Predlog amandmana na Ustavnu povelju Državne zajednice Srbija i Crna Gora

PREDLOG AMANDMANA

NA USTAVNU POVELjU DRŽAVNE ZAJEDNICE

SRBIJA I CRNA GORA

Ovi amandmani usvajaju se u Narodnoj skupštini Republike Srbije i Skupštini Republike Crne Gore u istovetnom tekstu i stupaju na snagu kada se, u tom tekstu, usvoje i proglase u Skupštini Srbije i Crne Gore.

AMANDMAN I

1. Neposredni izbori za Skupštinu Srbije i Crne Gore biće održani odvojeno, u obe države članice, onda kada se održe izbori za republičke parlamente. Mandati sadašnjih poslanika u Skupštini Srbije i Crne Gore biće produženi do održavanja tih izbora.

2. Ovim amandmanom dopunjuje se član 20. Ustavne povelje.

AMANDMAN II

1. Regulativa o mogućem referendumu mora biti zasnovana na međunarodno priznatim demokratskim standardima. Država članica koja organizuje referendum sarađivaće sa Evropskom unijom na poštovanju međunarodnih demokratskih standarda, kako je predviđeno Ustavnom poveljom.

2. Ovim amandmanom dopunjuje se stav 3. člana 60. Ustavne povelje.

AMANDMAN III

1. Za sprovođenje Amandmana I i II doneće se poseban zakon.

O B R A Z L O Ž E Nj E

AMANDMANA I I II NA USTAVNU POVELjU DRŽAVNE ZAJEDNICE SRBIJA I CRNA GORA

Sporazumom o izmeni Ustavne povelje, potpisanom 7. aprila 2005. godine u Beogradu, rešena je kriza u funkcionisanju institucija državne zajednice Srbija i Crna Gora. Pravni i institucionalni oblik u kome se Sporazum sprovodi, i po samom tekstu Sporazuma, jesu amandmani na Ustavnu povelju. Sam osnov za donošenje amandmana sadržan je u članovima 62. i 61. Ustavne povelje.

Amandmanom I se održavanje neposrednih izbora za Skupštinu Srbije i Crne Gore vezuje za održavanje izbora za Narodnu skupštinu Republike Srbije odnosno za Skupštinu Republike Crne Gore, dakle odvojeno po državama članicama i zavisno od vremena raspisivanja i održavanja izbora za njihove skupštine. Potreba za održavanjem legitimiteta postojećeg saziva Skupštine Srbije i Crne Gore i kontinuiteta u njenom radu, uslovila je produženje mandata posredno izabranih poslanika. Produženje mandata posredno izabranih poslanika u državi članici traje sve dok u njoj ne budu neposredno izabrani poslanici u Skupštinu Srbije i Crne Gore.

Amandmanom II se propisuje obaveza da regulativa o mogućem referendumu vezanom za promenu državnog statusa države članice bude usklađena sa međunarodno priznatim demokratskim standardima. Stoga će država članica koja se odluči za referendum sarađivati sa Evropskom unijom u poštovanju međunarodnih demokratskih standarda.

Ostavite komentar