– ANEKS IV Matrica osnovnih ciljeva i zadataka republičkih ministarstava u periodu od 2007. do 2009. godine

ANEKS IV

M A T R I C A

Osnovnih ciljeva i zadataka republičkih

ministarstava u periodu od 2007. do 2009. godine

Ministarstvo Osnovni ciljevi i zadaci Ministarstvo finansija utvrđivanje trogodišnjeg makroekonomskog i fiskalnog okviramakroekonomska stabilnost i stabilnost javnih finansijauravnoteženje republičkog budzetakonsolidacija javne potrošnjestabilnost javnih prihodaupravljanje javnim rashodimasmanjenje javne potrošnjeupravljanje javnim investicijamaupravljanje javnim dugomupravljanje državnom pomoćiupravljanje fiskalnim rizicima Ministarstvo privrede dinamičan privredni rast i promena ekonomske strukturejačanje privatnog sektora okončanjem privatizacije i povećanjem broja malih i srednjih preduzećapovećanje konkurentnosti privredepovećanje broja zaposlenih otvaranjem novih radnih mesta koja donose zaradupodsticanje ravnomernog regionalnog razvoja Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede efikasan poljoprivredni sektor sa proizvodima koji su po ceni i kvalitetu konkurentni na evropskom tržištuproizvodnja hrane u skladu sa standardima kvaliteta i bezbednostiodrživi razvoj ruralnih sredinapovećanje obima i kvaliteta vodaunapređenje šumskog fonda Ministarstvo rudarstva i energetike geološka istraživanja i eksploatacija mineralnog bogatstvapovećanje energetske efikasnostirazvoj obnovljivih izvora energijerestrukturiranje i privatizacija javnih preduzeća u oblasti rudarstva i energetikepovećanje ulaganja u modernizaciju energetskih kapaciteta i u nove energetske kapacitete Ministarstvo za kapitalne investicijeMinistarstvo za kapitalne investicije povećanje obima i kvaliteta saobraćajnih i telekomunikacionih uslugaobnova i izgradnja putne mrežerevitalizacija železnice i nabavka železničkih voznih sredstavaulaganja u razvoj telekomunikacione mreže i liberalizacija tržišta telekomunikacionih uslugapovećanje ulaganja u saobraćajnu i telekomunikacionu infrastruktururestrukturiranje i privatizacija javnih preduzeća u oblasti saobraćaja i telekomunikacijanabavka novih aviona u vazdušnom saobraćajurazvoj plovnih puteva na Savi i Dunavu Ministarstvo za ekonomske odnose sa inostranstvom sprovođenje Strategije podsticanja i razvoja stranih ulaganja, ostvarivanje Strategijom definisanih ciljevaostvarivanje VIZIJE (desetogodišnja predviđanja) koju je Strategija postavila: Napredna Srbija sa niskom stopom nezaposlenosti, višim životnim standardom nego u zemljama koje su nedavno primljene u EU, brz porast i utrostručavanje BDP po glavi stanovnika Ministarstvo trgovine,turizma i usluga savremeni robni promet i zaštita potrošačazaštita konkurencijerazvoj elektronske trgovinepovećanje obima i kvaliteta turističke ponudepodsticanje razvoja i promocija turizmaizgradnja turističke infrastrukture, izgradnja i opremanje turističkih kapaciteta, uz održivo korišćenje turističkog prostora (regija) Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine stvaranje privrede i društva baziranog na znanjupovećanje ulaganja u razvoj naučnoistraživačke i inovacione delatnostipovećanje primenjivosti rezultata nauke u privredi i javnom sektorurazvijena međunarodna naučno-tehnološka saradnjasanacija i zaštita životne sredine Ministarstvo prosvete i sporta kvalitetno obrazovanje za sve i dostupnost obrazovanja svimapovećanje ulaganja u intelektualne resursevisok obuhvat dece osnovnim i srednjim obrazovanjempovećanje udela visoko obrazovanih u populacijiprilagođavanje stručnog obrazovanja potrebama lokalnih tržišta radapovećanje kvaliteta rada obrazovnih ustanova, licenciranje obrazovnih radnika i akreditacija obrazovnih ustanova i programajedinstveni informacioni sistem i kompjuterizacija svih osnovnih i srednjih školarazvoj vrhunskog sporta Ministarstvo zdravljaMinistarstvo zdravlja pravedan i jedinstven pristup zdravstvenoj zaštiti za sveracionalizacija mreže zdravstvenih ustanova i poboljšanje efikasnosti u korišćenju sredstava za zdravstvenu zaštiturestrukturiranje zdravstvenih kapaciteta i racionalizacija zaposlenih u zdravstvenoj zaštitiuvođenje savremenih medicinskih tehnologija i medicinskog snabdevanjarazvoj ljudskih resursa u zdravstvuunapređenje zdravlja stanovništva i porast zadovoljstva korisnika zdravstvenih uslugapoboljšanje efikasnosti i kvaliteta rada zdravstvenih ustanovasmanjenje morbiditeta i mortaliteta stanovništvastvaranje finansijski održivog sistema zdravstvene zaštitestvaranje partnerstva privatnog i državnog sistemalicenciranje zdravstvenih radnika i akreditacija zdravstvenih ustanova i programa Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike stvaranje savremenih radnih odnosafleksibilnost i efikasnost tržišta radasmanjenje nezaposlenostipovećanje zaposlenja za ugrožene grupesmanjenje do eliminisanja rada na crnosmanjenje povreda na radu, profesionalnih oboljenja i oboljenja u vezi sa radomsmanjenje siromaštvabolje targetiranje socijalnih transferastvaranje finansijski održivog državnog penzijskog fonda Ministarstvo pravdeMinistarstvo pravde usklađivanje propisa iz nadležnosti Ministarstva pravde sa međunarodnim standardimaformiranje administrativne kancelarije kao administrativnog tela Visokog saveta sudstvauspostavljanje veće nezavisnosti sudskog budzetauspostavljanje baze podataka koja unapređuje pristup javnosti informacijama iz sudskih postupakaosnivanje kancelarija za odnose sa javnošću i informacionih pultova u Vrhovnom kasacionom i odabranim sudovimauspostavljanje integrisanog automatizovanog sistema prikupljanja pritužbi građana u okviru Visokog saveta sudstvauspostavljanje jedinstvenog sistema prikupljanja podataka o ažurnosti sudija i sudova, uvođenje integralnog softvera za statističko izveštavanje o radu sudovauspostavljanje novog sistema pretresa i ročišta, reforma sudske administracije u skladu sa automatizacijom i formiranje novih profesija u sudovimauspostavljanje automatizovanog sistema upravljanja predmetima u sudovima opšte nadležnostiosnivanje nacionalnog instituta za obuku u pravosuđuobuka tužilaca za preuzimanje nove ulogekapitalne investicije u nekom od gradskih sudovaizmeštanje pritvorskih jedinica i prijemnih odeljenja iz velikih gradskih sudovauspostavljanje sistema integrisanog uvezivanja i izveštavanja u Upravi za izvršenje zavodskih sankcijapodrška u sprovođenju procesa pridruživanja Ministarstvo kulture otvorenost i dostupnost kulture za sve građane bez razlike, demokratizacija i decentralizacija kultureočuvanje, razvoj i širenje kulture na nacionalnom i lokalnim nivoimapodsticanje stvaralaštva, inovativnosti i kreativnostiprezentacija nacionalne kulture na regionalnom i međunarodnom nivounormativno regulisanje koncentracije medija i transparentnost vlasništva, razvoj institucija u smislu nezavisnosti i stručnosti regulatornih telaprofesionalizacija medija i ostvarivanje prava na informisanje kao ljudskih sloboda, posebno nacionalnih manjina i lica sa invaliditetom

Ostavite komentar