Fiskalna strategija za 2015. godinu sa projekcijama za 2016. i 2017. godinu

Prilog 1 – Projekcija osnovnih makroekonomskih indikatora

Iskazano u procentima osim ako nije drugačije naznačeno

2014

2015

2016

2017

Stopa realnog rasta BDP

-2,0

-0,5

1,5

2,0

BDP po tekućim tržišnim cenama

(u milionima dinara)

3.884.000,0

3.970.469,5

4.195.257,6

4.454.608,4

BDP u evrima (u milionima)

33.193,5

33.076,8

34.528,8

36.245,8

Izvori rasta: procentne promene u konstantnim cenama

Lična potrošnja

-1,5

-3,0

1,0

1,5

Državna potrošnja

-2,8

-7,4

-5,8

-4,0

Investicije u fiksni kapital

-1,8

4,7

5,5

5,5

Promena zaliha kao % BDP

0,0

0,0

0,0

0,0

Izvoz robe i usluga

3,7

3,1

5,0

6,6

Uvoz robe i usluga

2,8

-1,5

2,9

4,6

Doprinos rastu BDP

Finalna domaća tražnja

-2,0

-2,7

0,9

1,6

Investiciona potrošnja

-0,4

0,9

1,2

1,2

Lična potrošnja

-1,1

-2,3

0,7

1,1

Državna potrošnja

-0,5

-1,3

-1,0

-0,6

Promena u zalihama

0,0

0,0

0,0

0,0

Spoljno-trgovinski bilans robe i usluga

0,0

2,2

0,6

0,4

Rast bruto dodate vrednosti delatnosti

Poljoprivreda

1,4

1,7

1,7

1,8

Industrija

-5,7

3,7

2,0

2,5

Građevinarstvo

-7,3

16,8

6,4

6,8

Usluge

-0,6

-3,9

0,7

1,4

Doprinos rastu bruto dodate vrednosti po delatnostima

Rast bruto dodate vrednosti

-2,0

-0,5

1,5

2,0

Poljoprivreda

0,1

0,2

0,2

0,2

Industrija

-1,4

0,9

0,5

0,6

Građevinarstvo

-0,4

0,8

0,4

0,4

Usluge

-0,3

-2,4

0,4

0,8

Kretanje cena

BDP deflator

2,2

2,7

4,1

4,1

Potrošačke cene (godišnji prosek)

2,1

2,7

4,0

4,0

Potrošačke cene (kraj perioda)

2,2

4,2

4,0

4,0

Kretanja u spoljnom sektoru

Izvoz robe (f.o.b) u mil. evra

10.760

11.006

11.558

12.366

Uvoz robe (f.o.b) u mil. evra

14.920

14.629

15.088

15.835

Saldo trgovinskog računa

-4.160

-3.624

-3.530

-3.469

Izvoz robe i usluga (% BDP)

43,1

44,2

44,5

45,3

Uvoz robe i usluga (% BDP)

54,5

53,6

52,9

52,9

Neto izvoz dobara i usluga (% BDP)

-11,4

-9,4

-8,5

-7,6

Saldo tekućeg računa (% BDP)

-6,1

-4,7

-4,5

-4,3

Nacionalna štednja (% BDP)

11,4

13,8

14,4

15,0

Domaća štednja (% BDP)

6,1

9,1

10,5

11,7

Domaće javne investicije (% BDP)

2,6

3,1

3,1

3,0

Investicioni racio (% BDP)

17,3

18,5

19,3

19,8

Fiskalni indikatori

Deficit sektora opšte države (%BDP)

-7,9

-5,8

-4,7

-3,8

Konsolidovani prihodi (% BDP)

40,9

40,3

39,1

38,2

Konsolidovani rashodi (%BDP)

48,9

46,1

43,8

41,9

Bruto dug sektora opšte države (% BDP)

69,9

77,7

79,2

78,2

Zaposlenost

Stopa nezaposlenosti, 15+

20,0

21,3

20,9

19,8

Ostavite komentar