Uredba o kriterijumima za klasifikaciju povreda Propisa prema kategoriji opasnosti od nastupanja posledica u transportu opasne robe

Prilog 1.

LISTA ZA UTVRĐIVANJE POVREDA PROPISA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU

1. Mesto provere

2. Datum

3. Vreme

4. Nacionalna oznaka vozila i registarski broj

5. Nacionalna oznaka i registarski broj prikolice/poluprikolice

6. Preduzeće koje vrši prevoz/adresa

7. Vozač/suvozač

8. Pošiljalac, adresa, mesto utovara (1)(2)

9. Primalac, adresa, mesto istovara (1)(2)

10. Ukupna količina opasne robe po transportnoj jedinici

11. ADR 1.1.3.6. dozvoljena ograničena količina prekoračenaDa☐Ne☐

12. Način transportarasuta roba☐komadi☐cisterna☐

Dokumenta o vozilu

13. Transportni dokument

☐ pregledano

☐ prekršaj utvrđen

☐ neprimenljivo

14. Pisana uputstva

☐ pregledano

☐ prekršaj utvrđen

☐ neprimenljivo

15. Bilateralni/multilateralni

sporazum/nacionalno ovlašćenje

☐ pregledano

☐ prekršaj utvrđen

☐ neprimenljivo

16. ADR sertifikat o odobrenju za vozilo

☐ pregledano

☐ prekršaj utvrđen

☐ neprimenljivo

17. Sertifikat o stručnoj osposobljenosti vozača

☐ pregledano

☐ prekršaj utvrđen

☐ neprimenljivo

Prevozne radnje

18. Roba odobrena za transport

☐ pregledano

☐ prekršaj utvrđen

☐ neprimenljivo

19. Vozilo odobreno za robu koju prevozi

☐ pregledano

☐ prekršaj utvrđen

☐ neprimenljivo

20. Način prevoza (rasuta roba, komadi, u cisterni)

☐ pregledano

☐ prekršaj utvrđen

☐ neprimenljivo

21. Zabrana zajedničkog tovarenja

☐ pregledano

☐ prekršaj utvrđen

☐ neprimenljivo

22. Utovar, obezbeđenje robe i rukovanje (3)

☐ pregledano

☐ prekršaj utvrđen

☐ neprimenljivo

23. Procurivanje robe ili oštećenje ambalaže (3)

☐ pregledano

☐ prekršaj utvrđen

☐ neprimenljivo

24. UN broj na ambalaži / UN broj na cisterni (2)(3) (ADR 6)

☐ pregledano

☐ prekršaj utvrđen

☐ neprimenljivo

25. Obeležavanje ambalaže (npr. UN broj) i označavanje (2) (ADR 5.2)

☐ pregledano

☐ prekršaj utvrđen

☐ neprimenljivo

26. Označavanje cisterne / vozila velikim listicama opasnosti (ADR 5.3.1)

☐ pregledano

☐ prekršaj utvrđen

☐ neprimenljivo

27. Obeležavanje vozila / transportne jedinice (narandžaste table, povišena temperatura) (ADR5.3.2-3)

☐ pregledano

☐ prekršaj utvrđen

☐ neprimenljivo

Oprema vozila

28. Sigurnosna oprema opšte namene naznačena u ADR

☐ pregledano

☐ prekršaj utvrđen

☐ neprimenljivo

29. Oprema usklađena sa robom koja se prevozi

☐ pregledano

☐ prekršaj utvrđen

☐ neprimenljivo

30. Druga oprema naznačena u pisanom uputstvu

☐ pregledano

☐ prekršaj utvrđen

☐ neprimenljivo

31. Aparat(i) za gašenje požara

☐ pregledano

☐ prekršaj utvrđen

☐ neprimenljivo

32. Najozbiljnija kategorija utvrđenih povreda propisa, u slučaju da ih je bilo

Kategorija I

Kategorija II

Kategorija III

33. Primedbe

34. Organ / službenik koji je izvršio proveru

7239003937000(1)Popuniti samo u slučaju da je bitno za prekršaj

(2)Navesti pod „primedbe” za grupne prevozne radnje

(3)Provera vidnih prekršaja

Ostavite komentar