Zaključak Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava na neodređeno i određeno vreme

PREDLOG

Na osnovu člana 27e stav 35. Zakona o budzetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/11, 93/12 62/2013, 63/13-ispravka i 108/13), člana 5. stav 1. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budzetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, broj 108/13), člana 3. stav 1. Uredbe o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava („Službeni glasnik RS”, broj 113/13) i člana 2. Odluke o obrazovanju Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava („Službeni glasnik RS”, broj 113/13), na predlog __________________________

Komisija za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava donosi

Z A K Lj U Č A K

1. Daje se saglasnost za prijem u radni odnos na neodređeno vreme ukupno _______ lica i na određeno vreme ukupno _______ lica, odnosno za popunjavanje ukupno ___________ slobodnih, odnosno upražnjenih radnih mesta, kod korisnika javnih sredstava koja su u nadležnosti _________________, uključujući i radna mesta u __________________, i to:

u _____________ ukupno ____ radnih mesta, od čega:

______ radnih mesta (visoka stručna sprema), broj izvršilaca_______, radni odnos na određeno vreme/ na neodređeno vreme;

______ radnih mesta (viša stručna sprema), broj izvršilaca_______, radni odnos na određeno vreme/ na neodređeno vreme;

______ radnih mesta (srednja stručna sprema), broj izvršilaca_______, radni odnos na određeno vreme/ na neodređeno vreme;

______ radnih mesta (niža stručna sprema), broj izvršilaca_______, radni odnos na određeno vreme/ na neodređeno vreme.

u _____________ ukupno ____ radnih mesta, od čega:

______ radnih mesta (visoka stručna sprema), broj izvršilaca_______, radni odnos na određeno vreme/ na neodređeno vreme;

______ radnih mesta (viša stručna sprema), broj izvršilaca_______, radni odnos na određeno vreme/ na neodređeno vreme;

______ radnih mesta (srednja stručna sprema), broj izvršilaca_______, radni odnos na određeno vreme/ na neodređeno vreme;

______ radnih mesta (niža stručna sprema), broj izvršilaca_______, radni odnos na određeno vreme/ na neodređeno vreme.

u _____________ ukupno ____ radnih mesta, od čega:

______ radnih mesta (visoka stručna sprema), broj izvršilaca_______, radni odnos na određeno vreme/ na neodređeno vreme;

______ radnih mesta (viša stručna sprema), broj izvršilaca_______, radni odnos na određeno vreme/ na neodređeno vreme;

______ radnih mesta (srednja stručna sprema), broj izvršilaca_______, radni odnos na određeno vreme/ na neodređeno vreme;

______ radnih mesta (niža stručna sprema), broj izvršilaca_______, radni odnos na određeno vreme/ na neodređeno vreme.

2. Daje se saglasnost za nastavljanje postupka radi popunjavanja slobodnih, odnosno upražnjenih radnih mesta, koji su započeti, a nisu okončani do dana stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budzetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, broj 108/13), i to:

u _____________ ukupno ____ radnih mesta, od čega:

______ radnih mesta (visoka stručna sprema), broj izvršilaca_______, radni odnos na određeno vreme u svojstvu pripravnika/ na neodređeno vreme;

______ radnih mesta (viša stručna sprema), broj izvršilaca_______, radni odnos na određeno vreme u svojstvu pripravnika/ na neodređeno vreme;

______ radnih mesta (srednja stručna sprema), broj izvršilaca_______, radni odnos na određeno vreme u svojstvu pripravnika/ na neodređeno vreme;

______ radnih mesta (niža stručna sprema), broj izvršilaca_______, radni odnos na određeno vreme u svojstvu pripravnika/ na neodređeno vreme.

u _____________ ukupno ____ radnih mesta, od čega:

______ radnih mesta (visoka stručna sprema), broj izvršilaca_______, radni odnos na određeno vreme u svojstvu pripravnika/ na neodređeno vreme;

______ radnih mesta (viša stručna sprema), broj izvršilaca_______, radni odnos na određeno vreme u svojstvu pripravnika/ na neodređeno vreme;

______ radnih mesta (srednja stručna sprema), broj izvršilaca_______, radni odnos na određeno vreme u svojstvu pripravnika/ na neodređeno vreme;

______ radnih mesta (niža stručna sprema), broj izvršilaca_______, radni odnos na određeno vreme u svojstvu pripravnika/ na neodređeno vreme.

u _____________ ukupno ____ radnih mesta, od čega:

______ radnih mesta (visoka stručna sprema), broj izvršilaca_______, radni odnos na određeno vreme u svojstvu pripravnika/ na neodređeno vreme;

______ radnih mesta (viša stručna sprema), broj izvršilaca_______, radni odnos na određeno vreme u svojstvu pripravnika/ na neodređeno vreme;

______ radnih mesta (srednja stručna sprema), broj izvršilaca_______, radni odnos na određeno vreme u svojstvu pripravnika/ na neodređeno vreme;

______ radnih mesta (niža stručna sprema), broj izvršilaca_______, radni odnos na određeno vreme u svojstvu pripravnika/ na neodređeno vreme.

3. Ovaj zaključak, radi realizacije, dostaviti __________________, koji će otpravak ovog zaključka dostaviti korisnicima javnih sredstava iz tač. 1. i 2. zaključka.

Broj:

U Beogradu, 2014. godine

PREDSEDNIK

Ostavite komentar