Uredba o obrascima bezbednosnih upitnika sa: – Posebnim bezbednosnim upitnikom za fizička i pravna lica – Upitnikom za fizička lica – Upitnikom za pravna lica

Posebni bezbednosni upitnik za fizička lica Obrazac: PBU-1 oznaka stepena tajnosti: INTERNO PODACI O PODNOSIOCU ZAHTEVA IME i PREZIME, kao i prethodna imena i prezimena JMBG Dugovi nastali usled finansijskih zaduženja ili preuzetih garancija Visina finansijskih obaveza Ime finansijske institucije Drugi podaci i činjenice, osim podataka navedenih u osnovnom bezbednosnom upitniku, koje fizičko lice čine podložnim uticajima i pritiscima koji predstavljaju bezbednosni rizik Da li su i kada vršene bezbednosne provere Da li je ranije izdat sertifikat i pod kojim brojem

UPOZORENjE: Članom 69. stav 1. tačka 1) Zakona o tajnosti podataka, propisano jeda Kancelarija Saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka, rešenjem odbija zahtev za izdavanje sertifikata, ako se na osnovu izveštaja bezbednosne, odnosno dopunske bezbednosne provere utvrdi da je podnosilac zahteva naveo neistinite i nepotpune podatke u osnovnom, odnosno posebnom bezbednosnom upitniku.

Dajem pismenu saglasnost da se prilikom vršenja bezbednosne provere prikupljaju i obrađuju podaci navedeni u bezbednosnom upitniku u skladu sa propisima o zaštiti podataka o ličnosti.

Mesto ______________

Datum ______________ POTPIS PODNOSIOCA ZAHTEVA

_______________________________

Posebni bezbednosni upitnik za pravna lica Obrazac: PBU-2 oznaka stepena tajnosti: INTERNO PODACI O PODNOSIOCU ZAHTEVA NAZIV FIRME i sedište, kao i prethodni nazivi i sedišta MB Datum i mesto osnivanja Podaci o službi u stranim vojskama i paravojnim formacijama Država – ime oružanih snaga Period Dugovi nastali usled finansijskih zaduženja ili preuzetih garancija Visina finansijskih obaveza Ime finansijske institucije Drugi podaci i činjenice, osim podataka navedenih u osnovnom bezbednosnom upitniku, koje pravno lice čine podložnim uticajima i pritiscima koje predstavljaju bezbednosni rizik Da li su i kada vršene bezbednosne provere Da li je ranije izdat sertifikat i pod kojim brojem

UPOZORENjE: Članom 69. stav 1. tačka 1) Zakona o tajnosti podataka, propisano jeda Kancelarija Saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka, rešenjem odbija zahtev za izdavanje sertifikata, ako se na osnovu izveštaja bezbednosne, odnosno dopunske bezbednosne provere utvrdi da je podnosilac zahteva naveo neistinite i nepotpune podatke u osnovnom, odnosno posebnom bezbednosnom upitniku.

Dajem pismenu saglasnost da se prilikom vršenja bezbednosne provere prikupljaju i obrađuju podaci navedeni u bezbednosnom upitniku u skladu sa propisima o zaštiti podataka o ličnosti.

Mesto ______________

Datum ______________ POTPIS PODNOSIOCA ZAHTEVA

_______________________________

Ostavite komentar