Uredba o metodologiji prikupljanja i obrade podataka i obračunu prosečnog dnevnog neto uvoza, prosečne dnevne potrošnje i količina obaveznih rezervi nafte i derivata nafte

Obrazac 1-1: SNABDEVANjE SIROVOM NAFTOM, TEČNOSTIMA PRIRODNOG GASA, RAFINERIJSKIM SIROVINAMA, ADITIVIMA I OSTALIM UGLjOVODONICIMA

 

Mesec za koji se dostavljaju podaci

 

mmm

yyyy

 

 

 

 

 

 

Naziv kompanije:

 

 

 

 

SVI PODACI UNOSE SE

 

Matični broj:

 

 

 

 

U HILjADAMA TONA

 

PIB:

 

 

 

 

BEZ DECIMALNOG MESTA

 

Broj licence:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sirova nafta

Tečnosti prirodnog gasa

Rafinerijske sirovine

Aditivi / oksigenati

 

Ostali ugljovodonici

Ukupno(A do Đ, bez D)

 

 

 

Od čega biogoriva

 

 

 

A

B

V

G

D

Đ

E

+

Domaća proizvodnja

1

 

 

 

 

 

 

+

Nabavka od drugih na domaćem tržištu

2

 

 

 

 

 

 

+

Povratni proizvodi u preradu (iz petrohemijske industrije)1

3

 

 

 

 

 

 

+

Proizvodi reklasifikovani kao ulazna sirovina2

4

 

 

 

 

 

 

+

Uvoz

5

 

 

 

 

 

 

Izvoz

6

 

 

 

 

 

 

Direktna potrošnja3

7

 

 

 

 

 

 

Promena zaliha (red14-red13)4

8

 

 

 

 

 

 

=

Ukupna prerada u rafinerijama (računato)5

9

 

 

 

 

 

 

Statistička razlika

10

 

 

 

 

 

 

=

Ukupna prerada u rafinerijama (zabeleženo)

11

 

 

 

 

 

 

 

Memo stavka: Gubici u rafinerijama

12

 

 

 

 

 

 

 

Ukupne zalihe u zemlji na početku obračunskog perioda

13

 

 

 

 

 

 

 

Ukupne zalihe u zemlji na kraju obračunskog perioda

14

 

 

 

 

 

 

1)

Polje E3 iz ovog Obrasca jednako je polju H19 iz Obrasca 1-2

 

 

 

 

 

 

 

 

2)

Polje E4 iz ovog Obrasca jednako je polju H9 iz Obrasca 1-2

 

 

 

 

 

 

 

 

3)

Podaci o direktnoj potrošnji prenose se u Obrazac 1-2 i to u red 1 (Direktna potrošnja ulaznih sirovina)

 

 

 

 

 

4)

Promena zaliha jednaka je razlici zaliha na kraju i na početku obračunskog perioda (red 14 minus red 13)

 

 

 

 

 

5)

Polje E9 iz ovog Obrasca jednako je polju H2 iz Obrasca 1-2

Datum: M.P. potpis odgovornog lica

Odgovorno lice je fizičko lice koje je u odgovarajućem registru upisano kao zakonski zastupnik energetskog subjekta koji je obveznik dostave obrasca, ili fizičko lice

koga je zakonski zastupnik ovlastio da potpisuje predmetni obrazac

Ostavite komentar