Uredba o metodologiji prikupljanja i obrade podataka i obračunu prosečnog dnevnog neto uvoza, prosečne dnevne potrošnje i količina obaveznih rezervi nafte i derivata nafte

OBRAZAC 1-4:

 

 

 

OBRAČUN OBAVEZE ČUVANjA OBAVEZNIH REZERVI NAFTE I DERIVATA NAFTE

 

 

NA OSNOVU DOMAĆE POTROŠNjE

 

 

 

 

 

 

 

 

Godina:

 

 

 

 

 

Jedinica mere:

 

 

Ukupna domaća potrošnja

 

 

 

01

Motorni benzini – Ukupne domaće isporuke (zabeleženo)

kt

 

02

Avionski benzini – Ukupne domaće isporuke (zabeleženo)

kt

 

03

Gorivo za mlazne motore benzinskog tipa – Ukupne domaće isporuke (zabeleženo)

kt

 

04

Gorivo za mlazne motore kerozinskog tipa – Ukupne domaće isporuke (zabeleženo)

kt

 

05

Ostali kerozini – Ukupne domaće isporuke (zabeleženo)

kt

 

06

Dizel / gasna ulja – Ukupne domaće isporuke (zabeleženo)

kt

 

07

Ulje za loženje – Ukupne domaće isporuke (zabeleženo)

kt

 

08

Domaća potrošnja (01+02+03+04+05+06+07)

kt

 

09

Ekvivalent sirove nafte za domaću potrošnju (08) *1.2

ktcoe

 

10

Dnevna potrošnja (09) / broj dana u godini

ktcoe

 

11

61 dan obaveze (10) * 61

ktcoe

 

 

 

 

 

 

kt = hiljada tona; ktcoe = hiljada tona ekvivalentne sirove nafte;

 

 

Datum: M.P. potpis odgovornog lica

Odgovorno lice je fizičko lice koje je u odgovarajućem registru upisano kao zakonski zastupnik energetskog subjekta koji je obveznik dostave obrasca, ili fizičko lice koga je zakonski zastupnik ovlastio da potpisuje predmetni obrazac

Ostavite komentar