Uredba o metodologiji prikupljanja i obrade podataka i obračunu prosečnog dnevnog neto uvoza, prosečne dnevne potrošnje i količina obaveznih rezervi nafte i derivata nafte

OBRAZAC 1-3:

 

 

 

 

OBRAČUN OBAVEZE ČUVANjA OBAVEZNIH REZERVI NAFTE I DERIVATA NAFTE

 

 

NA OSNOVU NETO UVOZA

 

 

 

 

Godina:

 

 

 

 

 

 

Jedinica

mere:

 

 

Udeo primarnog benzina

 

 

 

 

01

Ukupna rafinerijska proizvodnja primarnog benzina

 

kt

 

02

Potrošnja primarnog benzina kao rafinerijskog goriva

 

kt

 

03

Primarni benzin vraćen iz petrohemijske industrije u rafinerije

 

kt

 

04

Ukupna prerada u rafinerijama (sirova nafta, tečnosti prirodnog gasa i rafinerijske sirovine) (računato)

kt

 

05

Udeo primarnog benzina ((01 – 02 – 03) / 04)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stvarna potrošnja primarnog benzina

 

 

 

 

06

Ukupna domaća potrošnja primarnog benzina (zabeleženo)

 

kt

 

07

Stvarna potrošnja primarnog benzina (06 – 03)

 

kt

 

08

Ekvivalent sirove nafte za stvarnu potrošnju primarnog benzina (07) * 1.065

 

ktcoe

 

 

 

 

 

 

 

 

Udeo sirove nafte (Neto uvoz sirove nafte sa uključenim saldom zaliha)

 

 

 

 

09

Uvoz sirove nafte, tečnosti prirodnog gasa i rafinerijskih sirovina

 

kt

 

10

Izvoz sirove nafte, tečnosti prirodnog gasa i rafinerijskih sirovina

 

kt

 

11

Ukupne zalihe sirove nafte, tečnosti prirodnog gasa i rafinerijskih sirovina u zemlji

Na početku

kt

 

12

Ukupne zalihe sirove nafte, tečnosti prirodnog gasa i rafinerijskih sirovina u zemlji

Na kraju

kt

 

13

Neto uvoz sirove nafte, telnosti prirodnog gasa i rafinerijskih sirovina sa uključenom promenom zaliha (09 – 10 – (12 – 11))

kt

 

14

Neto uvoz sirove nafte korigovan za udeo primarnog benzina (13) * 0.96

 

ktcoe

 

 

 

 

 

 

 

 

Udeo derivata nafte (Neto uvoz derivata nafte sa uključenim saldom zaliha)

 

 

 

 

15

Ukupno uvoz derivata nafte

 

kt

 

16

Uvoz primarnog benzina

 

kt

 

17

Ukupno izvoz derivata nafte

 

kt

 

18

Izvoz primarnog benzina

 

kt

 

19

Ukupno derivati nafte za brodove u inostranom pomorskom saobraćaju

 

kt

 

20

Primarni benzin za potrebe brodova u inostranom pomorskom saobraćaju

 

kt

 

21

Ukupne zalihe derivata nafte u zemlji (Ukupno)

Na početku

kt

 

22

Ukupne zalihe derivata nafte u zemlji (Ukupno)

Na kraju

kt

 

23

Zalihe primarnog benzina u zemlji (Ukupno)

Na početku

kt

 

24

Zalihe primarnog benzina u zemlji (Ukupno)

Na kraju

kt

 

25

Neto uvoz derivata nafte sa uključenom promenom zaliha (1516)-(17-18)-(19-20)-(22-24-(21-23))

kt

 

26

Ekvivalent sirove nafte za neto uvoz derivata nafte (25) * 1.065

 

ktcoe

 

 

Prosečni dnevni uvozi i pripadajuća obaveza

 

 

 

 

 

3 moguće metode proračuna, u zavisnosti od udela primarnog benzina:

 

 

 

 

 

* ako je udeo primarnog benzina manji od 7%, onda se računa po Metodi 1

 

 

 

 

 

* ako je udeo primarnog benzina veći od 7%, onda se računa po Metodi 2 ili Metodi 3 (onoj koja daje manju obavezu)

 

 

 

 

METODA 1 (fiksni udeo primarnog benzina u iznosu od 4%)

 

 

 

 

27

Neto uvoz (sirova nafta i derivati nafte) (14+26)

 

ktcoe

 

28

Dnevni neto uvoz (27) / broj dana u godini

 

ktcoe

 

29

90 dana obaveze (28) * 90

 

ktcoe

 

 

METODA 2 (stvarna potrošnja primarnog benzina)

 

 

 

 

30

Neto uvoz (sirova nafta i derivati nafte) (13 08 + 26)

 

ktcoe

 

31

Dnevni neto uvoz (30) / broj dana u godini

 

ktcoe

 

32

90 dana obaveze (31) * 90

 

ktcoe

 

 

METODA 3 (stvarni udeo primarnog benzina)

 

 

 

 

33

Neto uvoz (sirova nafta i derivati nafte) (13 * (1-05)+26)

 

ktcoe

 

34

Dnevni neto uvoz (33) / broj dana u godini

 

ktcoe

 

35

90 dana obaveze (34) * 90

 

ktcoe

 

 

 

 

 

 

 

kt = hiljada tona; ktcoe = hiljada tona ekvivalentne sirove nafte;

 

 

 

Datum: M.P. potpis odgovornog lica

Odgovorno lice je fizičko lice koje je u odgovarajućem registru upisano kao zakonski zastupnik energetskog subjekta koji je obveznik dostave obrasca, ili fizičko lice koga je zakonski zastupnik ovlastio da potpisuje predmetni obrazac

Ostavite komentar