Zaključak Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava tako da ti korisnici imaju ukupan broj zaposlenih na određeno vreme, po različitim osnovama, veći od 10 odsto od ukupnog broja zaposlenih na neodređeno vreme

PREDLOG

Na osnovu člana 27e st. 35. i 37. Zakona o budzetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/11, 93/12 62/2013, 63/13-ispravka i 108/13), člana 3. stav 1. Uredbe o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava („Službeni glasnik RS”, broj 113/13) i člana 2. Odluke o obrazovanju Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava („Službeni glasnik RS”, broj 113/13), na predlog __________________________

Komisija za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava donosi

Z A K Lj U Č A K

1. Daje se saglasnost korisnicima javnih sredstava koji su u nadležnosti _____________, uključujući i ___________________ da imaju ukupan broj zaposlenih na određeno vreme zbog povećanog obima posla, lica angažovanih po osnovu ugovora o delu, ugovora o privremenim i povremenim poslovima, preko omladinske i studentske zadruge i lica angažovanih po drugim osnovama veći od 10% od ukupnog broja zaposlenih na neodređeno vreme, i to:

1)____________________ da zaposli, odnosno angažuje ukupno ______ lica, od čega:

– _____ zaposlenih na određeno vreme zbog povećanog obima posla;

– _____ angažovanih po osnovu ugovora o delu;

– _____ angažovanih po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima ;

– _____ angažovanih preko omladinske i studentske zadruge;

– _____ angažovanih po drugim osnovama.

Data saglasnost važi za period od ___ meseca do ____ meseca 2014. godine.

2)____________________ da zaposli, odnosno angažuje ukupno ______ lica, od čega:

– _____ zaposlenih na određeno vreme zbog povećanog obima posla;

– _____ angažovanih po osnovu ugovora o delu;

– _____ angažovanih po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima ;

– _____ angažovanih preko omladinske i studentske zadruge;

– _____ angažovanih po drugim osnovama.

Data saglasnost važi za period od ___ meseca do ____ meseca 2014. godine.

3)____________________ da zaposli, odnosno angažuje ukupno ______ lica, od čega:

– _____ zaposlenih na određeno vreme zbog povećanog obima posla;

– _____ angažovanih po osnovu ugovora o delu;

– _____ angažovanih po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima ;

– _____ angažovanih preko omladinske i studentske zadruge;

– _____ angažovanih po drugim osnovama.

Data saglasnost važi za period od ___ meseca do ____ meseca 2014. godine.

2) Ovaj zaključak, radi realizacije, dostaviti __________________, koji će otpravak ovog zaključka dostaviti korisnicima javnih sredstava iz tačke 1. ovog zaključka.

Broj:

U Beogradu, 2014. godine

PREDSEDNIK

Ostavite komentar