Uredba o klasifikaciji delatnosti (sa prilozima)

Sektor |Oblast |Grana |Grupa |NAZIV I OPIS DELATNOSTI | | 1 2 3 4 5 SEKTOR J INFORMISANjE I KOMUNIKACIJE   Obuhvata proizvodnju i distribuciju informacija i kulturnih sadržaja. Obezbeđuje sredstva za prenos ili distribuciju ovih proizvoda, kao i podataka ili komunikacija. Obuhvata delatnost informacione tehnologije i obrade podataka i pružanje ostalih informacionih usluga. Glavne komponente ovog sektora jesu izdavačka delatnost (oblast 58), uključujući izdavanje softvera, snimanje filmova i zvuka (oblast 59), emitovanje i proizvodnja radio i TV programa (oblast 60), telekomunikacione aktivnosti (oblast 61), informaciono-tehnološka delatnost (oblast 62) i druge informacione usluge (oblast 63). Izdavaštvo je objavljivanje publikacija radi njihovog širenja (distribucije većem broju korisnika) Obuhvaćeni su svi mogući oblici izdavaštva (štampano izdavaštvo, u elektronskom ili audio obliku, na internetu, multimedijalni proizvodi kao što su priručnici na kompakt-diskovima (CD-ROM) i dr.). Aktivnosti povezane s proizvodnjom i distribucijom TV programa obuhvataju del. 59-61, koje odražavaju različite faze ovog procesa. Pojedinačni elementi, kao što su filmovi, televizijske serije i dr., proizvedeni su na bazi aktivnosti navedenih u oblasti 59, dok se stvaranje kompletnog programa televizijskog kanala sastoji iz delova navedenih u oblasti 59 ili delova uključenih u oblast 60. U oblast 60 svrstano je i emitovanje programa od strane proizvođača. Distribucija kompletnog televizijskog programa od treće strane, bez ikakve izmene sadržaja, uključena je u oblast 61. Ova distribucija u oblasti 61 može biti urađena emitovanjem, satelitskim ili kablovskim sistemima.   58 Izdavačke delatnosti   Obuhvata izdavanje knjiga, brošura, prospekata, rečnika, enciklopedija, atlasa, mapa i karata; izdavanje novina, časopisa i periodičnih časopisa; imenika i adresara i drugih publikacija, kao i izdavanje softvera. Izdavaštvo je objavljivanje publikacija radi njihovog širenja (distribucije većem broju korisnika) Obuhvaćeni su svi mogući oblici izdavaštva (štampano izdavaštvo, u elektronskom ili audio obliku, na internetu, multimedijalni proizvodi kao što su priručnici na kompakt-diskovima (CD-ROM) i dr.).   Ne obuhvata: – izdavanje filmova, video-zapisa i filmova na DVD-ovima, CD-ovima ili sličnim medijima, del. 59 – proizvodnju matrica (mastera) radi umnožavanja zvuka, slike ili teksta, del. 59 – štampanje, del. 18.11 i 18.12 – masovno umnožavanje snimljenih medija, del. 18.20   58.1 Izdavanje knjiga, časopisa i druge izdavačke delatnosti   Obuhvata izdavanje knjiga, novina, revija i ostalih periodičnih časopisa, adresara i poštanskih imenika, kao i fotografija, gravira, razglednica, kalendara, obrazaca, postera i reprodukcija umetničkih dela. Ova dela karakteriše neophodnost postojanja intelektualne kreativnosti nužne za njihov razvoj i obično su zaštićena autorskim pravima.   58.11 Izdavanje knjiga   Obuhvata izdavanje: – knjiga u štampanom ili elektronskom obliku, u audio-zapisu ili na internetu – brošura, prospekata, letaka i sličnih publikacija, uključujući izdavanje rečnika i enciklopedija – atlasa, mapa i karata – enciklopedija na kompakt-diskovima (CD-ROM)   Ne obuhvata: – proizvodnju globusa, del. 32.99 – izdavanje reklamnog materijala, del. 58.19 – izdavanje zvučnih i muzičkih zapisa, del. 59.20 – proizvode slobodnih umetnika, del. 90.03 58.12 Izdavanje imenika i adresara   Obuhvata izdavanje lista podataka/informacija (baza podataka) zaštićenih u pogledu oblika, ali ne i sadržaja. Ove liste mogu biti izdavane u štampanoj ili elektronskoj formi. Obuhvata izdavanje: – adresara – telefonskih imenika – ostalih adresara i kompilacija kao što su zbirke zakona i tumačenja zakona, farmaceutski kompendijumi i dr.   58.13 Izdavanje novina   Obuhvata: – izdavanje novina, uključujući reklamne (oglasne) novine, koje izlaze najmanje četiri puta nedeljno; ove informacije mogu biti izdavane u štampanoj ili elektronskoj formi, uključujući i internet izdanje   Ne obuhvata: – aktivnosti novinskih agencija, del. 63.21   58.14 Izdavanje časopisa i periodičnih izdanja   Obuhvata izdavanje: – časopisa i periodičnih izdanja koji izlaze manje od četiri puta nedeljno; ove informacije mogu biti izdavane u štampanoj ili elektronskoj formi, uključujući i internet izdanje – pregleda radijskog i televizijskog programa   58.19 Ostala izdavačka delatnost   Obuhvata: – izdavanje (uključujući on-line): * kataloga * fotografija, gravira i razglednica * čestitki * formulara * postera i reprodukcija umetničkih dela * reklamnog materijala * ostalog štampanog materijala – izdavanje statističkih i drugih informacija   Ne obuhvata: – izdavanje reklamnih novina, del. 58.13 – on-line obezbeđivanje softvera (hosting – smeštanje aplikacija i pružanje aplikativnih usluga), del. 63.11   58.2 Izdavanje softvera   58.21 Izdavanje računarskih igara   Obuhvata: – izdavanje računarskih igara za sve platforme 58.29 Izdavanje ostalih softvera   Obuhvata: – izdavanje gotovog softvera koji nije posebno prilagođen konkretnom korisniku, uključujući prevod ili prilagođavanje ovakvog gotovog softvera za određeno tržište, za svoj račun: * operativnih sistema * poslovnih i drugih aplikacija Ne obuhvata: – umnožavanje softvera, del. 18.20 – trgovinu na malo gotovim softverom koji nije posebno prilagođen za konkretnog korisnika, del. 47.41 – izradu softvera koja nije povezana sa izdavanjem, uključujući prevod ili prilagođavanje ovakvog gotovog softvera za određeno tržište, uz naknadu ili po osnovu ugovora, del. 62.01 – on-line obezbeđivanje softvera (hosting – smeštanje aplikacija i pružanje aplikativnih usluga), del. 63.11   59 Kinematografska i televizijska produkcija, snimanje zvučnih zapisa i izdavanje muzičkih zapisa   Obuhvata proizvodnju kinematografskih dela namenjenih za javno prikazivanje bez obzira na nosač (bioskopi, televizija, javni prevoz i dr.); postprodukciju, distribuciju kinematografskih dela i ostalih audio-vizuelnih proizvoda drugim delatnostima; prikazivanje kinematografskih dela i ostalih audio-vizuelnih proizvoda. Obuhvata i snimanje zvuka, tj. proizvodnju originalnih (master) zvučnih zapisa, objavljivanje, promociju i distribuciju i izdavanje muzičkih zapisa, kao i uslužne aktivnosti u vezi sa snimanjem zvuka u studiju ili na drugom mestu.   59.1 Kinematografska i televizijska produkcija   Obuhvata proizvonju kinematograskih dela, uključujući i digitalnu distribuciju, namenjenih za javno prikazivanje bez obzira na nosač (bioskopi, televizija, javni prevoz i dr.); postprodukciju, distribuciju kinematografskih dela i ostalih audio-vizuelnih proizvoda drugim delatnostima, kao i njihovo prikazivanje. Uključuje kupovinu i prodaju prava na distribuciju kinematografskih dela i ostalih audio-vizuelnih proizvoda. 59.11 Proizvodnja kinematografskih dela, audio-vizuelnih proizvoda i televizijskog programa   Obuhvata: – proizvodnju kinematografska dela, televizijskog programa (televizijskih serija, dokumentarnih filmova itd.) ili televizijskih reklama   Ne obuhvata: – umnožavanje filmova (izuzev kopija namenjenih za distribuciju bioskopima), zvučnih i video traka, umnožavanje mastera na CD-ovima ili DVD-ovima, del. 18.20 – trgovinu na veliko snimljenim video-trakama, CD-ovima ili DVD-ovima, del. 46.43 – trgovinu na veliko praznim video-trakama i CD-ovima, del. 46.52 – trgovinu na malo video-trakama, CD-ovima ili DVD-ovima, del. 47.63 – postprodukcione aktivnosti, del. 59.12 – snimanje zvučnih zapisa i snimanje knjiga na trakama, del. 59.20 – emitovanje televizijskog programa, del. 60.2 – stvaranje kompletnog programa televizijskog kanala, del. 60.2 – obradu kinematografski dela, osim obrade za filmsku industriju, del. 74.20 – aktivnost pozorišnih i umetničkih agenata ili agencija, del. 74.90 – iznajmljivanje video-traka, DVD-ova, del. 77.22 – titlovanje direktnih televizijskih prenosa sastanaka, konferencija i dr., del. 82.99 – aktivnosti samostalnih umetnika, crtača animiranih filmova, režisera, scenografa i tehničkih stručnjaka, del. 90.0   59.12 Delatnosti koje slede nakon faze snimanja u proizvodnji kinematografskih dela i televizijskog programa   Obuhvata: – postprodukcijsko uređivanje, montaža, prenos film/traka, izradu naslova, podnaslova, odjavnih špica, izradu titlova, računarske grafike, animacije i specijalnih efekata, razvijanje i obradu kinematografskih dela, kao i aktivnosti koje se obavljaju u filmskim laboratorijama i specijalnim laboratorijima za izradu animiranih filmova, i delatnost arhiva filmskih isečaka i kratkih sekvenci Ne obuhvata: – umnožavanje filmova (izuzev kopija namenjenih za distribuciju bioskopima), zvučnih i video-traka, umnožavanje mastera na CD-ovima ili DVD-ovima, del. 18.20 – trgovinu na veliko snimljenim video-trakama, CD-ovima ili DVD-ovima, del. 46.43 – trgovinu na veliko praznim video-trakama i CD-ovima, del. 46.52 – trgovinu na malo video-trakama, CD-ovima ili DVD-ovima, del. 47.63 – obradu filmova, osim obrade za filmsku industriju, del. 74.20 – iznajmljivanje video-traka i DVD-ova, del. 77.22 – aktivnosti samostalnih umetnika, crtača, crtača animiranih filmova, reditelja, scenografa i tehničkih stručnjaka, del. 90.0   59.13 Distribucija kinematografskih dela, audio-vizuelnih dela i televizijskog programa   Obuhvata: – distribuciju kinematografskih dela i ostalih audio-vizuelanih proizvoda bioskopima, televizijskim stanicama, mrežama i drugim prikazivačima – obezbeđivanje prava na distribuciju kinematografskih dela i ostalih audio-vizuelnih proizvoda   Ne obuhvata: – izradu kopija filmova i reprodukciju audio-traka, video-traka, CD-ova ili DVD-ova sa originala, del. 18.20 – trgovinu na veliko snimljenim video-trakama i DVD-ovima, del. 46.43 – trgovinu na malo snimljenim video-trakama i DVD-ovima, del. 47.63   59.14 Delatnost prikazivanja kinematografskih dela   Obuhvata: – ovlašćeno prikazivanje kinematografskih dela putem odgovarajućim tehnologijama i tehničkih uređaja, dostupnog građanima pod jednakim uslovima u javnim prostorijama, odnosno javnim prostorima – aktivnosti kino-klubova   59.2 Snimanje i izdavanje zvučnih zapisa i muzike   59.20 Snimanje i izdavanje zvučnih zapisa i muzike   Obuhvata aktivnosti u vezi s proizvodnjom originalnih zvučnih zapisa na trakama i CD-ovima; objavljivanje, promovisanje i distribuciju zvučnih zapisa trgovini na veliko, trgovini na malo i javnosti (direktno). Te aktivnosti mogu biti integrisane ili neintegrisane sa proizvodnjom originalnih zapisa u istoj jedinici. Ukoliko nisu integrisane, jedinica koja obavlja te aktivnosti mora pribaviti prava na reprodukovanje i distribuciju originalnih snimaka. Ovde spadaju i uslužne aktivnosti prilikom snimanja zvučnih zapisa u studiju ili drugde, uključujući produkciju ranije snimljenog radio-programa (ne direktno). Obuhvaćene su i aktivnosti u okviru muzičkog izdavaštva, odnosno aktivnosti u vezi sa ostvarivanjem autorskog prava na muzičkim delima, promociju i korišćenje tih muzičkih dela na radiju, televiziji, u filmovima, direktnim prenosima, štampanim i drugim medijima. Jedinice koje se bave tim aktivnostima mogu biti nosioci autorskog prava ili delovati kao zastupnici nosioca autorskih prava u njegovo ime. Obuhvata i objavljivanje notnih zapisa i audio-knjiga. 60 Programske aktivnosti i emitovanje   Obuhvata izradu sadržaja i kasnije emitovanje tog sadržaja (radijski ili televizijski zabavni programi, vesti, razgovori i sl.). Takođe obuhvata emitovanje podataka koji čine sastavni deo u emitovanju radijskog i TV programa. Emitovanje može biti izvođeno korišćenjem različite tehnologije, preko radio-talasa, satelita, kablovske mreže ili interneta. Obuhvata i proizvodnju posebnog programa namenjenog određenim ciljnim grupama, kao što su vesti, sportski program, obrazovni program i program za mlade, na bazi pretplate ili za naknadu, radi kasnijeg emitovanja.   Ne obuhvata distribuciju kablovskog i ostalog programa na bazi pretplate, del. 61.   60.1 Emitovanje radio-programa   60.10 Emitovanje radio-programa   Obuhvata: – emitovanje zvučnog signala preko radio-stanica i opreme za prenos radio-programa široj javnosti, mreži radio-stanica i pretplatnicima – aktivnosti radio-mreža, tj. sastavljanje i prenos radio-programa podružnicama i pretplatnicima emitovanjem preko radio-talasa, kablovske mreže ili satelita – radio-emitovanje preko interneta (radio-stanice na internetu) – integrisano emitovanje podataka i radio-programa   Ne obuhvata: – proizvodnju radio-programa snimljenog na trakama, del. 59.20   60.2 Proizvodnja i emitovanje televizijskog programa   60.20 Proizvodnja i emitovanje televizijskog programa   Obuhvata proizvodnju kompletnog televizijskog programa jednog kanala na bazi kupljenih emisija (npr. filmovi, dokumentarne emisije itd.), sopstvenog proizvedenog programa (npr. lokalne vesti, reportaža s lica mesta), ili njihovu kombinaciju. Kompletan televizijski program može biti emitovan od strane proizvodnih jedinica ili proizveden za prenos koji obavlja treća strana, kao što su kablovske mreže ili provajderi programa satelitske televizije. Obuhvata izradu programa koji može biti opšteg tipa ili specijalizovan (posebni programi kao što su vesti, sportski programi, obrazovni programi i programi za mlade). Obuhvaćene su aktivnosti koje se odnose na izradu programa koji se dostavlja korisnicima besplatno i programa za koji se plaća pretplata. Uključena je i izrada programa za video-kanale po zahtevu. Uključuje i emitovanje podataka integrisano s televizijskim emitovanjem.   Ne obuhvata: – produkciju komponenti televizijskog programa (filmova, dokumentaraca, dijaloških emisija, reklama itd.) koje nisu sastavni deo emitovanja, del. 59.11 – sastavljanje paketa kanala i distribuciju tih paketa bez izrade programa, del. 61   61 Telekomunikacije   Obuhvata aktivnosti kojima se pružaju telekomunikacione i srodne usluge, tj. svako emitovanje, prenos ili prijem poruka (govor, zvuk, tekst, slika ili podaci) u vidu signala, korišćenjem žičanih, radio, optičkih ili drugih elektromagnetskih sistema. Prenosni uređaji kojima se podržavaju te aktivnosti mogu se zasnivati na jednoj tehnologiji ili na kombinaciji više tehnologija. Zajednička osobina ovih aktivnosti jeste prenos sadržaja bez njegovog stvaranja. Nivoi razvrstavanja zasnivaju se na vrsti upotrebljene infrastrukture. U slučaju prenosa televizijskog signala može biti uključeno povezivanje kompletnih televizijskih kanala (proizvedenih u del. 60) u programske pakete koji se zatim distribuiraju.   61.1 Kablovske telekomunikacije   Obuhvata aktivnosti koje se odnose na rukovanje, održavanje ili omogućavanje pristupa uređajima za svako emitovanje, prenos ili prijem poruka (govor, zvuk, tekst, slika ili podaci) korišćenjem kablovske telekomunikacione infrastrukture. Prenosni uređaji kojima se podržavaju te aktivnosti mogu se zasnivati na jednoj tehnologiji ili na kombinaciji više tehnologija.   61.10 Kablovske telekomunikacije   Obuhvata: – upravljanje, održavanje ili obezbeđivanje kapaciteta za svako emitovanje prenos ili prijem poruka (govor, zvuk, tekst, slika ili podaci) korišćenjem kablovske telekomunikacione infrastrukture, uključujući: * upravljanje i održavanje prenosnih i komuntacionih uređaja kojima se obezbeđuje distribucija signala do konkretne tačke, odakle se signal može prenositi preko zemaljskih linija, mikrotalasa ili kombinacijom zemaljskih linija i satelitskih veza: * upravljanje kablovskim distributivnim sistemom (npr. za distribuciju podataka i televizijskih signala) – isporučivanje telegrafskih i drugih nezvučnih komunikacija korišćenjem sopstvenih uređaja – kupovinu pristupa mreži i kapaciteta mreže od vlasnika i operatora mreže i pružanje telekomunikacionih usluga poslovnim subjektima i domaćinstvima korišćenjem kapaciteta te mreže – obezbeđivanje internet pristupa od strane operatora kablovske infrastrukture   Ne obuhvata: – preprodaju telekomunikacionih usluga, del. 61.90   61.2 Bežične telekomunikacije   61.20 Bežične telekomunikacije   Obuhvata aktivnosti koje se odnose na upravljanje, održavanje i omogućavanje pristupa uređajima za svako emitovanje, prenos ili prijem poruka (govor, zvuk, tekst, slika ili podaci) korišćenjem bežične telekomunikacione infrastrukture. Ovi uređaji omogućavaju višesmeran prenos elektromagnetskim talasima i mogu se zasnivati na jednoj tehnologiji ili na kombinaciji više tehnologija. Uključene su i aktivnosti koje se odnose na održavanje i upravljanje, kao i mobilnih i drugih bežičnih telekomunikacionih mreža. Obuhvata i kupovinu pristupa i kapaciteta mreže od vlasnika i operatora mreže i pružanje bežičnih telekomunikacionih usluga (izuzev satelitskih) poslovnim subjektima i domaćinstvima korišćenjem ovog kapaciteta. Takođe obezbeđuje internet pristup od strane operatora bežične infrastrukture.   Ne obuhvata preprodaju telekomunikacionih usluga, del. 61.90.   61.3 Satelitske telekomunikacije   61.30 Satelitske telekomunikacije   Obuhvata upravljanje, održavanje i omogućavanje pristupa uređajima za svako emitovanje, prenos ili prijem poruka (govor, zvuk, tekst, slika ili podaci) korišćenjem satelitske telekomunikacione infrastrukture. Uključena je i isporuka korisnicima vizuelnih, zvučnih i tekstualnih programa primljenih od kablovskih mreža ili radio-mreža, preko satelitskih sistema. Jedinice koje su svrstane u ovu delatnost obično ne proizvode programe.   Obuhvata i internet pristup od strane operatora satelitske infrastrukture.   Ne obuhvata preprodaju telekomunikacionih usluga, del. 61.90.   61.9 Ostale telekomunikacione delatnosti   61.90 Ostale telekomunikacione delatnosti   Obuhvata: – snabdevanje specijalnim telekomunikacionim uslugama kao što su satelitsko praćenje, komunikaciono daljinsko merenje i rad radarske službe – upravljanje radom satelitskih terminala i uređaja operativno povezanih s jednim ili više zemaljskih komunikacionih sistema koji mogu da prenose signale ka satelitskom sistemu ili da ih primaju od satelitskog sistema – omogućavanje mrežnog pristupa internetu između korisnika i operatora internet usluga, koji nije u vlasnišvtu ili koji nije pod kontrolom operatora internet usluga kao što je pristup internetu – omogućavanje telefonskog i internet pristupa preko slobodno dostupnih uređaja – pružanje telekomunikacionih usluga preko postojećih telefonskih veza: * pružanje usluga konverzacije preko interneta – kupovina i preprodaja kapaciteta mreže bez pružanja dodatnih usluga Ne obuhvata: – omogućavanje pristupa internetu od strane operatora telekomunikacione infrastrukture, del. 61.10-61.30   62 Računarsko programiranje, konsultantske i s tim povezane delatnosti   Obuhvata stručne aktivnosti na polju informacione tehnologije: pisanje, modifikovanje, testiranje i održavanje softvera; planiranje i projektovanje računarskih sistema kojima se integriše računarski hardver, softver i komunikaciona tehnologija; upravljanje računarskim sistemima klijenata na licu mesta i/ili uređajima za obradu podataka; ostale profesionalne i tehničke aktivnosti koje su u vezi s računarima.   62.0 Računarsko programiranje, konsultantske i s tim povezane delatnosti Računarsko programiranje, konsultantske i s tim povezane delatnosti. 62.01 Računarsko programiranje   Obuhvata: – pisanje, menjanje, testiranje, dokumentovanje i održavanje softvera; uključuje i pisanje programa na osnovu uputstva korisnika – projektovanje strukture i sadržaja i/ili pisanje koda neophodnog za kreiranje i inplementacija: * sistemskog softvera (uključujući ažuriranje i patch-eve) * aplikativnog softvera (uključujući ažuriranje i patch-eve) * baza podataka * veb stranica – prilagođavanje softvera, tj. modifikovanje i konfigurisanje postojeće aplikacije da bi se obezbedila njena funkcionalnost u okruženju klijentovog informacionog sistema   Ne obuhvata: – izdavanje softverskih paketa, del. 58.29 – prevođenje ili prilagođavanje nepodešenog softvera za određeno tržište, za svoj račun, del. 58.29 – planiranje i projektovanje računarskih sistema koji integrišu hardver, softver i komunikacionu tehnologiju, čak i kada obezbeđivanje softvera predstavlja integralni deo, del. 62.02   62.02 Konsultantske delatnosti u oblasti informacione tehnologije   Obuhvata: – planiranje i projektovanje računarskih sistema koji integrišu hardver, softver i komunikacione tehnologije; usluge mogu obuhvatiti i odgovarajuću obuku korisnika   Ne obuhvata: – prodaju hardvera i softvera, del. 46.51 i 47.41 – instaliranje centralnih (mainframe) i sličnih računara, del. 33.20 – instalaciju personalnih računara, del. 62.09 – instalaciju softvera, oporavljanje nakon havarije ili pada računarskog sistema, del. 62.09   62.03 Upravljanje računarskom opremom   Obuhvata: – obezbeđenje upravljanja klijentovim računarskim sistemom na licu mesta i/ili opremom za obradu podataka, kao i pružanje odgovarajućih usluga podrške   62.09 Ostale usluge informacione tehnologije   Obuhvata druge informaciono-tehnološke delatnosti i delatnosti u vezi sa računarima, na drugom mestu nepomenute, kao što su: – usluge oporavka nakon havarije ili pada sistema (disaster recovery) – instaliranje personalnih računara – usluge instalacije softvera   Ne obuhvata: – montiranje centralnih (mainframe) i sličnih računara, del. 33.20 – računarsko programiranje, del. 62.01 – konsultovanje u vezi s računarima, del. 62.02 – upravljanje računarskom opremom, del. 62.03 – obrađivanje podataka i hosting, del. 63.11   63 Informacione uslužne delatnosti   Obuhvata delatnosti portala veb pretraživača, obradu podataka i hosting aktivnosti, kao i druge aktivnosti kojima se prvenstveno obezbeđuju informacije.   63.1 Obrada podataka, hosting i s tim povezane delatnosti; veb portali   Obuhvata: – delatnost obezbeđenja infrastrukture za hosting, usluge obrade podataka i s tim povezane aktivnosti, kao i obezbeđenje alata za pretraživanje i druge portale za internet   63.11 Obrada podataka, hosting i sl.   Obuhvata: – aktivnosti obezbeđenja infrastrukture za hosting, usluge obrade podataka i s njima povezane aktivnosti – specijalizovane hosting delatnosti kao što su veb hosting, multimedijalni servisi ili hosting aplikacija, pružanje aplikacijskih usluga, omogućavanje korišćenja time-sharing resursa centralnog (mainframe) računara od strane korisnika – delatnost celokupne obrade podataka koje dostavlja korisnik i izrade specijalizovanih izveštaja na bazi podataka nabavljenih od klijenata, kao i unošenje podataka   Ne obuhvata: – delatnosti u kojima pružalac usluga koristi računar kao alat; one su klasifikovane prema prirodi pruženih usluga   63.12 Veb portali   Obuhvata: – rad na veb sajtovima koji koriste pretraživače za generisanje i održavanje ekstenzivnih baza podataka internet adresa i sadržaja u lako pretraživom obliku – rad na drugim veb sajtovima koji deluju kao portali na internetu, kao što su medijski sajtovi koji obezbeđuju periodično ažurirane sadržaje   Ne obuhvata: – izdavanje knjiga, novina, časopisa itd. preko interneta, del. 58 – emitovanje preko interneta, del. 60   63.9 Ostale informacione uslužne delatnosti   Obuhvata: – aktivnosti novinskih agencija i pružanje svih preostalih informacionih usluga   Ne obuhvata: – aktivnosti biblioteka i arhiva, del. 91.01   63.91 Delatnosti novinskih agencija   Obuhvata: – delatnost novinskih udruženja i agencija koje snabdevaju medije vestima, fotografijama i reportažama   Ne obuhvata: – aktivnosti nezavisnih fotoreportera, del. 74.20 – aktivnosti nezavisnih novinara, del. 90.03   63.99 Informacione uslužne delatnosti na drugom mestu nepomenute   Obuhvata aktivnosti informisanja na drugom mestu nepomenute, kao što su: – informativne usluge koje se daju preko telefona a uz pomoć računara – usluge traženja informacija za naknadu – usluge u vezi s novinskim isečcima (press clipping), itd.   Ne obuhvata: – delatnosti pozivnih (call) centara, del. 82.20

Ostavite komentar