Odluka o ustanovljenju i sastavu državnog pregovaračkog tima za pregovore o budućem statusu Kosova i Metohije

Na osnovu tačke 7. Rezolucije Narodne skupštine Republike Srbije o neophodnosti pravednog rešavanja pitanja Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija zasnovanog na međunarodnom pravu („Službeni glasnik RS”, broj 69/07) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br 55/04 i 71/05(ispravka),

Vlada donosi

ODLUKU

o ustanovljenju i sastavu Državnog pregovaračkog tima za pregovore o budućem statusu Kosova i Metohije

Uvodna odredba

Član 1.

Ustanovljava se Državni pregovarački tim za pregovore o budućem statusu Kosova i Metohije (u daljem tekstu: Tim).

Struktura Tima

Član 2.

Tim je jedinstven i čine ga dva kopredsednika Tima, rukovodilac operativnog sastava Tima, ministri u Vladi, predstavnici Srba s Kosova i Metohije, stalni savetnici Tima i radne grupe.

Sastav Tima

Član 3.

Kopredsednici Tima su predsednik Republike Boris Tadić i predsednik Vlade Vojislav Koštunica.

Rukovodilac operativnog sastava Tima je ministar za Kosovo i Metohiju u Vladi Slobodan Samardžić.

Ministar spoljnih poslova i drugi ministri u Vladi učestvuju u radu Tima na osnovu zajedničke odluke oba kopredsednika Tima.

Predstavnici Srba s Kosova i Metohije u Timu su Marko Jakšić i Goran Bogdanović. Na osnovu zajedničke odluke oba kopredsednika Tima, u radu Tima mogu učestvovati i drugi predstavnici Srba s Kosova i Metohije i predstavnici nealbanskih zajednica s Kosova i Metohije.

U radu Tima učestvuju i stalni savetnici Tima, koji se imenuju iz redova pomoćnika ministara i savetnika predsednika Republike i savetnika predsednika Vlade.

Specijalni stalni savetnik Tima je profesor Tomas Flajner sa Univerziteta u Friburu u Švajcarskoj.

U Timu se angažuju i stručnjaci za pojedina pitanja, koji mogu obrazovati posebne radne timove za pripremu pregovora. Stručnjaci mogu učestvovati u pregovorima.

Sekretarijat Tima

Član 4.

Obrazuje se Sekretarijat Tima.

Sekretarijat Tima obavlja administrativno-tehničke poslove za Tim.

Sekretarijat Tima se obrazuje u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju.

Sastav Sekretarijata određuje ministar za Kosovo i Metohiju.

Prestanak važenja ranijih odluka

Član 5.

Prestaje da važe Odluka o ustanovljenju i sastavu Tima za političke razgovore o budućem statusu Kosova i Metohije („Službeni glasnik RS”, br. 103/05 i 105/05 – ispravka) i Odluka o obrazovanju Sekretarijata Tima za političke razgovore o budućem statusu Kosova i Metohije („Službeni glasnik RS”, broj 3/06).

Stupanje na snagu odluke

Član 6.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 02-5905/2007

U Beogradu, 20. septembra 2007. godine

V L A D A

PREDSEDNIKVojislav Koštunica

Ostavite komentar