Uredba o klasifikaciji delatnosti (sa prilozima)

Sektor |Oblast |Grana |Grupa |NAZIV I OPIS DELATNOSTI | | 1 2 3 4 5 SEKTOR S OSTALE USLUŽNE DELATNOSTI   Ovaj sektor (kao rezidualna kategorija) obuhvata delatnosti organizacija na bazi učlanjenja, popravku računara, popravku predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu i različite lične uslužne delatnosti na drugom mestu nepomenute.   94 Delatnosti udruženja   Obuhvata aktivnosti organizacija koje zastupaju interese posebnih grupa ili promovišu njihove ideje. Ove organizacije obično funkcionišu na bazi učlanjenja, ali se u njihove aktivnosti mogu uključiti i oni koji nisu članovi a imaju interes. Osnovna podela u ovoj oblasti određuje se svrhom kojoj te organizacije služe, i to interesima zaposlenih, samozaposlenih i naučnih zajednica (grana 94.1), interesima zaposlenih (grana 94.2) ili promovisanjem ideja i aktivnosti koje se odnose na religijska, politička, kulturna i obrazovna pitanja ili na pitanja iz oblasti rekreacije (grana 94.9).   94.1 Delatnost poslovnih i profesionalnih organizacija i poslodavaca   Obuhvata delatnost jedinica koje promovišu interese članova poslovnih organizacija i poslodavaca. U slučaju profesionalnih organizacija na bazi učlanjenja – uključuje i aktivnosti promovisanja stručnih interesa profesionalaca.   94.11 Delatnosti poslovnih udruženja i udruženja poslodavaca   Obuhvata: – aktivnosti organizacija čiji se članovi udružuju radi razvoja i unapređenja rada poslovnih subjekata u određenoj oblasti, uključujući poljoprivredu, ili zbog ekonomskog rasta i opšte poslovne klime određenog regionalnog područja ili administrativno-teritorijalne jedinice, bez obzira na oblast poslovanja – aktivnosti saveza takvih asocijacija – aktivnosti privrednih komora, esnafskih udruženja i sličnih organizacija – širenje (diseminacija) informacija, zastupanje pred državnim ustanovama, odnose s javnošću i pregovaranje o radu organizacija poslovnih subjekata i poslodavca Ne obuhvata: – aktivnosti sindikata, del. 94.20   94.12 Delatnosti strukovnih udruženja   Obuhvata: – aktivnosti obaveznih, nezavisnih, strukovnih organizacija osnovanih zakonom, koji vrše javna ovlašćenja kao što su: advokatske komore, lekarske komore, javnobeležničke komore i dr. – aktivnosti organizacija čiji članovi imaju interes prvenstveno u okviru određene stručne discipline ili profesije, kao što su lekarska društva, udruženja pravnika, udruženja računovođa, društva inženjera i tehničara, udruženja arhitekata i dr. – aktivnosti udruženja specijalista iz posebnih oblasti angažovanih u naučnim, akademskim ili kulturnim aktivnostima, kao što su pisci, slikari, umetnici svih vrsta, novinari i dr. – širenje informacija, uspostavljanje standarda koji se primenjuju u praksi i nadziranje njihove primene, zastupanje pred državnim organima i odnose s javnošću stručnih udruženja – aktivnosti naučnih društava   Ne obuhvata: – obrazovanje koje nude ove organizacije, del. 85   94.2 Delatnost sindikata   94.20 Delatnost sindikata   Obuhvata: – promovisanje interesa radničkih organizacija i sindikata zaposlenih – aktivnosti udruženja čiji su članovi zaposlena lica zainteresovana pre svega za zastupanje sopstvenih stavova u vezi sa zaradama i uslovima rada, i usklađeno delovanje kroz organizaciju – aktivnosti sindikalnih organizacija u pojedinačnim organizacijama, aktivnosti sindikalnih organizacija sastavljenih od povezanih sindikalnih podružnica, kao i asocijacije granskih sindikata na strukovnoj ili regionalnoj osnovi, prema tipu organizacione strukture ili drugim kriterijumima Ne obuhvata: – obrazovanje koje nude ove organizacije, del. 85   94.9 Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja   Obuhvata aktivnosti jedinica (izuzev organizacija i udruženja poslovnih subjekata i poslodavaca, stručnih udruženja i sindikata) koje promovišu interese svojih članova.   94.91 Delatnost verskih organizacija   Obuhvata: – aktivnosti tradicionalnih crkava i verskih zajednica, konfesionalnih zajednica i ostalih verskih organizacija – aktivnosti manastira, samostana i drugih sličnih jedinica – aktivnosti u vezi s pružanjem pogrebnih verskih usluga   Ne obuhvata: – obrazovanje koje nude ove organizacije, del. 85 – zdravstvene aktivnosti ovih organizacija, del. 86 – socijalni rad ovih organizacija, del. 87 i 88   94.92 Delatnost političkih organizacija   Obuhvata: – aktivnosti političkih organizacija i njihovih delova (npr. omladinskih sekcija političkih partija). Te organizacije se pre svega bave uticanjem na donošenje odluka u državnim organima postavljanjem članova stranke ili njihovih pristalica u državne organe, kao i diseminacijom informacija, odnosima s javnošću, prikupljanjem novčanih sredstava i dr.   94.99 Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja   Obuhvata: – aktivnosti organizacija koje nisu u direktnoj vezi sa političkim strankama, iako se bave javnim pitanjima i ciljevima i utiču na javno obrazovanje, ispoljavaju politički uticaj, prikupljaju sredstva itd.: * građanske inicijative ili protestni pokreti * ekološki pokreti i pokreti za zaštitu životne sredine * organizacije koje potpomažu društvenu zajednicu i obrazovne ustanove, na drugom mestu nepomenute * organizacije za zaštitu i unapređenje položaja posebnih grupa, na primer, etničkih i manjinskih grupa * patriotska udruženja, uključujući i udruženja boraca – udruženja potrošača – udruženja automobilista – udruženja sa svrhom društvenog zbližavanja (npr. rotari klubovi, masonske lože itd.) – omladinske organizacije, udruženja mladih, studentske organizacije, klubovi i bratstva itd. – udruženja za bavljenje kulturnim ili rekreativnim aktivnostima ili hobijem (osim sporta i igara), npr. pesnički, književni i čitalački klubovi, istorijski klubovi, klubovi za film i fotografiju, muzički i umetnički klubovi, klubovi zanatlija i kolekcionara, društveni klubovi, karnevalski klubovi, itd. – pružanje pomoći i davanje donacija od strane organizacija na bazi učlanjenja i drugih organizacija   Ne obuhvata: – dobrotvorne aktivnosti kao što je prikupljanje novčanih sredstava namenjenih socijalnom radu, del. 88.99 – aktivnosti profesionalnih umetničkih grupa ili organizacija, del. 90.0 – aktivnosti sportskih klubova, del. 93.12 – aktivnosti profesionalnih udruženja i asocijacija, del. 94.12   95 Popravka računara i predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu   Obuhvata popravku i održavanje računarske opreme kao što su desktop, laptop, računarski terminal, uređaji za skladištenje podataka, štampač i sl. Takođe uključuje popravku komunikacione opreme (npr. faksovi, dvosmerni radio), elektronskih uređaja (npr. radio, televizor), opreme za kuću i baštu (npr. kosilica, ventilator), obuće, kožnih stvari, nameštaja, odeće i dodataka uz odeću, sportske opreme, muzičkih instrumenata, predmeta za bavljenje hobijem i drugih ličnih i kućnih dobara. Ne obuhvata popravku medicinske i dijagnostičke radiološke opreme, instrumenata za merenje i istraživanje, laboratorijskih instrumenata, radarske i sonarske opreme, del. 33.13   95.1 Popravka računara i komunikacione opreme   Obuhvata popravku i održavanje računara, periferne opreme za računare i komunikacione opreme. 95.11 Popravka računara i periferne opreme   Obuhvata: – popravku elektronske opreme kao što su računari, računske mašine i prateća oprema: * desktop, laptop, magnetni diskovi, čipovi i drugi ugrađeni elementi, optički diskovi (CD-R, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-R), štampači, monitori, tastature, miševi, komandne palice, kuglice za računarske miševe, unutrašnji i spoljašnji računski modemi, namenski terminali, serveri, skeneri, čitači kartica, kacige za virtuelnu stvarnost, računarski projektori itd. Takođe obuhvata popravku i održavanje računarskih terminala kao što su bankomati (ATM), terminala za čitanje bar kodova (POS) i dzepnih računara (PDA).   Ne obuhvata: – popravku i održavanje nosača modemske opreme, del. 95.12   95.12 Popravka komunikacione opreme   Obuhvata popravku i održavanje komunikacione opreme kao što su: – bežični i mobilni telefoni, nosači modemske opreme, faks, oprema za prenos komunikacija (npr. ruteri, spojnice, modemi) dvosmerni radio, profesionalne televizijske i video kamere   95.2 Popravka predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu   Obuhvata popravku i održavanje predmeta za ličnu upotrebu i za upotrebu u domaćinstvu. 95.21 Popravka elektronskih aparata za široku upotrebu   Obuhvata popravku i održavanje elektronskih uređaja: * televizora, radio-prijemnika, video-rikordera (VCR), CD-plejera, video-kamera za amatersku upotrebu i sl.   95.22 Popravka aparata za domaćinstvo i kućne i baštenske opreme   Obuhvata popravku i održavanje aparata za kućnu upotrebu i kućne i baštenske opreme: * frižidera, štednjaka, veš-mašina, mašina za sušenje odeće, klima-uređaja, itd. * kosilica, bočnih kosilica, duvaljki za lišće i sneg, mašina za održavanje živih ograda itd.   Ne obuhvata: – popravku ručnog električnog alata, del. 33.12 – popravku centralnih klimatizacionih sistema, del. 43.22 95.23 Popravka obuće i predmeta od kože   Obuhvata popravku i održavanje obuće i predmeta od kože: – čizama, cipela, kožnih kofera i sličnih predmeta – nameštanje potpetica   95.24 Održavanje i popravka nameštaja   Obuhvata: – ponovno tapaciranje, doradu, popravku i obnavljanje nameštaja i opreme u kući, uključujući kancelarijski nameštaj   95.25 Popravka satova i nakita Obuhvata: – popravku satova, budilnika i njihovih delova, npr. kućišta od svih vrsta materijala, pokretnih delova časovnika, hronometara itd. – popravku nakita   Ne obuhvata: – industrijsko graviranje metala, del. 25.61 – popravku štoperica, pokazivača vremena/datuma, vremenskih brava i sličnih instrumenta za merenje i iskazivanje vremena, del. 33.13 95.29 Popravka ostalih ličnih predmeta i predmeta za domaćinstvo   Obuhvata popravku ličnih predmeta i predmeta za domaćinstvo: * bicikala * odeće * sportske opreme (izuzev sportskog oružja) i opreme za kampovanje * knjiga * muzičkih instrumenata (izuzev orgulja i istorijskih instrumenata) * igračaka i sličnih stvari * drugih predmeta za ličnu upotrebu i za upotrebu u domaćinstvu – štimovanje klavira   Ne obuhvata: – popravku i održavanje ručnog električnog alata, del. 33.12 – popravku sportskog i rekreativnog oružja, del. 33.12   96 Ostale lične uslužne delatnosti   Obuhvata sve nepomenute uslužne aktivnosti: posebno pranje i hemijsko čišćenje tekstilnih i krznenih predmeta, frizerske, kozmetičarske, pedikirske, pogrebne i slične aktivnosti.   96.0 Ostale lične uslužne delatnosti   96.01 Pranje i hemijsko čišćenje tekstilnih i krznenih proizvoda   Obuhvata: – pranje i hemijsko čišćenje, peglanje i sl. svih vrsta odeće (uključujući i krzno) i tekstila pomoću mehaničke opreme, ručno ili u samouslužnim perionicama, za domaćinstvo, industrijske ili poslovne korisnike – prikupljanje i dostavljanje rublja i odeće za hemijsko čišćenje, pranje i peglanje – čišćenje tepiha i prekrivača, pranje zavesa i draperija, bilo u prostorijama korisnika ili ne – bojenje rublja, radnih uniformi i sl. u okviru usluge pranja – pranje pelena – bojenje platna – hemijsko čišćenje i bojenje kožnih predmeta i čišćenje krzna – popravka odeće i drugih tekstilnih predmeta (usled manjih oštećenja) koja se obavlja u okviru usluge pranja Ne obuhvata: – iznajmljivanje odeće, osim radnih uniformi, čak i kada je čišćenje ovih predmeta sastavni deo aktivnosti, del. 77.29 – popravka i prepravka odeće kao samostalne aktivnosti, del. 95.29   96.02 Delatnost frizerskih i kozmetičkih salona   Obuhvata: – pranje, podšišivanje i šišanje kose, pravljenje frizure, bojenje i blajhanje kose, uvijanje, ispravljanje i slične usluge za žene i muškarce – brijanje i potkresivanje brade – masažu lica, manikir, pedikir, šminkanje i dr.   Ne obuhvata: – izradu perika, del. 32.99   96.03 Pogrebne i srodne delatnosti   Obuhvata: – sahranjivanje i spaljivanje ljudskih i životinjskih leševa: * pripremu leševa za sahranjivanje, spaljivanje i balzamovanje i pogrebne usluge * usluge sahranjivanja i spaljivanja * iznajmljivanje opremljenog prostora za ceremonije sahrane na groblju – iznajmljivanje i prodavanje grobnih mesta – održavanje grobova i spomenika   Ne obuhvata: – izvođenje religioznih pogrebnih obreda, del. 94.91 – uređenje groblja, del. 81.30 96.04 Delatnost nege i održavanja tela   Obuhvata: – aktivnosti turskih kupatila, sauna i parnih kupatila, solarijuma, salona za mršavljenje, salona za masažu itd.   Ne obuhvata: – medicinsku masažu i terapiju, del. 86.90 – fitnes klubove i teretane, del. 93.13   96.09 Ostale nepomenute lične uslužne delatnosti   Obuhvata: – izvođenje astroloških i spiritističkih seansi – organizovanje pratnji, zakazivanje sastanaka, usluge bračnog posredovanja – usluge zbrinjavanja kućnih ljubimaca (smeštaj i ishrana, češljanje, čuvanje i treniranje) – aktivnosti organizacija za otkrivanje porekla (genealogija) – aktivnost studija za tetoviranje i pirsing – aktivnost čistača cipela, nosača, lica za naplatu parkiranja automobila itd. – obavljanje delatnosti na bazi licence sa samouslužnim automatima (foto-kabine, vage, aparati za merenje krvnog pritiska, „sefovi“ za stvari i garderobu, itd.)   Ne obuhvata: – veterinarske aktivnosti, del. 75.00 – samouslužne veš-mašine u perionicama, del. 96.01 – mašine za kockanje i igrice, del. 92.00

Ostavite komentar