Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o međusobnom priznavanju zamene vozačkih dozvola između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Italije

OBRAZLOŽENjE

1. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma o međusobnom priznavanju zamene vozačkih dozvola zaključen između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Italije, sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, kojim je propisano da Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

2. RAZLOZI ZA POTVRĐIVANjE SPORAZUMA

U saradnji sa Ministarstvom saobraćaja Republike Italije u toku 2007. godine, inicirano je potpisivanje bilateralnog Sporazuma o priznavanju i zameni vozačkih dozvola. Pitanja vezana za potpisivanje Sporazuma usaglašavana su na sastancima u Ministarstvu saobraćaja u Rimu, 25. septembra 2007. godine i u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije 10. aprila 2008. godine. Sporazum je zaključen razmenom nota u Beogradu, jula 2011. godine. Da bi sporazum stupio na snagu, neophodno je da se potvrdi u Narodnoj skupštini. Potvrđivanjem ovog zakona u Narodnoj skupštini, pomoći će se građanima Republike Srbije koji borave i žive u Republici Italiji da lakše realizuju pravo na upravljanje motornim vozilima u toj zemlji.

3. OCENA POTREBNIH FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA

SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno angažovati dodatna budzetska sredstva Republike Srbije.

Ostavite komentar