Rešenje o izmenama Rešenja o utvrđivanju liste označenih lica

Dana 24. juna 2016. godine, shodno rezolucijama 1267 (1999), 1989 (2011) i 2253 (2015), Komitet Saveta bezbednosti UN usvojio je izmene, koje su označene kao podvučene i precrtane, u dolenavedenom unosu u Listi sankcija protiv pojedinaca i entiteta povezanih sa ISILom (Daeš) i Al Kaidom, koji podležu zamrzavanju imovine, zabrani putovanja i embargu na oružje, u skladu sa članom 2 rezolucije SB UN 2253 (2015), usvojene pod Glavom VII Povelje UN:

A. Individue povezane sa ISIL (Daeš) i Al Kaidom

QDi. 274 Ime: 1: NASIR 2: ‘ABD-AL-KARIM 3: ‘ABDULAH 4: AL-VAHIŠI

Ime (u originalnom pismu): ناصر عبدالكريم عبدلله الوحيشي

Zvanje: neprimenjivo Označenje: neprimenjivo Datum rođenja: a) 1. oktobar 1976. b) (08/10/1396 po islamskom kalendaru, Hidžra) Mesto rođenja: Jemen Visoko pouzdani alijasi: a) Nasir al-Vahisi b) Abu Basir Nasir al-Vahisi v) Naser Abdel Karim al-Vahisi g) Nasir Abd al-Karim al-Vuhaysi d) Abu Basir Nasir Al-Vuhaysi đ) Naser Abdul-Karim Abdulah al-Vouhihi e) Abu Basir al-Vehaisi ž) Abu Basir Naser al-Vuhisi z) Abdul Karem Abdulah Al-Vuhaisi i) Naser Abdelkarim Saleh Al Vahihi Manje pouzdani alijasi: a) Abu Basir b) Abu Basir Nacionalnost: jemenska Broj pasoša: jemenski broj 40483, izdat 5. januara 1997. Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 19. januara 2010. (lista izmenjena i dopunjena 15. aprila 2014, 15. juna 2015. i 24. juna 2016) Druge informacije: Bivši Od 2007, lider Al Kaide u Jemenu (AKJ) i Od januara 2009, lider Al Kaide na Arabijskom poluostrvu (QDE. 129) aktivan u Jemenu i Saudijskoj Arabiji, od 2007. godine. Dovodi se u vezu sa visokim rukovodstvom Al Kaide (QDe. 004), tvrdi tvrdio je da je pre 2003. bio sekretar Osame Bin Ladena (preminuo). Uhapšen u Iranu i izručen Jemenu 2003, gde je pobegao iz zatvora 2006. i ostaje begunac do januara 2010. Navodno preminuo u Jemenu juna 2015. godine.

QDi. 282 Ime: 1: KASIM 2: JAHJA MOHAMED 3: MAHDI 4: AL-RIMI

Ime (u originalnom pismu): قاسم يحيى محمد مهدي الريمي

Zvanje: neprimenjivo Označenje: neprimenjivo Datum rođenja: 5. jun 1978. Mesto rođenja: Selo Rajmah, Oblast Sana (ريمة), Jemen Visoko pouzdani alijasi: a) Kasim Al-Rimi b) Kasim al-Raymi v) Kasim al-Raymi g) Kasim al-Rami d) Kasim Mohammed Mahdi Al Remi đ) Kassim Mohammad Mahdi Al Rimi Manje pouzdani alijasi: a) Kasim Jahya Mahdi ‘Abd al-Rimi b) Abu Hurayah Hurayrah al-Sana’ai v) Abu ‘Amar g) Abu Hurayrah Nacionalnost: jemenska Broj pasoša: 00344994, izdat 3. jula 1999. u Sani Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo jemenski nacionalni identifikacioni broj 973406, izdat 3. jula 1996. godine Adresa: Jemen Na listi od: 11. maja 2010. (lista izmenjena i dopunjena 15. aprila 2014. i 24. juna 2016) Druge informacije: neprimenjivo Ime majke: Fatima Muthanna Jahja. Fotografija je dostupna radi uključivanja u posebno obaveštenje INTERPOL-UN Saveta bezbednosti. Vođa Al-Kaide na Arapskom poluostrvu (AKAP) (QDe. 129) od juna 2015. godine, lojalan Aimanu al-Zavahiriju (QDi.006).

B. Entiteti povezani sa ISIL (Daeš) i Al Kaidom

QDe. 129 Ime: AL-KAIDA NA ARAPSKOM POLUOSTRVU (AKAP)

Ime (u originalnom pismu): القاعدة في جزيرة العرب

Alijas: a) Al-Kaida Organizacije džihad na Arapskom poluostrvu b) Tanzim Ka’idat Al-Džihad Fi Džazirat al-Arab v) Organizacija Al Kaide na Arapskom poluostrvu (AKAP) g) Al-Kaida na južnom Arapskom poluostrvu d) Ansar al-Šaria (AAŠ) Ranije poznata kao: Al-Kaida u Jemenu (AKJ) Adresa: neprimenjivo Na listi od: 19. januara 2010. (lista izmenjena i dopunjena 4. oktobra 2012. i 24. juna 2016) Druge informacije: AKAP je regionalni partner Al Kaide (QDe. 004) i naoružana grupa koja operiše pre svega na Arapskom poluostrvu. Lokacija: Jemen. Alternativna lokacija: Saudijska Arabija (2004 – 2006). Formirana u januaru 2009. kada je Al Kaida u Jemenu bila u kombinaciji sa operativcima Al Kaide iz Saudijske Arabije. Lider AKAP-a je Naser ‘abd-al-Karim’ Abdulah Al-Vahiši (QDi. 274) Kasim Mohamed Mahdi Al-Rimi (QDi.282). Ansar al-Šari’a je formirana početkom 2011. godine od strane AKAP-a i preuzela je odgovornost za više napada u Jemenu protiv i vlade i civilnih meta.

A. Individue povezane sa ISIL (Daeš) i Al Kaidom

QDi. 095 Ime: 1: LIONEL 2: DUMONT 3: neprimenjivo 4: neprimenjivo

Zvanje: neprimenjivo Označenje: neprimenjivo Datum rođenja: 21 29. januar 1971. Mesto rođenja: Rube, Francuska Visoko pouzdani alijasi: a) Žak Bruger b) Abu Hamza v) Di Karlo Antonio g) Merlin Oliver Kristian Rene d) Arfauni Imad Ben Juset Hamza đ) Imam Ben Jusuf Arfaž e) Abu Hamza ž) Arfauni Imad Manje pouzdani alijasi: a) Bilal b) Hamza v) Koumkal g) Kumkal d) Merlin đ) Tinet e) Brugere ž) Dimon Nacionalnost: francuska Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: Francuska Na listi od: 25. juna 2003. (lista izmenjena i dopunjena 22. novembra 2004, 26. novembra 2004, 2. jula 2007, 17. oktobra 2007, 24. marta 2009, 6. avgusta 2010. i 24. juna 2016) Druge informacije: U zatočeništvu u Francuskoj od maja 2004. Osuđen na 25 godina zatvora u Francuskoj, 2007. Kazna zatvora mu ističe 13. jula 2023. godine, a bezuslovna kazna zatvora traje do 13. avgusta 2020. godine. Revizija shodno rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena je 15. juna 2010.

QDi. 340 Ime: 1: EMILI 2: KONIG EDVIGE 3: neprimenjivo 4: neprimenjivo

Zvanje: neprimenjivo Označenje: neprimenjivo Datum rođenja: 9. decembar 1984. Mesto rođenja: Plemur, Francuska Visoko pouzdan alijas: neprimenjivo Manje pouzdan alijas: neprimenjivo Emilie Samra Konig Nacionalnost: francuska Broj pasoša: neprimenjivo francuski pasoš broj 05AT521433, izdat 30. novembra 2005. godine (izdat od strane policijske uprave Lorijeta, Francuska) Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo a) francuska identifikaciona kartica broj 050456101445, izdata 19. maja 2005. godine (izdata od strane policijske uprave Lorijeta, Francuska) b) francuska identifikaciona kartica broj 0205561020089, izdata 30. maja 2002. godine (izdata na ime Emilie Edvige Konig) Adresa: Sirijska Arapska Republika (tu locirana od 2013.) Na listi od: 23. septembra 2014. godine (lista izmenjena i dopunjena 24. juna 2016) Druge informacije: Francuska teroristkinja koja je otputovala u Siriju i pridružila se Islamskoj državi Iraka i Levanta, na listi Al Kaide u Iraku (AKI) (QDE. 115). Aktivna u radikalizaciji i propagiranju ideologije Al Kaide (QDE. 004) putem Interneta. Podstiče nasilne aktivnosti protiv Francuske. Nalog za hapšenje izdao, 12. juna 2015. godine, sudija Odeljenja za borbu protiv terorizma tužilaštva u Parizu, zbog učešća u terorističkoj kriminalnoj asocijaciji.

QDi. 341 Ime: 1: KEVIN 2: GUIAVARČ 3: neprimenjivo 4: neprimenjivo

Zvanje: neprimenjivo Označenje: neprimenjivo Datum rođenja: 12. mart 1993. Mesto rođenja: Pariz, Francuska Visoko pouzdan alijas: neprimenjivo Manje pouzdan alijas: neprimenjivo Nacionalnost: neprimenjivo francuska Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: Sirijska Arapska Republika (lociran od 2012.) Na listi od: 23. septembra 2014. godine (lista izmenjena i dopunjena 24. juna 2016) Druge informacije: Francuski borac u redovima terorista, koji je putovao u Siriju i pristupio Frontu Al-Nusra za narod Levanta (QDe. 137). Saradnik stranih boraca u redovima terorista od Francuske do Sirije. Aktivista nasilne propagande putem interneta.

QDi. 375 Ime: 1: BUBAKER 2: BEN HABIB 3: BEN AL-HAKIM 4: NEPRIMENJIVO

Zvanje: neprimenjivo Označenje: neprimenjivo Datum rođenja: 1. avgust 1983. Mesto rođenja: Pariz, Francuska Visoko pouzdani alijasi: a) Bubakeur el-Hakim b) Bubaker el Hakim Manje pouzdani alijasi: a) Abou al Moukatel b) Abou al Moukutel v) Abu-Mukatil al-Tunisi g) El Hakim Boubakeur Nacionalnost: a) francuska b) tuniska Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: Sirijska Arapska Republika (od septembra 2015) Na listi od: 29. septembra 2015. godine (lista izmenjena i dopunjena 24. juna 2016) Druge informacije: Strani borac, terorista francusko-tuniskog porekla, bori se na strani Islamske države Iraka i Levanta (IDIL), koja se nalazi na listi kao Al Kaida u Iraku (QDe.115).

QDi. 376 Ime: 1: PETER 2: ČERIF 3: NEPRIMENJIVO 4: NEPRIMENJIVO

Zvanje: neprimenjivo Označenje: neprimenjivo Datum rođenja: 26. avgust 1982. Mesto rođenja: Pariz, dvadeseta oblast, Francuska Visoko pouzdan alijas: neprimenjivo Manje pouzdan alijas: neprimenjivo Nacionalnost: francuska Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: Al Mukala, Provincija Hadramavt, Jemen Na listi od: 29. septembra 2015. godine (lista izmenjena i dopunjena 24. juna 2016) Druge informacije: Član Al Kaide Arabijskog poluostrva (AQAP) (QDe.129). Osuđen u odsustvu na pet godina zatvora u Francuskoj 2012. Tražen od strane francuskih vlasti od 2015.

QDi. 378 Ime: 1: MAKSIM 2: HUŠAR 3: NEPRIMENJIVO 4: NEPRIMENJIVO

Zvanje: neprimenjivo Označenje: neprimenjivo Datum rođenja: 17. mart 1992. Mesto rođenja: Saint Aubin les Elbeuf, Normandija, Francuska Visoko pouzdan alijas: neprimenjivo Manje pouzdan alijas: Abou Abdalah al Faransi Nacionalnost: francuska Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo francuska identifikaciona kartica broj 101127200129 (izdata od strane policijske uprave Bernaja, Francuska, ističe 4. novembra 2020) Adresa: Sirijska Arapska Republika (od septembra 2015) Na listi od: 29. septembra 2015. godine (lista izmenjena i dopunjena 24. juna 2016) Druge informacije: Strani borac, terorista francuskog porekla, bori se na strani Islamske države Iraka i Levanta (IDIL), koja se nalazi na listi kao Al Kaida u Iraku (QDe.115). Nalog za hapšenje izdao, 20. januara 2015. godine, sudija Odeljenja za borbu protiv terorizma tužilaštva u Parizu, zbog ubistva u vezi sa terorističkim entitetom i učešća u terorističkoj kriminalnoj asocijaciji.

On 24 June 2016, the Security Council Committee pursuant to resolutions 1267 (1999), 1989 (2011) and 2253 (2015) enacted the amendments specified with underline and strikethrough in the entries below on its ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions List of individuals and entities subject to the assets freeze, travel ban and arms embargo set out in paragraph 2 of Security Council resolution 2253 (2015) adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations.

A. Individuals associated with ISIL (Da’esh) and Al-Qaida

QDi.274  Name: 1: NASIR 2: ‘ABD-AL-KARIM 3: ‘ABDULLAH 4: AL-WAHISHIName (original script): ناصر عبدالكريم عبدالله الوحيشيTitle: na Designation: na DOB: a) 1 Oct. 1976 b) (08/10/1396 Hijri Calendar) POB: Yemen Good quality a.k.a.: a) Nasir al-Wahishi b) Abu Basir Nasir al-Wahishi c) Naser Abdel Karim al-Wahishi d) Nasir Abd al-Karim al-Wuhayshi e) Abu Basir Nasir Al-Wuhayshi f) Nasser Abdul-karim Abdullah al-Wouhichi g) Abu Baseer al-Wehaishi h) Abu Basir Nasser al-Wuhishi i) Abdul Kareem Abdullah Al-Woohaishi j) Nasser Abdelkarim Saleh Al Wahichi Low quality a.k.a.: a) Abu Basir b) Abu Bashir Nationality: Yemeni Passport no.: Yemeni number 40483, issued on 5 Jan. 1997 National identification no.: na Address: na Listed on: 19 Jan. 2010 (amended on 15 Apr. 2014, 15 Jun. 2015, 24 Jun. 2016) Other information: Former Acted as Since 2007, leader of Al-Qaida in Yemen (AQY) and. Since Jan. 2009, leader of Al-Qaida in the Arabian Peninsula (QDe.129) operating in Yemen and Saudi Arabia since 2007.  Associated with senior Al-Qaida (QDe.004) leadership, claimsclaimed he was secretary to Usama Bin Laden (deceased) prior to 2003.  Arrested in Iran and extradited to Yemen in 2003, where he escaped from prison in 2006 and remains fugitive as at Jan. 2010.  Reportedly deceased in Yemen in Jun. 2015.

QDi.282  Name: 1: QASIM 2: YAHYA MOHAMED 3: MAHDI 4: AL-RIMIName (original script):  قاسم يحيى محمد مهدي الريميTitle: na Designation: na DOB: 5 Jun. 1978 POB: Raymah village, Sanaa Governorate (ريمة), Yemen Good quality a.k.a.: a) Qasim Al-Rimi b) Qasim al-Raymi c) Qassim al-Raymi d) Qasim al-Rami e) Qasim Mohammed Mahdi Al Remi f) Qassim Mohammad Mahdi Al Rimi Low quality a.k.a.: a)Qasim Yahya Mahdi ‘Abd al-Rimi b) Abu Hurayah Hurayrah al-Sana’ai c) Abu ‘Ammar d) Abu Hurayrah Nationality: Yemeni Passport no.: Yemeni passport number 00344994, issued on 3 Jul. 1999 in Sanaa National identification no.: na Yemeni national identification number 973406, issued on 3 Jul. 1996 Address: Yemen Listed on: 11 May 2010 (amended on 15 Apr. 2014, 24 Jun. 2016) Other information: na Mother’s name: Fatima Muthanna Yahya. Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice. Leader of Al-Qaida in the Arabian Peninsula (QDe.129) since Jun. 2015, pledged loyalty to Aiman al-Zawahiri (QDi.006).

B. Entities associated with ISIL (Da’esh) and Al-Qaida

QDe.129 Name: AL-QAIDA IN THE ARABIAN PENINSULA (AQAP)Name (original script): القاعدة في جزيرة العربA.k.a.: a) Al-Qaida of Jihad Organization in the Arabian Peninsula b) Tanzim Qa’idat al-Jihad fi Jazirat al-Arab c) Al-Qaida Organization in the Arabian Peninsula (AQAP) d) Al-Qaida in the South Arabian Peninsula e) Ansar al-Shari’a (AAS) F.k.a.: Al-Qaida in Yemen (AQY) Address: na Listed on: 19 Jan. 2010 (amended on 4 Oct. 2012, 15 Jun. 2015, 24 Jun. 2016) Other Information: AQAP is a regional affiliate of Al-Qaida (QDe.004) and an armed group operating primarily in Arabian Peninsula. Location: Yemen. Alternative location: Saudi Arabia (2004 – 2006). Formed in Jan. 2009 when Al-Qaida in Yemen combined with Saudi Arabian Al-Qaida operatives. Leader of AQAP is Nasir ‘abd-al-Karim ‘Abdullah Al-Wahishi (QDi.274)  Qasim Mohamed Mahdi Al-Rimi (QDi.282). Ansar al-Shari’a was formed in early 2011 by AQAP and has taken responsibility for multiple attacks in Yemen against both government and civilian targets.

A. Individuals associated with ISIL (Da’esh) and Al-Qaida

QDi.095  Name: 1: LIONEL 2: DUMONT 3: na 4: naTitle: na Designation: na DOB: 21 29 Jan. 1971 POB: Roubaix, France Good quality a.k.a.: a) Jacques Brougere b) Abu Hamza c) Di Karlo Antonio d) Merlin Oliver Christian Rene e) Arfauni Imad Ben Yousset Hamza f) Imam Ben Yussuf Arfaj g) Abou Hamza h) Arfauni Imad Low quality a.k.a.: a) Bilal b) Hamza c) Koumkal d) Kumkal e) Merlin f) Tinet g) Brugere h) Dimon Nationality: French Passport no.: na National identification no.: na Address: France Listed on: 25 Jun. 2003 (amended on 22 Nov. 2004, 26 Nov. 2004, 2 Jul. 2007, 17 Oct. 2007, 24 Mar. 2009, 6 Aug. 2010, 24 Jun. 2016) Other information: In custody in France as of May 2004. Sentenced to 25 years imprisonment in France in 2007. His sentence is due to end on 13 Jul. 2023 and his unconditional detention to end on 13 Aug. 2020. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 15 Jun. 2010.

QDi.340 Name: 1: EMILIE 2: KONIG EDWIGE 3: KONIG 4: naTitle: na Designation: na DOB: 9 Dec. 1984 POB: Ploemeur, France Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na Emilie Samra Konig Nationality: French Passport no.: na French passport number 05AT521433, issued on 30 Nov. 2005 (issued by the sous-prefecture  of police of Lorient, France) National identification no.: na a) French national identity card number 050456101445, issued on 19 May 2005 (issued by the sous-prefecture  of police of Lorient, France) b) French identity card number 0205561020089, issued on 30 May 2002 (issued under name Emilie Edwige Konig) Address: Syrian Arab Republic (locaQDi376 ted in since 2013) Listed on: 23 Sep. 2014 (amended on 24 Jun. 2016) Other information: French terrorist fighter who travelled to Syria and joined Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (AQI) (QDe.115). Active in radicalizing and propagating Al-Qaida’s (QDe.004) ideology through the Internet. Incites violent activities against France. French arrest warrant issued on 12 Jun. 2015 by a magistrate of the anti-terrorism division of the Prosecutor’s Office in Paris for her participation in a terrorist criminal association.

QDi.341 Name: 1: KEVIN 2: GUIAVARCH 3: na 4: naTitle: na Designation: na DOB: 12 Mar. 1993 POB: Paris, France Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na Nationality: na French Passport no.: na National identification no.: na Address: Syrian Arab Republic (located in since 2012) Listed on: 23 Sep. 2014 (amended on 24 Jun. 2016) Other information: French terrorist fighter who travelled to Syria and joined Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137). Facilitator of foreign terrorist fighters from France to Syria. Activist in violent propaganda through the Internet.

QDi.375  Name: 1: BOUBAKER 2: BEN HABIB 3: BEN AL-HAKIM 4: naTitle: na Designation: na DOB: 1 Aug. 1983 POB: Paris, France Good quality a.k.a.: a) Boubakeur el-Hakim b) Boubaker el Hakim Low quality a.k.a.: a) Abou al Moukatel b) Abou Mouqatel c) Abu-Muqatil al-Tunisi d) El Hakim Boubakeur Nationality: a) French b) Tunisian Passport no.: na National identification no.: na Address: Syrian Arab Republic (as at Sep. 2015) Listed on: 29 Sep. 2015 (amended on 24 Jun. 2016) Other information: French-Tunisian foreign terrorist fighter for Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115).

QDi.376  Name: 1: PETER 2: CHERIF 3: na 4: naTitle: na Designation: na DOB: 26 Aug. 1982 POB: Paris, 20th district, France Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na Nationality: French Passport no.: na National identification no.: na Address: Al Mukalla, Hadramawt province, Yemen Listed on: 29 Sep. 2015 (amended on 24 Jun. 2016) Other information: Member of Al-Qaida in the Arabian Peninsula (AQAP) (QDe.129). Convicted in absentia to five years in prison in France in 2012. Wanted by French authorities as of 2015.

QDi.378  Name: 1: MAXIME 2: HAUCHARD 3: na 4: naTitle: na Designation: na DOB: 17 Mar. 1992 POB: Saint Aubin les Elbeuf, Normandy, France Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: Abou Abdallah al Faransi Nationality: French Passport no.: na National identification no.: na French national identity card number 101127200129 (issued by the Sous-Préfecture of Bernay, France and expires 4 Nov. 2020) Address: Syrian Arab Republic (as at Sep. 2015) Listed on: 29 Sep. 2015 (amended on 24 Jun. 2016) Other information: French foreign terrorist fighter for Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). French arrest warrant issued on 20 Jan. 2015 by a magistrate of the anti-terrorism division of the Prosecutor’s Office in Paris for murder in connection with a terrorist entity and participation in a terrorist criminal association.

Dana 5. jula 2016. godine, shodno rezolucijama 1267 (1999), 1989 (2011) i 2253 (2015) Sankcioni komitet Saveta bezbednosti UN za ISIL (Daeš), Al Kaidu i sa njima povezane pojedince, grupe, preduzeća i entitete uklonio je dolenavedeno lice sa Liste sankcija Komiteta za ISIL (Daeš) i Al Kaidu nakon zaključenja razmatranja zahteva za uklanjanje ovog imena koji je podnet preko Kancelarije ombudsmana osnovane u skladu sa rezolucijom Saveta bezbednosti 1904 (2009), a nakon razmatranja Sveobuhvatnog izveštaja ombudsmana o ovom zahtevu za uklanjanje. Zbog toga se zabrana raspolaganja imovinom, zabrana putovanja i embargo na oružje koje su ustanovljene u 2. paragrafu Rezolucije Saveta bezbednosti 2253 (2015) više ne primenjuju na dolenavedeno lice:

A. Pojedinci povezani sa ISIL (Daeš) i Al Kaidom

QDi. 260 Ime: 1: DANIEL 2: MARTIN 3: ŠNAJDER 4: neprimenjivo

Zvanje: neprimenjivo Označenje: neprimenjivo Datum rođenja: 9. septembar 1985. Mesto rođenja: Neunkirhen (Saar), Nemačka Visoko pouzdan alijas: neprimenjivo Manje pouzdan alijas: Abdulah Nacionalnost: nemačka Broj pasoša: nemački broj: 2318047793, izdat 17. maja 2006. u Fridrihštalu, Nemačka (istekao 16. maja 2011) Nacionalni identifikacioni broj: broj nemačke lične karte 2318229333, izdata 17. maja 2006. u Fridrihštalu, Nemačka (važi do 16. maja 2011 (prijavljeno da je izgubljena)) Adresa: a) (u zatvoru u Nemačkoj (od septembra 2007.)) b) Petrusštrase 32, 66125 Herensor, Dudvajler, Sarbruken, Nemačka (prethodna adresa) Na listi od: 27. oktobra 2008 (lista izmenjena i dopunjena 13. decembra 2011) Druge informacije: Dovođen u vezu sa Unijom islamskog džihada (UIDŽ), takođe poznatog pod nazivom Grupa islamskog džihada (QDe. 119). Povezan sa Fricom Martinom Gelovicom (QDi. 259) i Ademom Jilmazom (QDi. 261). U pritvoru u Nemačkoj od juna 2010.

On 5 July 2016, the Security Council Committee pursuant to resolutions 1267 (1999) and 1989 (2011) and 2253 (2015) concerning ISIL (Da’esh), Al-Qaida and associated individuals, groups, undertakings and entities removed the name below from the ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions List after concluding its consideration of the delisting requests for this name submitted through the Office of the Ombudsperson established pursuant to Security Council resolution 1904 (2009), and after considering the Comprehensive Report of the Ombudsperson on this delisting request.

Therefore, the assets freeze, travel ban and arms embargo set out in paragraph 2 of Security Council resolution 2253 (2015) no longer apply to the name set out below.

A.    Individuals associated with ISIL (Da-esh) and Al-Qaida

QDi.260 Name: 1: DANIEL 2: MARTIN 3: SCHNEIDER 4: naTitle: na Designation: na DOB: 9 Sep. 1985 POB: Neunkirchen (Saar), Germany Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: Abdullah Nationality: German Passport no: German number 2318047793, issued on 17 May 2006, issued in Friedrichsthal, Germany (expired on 16 May 2011.) National identification no: German Federal Identity Card number 2318229333, issued on 17 May 2006, issued in Friedrichsthal, Germany (expired on 16 May 2011 (reported lost)) Address: a) (In prison in Germany (since Sep. 2007)) b) Petrusstrasse 32, 66125 Herrensohr, Dudweiler, Saarbrücken, Germany (previous address) Listed on: 27 Oct. 2008 (amended on 13 Dec. 2011) Other information: Associated with the Islamic Jihad Union (IJU), also known as the Islamic Jihad Group (QDe.119). Associated with Fritz Martin Gelowicz (QDi.259) and Adem Yilmaz (QDi.261). In detention in Germany as of Jun.2010.

Ostavite komentar