Uredba o ocenjivanju profesionalnih vojnih lica (sa prilozima)

Prilog 3.

SLUŽBENA ZABELEŠKA O BITNIM KARAKTERISTIKAMA ZA VOĐENjE U SLUŽBI PODACI O LICU KOJE SE OCENjUJE PREZIME (ime jednog roditelja) IME NADLEŽNI STAREŠINA __________________________

Ostavite komentar