Fiskalna strategija za 2014. godinu sa projekcijama za 2015. i 2016. godinu

Iskazano u procentima osim ako nije drugačije naznačeno 2013 2014 2015 2016 Stopa realnog rasta BDP 2,0 1,0 1,8 2,0 BDP po tekućim tržišnim cenama (u milionima dinara) 3.761.288 4.007.841 4.292.141 4.583.749 BDP u evrima (u milionima) 32.878,4 33.737,7 34.893,8 36.093,4 Izvori rasta: procentne promene u konstantnim cenama Lična potrošnja -1,2 -1,8 -0,6 -0,3 Državna potrošnja -3,0 -2,2 -4,4 -3,6 Investicije u fiksni kapital -3,4 4,7 9,6 8,9 Promena zaliha kao % BDP 0,0 0,0 0,0 0,0 Izvoz robe i usluga 14,0 6,4 7,0 7,7 Uvoz robe i usluga 2,3 1,6 3,5 4,6 Doprinos rastu BDP Finalna domaća tražnja -2,3 -0,9 0,8 1,2 Investiciona potrošnja -0,7 1,0 2,1 2,1 Lična potrošnja -1,0 -1,4 -0,4 -0,2 Državna potrošnja -0,6 -0,4 -0,9 -0,7 Promena u zalihama 0,0 0,0 0,0 0,0 Spoljno-trgovinski bilans robe i usluga 4,3 1,9 1,0 0,8 Rast bruto dodate vrednosti delatnosti Poljoprivreda 18,6 0,0 2,0 3,0 Industrija 3,3 3,2 3,5 3,8 Građevinarstvo -18,5 14,5 6,6 7,9 Usluge 0,6 -0,2 0,9 0,9 Doprinos rastu bruto dodate vrednosti po delatnostima Rast bruto dodate vrednosti 2,0 1,0 1,8 2,0 Poljoprivreda 1,7 0,0 0,2 0,3 Industrija 0,7 0,7 0,7 0,8 Građevinarstvo -0,7 0,5 0,2 0,3 Usluge 0,4 -0,1 0,6 0,6 Kretanje cena BDP deflator 8,9 5,5 5,2 4,7 Potrošačke cene (godišnji prosek) 8,4 5,5 5,2 5,0 Potrošačke cene (kraj perioda) 5,5 5,5 5,0 4,5 Kretanja u spoljnom sektoru Izvoz robe (f.o.b) u mil. evra 10.646 11.681 12.910 14.375 Uvoz robe (f.o.b) u mil. evra 14.771 15.281 16.130 17.206 Saldo trgovinskog računa -4.125 -3.600 -3.220 -2.831 Izvoz robe i usluga (% BDP) 42,2 44,7 47,1 50,1 Uvoz robe i usluga (% BDP) 54,1 54,7 55,8 57,5 Neto izvoz dobara i usluga (% BDP) -11,9 -10,0 -8,6 -7,4 Saldo tekućeg računa (% BDP) -6,0 -4,5 -4,0 -3,5 Nacionalna štednja (% BDP) 9,6 11,7 13,5 15,2 Domaće javne investicije (% BDP) 2,9 3,2 3,6 3,1 Investicioni racio (% BDP) 19,1 20,0 21,4 22,7 Zaposlenost Stopa nezaposlenosti, 15+ 24,0 24,6 24,6 24,0

Ostavite komentar