai. Revizija shodno rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 27. jula 2010.

TAi.113 Ime: 1: ŠAHABUDIN 2: DELAVAR 3: neprimenjivo 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): روﻻد ﻦﻳﺪﻟا بﺎﻬﺷ

Zvanje: maulavi Označenje: zamenik predsednika visokog suda pod talibanskim režimom Datum rođenja: a) 1957. b) 1953. Mesto rođenja: provincija Logar, Avganistan Visoko pouzdani alijasi: neprimenjivo Manje pouzdan alijas: neprimenjivo Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša: avganistanski pasoš broj OA296623 Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 23. februara 2001 (lista izmenjena i dopunjena 3. septembra 2003, 18. jula 2007, 21. septembra 2007, 29. novembra 2011, 22. aprila 2013) Druge informacije: zamenik šefa talibanske ambasade u Rijadu, Saudijska Arabija, do 25. septembra 1998. Veruje se da je u pograničnoj oblasti između Avganistana i Pakistana. Revizija shodno rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 27. jula 2010.

TAi.092 Ime: 1: DOST MOHAMAD 2: neprimenjivo 3: neprimenjivo 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): ﺪﻤﺤﻣ ﺖﺳود

Zvanje: a) mula b) maulavi Označenje: guverner provincije Ghazni pod talibanskim režimom Datum rođenja: između 1968. i 1973. Mesto rođenja: a) selo Navi Deh, okrug Daman, provincija Kandahar, Avganistan b) selo Marghankeča, okrug Daman, provincija Kandahar, Avganistan Visoko pouzdani alijasi: Dust Mohamad Manje pouzdan alijas: neprimenjivo Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 25. januara 2001 (lista izmenjena i dopunjena 3. septembra 2003, 18. jula 2007, 21. septembra 2007, 13. februara 2012, 31. decembra 2013) Druge informacije: Dovodi se u vezu sa mulom Džalil Hakanijem (TAi.034). Veruje se da je u pograničnoj oblasti između Avganistana i Pakistana. Pripada plemenu Popalzai. Revizija shodno rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 27. jula 2010.

TAi.019 Ime: 1: NIK MOHAMAD 2: DOST MOHAMAD 3: neprimenjivo 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): ﺪﻤﺤﻣ ﺖﺳود ﺪﻤﺤﻣ ﮏﯿﻧ

Zvanje: maulavi Označenje: zamenik ministra za trgovinu pod talibanskim režimom Datum rođenja: oko 1957. Mesto rođenja: selo Zangi Abad, okrug Pandžvai, provincija Kandahar, Avganistan Visoko pouzdani alijasi: Nik Mohamad (prethodno na listi kao) Manje pouzdan alijas: neprimenjivo Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 31. januara 2001 (lista izmenjena i dopunjena 3. septembra 2003, 21. septembra 2007, 29. novembra 2011, 13. avgusta 2012, 19. oktobra 2012, 31. decembra 2013) Druge informacije: Vodi komisiju za upis neprijatelja Talibana od sredine 2013. godine. Veruje se da je u pograničnoj oblasti između Avganistana i Pakistana. Pripada plemenu Nurzai. Revizija shodno rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 27. jula 2010.

TAi.063 Ime: 1: MOHAMAD AZAM 2: ELMI 3: neprimenjivo 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): ﯽﻤﻠﻋ ﻢﻈﻋا ﺪﻤﺤﻣ

Zvanje: maulavi Označenje: zamenik ministra za rudarstvo i industriju pod talibanskim režimom Datum rođenja: oko 1968. Mesto rođenja: okrug Said Karam, provincija Paktia, Avganistan Visoko pouzdani alijasi: Muhamad Azami Manje pouzdan alijas: neprimenjivo Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 23. februara 2001 (lista izmenjena i dopunjena 3. septembra 2003, 18. jula 2007, 21. septembra 2007, 29. novembra 2011) Druge informacije: Navodno preminuo 2005. Revizija shodno rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 29. jula 2010.

TAi.036 Ime: 1: FAIZ 2: neprimenjivo 3: neprimenjivo 4:neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): ﺾﯿﻓ

Zvanje: maulavi Označenje: šef Odeljenja za informisanje, Ministarstvo spoljnih poslova pod talibanskim režimom Datum rođenja: oko 1969. Mesto rođenja: provincija Ghazni, Avganistan Visoko pouzdani alijasi: neprimenjivo Manje pouzdan alijas: neprimenjivo Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 23. februara 2001 (lista izmenjena i dopunjena 3. septembra 2003, 9. jula 2007, 21. septembra 2007, 29. novembra 2011) Druge informacije: Revizija shodno rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 23. jula 2010.

TAi.106 Ime: 1: MOHAMAD ŠAFIKULAH 2: AHMADI 3: FATIH KAN 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): نﺎﺧ ﺢﺗﺎﻓ یﺪﻤﺣا ﷲ ﻖﯿﻔﺷ ﺪﻤﺤﻣ

Zvanje: mula Označenje: guverner provincije Samangan pod talibanskim režimom Datum rođenja: 1956-1957. Mesto rođenja: a) selo Čarmistan, okrug Tirin Kot, provincija Uruzgan, Avganistan b) selo Marghi, okrug Nava, provincija Ghazni, Avganistan Visoko pouzdani alijasi: a) Mohamad Šafik Ahmadi (prethodno na listi kao) b) mula Šafikulah Manje pouzdan alijas: neprimenjivo Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 23. februara 2001 (lista izmenjena i dopunjena 3. septembra 2003, 21. septembra 2007, 1. juna 2012, 13. avgusta 2012, 22. aprila 2013, 31. decembra 2013) Druge informacije: Poreklom iz provincije Ghazni, ali je kasnije živeo u Uruzganu. Talibanski guverner u senci za provinciju Uruzgan od kraja 2012. godine. Navodno je ubijen u vazdušnom napadu u okrugu Šahdžoj, provincija Zabul početkom 2013. Pripada plemenu Hotak. Revizija shodno rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 27. jula 2010.

TAi.157 Ime: 1: FAZL 2: RABI 3: neprimenjivo 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): ﻊﻴﺑر ﻞﻀﻓ

Zvanje: neprimenjivo Označenje: visoki zvaničnik u provinciji Konar za vreme talibanskog režima Datum rođenja: a) 1972. b) 1975. Mesto rođenja: a) okrug Kohe Safi, provincija Parvan, Avganistan b) provincija Kapisa, Avganistan v) provincija Nangarhar, Avganistan g) provincija Kabul, Avganistan Visoko pouzdani alijasi: a) Fazl Rabi b) Fazal Rabi v) Faizal Rabi Manje pouzdan alijas: neprimenjivo Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 6. januara 2012. (lista izmenjena i dopunjena 31. maja 2013) Druge informacije: Predstavlja i pruža finansijsku i logističku podršku mreži Hakani (TAe.012), čije je sedište u pograničnoj oblasti između Avganistana i Pakistana. Član talibanskog Saveta za finansije. Putovao u inostranstvo da prikupi sredstva u ime Siradžudina Džalaludina Hakanija (TAi.144), Džalaludina Hakanija (TAi.040), mrežu Hakani i Talibane. Veruje se da je u pograničnoj oblasti između Avganistana i Pakistana.

TAi.030 Ime: 1: AREFULAH 2: AREF 3: GHAZI MOHAMAD 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): ﺪﻤﺤﻣ یزﺎﻏ فرﺎﻋ ﷲ فرﺎﻋ

Zvanje: maulavi Označenje: a) zamenik ministra za finansije pod talibanskim režimom b) guverner provincije Ghazni pod talibanskim režimom v) guverner provincije Paktia pod talibanskim režimom Datum rođenja: oko 1958. Mesto rođenja: selo Lavang (Lavand), okrug Gelan, provincija Ghazni, Avganistan Visoko pouzdani alijasi: Arefulah Aref (prethodno na listi kao) Manje pouzdan alijas: neprimenjivo Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 31. januara 2001 (lista izmenjena i dopunjena 3. septembra 2003, 21. septembra 2007, 29. novembra 2011, 31. decembra 2013) Druge informacije: Komanduje talibanskim „frontom“ u okrugu Gelan, provincija Ghazni, Avganistan, od sredine 2013. Veruje se da je u pograničnoj oblasti između Avganistana i Pakistana. Pripada plemenu Andar. Revizija shodno rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 27. jula 2010.

TAi.004 Ime: 1: MOHAMED 2: OMAR 3: GHULAM NABI 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): ﯽﺒﻧ مﻼﻏ ﺮﻤﻋ ﺪﻤﺤﻣ

Zvanje: mula Označenje: vođa odanih (‘Amir ul-Muminen’), Avganistan Datum rođenja: a) oko 1966. b) 1960. v) 1953. Mesto rođenja: a) selo Nau Deh, okrug Deh Ravud, provincija Uruzgan, Avganistan b) selo Nuri, okrug Maivand, provincija Kandahar, Avganistan Visoko pouzdani alijasi: neprimenjivo Manje pouzdan alijas: neprimenjivo Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 31. januara 2001 (lista izmenjena i dopunjena 3. septembra 2003, 21. septembra 2007, 29. novembra 2011, 31. decembra 2013) Druge informacije: Ime oca je Ghulam Nabi, poznat i kao mula Musafir. Nema levo oko. Zet Ahmada Džana Akhundžada Šukura Akhundžada (TAi.109). Veruje se da je u pograničnoj oblasti između Avganistana i Pakistana. Pripada plemenu Hotak. Revizija shodno rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 27. jula 2010.

TAi.161 Ime: 1: BAKHT 2: GUL 3: neprimenjivo 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): ﻞﮔ ﺖﺨﺑ

Zvanje: neprimenjivo Označenje: neprimenjivo Datum rođenja:1980. Mesto rođenja: selo Aki, okrug Zadran, provincija Paktija, Avganistan Visoko pouzdani alijasi: a) Bakhta Gul b) Bakht Gul Bahar v) Šukib Manje pouzdan alijas: neprimenjivo Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: Miram Šah, Nort Vaziristan, Plemenske oblasti pod federalnom upravom, Pakistan Na listi od: 27. juna 2012 (lista izmenjena i dopunjena 11. februara 2014) Druge informacije: Pomoćnik za vezu Badrudina Hakanija (pokojnog). Koordinira kretanje Hakani pobunjenika, stranih boraca i oružja u pograničnoj oblasti između Avganistana i Pakistana. Pripada plemenu Zadran.

TAi.069 Ime: 1: RUSTUM 2: HANAFI 3: HABIBULAH 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): ﷲ ﺐﯿﺒﺣ ﯽﻔﻨﺣ ﻢﺘﺳر

Zvanje: maulavi Označenje: zamenik ministra za javne radove pod talibanskim režimom Datum rođenja: oko 1963. Mesto rođenja: Dara Kolum, Okrug Do Ab, provincija Nuristan, Avganistan Visoko pouzdani alijasi: Rostam Nuristani Manje pouzdan alijas: Hanafi Sahib Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 25. januara 2001 (lista izmenjena i dopunjena 3.septembra 2003, 18. jula 2007, 21. septembra 2007, 29. novembra 2011, 18. maja 2012, 13. avgusta 2012) Druge informacije: Od maja 2007. član talibana odgovoran za provinciju Nuristan, Avgansitan. Pripada plemenu Nuristanaca. Navodno preminuo početkom 2012. Revizija shodno Rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 23. jula 2010.

TAi.140 Ime: 1: GUL AHMAD 2: HAKIMI 3: neprimenjivo 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): ﻰﻤﻴﻜﺣ ﺪﻤﺣا ﻞﮔ

Zvanje: maulavi Označenje: trgovinski ataše, talibanski Generalni konzulat, Karači, Pakistan Datum rođenja: 1964. Mesto rođenja: a) provincija Logar, Avganistan b) provincija Kabul, Avganistan Visoko pouzdani alijasi: neprimenjivo Manje pouzdan alijas: neprimenjivo Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 25. januara 2001 (lista izmenjena i dopunjena 3. septembra 2003, 21. septembra 2007, 3. oktobra 2008, 29. novembra 2011) Druge informacije: Veruje se da boravi u pograničnoj oblasti između Avganistana i Pakistana. Revizija shodno Rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 29. jula 2010.

TAi.043 Ime: 1: DIN MOHAMAD 2: HANIF 3: neprimenjivo 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): ﻒﯿﻨﺣ ﺪﻤﺤﻣ ﻦﯾد

Zvanje: kari (recitator Kurana) Označenje: a) ministar za planiranje pod talibanskim režimom b) ministar za visoko obrazovanje pod talibanskim režimom Datum rođenja: oko 1955. Mesto rođenja: selo Šakarlab, okrug Jaftali Pejn, provincija Badakhšan, Avganistan Visoko pouzdani alijasi: a) recitator Kurana Din Mohamad b) Jadena Mohamad, rođen 1. januara 1969. u Badakhšanu Manje pouzdan alijas: neprimenjivo Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša: OA 454044, izdat u Avganistanu Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 25. januara 2001 (lista izmenjena i dopunjena 3. septembra 2003, 9. jula 2007, 21. septembra 2007, 29. novembra 2011, 25. oktobra 2012) Druge informacije: član talibanskog Vrhovnog saveta zadužen za provincije Takhar i Badakhšan. Veruje se da boravi u pograničnoj oblasti izmeću Avganistana i Pakistana. Revizija shodno Rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 27. jula 2010.

TAi.040 Ime: 1: DŽALALUDIN 2: HAKANI 3: neprimenjivo 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): ﻰﻧﺎﻘﺣ ﻦﻳﺪﻟا لﻼﺟ

Zvanje: maulavi Označenje: ministar za granična pitanja pod talibanskim režimom Datum rođenja: a) oko 1942. b) oko 1948. Mesto rođenja: a) oblast Garda Saraj, okrug Vaza Zadran, provincija Paktija, Avganistan b) okrug Neka, provincija Paktika, Avganistan Visoko pouzdani alijasi: a) Džalaludin Hakani b) Džalaloudin Hakani v) Džalaloudine Hakani Manje pouzdan alijas: neprimenjivo Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 31. januara 2001 (lista izmenjena i dopunjena 3. septembra 2003, 18. jula 2007, 21. septembra 2007, 27. septembra 2007, 1. februara 2008, 31. jula 2008, 3. oktobra 2008, 29. novembra 2011, 11. februara 2014) Druge informacije: otac Siradžudina Džalaludina Hakanija (TAi.144), Nasirudina Hakanija (TAi.146) i Badrudina Hakanija (pokojni). Brat Mohameda Ibrahima Omarija (TAi.042) i Kalila Ahmeda Hakanija (TAi.150). Aktivni vođa talibana. Veruje se da boravi u pograničnoj oblasti između Avganistana i Pakistana. Od 2008. vođa talibanske Miram Šah Šure. Pripada plemenu Zadran. Revizija shodno Rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 27. jula 2010.

TAi.150 Ime: 1: KHALIL 2: AHMED 3: HAKANI 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): ﯽﻧﺎﻘﺣ ﺪﻤﺣا ﻞﯿﻠﺧ

Zvanje: hadži Označenje: neprimenjivo Datum rođenja: a) 1. januar 1966. b) između 1958. i 1964. Mesto rođenja: selo Sarana, oblast Garda Saraj, okrug Vaza Zadran, provincija Paktija, Avganistan Visoko pouzdani alijasi: a) Kalil Al-Rahman Hakani b) Kalil ur Rahman Hakani v) Kalil Hakani Manje pouzdan alijas: neprimenjivo Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: a) Pešavar, Pakistan b) u blizini medrese Dergej Mandej u selu Dergej Mandej, kod Miram Šaha, Agencija za severni Vaziristan (NWA), Plemenske oblasti pod federalnom upravom (FATA), Pakistan v) selo Kajla kod Miram Šaha, Agencija za severni Vaziristan (NWA), Plemenske oblasti pod federalnom upravom (FATA), Pakistan g) selo Sarana Zadran, provincija Paktija, Avganistan Na listi od: 9. februara 2011 (lista izmenjena i dopunjena 1. juna 2012) Druge informacije: Visoki član mreže Hakani (TAe.012), koja je aktivna izvan severnog Vaziristana u plemenskim oblastima pod federalnom upravom Pakistana. Prethodno je putovao u Dubai, u Ujedinjene Arapske Emirate, gde je prikupljao sredstava. Brat Džalaludina Hakanija (TAi.040) i stric Siradžudina Džalaludina Hakanija (TAi.144).

TAi.079 Ime: 1: MOHAMAD SALIM 2: HAKANI 3: neprimenjivo 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): ﯽﻧﺎﻘﺣ ﻢﯿﻠﺳ ﺪﻤﺤﻣ

Zvanje: maulavi Označenje: zamenik ministra za prevenciju poroka i propagiranje vrlina pod talibanskim režimom Datum rođenja: oko 1966-1967. Mesto rođenja: okrug Alingar, provincija Laghman, Avganistan Visoko pouzdani alijasi: neprimenjivo Manje pouzdan alijas: neprimenjivo Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 31. januara 2001 (lista izmenjena i dopunjena 3. septembra 2003, 18. jula 2007, 21. septembra 2007, 29. novembra 2011) Druge informacije: od marta 2010. zamenik komandanta Ezatula Hakanija Kana Saida (TAi.064). Član talibanskog pešavarskog Vojnog saveta od juna 2010. Pripada etničkoj grupi Pašai. Revizija shodno Rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena je 27. jula 2010.

TAi.146 Ime: 1: NASIRUDIN 2: HAKANI 3:neprimenjivo 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): ﯽﻧﺎﻘﺣ ﻦﯾﺪﻟا ﺮﯿﺼﻧ

Zvanje: neprimenjivo Označenje: neprimenjivo Datum rođenja: Oko 1970-1973. Mesto rođenja: okrug Neka, provincija Paktika, Avganistan Visoko pouzdani alijasi: a) dr Alim Ghair b) Nasir Hakani v) dr Nasir Hakani g) Nasir Hakani d) Našir Hakani Manje pouzdan alijas: Naserudin Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: Pakistan Na listi od: 20. jula 2010 (lista izmenjena i dopunjena 29. jula 2011, 18. maja 2012, 27. juna 2013, 11. februara 2014). Druge informacije: Vođa mreže Hakani (TAe.012), koja je aktivna izvan severnog Vaziristana u plemenskim oblastima pod federalnom upravom Pakistana. Sin Džalaludina Hakanija (TAi.040). Putovao je u Saudijsku Arabiju i Ujedinjene Arapske Emirate kako bi prikupio sredstva za talibane. Navodno preminuo 2013.

TAi.006 Ime: 1: SAJED MOHAMED 2: HAKANI 3: neprimenjivo 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): ﯽﻧﺎﻘﺣ ﺪﻤﺤﻣ ﺪﻴﺳ

Zvanje: mula Označenje: a) direktor za administrativna pitanja pod talibanskim režimom b) rukovodilac za informisanje i kulturu u provinciji Kandahar pod talibanskim režimom Datum rođenja: oko 1965. Mesto rođenja: selo Čaharbagh, okrug Argandab, provincija Kandahar, Avganistan Visoko pouzdani alijasi: Sajed Mohamad Hakani Manje pouzdan alijas: neprimenjivo Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 31. januar 2001 (lista izmenjena i dopunjena 3. septembra 2003, 20. decembra 2005, 18. jula 2007, 21. septembra 2007, 29. novembra 2011) Druge informacije: Diplomac medrese Hakanija u Akori Khataku, Pakistan. Veruje se da je održavao bliske odnose sa talibanskim liderom mulom Mohamedom Omarom (TAi.004). Veruje se da boravi u pograničnoj oblasti između Avganistana i Pakistana. Član talibanskog Vrhovnog saveta od juna 2010. Pripadnik plemena Barakzai. Revizija shodno Rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 27. jula 2010.

TAi.144 Ime: 1: SIRADŽUDIN 2: DŽALALUDIN 3: HAKANI 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): ﻰﻧﺎﻘﺣ ﻦﻳﺪﻟا لﻼﺟ ﻦﻳﺪﻟا جاﺮﺳ

Zvanje: neprimenjivo Označenje: Na’ib Amir (zamenik komandanta) Datum rođenja: između 1977. i 1978. Mesto rođenja: a) Danda, Miramšah, Severni Vaziristan, Pakistan b) selo Srana, okrug Garda Saraj, provincija Paktija, Avganistan v) okrug Neka, provincija Paktika, Avganistan g) provincija Kost, Avganistan Visoko pouzdani alijasi: a) Siradž Hakani b) Seradžudin Hakani v) Siradž Hakani g) Saradž Hakani Manje pouzdan alijas: Kalifa Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: a) naselje Kela/naselje Danda, Miramšah, Severni Vaziristan, Pakistan b) medresa Manba’ul ulum, Miramšah, Severni Vaziristan, Pakistan v) medresa Dergej Mandej, Miramšah, Severni Vaziristan, Pakistan Na listi od: 13. septembra 2007 (lista izmenjena i dopunjena 22. aprila 2013) Druge informacije: vođa mreže Hakani (TAe.012) od kraja 2012. Sin Džalaludina Hakanija (TAi.040). Pripada ogranku sultana Kela, zadransko pleme Garda Saraj provincije Paktija, Avganistan. Veruje se da boravi u pograničnoj oblasti između Avganistana i Pakistana. Revizija shodno Rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 27. jula 2010.

TAi.014 Ime: 1: HIDAJATULAH 2: neprimenjivo 3: neprimenjivo 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): ﷲ ﺖﻳاﺪﻫ

Zvanje: neprimenjivo Označenje: zamenik ministra civilnog vazduhoplovstva i turizma pod talibanskim režimom Datum rođenja: oko 1968. Mesto rođenja: okrug Arghandab, provincija Kandahar, Avganistan Visoko pouzdani alijasi: Abu Turab Manje pouzdan alijas: neprimenjivo Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 8. marta 2001 (lista izmenjena i dopunjena 3. septembra 2003, 21. septembra 2007, 28. februara 2008, 3. oktobra 2008, 29. novembra 2011) Druge informacije: Veruje se da boravi u pograničnoj oblasti između Avganistana i Pakistana. Pripada plemenu Gilzai. Revizija shodno Rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 29. jula 2010.

TAi.071 Ime: 1: NADŽIBULAH 2: HAKANI 3: HIDAJATULAH 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): ﷲ ﺖﻳاﺪﻫ ﯽﻧﺎﻘﺣ ﷲ ﺐﯿﺠﻧ

Zvanje: maulavi Označenje: zamenik ministra finansija pod talibanskim režimom Datum rođenja: 1971. Mesto rođenja: selo Moni, okrug Šigal, provincija Kunar Visoko pouzdani alijasi: Nadžibulah Hakani Manje pouzdan alijas: neprimenjivo Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: broj avganistanska nacionalna identifikaciona karta (tazkira) 545167 (izdata 1974) neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 23. februara 2001 (lista izmenjena i dopunjena 3. septembra 2003, 18. jula 2007, 21. septembra 2007, 27. septembra 2007, 29. novembra 2011, 16. maja 2014) Druge informacije: Rođak moulavija Nur Džalala. Ime dede Salam. Član talibana odgovoran za provinciju Lagman od kraja 2010. Veruje se da boravi u pograničnoj oblasti između Avganistana i Pakistana. Revizija shodno Rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 1. juna 2010.

TAi.049 Ime: 1: ABDUL RAHMAN 2: AHMAD 3: HOTAK 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): ﮏﺗﻮﻫ ﺪﻤﺣا نﺎﻤﺣﺮﻟاﺪﺒﻋ

Zvanje: maulavi Označenje: a) zamenik (za kulturu) ministra informisanja i kulture pod talibanskim režimom b) šef Konzularnog odeljenja Ministarstva spoljnih poslova pod talibanskim režimom Datum rođenja: oko 1957. Mesto rođenja: provincija Ghazni, Avganistan Visoko pouzdani alijasi: Hotak Sahib Manje pouzdan alijas: neprimenjivo Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 25. januara 2001 (lista izmenjena i dopunjena 3. septembra 2003, 9. jula 2007, 21. septembra 2007, 29. novembra 2011) Druge informacije: Veruje se da boravi u pograničnoj oblasti između Avganistana i Pakistana. Pripada plemenu Hotak. Revizija shodno Rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 29. jula 2010.

TAi.119 Ime: 1: DŽAN MOHAMAD 2: MADANI 3: IKRAM 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): ماﺮﮐا ﯽﻧﺪﻣ ﺪﻤﺤﻣ نﺎﺟ

Zvanje: maulavi Označenje: otpravnik poslova, talibanska ambasada, Abu Dabi, Ujedinjeni Arapski Emirati Datum rođenja: 1954-1955. Mesto rođenja: selo Sijačoj, okrug Pandžvaj, provincija Kandahar, Avganistan Visoko pouzdani alijasi: neprimenjivo Manje pouzdan alijas: neprimenjivo Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 25. januara 2001 (lista izmenjena i dopunjena 3. septembra 2003, 21. septembra 2007, 29. novembra 2011, 15. avgusta 2012) Druge informacije: Veruje se da boravi u pograničnoj oblasti između Avganistana i Pakistana. Pripada plemenu Alizaj. Revizija shodno Rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 29. jula 2010.

TAi.147 Ime: 1: GUL 2: AGA 3: IŠAKZAJ 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): یﺰﻗﺎﺤﺳا ﺎﻏآ ﻞُﻛ

Zvanje: neprimenjivo Označenje: neprimenjivo Datum rođenja: oko 1972. Mesto rođenja: Band-e Temur, okrug Majvand, provincija Kandahar, Avganistan Visoko pouzdani alijasi: a) mula Gul Aga b) mula Gul Aga Akhund Manje pouzdan alijas: a) Hidajatulah b) Hadži Hidajatulah v) Hajadatulah Nacionalnost: neprimenjivo Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: Pakistan Na listi od: 20. jula 2010 (lista izmenjena i dopunjena 29. novembra 2011, 31. decembra 2013) Druge informacije: Član talibanskog Saveta koji koordinira prikupljanje zakata (islamskog poreza) u provinciji Balučistan, Pakistan. Šef talibanske Finansijske komisije od polovine 2013. Dovodi se u vezu sa mulom Mohamedom Omarom (TAi.004). Radio je kao Omarov glavni službenik za finansije i kao jedan od njegovih najbližih savetnika. Pripada plemenu Išakzai.

TAi.047 Ime: 1: KUDRATULAH 2: DŽAMAL 3: neprimenjivo 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): لﺎﻤﺟ ﷲ ترﺪﻗ

Zvanje: maulavi Označenje: ministar informisanja pod talibanskim režimom Datum rođenja: oko 1963. Mesto rođenja: Gardez, provincija Paktija, Avganistan Visoko pouzdani alijasi: Hadži Sahib Manje pouzdan alijas: neprimenjivo Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 25. januara 2001 (lista izmenjena i dopunjena 3. septembra 2003, 18. jula 2007, 21. septembra 2007, 29. novembra 2011) Druge informacije: Član talibanskog Vrhovnog saveta i član talibanske Kulturne komisije od 2010. Veruje se da boravi u pograničnoj oblasti između Avganistana i Pakistana. Revizija shodno Rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 21. jula 2010.

TAi.137 Ime: 1: RAHMATULAH 2: KAKAZADA 3:neprimenjivo 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): هداز ﺎﮐﺎﮐ ﷲ ﺖﻤﺣر

Zvanje: a) maulavi b) mula Označenje: generalni konzul, talibanski Generalni konzulat, Karači, Pakistan Datum rođenja: 1968. Mesto rođenja: okrug Zurmat, provincija Paktija, Avganistan Visoko pouzdani alijasi: a) Rehmatulah b) Kakazada Manje pouzdan alijas: mula Nasir Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša: D 000952, izdat 7. januara 1999, izdat u Avganistanu Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 25. januara 2001 (lista izmenjena i dopunjena 3. septembra 2003, 25. jula 2006, 18. jula 2007, 21. septembra 2007, 29. novembra 2011) Druge informacije: Član talibana odgovoran za provinciju Ghazni, Avganistan, od maja 2007. Na čelu obaveštajne mreže. Veruje se da boravi u pograničnoj oblasti između Avganistana i Pakistana. Pripada plemenu Sulejmankheil. Revizija shodno Rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 21. jula 2010.

TAi.025 Ime: 1: ABDUL RAUF 2: KHADEM 3: neprimenjivo 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): مدﺎﺧ فوﺮﻟاﺪﺒﻋ

Zvanje: mula Označenje: komandant Glavnog korpusa pod talibanskim režimom Datum rođenja: a) između 1958. i 1963. b) oko 1970. Mesto rođenja: a) selo Azan, okrug Kadžaki, provincija Helmand, Avganistan b) okrug Spin Boldak, provincija Kandahar, Avganistan Visoko pouzdani alijasi: mula Abdul Rauf Aliza Manje pouzdan alijas: neprimenjivo Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 23. februara 2001 (lista izmenjena i dopunjena 3. septembra 2003, 21. septembra 2007, 13. februara 2012) Druge informacije: Član talibanske organizacije Kveta Šura od 2009. Član talibana odgovoran za provinciju Uruzgan, Avganistan, od 2011. Revizija shodno Rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 1. juna 2010.

TAi.093 Ime: 1: KHAIRULAH 2: KHAIRKHVAH 3:neprimenjivo 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): هاﻮﺧﺮﻴﺧ ﷲﺮﻴﺧ

Zvanje: a) maulavi b) mula Označenje: a) guverner provincije Herat pod talibanskim režimom b) portparol talibanskog režima v) guverner provincije Kabul pod talibanskim režimom g) ministar unutrašnjih poslova pod talibanskim režimom Datum rođenja: oko 1963. Mesto rođenja: selo Poti, okrug Arghistan, provincija Kandahar, Avganistan Visoko pouzdani alijasi: a) mula Khairulah Khairkhvah b) Khirulah Said Vali Khairkhva, rođen u Kandaharu 1. januara 1967. Manje pouzdan alijas: neprimenjivo Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: zatvor Gvantanamo bej Na listi od: 25. januara 2001. (lista izmenjena i dopunjena 3. septembra 2003, 21. septembra 2007, 3. oktobra 2008, 12. aprila 2010, 29. novembra 2011, 31. decembra 2013) Druge informacije: U zatvoru u Sjedinjenim Američkim Državama od sredine 2013. Pripada plemenu Popalzaj. Revizija shodno Rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 23. jula 2010.

TAi.064 Ime: 1: EZATULAH 2: HAKANI 3: KAN SAID 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): ﺪﯿﺳ نﺎﺧ ﯽﻧﺎﻘﺣ ﷲ تﺰﻋ

Zvanje: maulavi Označenje: zamenik ministra planiranja pod talibanskim režimom Datum rođenja: oko 1957. Mesto rođenja: okrug Alingar, provincija Laghman, Avganistan Visoko pouzdani alijasi: Ezatulah Hakani (prethodno na listi kao) Manje pouzdan alijas: neprimenjivo Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 23. februara 2001 (lista izmenjena i dopunjena 3. septembra 2003, 18. jula 2007, 21. septembra 2007, 27. septembra 2007, 29. novembra 2011, 18. maja 2012). Druge informacije: Član talibanske Šure u Pešavaru od 2008. Veruje se da boravi u pograničnoj oblasti između Avganistana i Pakistana. Revizija shodno Rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 1. juna 2010.

TAi.013 Ime: 1: MOHAMAD NAIM 2: BARIČ 3: KHUDAIDAD 4:neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): داﺪﯾاﺪﺧ ځﯾﺮﺑ ﻢﯿﻌﻧ ﺪﻤﺤﻣ

Zvanje: mula Označenje: zamenik ministra civilnog vazduhoplovstva pod talibanskim režimom Datum rođenja: oko 1975. Mesto rođenja: a) selo Lakhi, oblast Hazardžuft, okrug Garmsir, provincija Helmand, Avganistan b) selo Laki, okrug Garmsir, provincija Helmand, Avganistan v) selo Lakari, okrug Garmsir, provincija Helmand, Avganistan g) Darvišan, okrug Garmsir, provincija Helmand, Avganistan d) selo De Lij Vijalah, okrug Garmsir, provincija Helmand, Avganistan Visoko pouzdani alijasi: a) mula Naem Bareč b) mula Naim Baraič v) Mula Naimulah g) mula Naim Bareh d) Mohamad Naim (prethodno na listi kao) đ) mula Naim Barič e) mula Naim Bareč ž) mula Naim Bareč Akhund z) mula Naim Barik i) Naim Berič j) hadži Gul Mohamed Naim Barič k) Gul Mohamad l) hadži Gul Mohamad lj) Gul Mohamad Kamran m) mavlavi Gul Mohamad Manje pouzdan alijas: Spen Zrae Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 23. februara 2001 (lista izmenjena i dopunjena 3. septembra 2003, 9. jula 2007, 21. septembra 2007, 13. februara 2012, 13. avgusta 2012, 22. aprila 2013, 31. decembra 2013) Druge informacije: Član talibanske Vojne komisije od sredine 2013. Veruje se da boravi u pograničnoj oblasti izmeću Avganistana i Pakistana. Pripada plemenu Barič. Revizija shodno Rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 1. juna 2010.

TAi.163 Ime: 1: KHAIRULAH 2: BARAKZAI 3: KHUDAI NAZAR 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): ﺮﻈﻧ یاﺪﺧ یﺰﮐرﺎﺑ ﷲﺮﻴﺧ

Zvanje: hadži Označenje: neprimenjivo Datum rođenja: 1965. Mesto rođenja: a) selo Zumbaleh, okrug Nahr-e Saradž, provincija Helmand, Avganistan b) selo Mirmadav, okrug Gerešk, provincija Helmand, Avganistan v) Kila Abdulah, provincija Balučistan, Pakistan Visoko pouzdani alijasi: a) hadži Khairulah b) hadži Khair Ulah v) hadži Kheirulah g) hadži Karimulah d) hadži Khair Mohamad Manje pouzdan alijas: neprimenjivo Nacionalnost: neprimenjivo Broj pasoša: BP4199631, izdat u Pakistanu (ističe 25. juna 2014, zvanično poništen 2013). Nacionalni identifikacioni broj: 5440005229635, izdat u Pakistanu (zvanično poništen 2013) Adresa: Abdul Manan Čovk, Paštunabad, Kveta, provincija Balučistan, Pakistan Na listi od: 29. juna 2012 (lista izmenjena i dopunjena 11. februara 2014) Druge informacije: Suvlasnik menjačnice hadži Khairulah hadži Satar (TAe.001) i još se dovodi u vezu sa Abdulom Satarom Abdulom Mananom (TAi.162). Pripada plemenu Barakzai. Ime oca hadži Khudaj Nazar. Alternativno ime oca Nazar Mohamad.

TAi.165 Ime: 1: MOHAMED KAZIM 2: MIR VALI 3: KHUDAJ RAHIM 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): ﻢﻴﺣﺮﻳاﺪﺧ ﯽﻟو ﺮﯿﻣ ﻢﺳﺎﻗ ﺪﻤﺤﻣ

Zvanje: hadži Označenje: neprimenjivo Datum rođenja: između 1975. i 1976. Mesto rođenja: a) selo Minar, okrug Garmser, provincija Helmand, Avganistan b) selo Darvešan, okrug Garmser, provincija Helmand Visoko pouzdani alijasi: a) Muhamad Kazim b) Abdul Salam Manje pouzdan alijas: neprimenjivo Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: a) avganistanska nacionalna identifikaciona karta (tazkira) broj 57388 (izdata u okrugu Laškar Gah, provincija Helmand, Avganistan) b) rezidencijalna karta broj 665 (Ajno Majna, provincija Kandahar, Avganistan) neprimenjivo Adresa: a) Veš, okrug Spin Boldak, provincija Kandahar, Avganistan b) Safar Bazar, okrug Garmser, provincija Helmand, Avganistan v) soba broj 33, 5. sprat pijace Sarafi, grad Kandahar, provincija Kandahar, Avganistan Na listi od: 21. novembra 2012 (lista izmenjena i dopunjena 22. aprila 2013) Druge informacije: Vlasnik Rahat d.o.o. (TAe.013). Angažovan u snabdevanju talibana naoružanjem, uključujući i improvizovane eksplozivne naprave (IED). Uhapšen 2012. i u zatvoru u Avganistanu od januara 2013. Dovodi se u vezu sa Rahat d.o.o. (TAe.013).

TAi.053 Ime: 1: ABDUL RAZAK 2: AKHUND 3: LALA AKHUND 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): ﺪﻧﻮﺧآ ﻻ ﻻ ﺪﻧﻮﺧآ قازﺮﻟا ﺪﺒﻋ

Zvanje: mula Označenje: a) ministar unutrašnjih poslova pod talibanskim režimom b) šef policije pod talibanskim režimom Datum rođenja: oko 1958. Mesto rođenja: okrug Spin Boldak, provincija Kandahar, Avganistan, u oblasti koja se graniči sa okrugom Čaman, Kveta, Pakistan Visoko pouzdani alijas: neprimenjivo Manje pouzdan alijas: neprimenjivo Nacionalnost:

avganistanska Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 25. januara 2001 (lista izmenjena i dopunjena 3. septembra 2003, 18. jula 2007, 21. septembra 2007, 29. novembra 2011, 31. decembra 2013) Druge informacije: član talibanskog Vrhovnog saveta od juna 2008. Zamenik mule Mohameda Omara (TAi.004) od marta 2010. Član talibanske Komisije za nadzor od sredine 2013. Učestvovao u ilegalnoj trgovini narkoticima. Veruje se da se nalazi u pograničnoj oblasti između Avganistana i Pakistana. Pripadnik plemena Ačekzai. Revizija shodno rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 21. jula 2010.

TAi.102 Ime: 1: ZIA-UR-RAHMAN 2: MADANI 3: neprimenjivo 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): ﯽﻧﺪﻣ نﺎﻤﺣﺮﻟا ﺎﯿﺿ

Zvanje: maulavi Označenje: guverner provincije Logar pod talibanskim režimom Datum rođenja: oko 1960. Mesto rođenja: a) selo Paliran, okrug Namakab, provincija Takhar, Avganistan b) grad Talukan, provincija Takhar, Avganistan Visoko pouzdani alijasi: a) Ziaurahman Madani b) Zaia u Rahman Madani v) Madani Saheb g) Dija’ al-Rahman Madani Manje pouzdani alijasi: neprimenjivo Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj:

neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 23. februara 2001 (lista izmenjena i dopunjena 3. septembra 2003, 18. jula 2007, 21. septembra 2007, 27. septembra 2007, 1. februara 2008, 13. februara 2012, 31. decembra 2013) Druge informacije: Učestvovao u trgovini narkoticima. Pripadnik talibana zadužen za vojna pitanja u provinciji Takhar, Avganistan, od maja 2007. Učestvovao u prikupljanju sredstava u Zalivu u ime talibana od 2003. godine. Takođe je učestvovao u organizaciji sastanaka između talibanskih zvaničnika i bogatih sledbenika režima i organizovao putovanje na desetine pojedinaca u Kabul, Avganistan, radi samoubilačkih napada. Veruje se da se nalazi u regionu Zaliva. Revizija shodno rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 23. jula 2010.

TAi.007 Ime: 1: ABDUL LATIF 2: MANSUR 3: neprimenjivo 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): رﻮﺼﻨﻣ ﻒﯿﻄﻠﻟاﺪﺒﻋ

Zvanje: maulavi Označenje: ministar poljoprivrede pod talibanskim režimom Datum rođenja: oko 1968. Mesto rođenja: a) okrug Zumrat, provincija Paktija, Avganistan b) okrug Garda Saraj, provincija Paktija, Avganistan Visoko pouzdani alijasi: a) Abdul Latif Mansur b) Vali Mohamad Manje pouzdan alijas: neprimenjivo Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 31. januara 2001 (lista izmenjena i dopunjena 3. septembra 2003, 18. jula 2007, 21. septembra 2007, 13. februara 2012, 18. maja 2012, 22. aprila 2013) Druge informacije: talibanski guverner u senci provincije Logar od kraja 2012. Veruje se da se nalazi u pograničnoj oblasti između Avganistana i Pakistana. Pripadnik plemena Sahak (Ghilzai). Revizija shodno rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 27. jula 2010.

TAi.068 Ime: 1: MOHAMADULAH 2: MATI 3: neprimenjivo 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): ﻊﻴﻄﻣ ﷲ ﺪﻤﺤﻣ

Zvanje: maulavi Označenje: ministar zadužen za javne radove pod talibanskim režimom Datum rođenja: oko 1961. Mesto rođenja: okrug Arghandab, provincija Kandahar, Avganistan Visoko pouzdani alijasi: mavlavi Nanai Manje pouzdan alijas: neprimenjivo Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 25. januara 2001 (lista izmenjena i dopunjena 3. septembra 2003, 21. septembra 2007, 3. oktobra 2008, 29. novembra 2011, 31. decembra 2013) Druge informacije: Ostao bez jedne noge osamdesetih godina prošlog veka. Privremeni vođa talibanskog Vrhovnog saveta od februara do aprila 2010. Zadužen za regrutovanje od sredine 2013. Veruje se da se nalazi u pograničnoj oblasti između Avganistana i Pakistana. Pripadnik plemena Isakzai. Revizija shodno rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 29. jula 2010.

TAi.021 Ime: 1: ALAH DAD 2: MATIN 3: neprimenjivo 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): ﻦﯿﺘﻣ داد ﷲ

Zvanje: mula Označenje: a) ministar za urbanizam pod talibanskim režimom b) predsednik Centralne banke (Da avganistanska banka) pod talibanskim režimom v) direktor avganistanske avio kompanije Ariana pod talibanskim režimom Datum rođenja: a) oko 1953. b) oko 1960. Mesto rođenja: selo Kadani, okrug Spin Boldak, provincija Kandahar, Avganistan Visoko pouzdani alijasi: a) Alahdad (ranije poznat kao) b) Šahidvror Manje pouzdani alijas: Akhund Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 31. januara 2001 (lista izmenjena i dopunjena 3. septembra 2003, 21. septembra 2007, 29. novembra 2011, 31. decembra 2013) Druge informacije: Jednu nogu izgubio u eksploziji nagazne mine. Veruje se da se nalazi u pograničnoj oblasti između Avganistana i Pakistana. Pripadnik plemena Nurzai. Revizija shodno rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 27. jula 2010.

TAi.020 Ime: 1: MATIULAH 2: neprimenjivo 3: neprimenjivo 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): ﷲ ﻊﻴﻄﻣ

Zvanje: mula Označenje: direktor Carinarnice u Kabulu pod talibanskim režimom Datum rođenja: oko 1973. Mesto rođenja: okrug Daman, provincija Kandahar, Avganistan Visoko pouzdani alijasi: neprimenjivo Manje pouzdani alijas: neprimenjivo Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 23. februara 2001 (lista izmenjena i dopunjena 3. septembra 2003, 21. septembra 2007, 3. oktobra 2008, 29. novembra 2011, 31. decembra 2013) Druge informacije: Radi na regrutovanju za talibanski pokret od sredine 2013. Veruje se da se nalazi u pograničnoj oblasti između Avganistana i Pakistana. Pripadnik plemena Popalzai. Revizija shodno rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 23. jula 2010.

TAi.135 Ime: 1: ABDUL KUDUS 2: MAZHARI 3: neprimenjivo 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): یﺮﻬﻈﻣ سوﺪﻘﻟا ﺪﺒﻋ

Zvanje: maulavi Označenje: ataše za obrazovanje, talibanski Generalni konzulat, Pešavar, Pakistan Datum rođenja: 1970. Mesto rođenja: provincija Kunduz, Avganistan Visoko pouzdani alijasi: Akhtar Mohamad Maz-hari (prethodno na listi kao) Manje pouzdani alijas: neprimenjivo Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša: avganistanski broj pasoša SE 012820, izdat 4. novembra 2000. Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: Kušal Kan Mena, okrug br. 5, Kabul, Avganistan Na listi od: 25. januara 2001 (lista izmenjena i dopunjena 3. septembra 2003, 25. jula 2006, 18. jula 2007, 21. septembra 2007, 23. novembra 2011) Druge informacije: Pripada plemenu Popalzai. Revizija shodno rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 27. jula 2010.

TAi.023 Ime: 1: FAZL MOHAMAD 2: MAZLUM 3: neprimenjivo 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): مﻮﻠﻈﻣ ﺪﻤﺤﻣ ﻞﻀﻓ

Zvanje: mula Označenje: zamenik načelnika Generalštaba talibanskog režima Datum rođenja: između 1963. i 1968. Mesto rođenja: Uruzgan, Avganistan Visoko pouzdani alijasi: a) Molah Fazl b) Fazel Mohamad Mazlum Manje pouzdani alijasi: neprimenjivo Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: zatvor Gvantanamo bej Na listi od: 23. februara 2001 (lista izmenjena i dopunjena 3. septembra 2003, 21. septembra 2007, 3. oktobra 2008, 31. decembra 2013) Druge informacije: U zatvoru u SAD od sredine 2013. Revizija shodno rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 23. jula 2010.

TAi.078 Ime: 1: MOHAMAD VALI 2: MOHAMAD EVAZ 3: neprimenjivo 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): ضﻮﻋ ﺪﻤﺤﻣ ﯽﻟو ﺪﻤﺤﻣ

Zvanje: maulavi Označenje: ministar za sprečavanje poroka i propagiranje vrlina pod talibanskim režimom Datum rođenja: okvirno 1965. Mesto rođenja: a) selo Jelavur, okrug Arghandab, pokrajina Kandahar, Avganistan b) selo Sijačoj, okrug Pandžvai, pokrajina Kandahar, Avganistan Visoko pouzdani alijasi: Mohamad Vali (prethodno na listi kao) Manje pouzdani alijasi: neprimenjivo Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj:

neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 31. januara 2001 (lista izmenjena i dopunjena 3. septembra 2003, 21. septembra 2007, 29. novembra 2011, 13. avgusta 2012, 31. decembra 2013) Druge informacije: Navodno preminuo u decembru 2006. i sahranjen u okrugu Pandžvai, pokrajina Kandahar, Avganistan. Pripadao plemenu Ghilzai. Revizija shodno rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 27. jula 2010.

TAi.099 Ime: 1: MOHAMAD ŠAFIK 2: MOHAMADI 3: neprimenjivo 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): یﺪﻤﺤﻣ ﻖﯿﻔﺷ ﺪﻤﺤﻣ

Zvanje: maulavi Označenje: a) guverner pokrajine Khost pod talibanskim režimom b) generalni guverner provincija Paktije, Paktike, Khost i Ghazni pod talibanskim režimom Datum rođenja: oko 1948. Mesto rođenja: okrug Tirin Kot, provincija Uruzgan, Avganistan Visoko pouzdani alijasi: neprimenjivo Manje pouzdani alijas: neprimenjivo Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 25. januara 2001 (lista izmenjena i dopunjena 3. septembra 2003, 21. septembra 2007, 29. novembra 2011, 31. decembra 2013) Druge informacije: Nadgleda dva vojna centra za obuku talibana od sredine 2013. Veruje se je da se nalazi u pograničnoj oblasti između Avganistana i Pakistana. Pripada plemenu Hotak. Revizija shodno rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 29. jula 2010.

TAi.122 Ime: 1: ABDUL MANAN 2: MOHAMAD IŠAK 3: neprimenjivo 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): قﺎﺤﺳا ﺪﻤﺤﻣ نﺎﻨﻤﻟاﺪﺒﻋ

Zvanje: maulavi Označenje: a) prvi sekretar, talibanska ambasada, Rijad, Saudijska Arabija b) trgovinski ataše, talibanska ambasada, Abu Dabi, Ujedinjeni Arapski Emirati Datum rođenja: 1940-1941. Mesto rođenja: selo Sijačoj, okrug Pandžvai, provincija Kandahar, Avganistan Visoko pouzdani alijasi: neprimenjivo Manje pouzdani alijas: neprimenjivo Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 25. januara 2001 (lista izmenjena i dopunjena 3. septembra 2003,

21. septembra 2007, 29. novembra 2011, 15. avgusta 2012) Druge informacije: Revizija shodno rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 27. jula 2010.

TAi.003 Ime: 1: ABDUL KABIR 2: MOHAMAD DŽAN 3: neprimenjivo 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): نﺎﺟ ﺪﻤﺤﻣ ﺮﯿﺒﮑﻟا ﺪﺒﻋ

Zvanje: maulavi Označenje: a) drugi zamenik za ekonomske poslove, Savet ministara pod talibanskim režimom b) guverner provincije Nangarhar pod talibanskim režimom v) rukovodilac istočne zone pod talibanskim režimom Datum rođenja: oko 1963. Mesto rođenja: okrug Pul-e- Khumri ili Baghlan Džadid, pokrajina Baghlan, Avganistan Visoko pouzdani alijasi: A. Kabir Manje pouzdani alijasi: neprimenjivo Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 25. januara 2001 (lista izmenjena i dopunjena 3. septembra 2003, 20. decembra 2005, 18. jula 2007, 21. septembra 2007, 13. februara 2012, 13. avgusta 2012, 31. decembra 2013) Druge informacije: Učesnik u terorističkim operacijama u istočnom Avganistanu. Sakuplja novac od trgovine narkoticima. Veruje se da se nalazi u pograničnoj oblasti između Avganistana i Pakistana. Član talibanskog Vrhovnog saveta od 2009. Porodica potiče iz okruga Neka, provincija Paktija, Avganistan. Odgovoran za napad na avganistanske parlamentarce u novembru 2007. u Baghlanu; poseduje zemljište u centralnoj pokrajini Baghlan. Pripada plemenu Zadran. Revizija shodno rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 23. jula 2010.

TAi.141 Ime: 1: ABDULAH 2: HAMAD 3: MOHAMAD KARIM 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): ﻡﻴﺮﻛ ﺪﻤﺤﻤ دﺎﻤﺣ ﷲ ﺪﺒﻋ

Zvanje: maulavi Označenje: generalni konzul, talibanski Generalni konzulat, Kveta, Pakistan Datum rođenja: 1972. Mesto rođenja: selo Darvešan, oblast Hazar Juft, okrug Garmser, pokrajina Helmand, Avganistan Visoko pouzdani alijasi: al-Hamad Manje pouzdani alijasi: neprimenjivo Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša: avganistanski broj D 000857, izdat 20. novembra 1997. Nacionalni identifikacioni broj: avganistanska nacionalna identifikaciona karta (tazkira) broj 300786 Adresa: neprimenjivo Na listi od: 25. januara 2001 (lista izmenjena i dopunjena 3. septembra 2003, 25. jula 2006, 21. septembra 2007, 3. oktobra 2008, 29. novembra 2011) Druge informacije: Veruje se da se nalazi u pograničnoj oblasti između Avganistana i Pakistana. Pripada etničkoj grupi Baloč. Revizija shodno rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 29. jula 2010.

TAi.126 Ime: 1: MOHAMAD 2: SARVAR 3: SIDIKMAL 4: MOHAMAD MASUD

Ime (u originalnom pismu): ﺩﻮﻌﺴﻤ ﺩﻤﺣﻤ ﻞﻣ ﻖﯾﺪﺻ روﺮﺳ ﺪﻤﺤﻣ

Zvanje: neprimenjivo Označenje: treći sekretar, talibanska ambasada, Islamabad, Pakistan Datum rođenja: 1963. Mesto rođenja: okrug Džani Khel, provincija Paktija, Avganistan Visoko pouzdani alijasi: Mohamad Sarvar Sidikmal (prethodno na listi kao) Manje pouzdani alijas: neprimenjivo Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: avganistanska nacionalna identifikaciona karta (tazkira) broj 19657 neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 25. januara 2001 (lista izmenjena i dopunjena 3. septembra 2003, 21. septembra 2007, 29. novembra 2011) Druge informacije: Pripada plemenu Mangal. Revizija shodno rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 29. jula 2010.

TAi.052 Ime: 1: MOHAMAD JAKUB 2: neprimenjivo 3: neprimenjivo 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): بﻮﻘﻌﻳ ﺪﻤﺤﻣ

Zvanje: maulavi Označenje: rukovodilac Informacione agencije Bakhtar (BIA) pod talibanskim režimom Datum rođenja: oko 1966. Mesto rođenja: a) okrug Šahdžoj, provincija Zabul, Avganistan b) okrug Džanda, provincija Ghazni, Avganistan Visoko pouzdani alijasi: neprimenjivo Manje pouzdani alijasi: neprimenjivo Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 23. februara 2001 (lista izmenjena i dopunjena 3. septembra 2003, 21. septembra 2007, 29. novembra 2011, 1. juna 2012, 31. decembra 2013) Druge informacije: Član talibanske Komisije za kulturu. Komanduje talibanskim „frontom“ i koordinira svim vojnim aktivnostima talibanskih snaga u okrugu Maivand, pokrajina Kandahar, Avganistan od sredine 2013. Veruje se da se nalazi u pograničnoj oblasti između Avganistana i Pakistana. Pripada plemenu Kharoti (Taraki). Revizija shodno rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 23. jula 2010.

TAi.026 Ime: 1: AMIR KAN 2: MOTAKI 3: neprimenjivo 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): ﯽﻘﺘﻣ نﺎﺧ ﺮﯿﻣا

Zvanje: mula Označenje: a) ministar prosvete pod talibanskim režimom b) predstavnik talibana u pregovorima uz posredovanje UN pod talibanskim režimom Datum rođenja: oko 1968. Mesto rođenja: a) okrug Zurmat, provincija Paktija, Avganistan b) selo Šin Kalai, okrug Nad-e-Ali, provincija Helmand, Avganistan Visoko pouzdani alijas: Amir Kan Mutaki Manje pouzdani alijas: neprimenjivo Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 25. januara 2001 (lista izmenjena i dopunjena 3. septembra 2003, 21. septembra 2007, 29. novembra 2011) Druge informacije: Član talibanskog Vrhovnog saveta od juna 2007. Veruje se da se nalazi u pograničnoj oblasti između Avganistana i Pakistana. Pripada plemenu Sulaimankhel. Revizija shodno rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 21. jula 2010.

TAi.051 Ime: 1: ABDULHAI 2: MOTMAEN 3: neprimenjivo 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): ﻦﺌﻤﻄﻣ ﯽﺤﻟاﺪﺒﻋ

Zvanje: maulavi Označenje: a) direktor resora za informisanje i kulturu u provinciji Kandahar pod talibanskim režimom b) portparol talibanskog režima Datum rođenja: oko 1973. Mesto rođenja: a) selo Šinkalai, okrug Nad-e-Ali, provincija Helmand, Avganistan b) provincija Zabul, Avganistan Visoko pouzdani alijasi: Abdul Hak sin M. Anvara Kana (نﺎﺧ رﻮﻧا ﺪﻤﺤﻣ ﺪﻟو ﻖﺤﻟا ﺪﺒﻋ) (avganistanski pasoš broj OA462456, izdat 31. januara 2012 (11-11-1390) od strane avganistanskog generalnog konzulata u Pešavaru, Pakistan) Manje pouzdani alijas: neprimenjivo Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša: avganistanski broj OA462456, izdat 31. januara 2012 (izdat na ime Abdul Hak) Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 23. februara 2001 (lista izmenjena i dopunjena 3. septembra 2003, 21. septembra 2007, 29. novembra 2011, 31. decembra 2013, 16. maja 2014) Druge informacije: Porodica je poreklom iz Zabula, ali se kasnije naselila u Helmandu. Član talibanskog Vrhovnog saveta i portparol mule Mohameda Omara (TAi.004) od 2007. Veruje se da se nalazi u pograničnoj oblasti između Avganistana i Pakistana. Pripada plemenu Kharoti. Revizija shodno rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 23. jula 2010.

TAi.016 Ime: 1: ALAH DAD 2: TAJEB 3: VALI 4: MUHAMAD

Ime (u originalnom pismu): ﺪﻤﺤﻣ ﯽﻟو ﺐﯿﻃ داد ﷲ

Zvanje: a) mula b) hadži Označenje: zamenik ministra za komunikacije pod talibanskim režimom Datum rođenja: oko 1963. Mesto rođenja: a) okrug Ghorak, provincija Kandahar, Avganistan b) okrug Neš, provincija Uruzgan, Avganistan Visoko pouzdani alijasi: a) Alah Dad Tajab b) Alah Dad Tabib Manje pouzdani alijas: neprimenjivo Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 25. januara 2001 (lista izmenjena i dopunjena 3. septembra 2003, 18. jula 2007, 21. septembra 2007, 29. novembra 2011, 18. maja 2012) Druge informacije: Pripada plemenu Popalzai. Revizija shodno rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 29. jula 2010.

TAI.171 Ime: 1: MUHAMAD 2: OMAR 3: 4: ZADRAN

Ime (u originalnom pismu): نارﺪځ ﺮﻤﻋ ﺪﻤﺤﻣ

Zvanje: a) maulavi b) maulavi Označenje: neprimenjivo Datum rođenja: 1958. Mesto rođenja: selo Sultan Khejl, okrug Spera, provincija Khost, Avganistan Visoko pouzdani alijasi: Mohamad-Omar Džadran Manje pouzdani alijas: neprimenjivo Nacionalnost: neprimenjivo Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: (pogranična oblast između Avganistana i Pakistana) Na listi od: 31. jula 2014. Druge informacije: Vođa mreže Hakani (NKN) (TE.H.12.12.) sa više od 100 militanata aktivnih u provinciji Khost, Avganistan od 2013. Učestvovao u pripremi napada na avganistanske i međunarodne snage u Avganistanu.

TAi.073 Ime: 1: MOHAMAD 2: MOSLIM 3: HAKANI 4: MUHAMADI GUL

Ime (u originalnom pismu): ﻞﮔ یﺪﻤﺤﻣ ﻰﻧﺎﻘﺣ ﻢﻠﺴﻣ ﺪﻤﺤﻣ

Zvanje: maulavi Označenje: a) zamenik ministra za hadžiluk i verska pitanja pod talibanskim režimom b) zamenik ministra za visoko obrazovanje pod talibanskim režimom Datum rođenja: 1965. Mesto rođenja: selo Gavargan, okrug Pul-e-Khumri, provincija Baghlan, Avganistan Visoko pouzdani alijas: Moslim Hakani Manje pouzdani alijas: neprimenjivo Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: avganistanska nacionalna identifikaciona karta (tazkira) 1136 neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 25. januara 2001 (lista izmenjena i dopunjena 3. septembra 2003, 18. jula 2007, 21. septembra 2007, 3. oktobra 2008, 29. novembra 2011, 31. decembra 2013) Druge informacije: Etnički Paštun iz provincije Baghlan. Veruje se da se nalazi u pograničnoj oblasti između Avganistana i Pakistana. Govori tečno engleski, urdu i arapski. Revizija shodno rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 29. jula 2010.

TAi.132 Ime: 1: NADŽIBULAH 2: MUHAMAD DŽUMA 3: neprimenjivo 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): ﻪﻌﻤﺟ ﺪﻤﺤﻣ ﷲ ﺐﻴﺠﻧ

Zvanje: maulavi Označenje: generalni konzul, talibanski Generalni konzulat, Pešavar, Pakistan Datum rođenja: 1958. Mesto rođenja: oblast Zere Kohi, okrug Šindand, provincija Farah, Avganistan Visoko pouzdani alijasi: neprimenjivo Manje pouzdani alijas: Nadžib Ulah Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša: avganistanski broj 000737, izdat 20. oktobra 1996. Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 25. januara 2001 (lista izmenjena i dopunjena 3. septembra 2003, 25. jula 2006, 23. aprila 2007, 21. septembra 2007, 29. novembra 2011) Druge informacije: Član talibanskog Vojnog saveta u Pešavaru od 2010. Veruje se da se nalazi u pograničnoj oblasti između Avganistana i Pakistana. Revizija shodno rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 21. jula 2010.

TAi.044 Ime: 1: HAMDULAH 2: NOMANI 3: neprimenjivo 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): ﻰﻧﺎﻤﻌﻧ ﷲ ﺪﻤﺣ

Zvanje: maulavi Označenje: a) ministar za visoko obrazovanje pod talibanskim režimom b) gradonačelnik grada Kabula pod talibanskim režimom Datum rođenja: oko 1968. Mesto rođenja: selo Sipajav, okrug Andar, provincija Ghazni, Avganistan Visoko pouzdani alijasi: neprimenjivo Manje pouzdani alijas: neprimenjivo Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 23. februara 2001 (lista izmenjena i dopunjena 3. septembra 2003, 21. septembra 2007, 3. oktobra 2008, 29. novembra 2011) Druge informacije: Član talibanskog Vrhovnog saveta. Veruje se da se nalazi u pograničnoj oblasti između Avganistana i Pakistana. Revizija shodno rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 23. jula 2010.

TAi.138 Ime: 1: MOHAMAD 2: ALIM 3: NURANI 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): ﯽﻧارﻮﻧ ﻢﯿﻠﻋ ﺪﻤﺤﻣ

Zvanje: muftija Označenje: prvi sekretar, talibanski Generalni konzulat, Karači, Pakistan Datum rođenja: oko 1963. Mesto rođenja: provincija Ghazni, Avganistan Visoko pouzdani alijasi: neprimenjivo Manje pouzdani alijas: neprimenjivo Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 25. januara 2001 (lista izmenjena i dopunjena 3. septembra 2003, 21. septembra 2007, 29. novembra 2011) Druge informacije: Revizija shodno rezoluciji 1822 (2008) završena 29. jula 2010.

TAi.173 Ime: 1: ABDUL BASIR 2: NURZAI 3: 4:

Ime (u originalnom pismu): عبد البصیر نورزی

Zvanje: hadži Označenje: neprimenjivo Datum rođenja: a) 1965. b) 1960. v) 1963. Mesto rođenja: provincija Balučistan, Pakistan Visoko pouzdani alijasi: a) hadži Abdul Basir b) hadži ‘Abd Al-Basir v) hadži Basir Nurzai g) Abdul Basir d) Abdul Basir Manje pouzdani alijas: neprimenjivo Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša: pakistanski pasoš broj AA3829182 Nacionalni identifikacioni broj: pakistanski nacionalni identifikacioni broj 5420124679187 Adresa: Čaman, provincija Balučistan, Pakistan Na listi od: 27. marta 2015. Druge informacije: Vlasnik kompanije Hadži Basir i Zarjmil Havala (TAe.014), koja pruža finansijske usluge talibanima u regionu.

TAi.154 Ime: 1: MALIK 2: NURZAI 3: neprimenjivo 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): ىزرﻮﻧ ﮏﻟﺎﻣ

Zvanje: hadži Označenje: neprimenjivo Datum rođenja: a) 1957. b) 1960. v) 1. januar 1963. Mesto rođenja: a) pogranični grad Čaman, Pakistan b) Pišin, provincija Balučistan, Pakistan Visoko pouzdani alijasi: a) ىزرﻮﻧ ﻚﻟﺎﻣ ﻰﺟﺎﺣ (hadži Malik Nurzai; Hadži Malak Nurzai; hadži Malek Nurzai) b) Alah Muhamad Manje pouzdani alijas: a) hadži Maluk b) hadži Aminulah Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša: FA0157612, izdat 23. jula 2009, izdat u Pakistanu (istekao 22. jula 2014, zvanično poništen 2013, izdat na ime Alah Muhamad) Nacionalni identifikacioni broj: 54201-247561-5, izdat u Pakistanu (zvanično poništen 2013) Adresa: a) Boghra Roud, selo Miralzei, Čaman, provincija Balučistan, Pakistan b) Kalaj Rangin, okrug Spin Boldak, provincija Kandahar, Avganistan Na listi od: 4. oktobra 2011 (lista izmenjena i dopunjena 29. novembra 2011, 1. juna 2012, 11. februara 2014) Druge informacije: Finansijer talibana. Vlasnik firme u Japanu i često putuje u Dubai, Ujedinjene Arapske Emirate i Japan. Od 2009. pomagao aktivnosti talibana uključujući i putem regrutovanja i pružanja logističke podrške. Veruje se da se nalazi u pograničnoj oblasti između Avganistana i Pakistana. Pripada plemenu Nurzai. Brat Faizulaha Kana Nurzaija (TAi.153). Ime oca hadži Akhtar Muhamad.

TAi.089 Ime: 1: NURULAH 2: NURI 3: neprimenjivo 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): رﻮﻧ ﷲ رﻮﻧ

Zvanje: maulavi Označenje: a) guverner provincije Balkh pod talibanskim režimom b) rukovodilac Severne zone pod talibanskim režimom Datum rođenja: a) oko 1958. b) 1. januar 1967. Mesto rođenja: Okrug Šahdžo, pprovincija Zabul, Avganistan Visoko pouzdani alijasi: Norulah Nuri Manje pouzdan alijas: neprimenjivo Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: zatvor Gvantanamo bej Na listi od: 25. januara 2001 (lista izmenjena i dopunjena 3. septembra 2003, 21. septembra 2007, 29. novembra 2011. i 31. decembra 2013) Druge informacije: Zatočen u SAD počev od polovine 2013. Pripadnik plemena Tokhi. Revizija shodno rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 29. jula 2010.

TAi.097 Ime: 1: ABDUL MANAN 2: NIAZI 3: neprimenjivo 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): یزﺎﯿﻧ نﺎﻨﻤﻟاﺪﺒﻋ

Zvanje: mula Označenje: a) guverner provincije Kabul pod talibanskim režimom b) guverner provincije Balk pod talibanskim režimom Datum rođenja: koo 1968. Mesto rođenja: a) okrug Paštun Zarghun, provincija Herat, Avganistan b) selo Sardar, okrug Kohsan, provincija Herat, Avganistan Visoko pouzdani alijasi: a) Abdul Manan Naiazi b) Abdul Manan Niazi Manje pouzdan alijas: a) Bariali b) Barialai Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 25. januara 2001 (lista izmenjena i dopunjena 3. septembra 2003, 18. jula 2007, 21. septembra 2007, 12. aprila 2010, 29. novembra 2011, 13. februara 2012. i 31. decembra 2013) Druge informacije: Od polovine 2013. član Talibana zadužen za provincije Herat, Farah i Nimroz. Član talibanskog Vrhovnog saveta i Kveta Šure. Veruje se da je u pograničnoj oblasti između Avganistana i Pakistana. Pripadnik plemena Ačekzai. Umešan u prebacivanje bombaša-samoubica u Avganistan. Revizija shodno rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 23. jula 2010.

TAi.166 Ime: 1: AHMED ŠAH 2: NURZAI 3: OBAIDULAH 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): ﷲﺪﯿﺒﻋ یزرﻮﻧ هﺎﺷ ﺪﻤﺣا

Zvanje: mula Označenje: neprimenjivo Datum rođenja: a) 1. januar 1985. b) 1981. Mesto rođenja: Kveta, Pakistan Visoko pouzdani alijasi: a) Mula Ahmed Šah Nurzai b) Hadži Ahmad Šah v) Hadži Mula Ahmad Šah g) Maulavi Ahmed Šah d) Mula Mohamed Šah Manje pouzdan alijas: neprimenjivo Nacionalnost: neprimenjivo Broj pasoša: pakistanski broj NC5140251, izdat 23. oktobra 2009 (ističe 22. oktobra 2014, zvanično poništen 2013) Nacionalni identifikacioni broj: 54401-2288025-9, izdat u Pakistanu (zvanično poništen 2013) Adresa: Kveta, Pakistan Na listi od: 26. februara 2013 (lista izmenjena i dopunjena 11. februara 2014) Druge informacije: Vlasnik i rukovodilac menjačnice Rošan (TAe.011). Pružao je finansijske usluge Ghulu Agi Išakzaiju (TAi.147) i drugim Talibanima u provinciji Helmand. Alternativno zvanje mu je maulavi.

TAi.088 Ime: 1: ABDUL DŽABAR 2: OMARI 3: neprimenjivo 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): یﺮﻤﻋ رﺎﺒﺠﻟاﺪﺒﻋ

Zvanje: maulavi Označenje: guverner provincije Baghlan pod talibanskim režimom Datum rođenja: oko 1958. Mesto rođenja: provincija Zabul, Avganistan Visoko pouzdani alijasi: neprimenjivo Manje pouzdan alijas: a) Mula Džabar b) Muavin Džabar Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 23. februara 2001 (lista izmenjena i dopunjena 3. septembra 2003, 21. septembra 2007, 29. novembra 2011, 22. aprila 2013) Druge informacije: Pripadnik plemena Hotak. Revizija shodno rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 1. juna 2010.

TAi.042 Ime: 1: MOHAMAD IBRAHIM 2: OMARI 3: neprimenjivo 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): یﺮﻤﻋ ﻢﯿﻫاﺮﺑا ﺪﻤﺤﻣ

Zvanje: alhadž Označenje: zamenik ministra za granice pod talibanskim režimom Datum rođenja: oko 1958. Mesto rođenja: Garda Saraj, okrug Vaza Zadran, provincija Paktija, Avganistan Visoko pouzdani alijasi: Ibrahim Hakani Manje pouzdan alijas: neprimenjivo Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 23. februara 2001 (lista izmenjena i dopunjena 3. septembra 2003, 21. septembra 2007, 29. jula 2011. i 29. novembra 2011) Druge informacije: Brat Džalaludina Hakanija (TAi.040). Veruje se da je u pograničnoj oblasti između Avganistana i Pakistana. Revizija shodno rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 29. jula 2010.

TAi.067 Ime: 1: ŠER MOHAMAD ABAS 2: STANEKZAI 3: PADŠAH KAN 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): نﺎﺧ هﺎﺷدﺎﭘ یﺰﮑﻧﺎﺘﺳا سﺎﺒﻋ ﺪﻤﺤﻣ ﺮﯿﺷ

Zvanje: maulavi Označenje: a) zamenik ministra javnog zdravlja pod talibanskim režimom b) zamenik ministra spoljnih poslova pod talibanskim režimom Datum rođenja: oko 1963. Mesto rođenja: Kala-e-Abas, oblast Šah Mazar, okrug Baraki Barak, provincija Logar, Avganistan Visoko pouzdani alijasi: neprimenjivo Manje pouzdan alijas: neprimenjivo Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 25. januara 2001 (lista izmenjena i dopunjena 3. septembra 2003, 21. septembra 2007, 29. novembra 2011) Druge informacije: Veruje se da je u pograničnoj oblasti između Avganistana i Pakistana. Revizija shodno rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 29. jula 2010.

TAi.172 Ime: 1: KARI 2: RAHMAT 3: 4:

Ime (u originalnom pismu): ﺖﻤﺣر یرﺎﻗ

Zvanje: neprimenjivo Označenje: neprimenjivo Datum rođenja: a) 1981. b) 1982. Mesto rođenja: Šadal (varijacija Šadaal) Bazar, okrug Ačin, provincija Nangarhar, Avganistan Visoko pouzdani alijasi: Kari Rahmat Manje pouzdan alijas: neprimenjivo Nacionalnost: neprimenjivo Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: a) selo Kamkaj, okrug Ačin, provincija Nangarhar, Avganistan b) selo Kamkaj, okrug Ačin, provincija Nangarhar, Avganistan Na listi od: 21. avgusta 2014 Druge informacije: Talibanski komandant najkasnije počev od februara 2010. Sakuplja poreze i mito u ime Talibana. U vezi je sa talibanskim operativcima u provinciji Nangarhar, u Avganistanu, i obezbeđuje im informacije, uputstva, smeštaj i oružje, postavljao je improvizovane eksplozivne naprave i vršio napade na Međunarodne snage za bezbednosnu pomoć (ISAF), kao i na avganistanske snage.

TAi.058 Ime: 1: NURUDIN 2: TURABI 3: MUHAMAD 4: KASIM

Ime (u originalnom pismu): ﻢﺳﺎﻗ ﺪﻤﺤﻣ ﯽﺑاﺮﺗ ﻦﯾﺪﻟارﻮﻧ

Zvanje: a) mula b) maulavi Označenje: ministar pravde pod talibanskim režimom Datum rođenja: a) oko 1963. b) oko 1955. v) 1956. Mesto rođenja: a) okrug Spin Boldak, provincija Kandahar, Avganistan b) okrug Čora, provincija Uruzgan, Avganistan v) okrug Dehravud, provincija Uruzgan, Avganistan Visoko pouzdani alijasi: Nur ud Din Turabi Manje pouzdan alijas: Hadži Karim Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 25 januara 2001 (lista izmenjena i dopunjena 3. septembra 2003, 21. septembra 2007, 12. aprila 2010, 29. novembra 2011) Druge informacije: Zamenik mule Mohameda Omara (TAi.004). Revizija shodno rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 21. jula 2010.

TAi.107 Ime: 1: AMINULAH 2: AMIN 3: KUDUS 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): سوﺪﻗ ﻦﯿﻣا ﷲ ﻦﯿﻣا

Zvanje: maulavi Označenje: guverner provincije Saripul pod talibanskim režimom Datum rođenja: oko 1973. Mesto rođenja: selo Loj Karez, okrug Spin Boldak, provincija Kandahar, Avganistan Visoko pouzdani alijasi: a) Muhamad Jusuf b) Aminulah Amin (prethodno na listi kao) Manje pouzdan alijas: neprimenjivo Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 23. februara 2001 (lista izmenjena i dopunjena 3. septembra 2003, 21. septembra 2007, 29. novembra 2011) Druge informacije: Član talibanskog Vrhovnog saveta počev od 2011. Pripadnik plemena Nurzai. Revizija shodno rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 27. jula 2010.

TAi.027 Ime: 1: ABDUL SALAM 2: HANAFI 3: ALI MARDAN 4: KUL

Ime (u originalnom pismu): ﻞﻗ نادﺮﻣ ﯽﻠﻋ ﯽﻔﻨﺣ مﻼﺴﻟاﺪﺒﻋ

Zvanje:a) mula b) maulavi Označenje: zamenik ministra prosvete pod talibanskim režimom Datum rođenja: oko 1968. Mesto rođenja: a) okrug Darzab, provincija Fariab, Avganistan b) okrug Kuš Tepa, provincija Džavzdžan, Avganistan Visoko pouzdani alijasi: a) Abdusalam Hanifi b) Hanafi Saheb Manje pouzdan alijas: neprimenjivo Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 23. februara 2001 (lista izmenjena i dopunjena 3. septembra 2003, 18. jula 2007, 21. septembra 2007, 27. septembra 2007, 1. februara 2008, 29. novembra 2011) Druge informacije: Član talibana odgovoran za provinciju Džavzdžan u severnom Avganistanu do 2008. Umešan u trgovinu drogom. Veruje se da je u pograničnoj oblasti između Avganistana i Pakistana. Revizija shodno rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 1. juna 2010.

TAi.015 Ime: 1: JAR MOHAMAD 2: RAHIMI 3: neprimenjivo 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): ﯽﻤﯿﺣر ﺪﻤﺤﻣ رﺎﯾ

Zvanje: mula Označenje: ministar za komunikacije pod talibanskim režimom Datum rođenja: oko 1953. Mesto rođenja: selo Talukan, okrug Pandžvaji, provincija Kandahar, Avganistan Visoko pouzdani alijasi: neprimenjivo Manje pouzdan alijas: neprimenjivo Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 25. januara 2001 (lista izmenjena i dopunjena 3. septembra 2003, 21. septembra 2007, 29. novembra 2011) Druge informacije: Član talibanskog Vrhovnog saveta od 2009. Veruje se da je u pograničnoj oblasti između Avganistana i Pakistana. Pripadnik plemena Nurzai. Revizija shodno rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 23. jula 2010

TAi.096 Ime: 1: MOHAMAD HASAN 2: RAHMANI 3: neprimenjivo 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): ﯽﻧﺎﻤﺣر ﻦﺴﺣ ﺪﻤﺤﻣ

Zvanje: mula Označenje: guverner pokrajine Kandahar pod talibanskim režimom Datum rođenja: oko 1963. Mesto rođenja: a) okrug Deh Ravud, provincija Uruzgan, Avganistan b) okrug Čora, provincija Uruzgan, Avganistan v) okrug Čarčino, provincija Uruzgan, Avganistan Visoko pouzdani alijasi: Gud Mula Mohamad Hasan Manje pouzdan alijas: neprimenjivo Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 23. februara 2001 (lista izmenjena i dopunjena 3. septembra 2003, 21. septembra 2007, 29. novembra 2011, 31. decembra 2013) Druge informacije: Ima protetičku desnu nogu. Član je talibanskog Vrhovnog saveta počev od polovine 2013, obavljao funkciju zamenika mule Mohameda Omara (TAi.004) u martu 2010. Veruje se da je u pograničnoj oblasti između Avganistana i Pakistana. Pripadnik plemena Ačekzai. Revizija shodno rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 23. jula 2010.

TAi.084 Ime: 1: HABIBULAH 2: REŠAD 3: neprimenjivo 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): دﺎﺷر ﷲ ﺐﯿﺒﺣ

Zvanje: mula Označenje: rukovodilac Odeljenja za istrage, Ministarstvo za bezbednost (obaveštajna služba) pod talibanskim režimom Datum rođenja: između 1968. i 1973. Mesto rođenja: okrug Vaghaz, provincija Ghazni, Avganistan Visoko pouzdani alijasi: neprimenjivo Manje pouzdan alijas: neprimenjivo Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 23. februara 2001 (lista izmenjena i dopunjena 3. septembra 2003, 21. septembra 2007, 29. novembra 2011) Druge informacije: Zamenik rukovodioca (za obaveštajni rad) Vojnog saveta Kvete počev od 2009. Veruje se da je u pograničnoj oblasti između Avganistana i Pakistana. Revizija shodno rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 23. jula 2010.

TAi.170 Ime: 1: SAIDULAH 2: DŽAN 3: neprimenjivo 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): نﺎﺟ ﷲﺪﻴﻌﺳ

Zvanje: neprimenjivo Označenje: neprimenjivo Datum rođenja: 1982. Mesto rođenja: okug Gijan, provincija Paktika, Avganistan Visoko pouzdani alijasi: Abid Kan Manje pouzdan alijas: neprimenjivo Nacionalnost: neprimenjivo Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: Na listi od: 31. jula 2014. Druge informacije: Visoki član Mreže Hakani (TAe.012). Blisko uključen u vojne, finansijske i propagandne aktivnosti grupe. Povređena noga. Ime oca Hadži Mejavar Kan (pokojni).

TAi.108 Ime: 1: ABDULHAI 2: SALEK 3: neprimenjivo 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): ﮏﻟﺎﺳ ﯽﺤﻟاﺪﺒﻋ

Zvanje: maulavi Označenje: guverner provincije Uruzgan pod talibanskim režimom Datum rođenja: oko 1965. Mesto rođenja: selo Avliatak, oblast Gardan Masdžid, okrug Čaki Vardak, provincija Maidan Vardak, Avganistan Visoko pouzdani alijasi: neprimenjivo Manje pouzdan alijas: neprimenjivo Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 23. februara 2001 (lista izmenjena i dopunjena 3. septembra 2003, 21. septembra 2007, 24. marta 2009, 29. novembra 2011, 18. maja 2012) Druge informacije: Navodno izgubio život u severnom Avganistanu 1999. Bio je pripadnik plemena Vardak. Revizija shodno rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 27. jula 2010.

TAi.110 Ime: 1: NOOR MOHAMAD 2: SAKIB 3: neprimenjivo 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): ﺐﻗﺎﺛ ﺪﻤﺤﻣ رﻮﻧ

Zvanje: neprimenjivo Označenje: predsednik Vrhovnog suda pod talibanskim režimom Datum rođenja: oko 1958. Mesto rođenja: a) okrug Bagrami, provincija Kabul, Avganistan b) oblast Tarakhel, okrug Deh Šabz, provincija Kabul, Avganistan Visoko pouzdani alijasi: neprimenjivo Manje pouzdan alijas: neprimenjivo Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 25. januara 2001 (lista izmenjena i dopunjena 3. septembra 2003, 21. septembra 2007, 29. novembra 2011) Druge informacije: Član talibanskog Vrhovnog saveta i rukovodilac talibanskog Odbora za verska pitanja. Pripadnik plemena Ahmadzai. Revizija shodno rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 23. jula 2010.

TAi.087 Ime: 1: SADUDIN 2: SAJED 3: neprimenjivo 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): ﺪﻴﺳ ﻦﻳﺪﻟا ﺪﻌﺳ

Zvanje: a) maulavi b) alhadž v) mula Označenje: a) zamenik ministra za rad i socijalna pitanja pod talibanskim režimom b) gradonačelnik grada Kabula pod talibanskim režimom Datum rođenja: oko 1968. Mesto rođenja: a) okrug Čaman, Pakistan b) okrug Spin Boldak, provincija Kandahar, Avganistan Visoko pouzdani alijasi: a) Sadudin Sajed b) Sadrudin Manje pouzdan alijas: neprimenjivo Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 25. januara 2001 (lista izmenjena i dopunjena 3. septembra 2003, 21. septembra 2007, 3. oktobra 2008, 29. novembra 2011, 31. decembra 2013) Druge informacije: Savetnik u talibanskom Vrhovnom savetu od polovine 2013. Veruje se da je u pograničnoj oblasti između Avganistana i Pakistana. Pripadnik plemena Barakzai. Revizija shodno rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 21. jula 2010.

TAi.133 Ime: 1: ABDUL VALI 2: SEDIKI 3: neprimenjivo 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): ﯽﻘﯾﺪﺻ ﯽﻟﻮﻟاﺪﺒﻋ

Zvanje: kari Označenje: treći sekretar, talibanski Generalni konzulat, Pešavar, Pakistan Datum rođenja: 1974 Mesto rođenja: selo Zilzilaj, okrug Andar, provincija Ghazni, Avganistan Visoko pouzdani alijasi: neprimenjivo Manje pouzdan alijas: neprimenjivo Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša: D 000769, izdat 2. februara 1997, izdat u Avganistanu Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 25. januara 2001 (lista izmenjena i dopunjena 3. septembra 2003, 25. jula 2006, 21. septembra 2007, 29. novembra 2011) Druge informacije: Veruje se da je u pograničnoj oblasti između Avganistana i Pakistana. Revizija shodno rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 29. jula 2010.

TAi.098 Ime: 1: ABDUL VAHED 2: ŠAFIK 3: neprimenjivo 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): ﻖﻴﻔﺷ ﺪﺣاﻮﻟا ﺪﺒﻋ

Zvanje: maulavi Označenje: zamenik guvernera provincije Kabul pod talibanskim režimom Datum rođenja: oko 1968. Mesto rođenja: provincija Nangarhar, Avganistan Visoko pouzdani alijasi: neprimenjivo Manje pouzdan alijas: neprimenjivo Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 23. februara 2001 (lista izmenjena i dopunjena 3. septembra 2003, 21. septembra 2007, 3. oktobra 2008, 29. novembra 2011) Druge informacije: Revizija shodno rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 27. jula 2010.

TAi.028 Ime: 1: SAID AHMED 2: ŠAHIDHEL 3: neprimenjivo 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): ﻞﯿﺧ ﺪﯿﻬﺷ ﺪﻤﺣا ﺪﻴﺳ

Zvanje: maulavi Označenje: zamenik ministra prosvete pod talibanskim režimom Datum rođenja: oko 1975. Mesto rođenja: selo Spandeh (Espadi ‘Olia), okrug Andar, provincija Ghazni, Avganistan Visoko pouzdani alijasi: neprimenjivo Manje pouzdan alijas: neprimenjivo Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 23. februara 2001 (lista izmenjena i dopunjena 3. septembra 2003, 20. decembra 2005, 21. septembra 2007, 29. novembra 2011, 31. decembra 2013) Druge informacije: U julu 2003. bio je u pritvoru u Kabulu, Avganistan. Pušten iz pritvora 2007. Veruje se da je u pograničnoj oblasti između Avganistana i Pakistana. Član Saveta talibanskog rukovodstva počev od polovine 2013. Pripadnik plemena Andar. Revizija shodno rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 23. jula 2010.

TAi.011 Ime: 1: AHTAR 2: MOHAMAD 3: MANSUR 4: ŠAH MOHAMED

Ime (u originalnom pismu): ﺪﻤﺤﻣ هﺎﺷ رﻮﺼﻨﻣ ﺪﻤﺤﻣ ﺮﺘﺧا

Zvanje: a) maulavi b) mula Označenje: ministar civilnog vazduhoplovstva i saobraćaja pod talibanskim režimom Datum rođenja: a) oko 1960. b) 1966. Mesto rođenja: selo Band-e-Timur, okrug Maivand, provincija Kandahar, Avganistan Visoko pouzdani alijasi: a) Akhtar Mohamad Mansur Kan Muhamad b) Akhtar Muhamad Mansur v) Akhtar Mohamad Mansur Manje pouzdan alijas: Naib Imam Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša: SE-011697 , izdat 25. januara 1988, izdat u Avganistanu (izdat u Kabulu, istekao 23. februara 2000) Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 25. januara 2001 (lista izmenjena i dopunjena 3. septembra 2003, 18. jula 2007, 21. septembra 2007, 1. februara 2008, 29. novembra 2011) Druge informacije: Umešan u trgovinu drogom počev od 2011, prvenstveno u Gerd-e-Džangalu u Avganistanu. Aktivan u provincijama Khost, Paktija i Paktika u Avganistanu počev od maja 2007. Talibanski „guverner“ Kandahara počev od maja 2007. Zamenik mule Abdula Ghanija Baradara (TAi.024) u talibanskom Vrhovnom savetu počev od 2009. Talibanski zvaničnik zadužen za četiri južne provincije u Avganistanu. Nakon hapšenja mule Baradara u februaru 2010. je bio privremeno na čelu talibanskog Vrhovnog saveta. Veruje se da je u pograničnoj oblasti između Avganistana i Pakistana. Pripadnik plemena Išakzai. Revizija shodno rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 21. jula 2010.

TAi.103 Ime: 1: ŠAMSUDIN 2: neprimenjivo 3: neprimenjivo 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): ﻦﯾﺪﻟا ﺲﻤﺷ

Zvanje: a) maulavi b) kari Označenje: guverner provincije Vardak (Maidan) pod talibanskim režimom Datum rođenja: oko 1968. Mesto rođenja: okrug Kešim, provincija Badakhšan, Avganistan Visoko pouzdani alijasi: Pahlavan Šamsudin Manje pouzdan alijas: neprimenjivo Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 23. februara 2001 (lista izmenjena i dopunjena 3. septembra 2003, 21. septembra 2007, 29. novembra 2011, 31. decembra 2013) Druge informacije: Veruje se da je u pograničnoj oblasti između Avganistana, Pakistana i Irana. Revizija shodno rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 23. jula 2010.

TAi.118 Ime: 1: HAMIDULAH 2: AKHUND 3: ŠER MOHAMAD 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): ﺪﻤﺤﻣ ﺮﯿﺷ ﺪﻧﻮﺧآ ﷲ ﺪﯿﻤﺣ

Zvanje: mula Označenje: rukovodilac avganistanske avio kompanije Ariana pod talibanskim režimom Datum rođenja: Između 1972. i 1973. Mesto rođenja: a) selo Sarpolad, okrug Vašer, provincija Helmand, Avganistan b) okrug Arghandab, provincija Kandahar, Avganistan Visoko pouzdani alijasi: a) Džanat Gul b) Hamidulah Akhund (prethodno na listi kao) Manje pouzdan alijas: neprimenjivo Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: Avganistan Na listi od: 25. januara 2001 (lista izmenjena i dopunjena 3. septembra 2003, 9. jula 2007, 21. septembra 2007, 29. novembra 2011, 13. avgusta 2012) Druge informacije: Pripadnik plemena Gilzai. Revizija shodno rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 21. jula 2010.

TAi.139 Ime: 1: ABDUL GHAFAR 2: ŠINVARI 3: neprimenjivo 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): یراﻮﻨﯿﺷ رﺎﻔﻐﻟاﺪﺒﻋ

Zvanje: hadži Označenje: treći sekretar, talibanski Generalni konzulat, Karači, Pakistan Datum rođenja: 29. mart 1965. Mesto rođenja: provincija Nangarhar, Avganistan Visoko pouzdani alijasi: neprimenjivo Manje pouzdan alijas: neprimenjivo Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša: avganistanski broj D 000763, izdat 9. januara 1997. Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 25 januara 2001 (lista izmenjena i dopunjena 3. septembra 2003, 25. jula 2006, 21. septembra 2007, 29. novembra 2011) Druge informacije: Veruje se da je u pograničnoj oblasti između Avganistana i Pakistana. Pripadnik plemena Safi. Revizija shodno rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 29. jula 2010.

TAi.111 Ime: 1: HAMDULAH 2: SUNANI 3: neprimenjivo 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): ﯽﻧﺎﻨﺳ ﷲ ﺪﻤﺣ

Zvanje: maulavi Označenje: rukovodilac Dar-ul-Efta (odeljenje za fatvu) Vrhovnog suda pod talibanskim režimom Datum rođenja: oko 1923. Mesto rođenja: okrug Dai Čopan, provincija Zabul, Avganistan Visoko pouzdani alijasi: Sanani (prethodno na listi kao) Manje pouzdan alijas: neprimenjivo Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 23. februara 2001 (lista izmenjena i dopunjena 3. septembra 2003, 21. septembra 2007, 29. novembra 2011) Druge informacije: Navodno preminuo 2001. Bio je pripadnik plemena Kakar. Revizija shodno rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 27. jula 2010.

TAi.075 Ime: 1: ABDUL RAKIB 2: TAKHARI 3: neprimenjivo 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): یرﺎﺨﺗ ﺐﯿﻗﺮﻟاﺪﺒﻋ

Zvanje: maulavi Označenje: ministar za repatrijaciju pod talibanskim režimom Datum rođenja: između 1968. i 1973. Mesto rođenja: selo Zardalu Dara, okrug Kalafgan, provincija Takhar, Avganistan Visoko pouzdani alijasi: neprimenjivo Manje pouzdan alijas: neprimenjivo Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 25. januara 2001 (lista izmenjena i dopunjena 3. septembra 2003, 21. septembra 2007, 29. novembra 2011, 31. decembra 2013, 16. maja 2014) Druge informacije: Član talibanskog Vrhovnog saveta zadužen za provincije Takhar i Badakhšan od decembra 2009. Potvrđeno da je ubijen 17. februara u Pešavaru u Pakistanu i sahranjen u provinciji Takhar u Avganistanu. Revizija shodno rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 21. jula 2010.

TAi.168 Ime: 1: KARI 2: SAIFULAH 3: TOKHI 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): ﻰﺧﻮﺗ ﷲ ﻒﯿﺳ يرﺎﻗ

Zvanje: kari Označenje: neprimenjivo Datum rođenja: oko 1964. Mesto rođenja: Selo Daraz, okrug Džaldak va Tarnak, provincija Zabul, Avganistan Visoko pouzdani alijasi: a) kari Saifulah b) kari Saifulah Al Tokhi v) Saifulah Tokhi Manje pouzdan alijas: kari Sahab Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: Čalo Bavari, grad Kveta, provincija Balučistan, Pakistan Na listi od: 19. marta 2014 (lista izmenjena i dopunjena 16. maja 2014) Druge informacije: Veruje se da se nalazi u pograničnoj oblasti između Avganistana i Pakistana. Talibanski zamenik guvernera u senci i komandant operacija u provinciji Zabul, Avganistan, odgovoran za postavljanje improvizovanih eksplozivnih naprava i organizaciju samoubilačkih bombaških napada. Fizički opis: visina 180 cm; težina: oko 90 kg; konstitucija: atletski građen; boja očiju: braon; boja kose: crvenkasta; boja lica: braonkasta. Fizičke osobenosti: široko okruglo lice, nosi bradu i šepa pri hodu jer ima plastičnu protezu umesto leve potkolenice. Etničko poreklo: Paštun; pripadnik plemena Tokhi, potpleme Barkozai (alternativno pisanje imena plemena Torči), Barkozai (alternativno pisanje imena plemena Barkozai, یزروﮐﺎﺑ) potpleme, Kišta Barkozai (donji Barkozai) klan. Bračno stanje: oženjen. Ime oca: Aga Mohamad. Ime brata: Humdulah.

TAi.095 Ime: 1: VALIDŽAN 2: neprimenjivo 3: neprimenjivo 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): نﺎﺟ ﯽﻟو

Zvanje: Maulavi Označenje: guverner provincije Džavzdžan pod talibanskim režimom Datum rođenja: oko 1968.. Mesto rođenja: a) Kveta, Pakistan b) provincija Nimroz, Avganistan Visoko pouzdani alijasi: neprimenjivo Manje pouzdani alijasi: neprimenjivo Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 23. februara 2001 (lista izmenjena i dopunjena 3. septembra 2003, 21. septembra 2007, 29. novembra 2011) Druge informacije: Član talibanske organizacije Gerd-e-Džangal Šura i šef Talibanskog komiteta za zatvorenike i izbeglice. Pripadnik plemena Išakzai. Revizija shodno rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 23. jula 2010.

TAi.034 Ime: 1: ABDUL DŽALIL 2: HAKANI 3: VALI MOHAMAD 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): ﺪﻤﺤﻣ ﯽﻟو ﯽﻧﺎﻘﺣ ﻞﻴﻠﺠﻟا ﺪﺒﻋ

Zvanje:a) Maulavi b) mula Označenje: zamenik ministra inostranih poslova pod talibanskim režimom Datum rođenja: oko 1963. Mesto rođenja: a) Selo Khvadža Malik, okrug Arghandab, provincija Kandahar, Avganistan b) grad Kandahar, provincija Kandahar, Avganistan Visoko pouzdani alijasi: a) Abdul Džalil Akhund b) Akhter Mohmad sin Nur Mohmada (ﺪﻤﺤﻣ رﻮﻧ ﺪﻟو ﺪﻤﺤﻣ ﺮﺘﺧا) (rođen 1965. u Kandaharu, Avganistan, pasoš broj OR 1961825 izdat 4. februara 2003. od strane Konzulata Avganistana u Kveti, Pakistan, istekao 2. februara 2006) v) Hadži Gulab Gul sin Hadži Hazrata Gula (ﻞﮔ تﺮﻀﺣ ﯽﺟﺎﺣ ﺪﻟو ﻞﮔ بﻼﮔ ﯽﺟﺎﺣ) iz Logara, Avganistan, (rođen 1955, pasoš broj TR024417 izdat 20. decembra 2003. od strane Centralne uprave za pasoše u Kabulu, Avganistan, istekao 29. decembra 2006) g) Abdul Džalil Hakani (prethodno na listi kao) Manje pouzdan alijas: Nazar Džan iz Logara, Avganistan Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša: a) avganistanski broj OR1961825 izdat 4. februara 2003 (istekao 2. februara 2006, izdat na ime Akhter Mohmad) b) avganistanski broj TR024417 izdat 20. decembra 2003 (istekao 29. decembra 2006, izdat na ime Hadži Gulab Gul) Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 25. januara 2001 (lista izmenjena i dopunjena 3. septembra 2003, 18. jula 2007, 21. septembra 2007, 27. septembra 2007, 13. februara 2012, 11. februara 2013, 31. decembra 2013, 16. maja 2014) Druge informacije: Veruje se da se nalazi u pograničnoj oblasti između Avganistana i Pakistana. Član talibanskog Vrhovnog saveta od maja 2007. Član Finansijske komisije Talibanskog saveta. Odgovoran za logistiku talibana i aktivan takođe kao poslovan čovek u ličnom svojstvu počev od sredine 2013. Pripadnik plemena Alizai. Brat Atikulaha Vali Mohamada (TAi070). Revizija shodno rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 21. jula 2010.

TAi.070 Ime: 1: ATIKULAH 2: VALI MOHAMAD 3: neprimenjivo 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): ﺪﻤﺤﻣ ﯽﻟو ﷲ ﻖﯿﺘﻋ

Zvanje: a) hadži b) mula Označenje: a) direktor inostranih poslova, provincija Kandahar, pod talibanskim režimom b) direktor javnih radova, provincija Kandahar, pod talibanskim režimom v) prvi zamenik ministra poljoprivrede pod talibanskim režimom g) zamenik ministra javnih radova pod talibanskim režimom Datum rođenja: oko 1962. Mesto rođenja: a) okrug Tirin Kot, provincija Uruzgan, Avganistan b) selo Kvadža Malik, okrug Arghandab, provincija Kandahar, Avganistan Visoko pouzdani alijasi: Atikulah (prethodno na listi kao) Manje pouzdani alijasi: neprimenjivo Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 31. januara 2001 (lista izmenjena i dopunjena 3. septembra 2003, 21. septembra 2007, 29. novembra 2011, 19. oktobra 2012, 11. februara 2013, 31. decembra 2013) Druge informacije: Potiče iz Uruzgana, nastanio se i potom živeo u Kandaharu. Bio član Političke komisije talibanskog Vrhovnog saveta 2010. Nema nikakvu posebnu ulogu u talibanskom pokretu, aktivan kao poslovan čovek u ličnom svojstvu počev od sredine 2013. Veruje se da se nalazi u pograničnoj oblasti između Avganistana i Pakistana. Pripadnik plemena Alizai. Brat Abdul Džalil Hakani Vali Mohamada (TAi.034). Revizija shodno rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 27. jula 2010.

TAi.129 Ime: 1: NAZIRULAH 2: HANAFI 3: VALIULAH 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): ﷲ ﻰﻟو ﻰﻔﻨﺣ ﷲ ﺮﯾﺬﻧ

Zvanje:a) maulavi b) hadži Označenje: trgovinski ataše, talibanska ambasada, Islamabad, Pakistan Datum rođenja: 1962. Mesto rođenja: okrug Spin Boldak, provincija Kandahar, Avganistan Visoko pouzdani alijas: Nazirulah Anafi Valiulah Manje pouzdan alijas: neprimenjivo Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša: avganistanski broj D 000912 izdat 30. juna 1998. Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 25. januara 2001 (lista izmenjena i dopunjena 3. septembra 2003, 25. jula 2006, 18. jula 2007, 21. septembra 2007, 3. oktobra 2008, 29. novembra 2011) Druge informacije: Veruje se da se nalazi u pograničnoj oblasti između Avganistana i Pakistana. Revizija shodno rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 21. jula 2010.

TAi.082 Ime: 1: ABDUL-HAK 2: VASIK 3: neprimenjivo 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): ﻖﻴﺛو ﻖﺤﻟا ﺪﺒﻋ

Zvanje: maulavi Označenje: zamenik ministra bezbednosti (obaveštajna služba) pod talibanskim režimom Datum rođenja: a) 1971. b) oko 1975. Mesto rođenja: selo Gharib, okrug Khorđani, provincija Ghazni, Avganistan Visoko pouzdani alijasi: a) Abdul-Hak Vasek b) Abdul Hak Vasik Manje pouzdani alijasi: neprimenjivo Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: Zatvor u Zalivu Gvantanamo Na listi od: 31. januara 2001 (lista izmenjena i dopunjena 3. septembra 2003, 21. septembra 2007, 3. oktobra 2008, 29. novembra 2011, 31, decembra 2013, 11. februara 2014) Druge informacije: U pritvoru u Sjedinjenim Američkim Državama počev od 2011. Revizija shodno rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 27. jula 2010.

TAi.085 Ime: 1: AHMED DŽAN 2: AKHUNDZADA 3: VAZIR 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): ﺮﯾزو هدازﺪﻧﻮﺧآ نﺎﺟ ﺪﻤﺣا

Zvanje: maulavi Označenje: ministar za vode i električnu energiju pod talibanskim režimom Datum rođenja: Između 1953. i 1958. Mesto rođenja: a) provincija Kandahar, Avganistan b) okrug Tirin Kot, provincija Uruzgan, Avganistan Visoko pouzdani alijasi: a) Hadži Ahmad Džan b) Ahmed Džan Akhund (prethodno na listi kao) Manje pouzdan alijas: neprimenjivo Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 25. januara 2001 (lista izmenjena i dopunjena 3. septembra 2003, 21. septembra 2007, 29. novembra 2011) Druge informacije: Član talibanskog Vrhovnog vojnog saveta počev od 2009. Veruje se da se nalazi u pograničnoj oblasti između Avganistana i Pakistana. Revizija shodno rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 21. jula 2010.

TAi.039 Ime: 1: MOHAMAD DŽAVAD 2: VAZIRI 3: neprimenjivo 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): یﺮﯾزو داﻮﺟ ﺪﻤﺤﻣ

Zvanje: neprimenjivo Označenje: Uprava za Ujedinjene nacije, Ministarstvo inostranih poslova pod talibanskim režimom Datum rođenja: oko 1960. Mesto rođenja: a) okrug Džaghatu, provincija Maidan Vardak, Avganistan b) okrug Šarana, provincija Paktija, Avganistan Visoko pouzdani alijasi: neprimenjivo Manje pouzdani alijasi: neprimenjivo Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 23. februara 2001 (lista izmenjena i dopunjena 3. septembra 2003, 21. septembra 2007, 29. novembra 2011, 18. maja 2012) Druge informacije: Veruje se da se nalazi u pograničnoj oblasti između Avganistana i Pakistana. Pripadnik plemena Vazir. Revizija shodno rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 23. jula 2010.

TAi.169 Ime: 1: JAHJA 2: HAKANI 3: 4:

Ime (u originalnom pismu): ﯽﻧﺎﻘﺣ ﻰﻴﺤﻳ

Zvanje: neprimenjivo Označenje: neprimenjivo Datum rođenja:a) 1982. b) 1978. Mesto rođenja: neprimenjivo Visoko pouzdani alijas: Jaja Manje pouzdani alijas: kari Sahab Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: (Hakani medresa u pograničnoj oblasti između Avganistana i Pakistana) Na listi od: 31. jula 2014. Druge informacije: visoki funkcioner u kompaniji Hakani Netvork (TAe.012). Veoma angažovan u vojnim, finansijskim i propagandnim aktivnostima grupe. Povreda noge. Ime oca Hadži Mejavar Kan (pokojni).

TAi.022 Ime: 1: UBAIDULAH 2: AKHUND 3: JAR MOHAMAD AKHUND 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): ﺪﻧﻮﺧآ ﺪﻤﺤﻣ رﺎﯾ ﺪﻧﻮﺧآ ﷲﺪﯿﺒﻋ

Zvanje: a) Mula b) Hadži v) Maulavi Označenje: ministar odbrane pod talibanskim režimom Datum rođenja: a) oko 1968. b) 1969. Mesto rođenja: a) selo Sangisar, okrug Pandžvai, provincija Kandahar, Avganistan b) okrug Arghandab, provincija Kandahar, Avganistan v) oblast Nalgham, okrug Žeraj, provincija Kandahar, Avganistan Visoko pouzdani alijas: a) Obaidulah Akhund b) Obaid Ulah Akhund Manje pouzdani alijas: neprimenjivo Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 25. januara 2001 (lista izmenjena i dopunjena 3. septembra 2003, 18. jula 2007, 21. septembra 2007, 29. novembra 2011, 18. maja 2012, 31. decembra 2013) Druge informacije: Bio jedan od zamenika mule Mohameda Omara (TAi.004) i član talibanskog Vrhovnog saveta, zadužen za vojne operacije. Uhapšen 2007. i bio u pritvoru u Pakistanu. Potvrđeno da je umro u martu 2010. i sahranjen u Karačiju, Pakistan. Povezan ženidbom sa Saleh Mohamad Kakar Akhtar Muhamadom (TAi.149). Pripadnik plemena Alokozai. Revizija shodno rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 21. jula 2010.

TAi.033 Ime: 1: ABDUL RAHMAN 2: ZAHED 3: neprimenjivo 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): ﺪﻫاز نﺎﻤﺣﺮﻟاﺪﺒﻋ

Zvanje: mula Označenje: zamenik ministra inostranih poslova pod talibanskim režimom Datum rođenja: oko 1963. Mesto rođenja: okrug Kharvar, provincija Logar, Avganistan Visoko pouzdani alijas: Abdul Rehman Zahid Manje pouzdani alijas: neprimenjivo Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 25. januara 2001 (lista izmenjena i dopunjena 3. septembra 2003, 18. jula 2007, 21. septembra 2007, 29. novembra 2011) Druge informacije: Veruje se da se nalazi u pograničnoj oblasti između Avganistana i Pakistana. Revizija shodno rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 21. jula 2010.

TAi.127 Ime: 1: MOHAMAD 2: ZAHID 3: neprimenjivo 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): ﺪﻫاز ﺪﻤﺤﻣ

Zvanje: mula Označenje: treći sekretar, talibanska ambasada, Islamabad, Pakistan Datum rođenja: 1971. Mesto rođenja: provincija Logar, Avganistan Visoko pouzdani alijas: neprimenjivo Manje pouzdani alijas: neprimenjivo Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša: avganistanski broj D 001206 izdat 17. jula 2000. Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 25. januara 2001 (lista izmenjena i dopunjena 3. septembra 2003, 25. jula 2006, 21. septembra 2007, 29. novembra 2011) Druge informacije: Veruje se da se nalazi u pograničnoj oblasti između Avganistana i Pakistana. Revizija shodno rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 29. jula 2010.

TAi.164 Ime: 1: ABDUL RAUF 2: ZAKIR 3: neprimenjivo 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): ﺮﮐاذ فوﺮﻟا ﺪﺒﻋ

Zvanje: kari Označenje: neprimenjivo Datum rođenja: između 1969. i 1971. Mesto rođenja: provincija Kabul, Avganistan Visoko pouzdani alijas: Kari Zakir Manje pouzdani alijas: neprimenjivo Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 5. novembra 2012 (lista izmenjena i dopunjena 31. maja 2013) Druge informacije: Šef operacija bombaša samoubica za mrežu Hakani (TAe.012) pod Siradžudinom Džalaloudinom Hakanijem (TAi.144) i zadužen za sve operacije u provincijama Kabul, Takhar, Kunduz i Baghlan. Nadgleda obuku bombaša samoubica i pruža instrukcije za pravljenje improvizovanih eksplozivnih naprava.

TAi.153 Ime: 1: FAIZULAH 2. KAN 3: NURZAI 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): رﻮﻧ نﺎﺧ ﷲ ﺾﯿﻓ

Zvanje: hadži Označenje: neprimenjivo Datum rođenja: a) 1966. b) 1961. v) između 1968. i 1970. g) 1962. Mesto rođenja: a) Loui Kariz, okrug Spin Boldak, provincija Kandahar, Avganistan b) Kadanaj, okrug Spin Boldak, provincija Kandahar, Avganistan v) Čaman, provincija Balučistan, Pakistan Visoko pouzdani alijas: a) Hadži Faizulah Nur b) Faizulah Nurzai Akhtar Mohamed Mira Kan (prethodno na listi kao) v) رﻮﻧ نﺎﺧ ﷲ ﺾﯿﻓ ﻰﺟﺎﺣ (hadži Faizulah Kan Nurzai; hadži Faizulah Kan Norezai; hadži Faizulah Kan; hadži Fiazulah g) hadži Faizulah Nuri Manje pouzdani alijas: a) hadži Pazulah Nurzai b) hadži mula Faizulah Nacionalnost: avganistanska Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: a) Boghra Roud, selo Miralzei, Čaman, provincija Balučistan, Pakistan b) Kalaj Rangin, okrug Spin Boldak, provincija Kandahar, Avganistan Na listi od: 4. oktobar 2011 (lista izmenjena i dopunjena 29. novembra 2011, 1. juna 2012) Druge informacije: Istaknuti finansijer talibana. Počev od sredine 2009, isporučivao oružje, municiju, eksplozive i medicinsku opremu talibanskim borcima; i sakupljao novac za talibane i obezbeđivao im obuku u pograničnoj oblasti između Avganistana i Pakistana. Ranije organizovao i finansirao operacije talibana u provinciji Kandahar, Avganistan. Počev od 2010, putovao i bio vlasnik kompanija u Dubaiju, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, i Japanu. Pripadnik plemena Nurzai. Potpleme Miralzai. Brat Malika Nurzaija (TAi.154). Ime oca Akhtar Mohamed (alijas hadži Mira Kan).

B. Entiteti i druge grupe

TAe.014 Ime: KOMPANIJA HAVALA HADŽI BASIRA I ZARDŽMILA

Ime (u originalnom pismu): ﻪﻟاﻮﺣ ﯽﻨﭙﻤﮐ ﻞﯿﻤﺟﺮﺿ وا ﺮﯿﺼﺑ ﯽﺟﺎﺣ د

Alijas: a) Kompanija Havala Hadži Bašira i Zardžmila b) Havala Hadži Abdul Basira i Zar Džamila v) Havala Hadži Basira g) Havala Hadži Basira d) Menjačnica Hadži Abdul Basira đ) Menjačnica valuta Hadži Basira i Zardžamila e) Menjačnica novca Hadži Zar Džamila, Hadži Abdul Basira Čest alijas: neprimenjivo Adresa: a) Podružnica 1: Sanatan (varijanta Sanatin) Bazar, ulica Sanatan Bazar, blizu Trenč (varijanta Tranč) Rouda, Čaman, provincija Balučistan, Pakistan b) Podružnica 2: Kveta, Pakistan v) Podružnica 3: Lahore, Pakistan g) Podružnica 4: Pešavar, Pakistan d) Podružnica 5: Karači, Pakistan đ) Podružnica 6: Islamabad, Pakistan e) Podružnica 7: provincija Kandahar, Avganistan ž) Podružnica 8: provincija Herat, Avganistan z) Podružnica 9: provincija Helmand, Avganistan i) Podružnica 10: Dubai, Ujedinjeni Arapski Emirati j) Podružnica 11: Iran Na listi od: 27. marta 2015. Druge informacije: Agencija za novčane transakcije koju koriste visoki talibanski funkcioneri za transfer novca talibanskim komandantima u regionu. Vlasnik Abdul Basir Nurzai (TAi.173).

TAe.010 Ime: MENJAČNICA NOVCA HADŽI KHAIRULAHA I HADŽI SATARA

Ime (u originalnom pismu): ﯽﻓاﺮﺻ رﺎﺘﺳ ﯽﺟﺎﺣ و ﷲﺮﻴﺧ ﯽﺟﺎﺣ

Alijas: a) hadži Khairulah-hadži Satar Sarafi b) hadži Khairulah i Abdul Satar i kompanija v) Menjačnica novca Hadži Khairulaha g) Agencija za finansijske usluge hadži Khair Ulaha d) Havala hadži Salama đ) Havala hadži Hakima e) Havala hadži Alima ž) Sarafi-ji hadži Khairulah hadži Satar hadži Esmatulah Čest alijas: neprimenjivo Adresa: a) (Podružnica 1: i) Čohar Mir Roud, Kandahari Bazar, Kveta Siti, provincija Balučistan, Pakistan ii) soba broj 1, Abdul Satar Plaza, ulica Hafiz Salim, Munsafi Roud, Kveta, provincija Balučistan, Pakistan iii) prodavnica broj 3, Dr Bano Roud, Kveta, provincija Balučistan, Pakistan iv) kancelarija broj 3, blizu Fatima Džinah Rouda, Dr Bano Roud, Kveta, provincija Balučistan, Pakistan v) Kačara Roud, Nasrulah Kan Čouk, Kveta, provincija Balučistan, Pakistan vi) Vazir Mohamad Roud, Kveta, provincija Balučistan, Pakistan) b) (Podružnica 2: Pešavar, provincija Khiber Paktunkhva, Pakistan) v) (Podružnica 3: Moišah Čouk Roud, Lahore, provincija Pandžab, Pakistan) g) (Podružnica 4: Karači, provincija Sindh, Pakistan) d) (Podružnica 5: i) Laran Roud broj 2, Čaman, provincija Balučistan, Pakistan ii) Centralni bazar Čamana, Čaman, provincija Balučistan, Pakistan) đ) (Podružnica 6: broj prodavnice 237, Pijaca Šah Zada (poznata i kao Saraj Šahzada), oblast Puli Khišti, Policijski distrikt 1, Kabul, Avganistan, telefon: +93-202-103386, +93-202-101714, 0202-104748, Mobilni: +93-797-059059, +93-702-222222, imejl: [email protected]) e) (Podružnica 7: i) brojevi prodavnica 21 i 22, 2. sprat, Pijaca Sarafi grada Kandahar, grad Kandahar, provincija Kandahar, Avganistan ii) Pijaca Novi Sarafi, 2. sprat, grad Kandahar, provincija Kandahar, Avganistan iii) Pijaca Safi, grad Kandahar, provincija Kandahar, Avganistan) ž) (Podružnica 8: grad Gerešk, okrug Nahr-e Saradž, provincija Helmand, Avganistan) z) (Podružnica 9: i) Bazar Laškar Gah, Laškar Gah, okrug Laškar Gah, provincija Helmand, Avganistan ii) Pijaca hadži Ghulam Nabi, 2. sprat, okrug Laškar Gah, provincija Helmand, Avganistan) i) (Podružnica 10: i) brojevi apartmana 196-197, 3. sprat, Pijaca Khorasan, grad Herat, provincija Herat, Avganistan ii) Pijaca Khorasan, Šahre Nav, Oblast 5, grad Herat, provincija Herat, Avganistan j) (Podružnica 11: i) Pijaca Sarafi, okrug Zarandž, provincija Nimroz, Avganistan ii) Pijaca Ansari, 2. sprat, provincija Nimroz, Avganistan) k) (Podružnica 12: Pijaca Sarafi, Veš, okrug Spin Boldak, Avganistan) l) (Podružnica 13: Pijaca Sarafi, Farah, Avganistan) l) (Podružnica 14: Dubai, Ujedinjeni Arapski Emirati) lj) (Podružnica 15: Zahedan, Iran) m) Podružnica 16: Zabul, Iran Na listi od: 29. juna 2012 (lista izmenjena i dopunjena 13. avgusta 2012, 25. oktobra 2012) Druge informacije: pakistanski nacionalni poreski broj: 1774308; pakistanski nacionalni poreski broj: 0980338; pakistanski nacionalni poreski broj: 3187777; broj avganistanske dozvole za novčane transakcije: 044. Talibansko rukovodstvo koristilo menjačnicu novca hadži Khairulaha hadži Satara za transfer novca talibanskom komandantima za plaćanje boraca i operacija u Avganistanu počev od 2011. Povezan s Abdulom Satarom Abdul Mananom (TAi.162) i Khairulahom Barakzaijem Khudai Nazarom (TAi.163).

TAe.012 Ime: MREŽA HAKANI (HQN)

Ime (u originalnom pismu): ﯽﻧﺎﻘﺣ ﻪﮑﺒﺷ

Alijas: neprimenjivo Čest alijas: neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 5. novembra 2012. Druge informacije: Mreža talibanskih boraca na granici između provincije Khost, Avganistan, i Severnog Vaziristana, Pakistan. Osnovana od strane Džalaloudina Hakanija (TAi.040) i trenutno se na njenom čelu nalazi njegov sin Siradžudin Džalaludin Hakani (TAi.144). Drugi članovi na listi su: Nasirudin Hakani (TAi.146), Sangin Zadran Šer Mohamad (TAi.152), Abdul Aziz Abasin (TAi.155), Fazl Rabi (TAi.157), Ahmed Džan Vazir (TAi.159), Bakht Gul (TAi.161), Abdul Rauf Zakir (TAi.164). Odgovorni za napade samoubica i ciljane atentate, kao i za otmice u Kabulu i drugim provincijama Avganistana. Povezani s Al-Kaidom (QDe.004), Islamskim pokretom Uzbekistana (QDe.010), Pokretom Tehrik-e talibana iz Pakistana (QDe.132), Laškar I Džangvijem (QDe.096) i Džaiš-I Mohamedom (QDe.019)

TAe.013 Ime: RAHAT d.o.o

Ime (u originalnom pismu): ﺪﺘﻤﻟ ﺖﺣار

Alijas: a) kompanija Rahat trejding b) hadži Muhamad Ćasim Sarafi v) Nju Čagai trejding g) Musa Kalim havala Čest alijas: neprimenjivo Adresa: a) (Podružnica 1: Soba broj 33, 5. sprat, Pijaca Sarafi, grad Kandahar, provincija Kandahar, Avganistan) b) (Podružnica 2: prodavnica broj 4, Azizi banka, pijaca Hadži Muhamad Isa, Veš, Spin Boldak, provincija Kandahar, Avganistan) v) (Podružnica broj 3: Safar bazar, okrug Garmser, provincija Helmand, Avganistan) g) (Podružnica 4: Laškar Gah, provincija Helmand, Avganistan) d) (Podružnica 5: okrug Gerešk, provincija Helmand, Avganistan) đ) (Podružnica 6: okrug Zarandž, provincija Nimroz, Avganistan) e) (Podružnica 7: i) Dr Barno Roud, Kveta, Pakistan ii) Hadži Mohamed plaza, Tol Aram Roud, blizu Džamaludin Afghani Rouda, Kveta, Pakistan iii) Kandahari bazar, Kveta, Pakistan) ž) (Podružnica 8: Čaman, provincija Balučistan, Pakistan) z) (Podružnica 9: Čaghi bazar, Čaghi, provincija Balučistan, Pakistan) i) (Podružnica 10: Zahedan, provincija Zabol, Iran) Na listi od: 21. novembra 2012 (lista izmenjena i dopunjena 27. juna 2013) Druge informacije: Talibansko rukovodstvo koristi Rahat d.o.o. za transfer sredstava koja potiču od spoljnih donatora i od trgovine narkoticima kojima se finansiraju talibanske aktivnosti još od 2011. i 2012. godine. Vlasnik Mohamed Ćasim Mir Vali Khudai Rahim (TAi.165). Takođe se dovodi u vezu sa Mohamadom Naimom Barič Khudaidadom (TAi.013).

TAe.011 Ime: MENJAČNICA NOVCA ROŠAN

Ime (u originalnom pismu): نﺎﺷور ﯽﻓاﺮﺻ

Alijas: a) Rošan Sarafi b) kompanija Rošan trejding v) kompanija Rušan trejding g) Rošan Širkat d) Maulavi Ahmed Šah Havala đ) Mula Ahmed Šah Havala e) Hadži Ahmad Šah Havala ž) Ahmad Šah Havala Čest alijas: neprimenjivo Adresa: a) (Podružnica 1: i) Prodavnica broj 1584, Furkan (varijanta Fahr Kan) centar, Čalhor Mal Roud, Kveta, provincija Balučistan, Pakistan ii) stan broj 4, Furkan centar, Džamaludin Afghani Roud, Kveta, provincija Balučistan, Pakistan iii) Kancelarija broj 4, 2. sprat, zgrada Muslimanska plaza, Doktor Banu Roud, Kveta, provincija Balučistan, Pakistan iv) Čolmon Roud, Kveta, provincija Balučistan, Pakistan v) Munsafi Roud, Kveta, provincija Balučistan, Pakistan vi) Prodavnica broj 1, 1. sprat, Kadari Plejs, ulica Abdul Samad Kan (do Fatima Džena Rouda), Kveta, provincija Balučistan, Pakistan) b) (Podružnica 2: i) Safar Bazar, okrug Garmser, provincija Helmand, Avganistan ii) Glavni bazar, Safar, provincija Helmand, Avganistan) v) (Podružnica 3: i) Pijaca Hadži Ghulam Nabi, Laškar Gah, provincija Helmand, Avganistan ii) Market za promenu novca, Laškar Gah, provincija Helmand, Avganistan iii) Laškar Gah bazar, provincija Helmand, Avganistan) g) (Podružnica 4: Hazar Džoft, okrug Garmser, provincija Helmand, Avganistan) d) (Podružnica 5: Ismat bazar, okrug Mardžah, provincija Helmand, Avganistan) đ) (Podružnica 6: Zarandž, provincija Nimruz, Avganistan) e) (Podružnica 7: i) apartman broj 8, 4. sprat, pijaca Sarafi, Oblast broj 1, grad Kandahar, provincija Kandahar, Avganistan ii) prodavnica broj 25, 5. sprat, Pijaca Sarafi, grad Kandahar, okrug Kandahar, provincija Kandahar, Avganistan) ž) (Podružnica 8: Grad Lakri, provincija Helmand, Avganistan) z) (Podružnica 9: Gerd-e-Džangal, okrug Čaghi, provincija Balučistan, Pakistan) i) (Podružnica 10: Čaghi, okrug Čaghi, provincija Balučistan, Pakistan) j) (Podružnica 11: Pijaca Aziz, ispred Azizi banke, Vaiš border, okrug Spin Boldak, provincija Kandahar, Avganistan) Na listi od: 29. juna 2012 (lista izmenjena i dopunjena 25. oktobra 2012) Druge informacije: Menjačnica Rošan čuva i prebacuje sredstva za podršku talibanskih vojnih operacija i trgovinu narkoticima u Avanistanu. Vlasnik Ahmed Šah Nurzai Obaidulah (TAi.166).

Ostavite komentar