Uredba o metodologiji prikupljanja i obrade podataka i obračunu prosečnog dnevnog neto uvoza, prosečne dnevne potrošnje i količina obaveznih rezervi nafte i derivata nafte

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |Obrazac 1-2: SNABDEVANjE GOTOVIM PROIZVODIMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |Mesec za koji se dostavljaju podaci |  |mmm |yyyy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |Naziv kompanije: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |Matični broj: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |PIB: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |Broj licence: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | |SVI PODACI UNOSE SE U TONAMA BEZ DECIMALNIH MESTA | |  |  |  |Sirova nafta |Tečnosti

prirodnog gasa |Rafinerijski gas |Etan |TNG |Primarni benzin |Ukupno motorni benzin |  |  |Avionski benzin |Gorivo za mlazne motore benzinskog tipa |Ukupno gorivo za mlazne motore kerozinskog tipa |  |  | |  |  |  | | | | | | | |Biobenzin |Benzin mineralnog porekla | | | |Biokerozin |Kerozin mineralnog porekla | |  |  |  |A |B |V |G |D |Đ |E |Ž |Z |I |J |K |L |Lj | |+ |Direktna potrošnja ulaznih sirovina (kao energenti)1 |1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |+ |Ukupna proizvodnja rafinerije |2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |+ |Reciklirani proizvodi |3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |- |Sopstvena potrošnja rafinerije |4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |+ |Uvoz2 |5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |- |Izvoz3 |6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |- |Međunarodno bunkerisanje |7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |+ |Proizvodi interno reklasifikovani4 |8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |- |Proizvodi reklasifikovani kao ulazna sirovina5 |9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |- |Promena zaliha (red22-red21)6 |10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |= |Ukupna domaća potrošnja (računato) |11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |- |Statistička razlika |12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |= |Ukupna domaća potrošnja (zabeleženo) |13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |Memo stavke:7 Isporuke avionskog goriva za potrebe inostranog vazdušnog saobraćaja |14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |Isporuke velikim proizvođačima toplotne i električne energije |15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |Isporuke TNG-a za potrebe drumskog saobraćaja |16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |Isporuke dizel goriva za potrebe rečnog i železničkog saobraćaja |17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |Ukupne isporuke u petrohemijskoj industriji8 |18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |Povratni proizvodi u preradu (iz petrohemijske industrije)9 |19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |Neto ukupna potrošnja derivata nafte |20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |Ukupne zalihe u zemlji na početku obračunskog perioda |21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |Ukupne zalihe u zemlji na kraju obračunskog perioda |22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |1) |Polje H1 iz ovog Obrasca jednako je E7 iz Obrasca 1-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |2) |Podaci o uvozu primarnih proizvoda treba da budu iskazani u Obrascu 1-1

  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |3) |Podaci o izvozu primarnih proizvoda treba da budu iskazani u Obrascu 1-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |4) |Polje H8 treba da iznosi 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |5) |Polje H9 iz ovog Obrasca jednako je polju E4 iz Obrasca 1-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |6) |Promena zaliha jednaka je razlici zaliha na kraju i na početku obračunskog perioda (red 22 minus red 21).

Promena zaliha ulaznih sirovina treba da bude iskazan u Obrascu 1-1

|  |  |  |  |  | |7) |Memo stavke ne bi smele da budu veće od Ukupne količine domaće proizvodnje (zabeleženo): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | – Isporuke avionskog goriva za potrebe inostranog vazdušnog saobraćaja. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | – Isporuke velikim proizvođačima toplotne i električne energije. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | – Isporuke TNG-a za potrebe drumskog saobraćaja. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | – Isporuke dizel goriva za potrebe rečnog i železničkog saobraćaja. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |8) |Ukupne isporuke petrohemijskoj industriji ne mogu da budu veće od Ukupne domaće potrošnje (zabeleženo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |9) |Polje H19 iz ovog Obrasca jednako je polju E3 iz Obrasca 1-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | | | | | |  |  |  |  | |  | | | | | | |  |  |  |  |  |  | |  | | | | | | |  |  |  |  |  |  | |  | | | | | | |  |  |  |  |  |  | |  | | | | | | |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |SVI PODACI UNOSE SE U TONAMA BEZ DECIMALNIH MESTA | | 

 

  | | |  |  |Ukupno dizel / gasna ulja |  |  |Ukupno ulje za loženje |  |  |Naftni koks |Ostali proizvodi |Ukupno proizvodi | | | | |Dizel za transport |Gasna ulja za loženje i ostala gasna ulja | |Biodizel |Dizel / gasna ulja mineralnog porekla | |Ulje za loženje(<1%) |Ulje za loženje (>=1%) | | | | | | | |N |Nj |O |P |R |S |T |Ć |U |F |H | |+ |Direktna potrošnja ulaznih sirovina (kao energenti)1 |1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |+ |Ukupna proizvodnja rafinerije |2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |+ |Reciklirani proizvodi |3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |- |Sopstvena potrošnja rafinerije |4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |+ |Uvoz2 |5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |- |Izvoz3 |6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |- |Međunarodno bunkerisanje |7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |+ |Proizvodi interno reklasifikovani4 |8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |- |Proizvodi reklasifikovani kao ulazna sirovina5 |9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |- |Promena zaliha (red22-red21)6 |10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |= |Ukupna domaća potrošnja (računato) |11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |- |Statistička razlika |12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |= |Ukupna domaća potrošnja (zabeleženo) |13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |Memo stavke:7 Isporuke avionskog goriva za potrebe inostranog vazdušnog saobraćaja |14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |Isporuke velikim proizvođačima toplotne i električne energije |15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |Isporuke TNG-a za potrebe drumskog saobraćaja |16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |Isporuke dizel goriva za potrebe rečnog i železničkog saobraćaja |17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |Ukupne isporuke u petrohemijskoj industriji8 |18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |Povratni proizvodi u preradu (iz petrohemijske industrije)9 |19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |Neto ukupna potrošnja derivata nafte |20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |Ukupne zalihe u zemlji na početku obračunskog perioda |21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |Ukupne zalihe u zemlji na kraju obračunskog perioda |22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |1) |Polje H1 iz ovog Obrasca jednako je E7 iz Obrasca 1-1 | | | | | | | | | | | | | |2) |Podaci o uvozu primarnih proizvoda treba da budu iskazani u Obrascu 1-1

  |  | | | | | | | | | | | | |3) |Podaci o izvozu primarnih proizvoda treba da budu iskazani u Obrascu 1-1 | | | | | | | | | | | | | |4) |Polje H8 treba da iznosi 0 | | | | | | | | | | | | | |5) |Polje H9 iz ovog Obrasca jednako je polju E4 iz Obrasca 1-1 | | | | | | | | | | | | | |6) |Promena zaliha jednaka je razlici zaliha na kraju i na početku obračunskog perioda (red 22 minus red 21). Promena zaliha ulaznih sirovina treba da bude iskazan u Obrascu 1-1 | | | | | | | | | | | | | |7) |Memo stavke ne bi smele da budu veće od Ukupne količine domaće proizvodnje (zabeleženo): | | | | | | | | | | | | | |  | – Isporuke avionskog goriva za potrebe inostranog vazdušnog saobraćaja. | | | | | | | | | | | | | |  | – Isporuke velikim proizvođačima toplotne i električne energije. | | | | | | | | | | | | | |  | – Isporuke TNG-a za potrebe drumskog saobraćaja. | | | | | | | | | | | | | |  | – Isporuke dizel goriva za potrebe rečnog i železničkog saobraćaja. | | | | | | | | | | | | | |8) |Ukupne isporuke petrohemijskoj industriji ne mogu da budu veće od Ukupne domaće potrošnje (zabeleženo) | | | | | | | | | | | | | |9) |Polje H19 iz ovog Obrasca jednako je polju E3 iz Obrasca 1-1 | | | | | | | | | | | | | |Datum: M.P. potpis odgovornog lica

Odgovorno lice je fizičko lice koje je u odgovarajućem registru upisano kao zakonski zastupnik energetskog subjekta koji je obveznik dostave obrasca, ili fizičko lice koga je zakonski zastupnik ovlastio da potpisuje predmetni obrazac

Ostavite komentar