Odluka o obrazovanju Radne grupe za implementaciju projekta kinesko-srpskog parka prijateljstva u Smederevu

Službeni glasnik Republike Srbije

broj 81/17 od 31. avgusta 2017. godine

3150

Na osnovu člana 33. st. 2. i 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 74/12 – US i 44/14), a u vezi sa članom 1. stav 2. Protokola o razumevanju između Vlade Republike Srbije i HBIS Group Co., Ltd, NR Kina, 05 broj 337-6632/2017-1 od 17. jula 2017. godine,

Vlada donosi

ODLUKU

o obrazovanju Radne grupe za implementaciju projekta kineskosrpskog parka prijateljstva u Smederevu

1. Obrazuje se Radna grupa za implementaciju projekta kinesko-srpskog parka prijateljstva u Smederevu (u daljem tekstu: Radna grupa) u vezi sa Protokolom o razumevanju između Vlade Republike Srbije i HBIS Group Co., Ltd, NR Kina, 05 broj 337-6632/2017-1 od 17. jula 2017. godine.

2. Zadatak Radne grupe je razmatranje najsloženijih pitanja u oblasti implementacije projekta kinesko-srpskog prijateljstva u Smederevu, pregovaranje u pogledu saradnje i analize implementacije ovog projekta kao i koordinacija rada svih nadležnih organa, institucija i drugih subjekata u cilju pune i blagovremene implementacije operativnih pitanja.

3. U Radnu grupu imenuju se:

– za predsednika:

Dragan Stevanović, državni sekretar u Ministarstvu privrede;

– za zamenika predsednika:

Dragan Ugrčić, vršilac dužnosti pomoćnika ministra privrede;

– za članove:

1) Milan Ristić, vršilac dužnosti direktora Uprave za slobodne zone,

2) Radoš Gazdić, vršilac dužnosti direktora Razvojne agencije Srbije,

3) Ksenija Milenković, vršilac dužnosti pomoćnika ministra za evropske integracije,

4) Jasna Avramović, gradonačelnik Smedereva,

5) Veljko Kovačević, vršilac dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture,

6) Boris Milošević, KPMG d.o.o. Beograd.

4. Za sekretara Radne grupe određuje se Nenad Milivojević, Ministarstvo privrede.

5. Radna grupa je dužna da zadatke iz tačke 2. ove odluke obavlja kontinuirano i da o svom radu mesečno podnosi izveštaj Vladi.

6. Radna grupa može angažovati stručnjake iz različitih oblasti, tražiti podatke, dokumenta i izveštaje, koji su od značaja za izvršenje zadataka iz tačke 2. ove odluke od organa državne uprave, javnih preduzeća i drugih organizacija i privrednih društava.

7. Članovi Radne grupe, kao ni stručnjaci angažovani od strane Radne grupe, nemaju pravo na naknadu za rad u Radnoj grupi.

8. Stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Radne grupe obavlja Ministarstvo privrede.

9. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj 02-8417/2017

U Beogradu, 31. avgusta 2017. godine

Vlada

Predsednik,

Ana Brnabić, s.r.

Ostavite komentar