Uredba o metodologiji prikupljanja i obrade podataka i obračunu prosečnog dnevnog neto uvoza, prosečne dnevne potrošnje i količina obaveznih rezervi nafte i derivata nafte

OBRAZAC 1-5:

 

 

 

 

OBRAČUN KOLIČINE OBAVEZNIH REZERVI NAFTE I DERIVATA NAFTE

 

 

KOJE SE ČUVAJU

 

 

 

 

 

Jedinica mere:

 

UDEO SIROVE NAFTE

 

 

 

 

A.

Rezerve sirove nafte

 

kt

 

B.

A h 0,96 (1)

 

ktcoe

 

 

 

 

 

 

 

UDEO DERIVATA NAFTE

 

 

 

 

V.

Rezerve svih derivata nafte čije su definicije date u Prilogu br. 1 ove uredbe a koji su usklađeni sa svim načelima i bitnim zahtevima iz Uredbe EK 1099/2008 o energetskoj statistici

 

kt

 

G.

Rezerve primarnog benzina

 

kt

 

D.

V-G

 

kt

 

Đ.

D h 1,065 (2)

 

ktcoe

 

Đ.

Rezerve motornih benzina

 

kt

 

E.

Rezerve kerozina

 

kt

 

Ž.

Rezerve dizela i gasnih ulja

 

kt

 

Z.

Rezerve ulja za loženje

 

kt

 

I.

Rezerve 4 glavne grupe proizvoda (Đ+E+Ž+Z)

 

kt

 

J.

I h 1,2 (3)

 

ktcoe

 

 

 

 

MEMO STAVKE

 

 

 

 

K.

Rezerve TNG-a

 

kt

 

L.

Rezerve ostalih proizvoda

 

kt

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO OBAVEZNE REZERVE (4)

 

 

 

 

Lj.

Metod 1 (B+Đ) h 0,9

 

ktcoe

 

M.

Metod 2 (B+J) h 0,9

 

ktcoe

 

 

 

 

 

 

 

POKRIVENOST NETO UVOZA

 

 

 

 

N.

Dnevni neto uvoz (c.o.e)

 

ktcoe

 

Nj.

Dani neto uvoza – Metod 1 (Lj/N)

 

dani

 

O.

Dani neto uvoza – Metod 2 (M/N)

 

dani

 

 

 

 

 

 

 

POKRIVENOST POTROŠNjE

 

 

 

 

P.

Dnevna potrošnja (c.o.e)

 

ktcoe

 

R.

Dani potrošnje – Metod 1 (Lj/P)

 

dani

 

S.

Dani potrošnje – Metod 2 (M/P)

 

dani

 

kt = hiljada tona; ktcoe = hiljada tona ekvivalentne sirove nafte;

 

 

 

 

1)

4% umanjenje radi proizvodnje primarnog benzina

 

 

 

 

2)

Metod 1: Umanjenje za rezerve primarnog benzina i standardna konverzija u ekvivalent sirove nafte množenje faktorom 1,065

 

3)

Metod 2: Konverzija četiri glavne grupe proizvoda u ekvivalent sirove nafte množenjem faktorom 1,20

 

 

 

4)

Obavezne rezerve umanjene za 10% na ime nepumpabilnih rezervi

 

 

 

 

 

Datum: M.P. potpis odgovornog lica

Odgovorno lice je fizičko lice koje je u odgovarajućem registru upisano kao zakonski zastupnik energetskog subjekta koji je obveznik dostave obrasca, ili fizičko lice koga je zakonski zastupnik ovlastio da potpisuje predmetni obrazac 

 

 

 

Ostavite komentar