Uredba o klasifikaciji delatnosti (sa prilozima)

Sektor |Oblast |Grana |Grupa |NAZIV I OPIS DELATNOSTI | | 1 2 3 4 5 SEKTOR I USLUGE SMEŠTAJA I ISHRANE   Sektor obuhvata pružanje usluge smeštaja za kraći boravak posetilaca i drugih putnika, kao i pripremanje kompletnih obroka i pića za neposredno konzumiranje. Obim i vrsta dopunskih usluga u ovom sektoru mogu se u velikoj meri razlikovati.   Ne obuhvata smeštaj na duži period, u svojstvu osnovnog prebivališta, koji je svrstan u okviru delatnosti u vezi s nekretninama (sektor L). Takođe je isključeno pripremanje hrane i pića koji nisu namenjeni za neposredno konzumiranje ili se prodaju putem nezavisnih distributivnih kanala, tj. preko trgovine na veliko ili trgovine na malo. Pripremanje odnosno prodaja ovakve hrane svrstani su u delatnost prerađivačke industrije (sektor C).   55 Smeštaj   Oblast obuhvata pružanje usluge smeštaja za kraći boravak posetilaca i drugih putnika. Uključuje i pružanje usluge smeštaja na duži period studentima, đacima, radnicima i dr. Pojedine smeštajne jedinice mogu nuditi samo smeštaj, dok druge nude kombinaciju usluga smeštaja, ishrane i/ili usluga rekreacije.   Ne obuhvata usluge smeštaja na duže vreme, u svojstvu osnovnog prebivališta, u objektima kao što su apartmani iznajmljeni (po pravilu) na mesečnoj ili godišnjoj osnovi, koje su svrstane u okviru delatnosti u vezi s nekretninama (sektor L).   55.1 Hoteli i sličan smeštaj   55.10 Hoteli i sličan smeštaj Obuhvata pružanje usluge smeštaja, po pravilu na dnevnoj ili nedeljnoj osnovi, pre svega za kraći boravak posetilaca. Takođe obuhvata smeštaj u opremljenim sobama ili apartmanima. Pod uslugama smeštaja ovde se podrazumevaju dnevno čišćenje soba i spremanje kreveta. Asortiman dodatnih usluga može sadržati i usluge pripremanja i posluživanja hrane i pića, parkiranje, pranje rublja, korišćenje bazena, vežbaonica, objekata za rekreaciju, održavanje konferencija, kongresa, konvencija i sl. Obuhvata usluge smeštaja u: – hotelima – turističkim naseljima – motelima – seoskim turističkim domaćinstvima – objektima domaće radinosti – drugi objekti za smeštaj turista   Ne obuhvata: – usluge smeštaja u kućama i nameštenim ili nenameštenim stanovima ili apartmanima za duži boravak, zakupljenim, po pravilu, na mesečnoj ili godišnjoj osnovi, del. 68   55.2 Odmarališta i slični objekti za kraći boravak   55.20 Odmarališta i slični objekti za kraći boravak Obuhvata usluge smeštaja za kraći boravak, po pravilu na dnevnoj ili nedeljnoj osnovi. Posetiocima je na raspolaganju prostor namenjen za samostalno korišćenje, koji se sastoji od kompletno opremljenih soba, ili prostora za boravak/ručavanje i spavanje, sa uređajima za kuvanje ili potpuno opremljenom kuhinjom. To mogu biti apartmani ili stanovi u manjim, izdvojenim višespratnim zgradama, u bungalovima, kolibama, kućama za odmor ili naseljima i sl. Dodatne usluge, ukoliko se uopšte pružaju, minimalne su. Obuhvata smeštaj u: – dečijim, učeničkim i studentskim odmaralištima – apartmanima i bungalovima – seoskim kućama, brvnarama, bez usluge održavanja – omladinskim hotelima i planinarskim domovima Ne obuhvata: – usluge smeštaja za kraći boravak u hotelima i sličan smeštaj, del. 55.10 – davanje kuća i nameštenih ili nenameštenih stanova ili apartmana u zakup, radi dužeg boravka, po pravilu na osnovu mesečnog ili godišnjeg zakupa, del. 68   55.3 Delatnost kampova, auto-kampova i kampova za turističke prikolice   55.30 Delatnost kampova, auto-kampova i kampova za turističke prikolice   Obuhvata: – usluge smeštaja za kraći boravak posetilaca u kampovima, kampovima za turističke prikolice, rekreativnim i kampovima za lov i ribolov – izdavanje prostora i objekata za vozila za rekreaciju – usluge smeštaja u zaštićenim skloništima ili na otvorenom prostoru (bivak) namenjenom za postavljanje šatora i/ili vreća za spavanje   Ne obuhvata: – usluge smeštaja za kraći boravak u planinarskim domovima, brvnarama i hostelima, del. 55.20   55.9 Ostali smeštaj 55.90 Ostali smeštaj Obuhvata usluge privremenog smeštaja ili smeštaja na duži rok đacima i studentima. Đacima se obezbeđuju usluge smeštaja, ishrane i vaspitni rad, a studentima smeštaj i ishrana. Obuhvata: – studentske i đačke domove – radničke hostele – železničke vagone za spavanje   56 Delatnost pripremanja i posluživanja hrane i pića   Obuhvata pripremanje kompletnih obroka i pića za konzumiranje na licu mesta, bilo u tradicionalnim restoranima, restoranima sa samoposluživanjem ili restoranima sa uslugom „za poneti, u stalnim ili pokretnim kioscima, sa sedištima ili bez njih. Odlučujući kriterijum za razvrstavanje jesu obroci koji se nude (spremni su za konzumiranje na licu mesta), a ne vrsta objekta u kojima se nude.   Ne obuhvata se proizvodnja obroka koji nisu podesni ili nisu predviđeni za konzumiranje na licu mesta, kao ni proizvodnja hrane koja se ne smatra obrokom (del. 10 i del. 11). Takođe se ne obuhvata prodaja hrane pripremljene na drugom mestu, koja se ne smatra obrokom ili nije pripremljena za konzumiranje na licu mesta (sektor G).   56.1 Delatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekta   56.10 Delatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekta Obuhvata pripremanje i serviranje hrane gostima bilo da bivaju posluženi za stolom ili da se sami poslužuju izloženim jelima, bilo da obeduju pripremljene obroke u objektu, da ih nose sa sobom ili da im se oni dostavljaju. Uključeno je i pripremanje i posluživanje hrane za neposredno konzumiranje iz motornih i ostalih vozila. Obuhvata aktivnosti: – restorana – kafeterija – restorana brze hrane – restorana sa uslugom „za poneti“ – pokretnih kolica za prodaju sladoleda – pokretnih kolica sa hranom – pripremanja hrane na pijačnim tezgama – restorana i barova povezanih sa saobraćajem kada ih obavljaju odvojene jedinice   Ne obuhvata: – prodaju hrane posredstvom automata, del. 47.99 – pripremanje i dostavljanje hrane na osnovu koncesije, del. 56.29   56.2 Ketering i ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane Obuhvata pripremanje i posluživanje hrane tokom posebnih prilika, ili u određenom periodu, na osnovu koncesije, npr. u sportskim i sličnim objektima. 56.21 Ketering Obuhvata pružanje usluga pripremanja i posluživanja hrane na osnovu ugovornih aranžmana sa potrošačima i na lokaciji naznačenoj od strane potrošača, i to za određene prilike.   Ne obuhvata: – proizvodnju lako kvarljive hrane namenjene za preprodaju, del. 10.89 – trgovinu na malo lako kvarljivom hranom, del. 47   56.29 Ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane   Obuhvata pružanje usluga pripremanja i dostavljanja hrane na osnovu ugovornih aranžmana s potrošačima, za određeni period. Takođe uključuje i pripremanje i dostavljanje hrane na osnovu koncesije, u sportskim i sličnim objektima. Hrana se obično priprema u centralnoj jedinici.   Obuhvata: – pripremanje i dostavljanje obroka na osnovu ugovora (npr. za preduzeća koja se bave saobraćajem) – pripremanje i dostavljanje hrane na osnovu koncesije, u sportskim i sličnim objektima – poslovanje kantina i kafeterija (npr. u fabrikama, ustanovama, bolnicama ili školama) na osnovu ugovora   Ne obuhvata: – proizvodnju lako kvarljive hrane namenjene za preprodaju, del. 10.89 – trgovinu na malo lako kvarljivom hranom, del. 47   56.3 Usluge pripremanja i posluživanja pića   56.30 Usluge pripremanja i posluživanja pića   Obuhvata pripremanje i posluživanje pića za konzumiranje na licu mesta: – u barovima – u tavernama – u koktel salonima – u diskotekama – u pivnicama – u kafićima – prodaju pića sa specijalizovanih vozila   Ne obuhvata: – preprodaju pakovanih/pripremljenih pića, del. 47 – prodaju pića posredstvom automata, del. 47.99 – poslovanje diskoteka i prostora za igru bez posluživanja pića, del. 93.29

Ostavite komentar