Uredba o ocenjivanju profesionalnih vojnih lica (sa prilozima)

ORGANIZACIONE SPOSOBNOSTI | | Precizno i jasno izdaje zadatke 1 2 3 4 5 Uspešno planira i organizuje zadatke 1 2 3 4 5 Efikasno koristi raspoložive resurse 1 2 3 4 5 Kritički pristupa dostupnim informacijama kako bi doneo smislene i blagovremene odluke 1 2 3 4 5 Zadatke izvršava u zadatim vremenskim rokovima 1 2 3 4 5 Očekuje moguće probleme i rešava ih 1 2 3 4 5 Preuzima prihvatljive rizike kako bi postigao rezultate 1 2 3 4 5 Pri dodeli zadataka razlikuje bitne od nebitnih stvari 1 2 3 4 5 Postavlja prioritete u rešavanju zadataka 1 2 3 4 5 Pre početka rada na zadatku, planira detalje 1 2 3 4 5 Postavlja jasne i dostižne ciljeve i pruža potčinjenima podršku do ispunjenja zadatka 1 2 3 4 5 ZBIR OCENA: PROSEČNA VREDNOST: RUKOVOĐENjE Poznaje mogućnosti svojih potčinjenih 1 2 3 4 5 Motiviše potčinjene da bolje rade 1 2 3 4 5 Spreman je da sasluša predloge i sugestije potčinjenih 1 2 3 4 5 Stvara jasnu viziju o onome šta treba da bude postignuto 1 2 3 4 5 Stoji iza svoje odluke kada je donese 1 2 3 4 5 Štiti svoje potčinjene 1 2 3 4 5 Lični primer je za druge u kolektivu 1 2 3 4 5 Sarađuje sa potčinjenima u rešavanju njihovih privatnih problema 1 2 3 4 5 Motiviše potčinjene da prihvate promene kada su one neophodne 1 2 3 4 5 ZBIR OCENA: PROSEČNA VREDNOST:

Prilog 5.

PREGLED DODATNIH KRITERIJUMA ZA OCENjIVANjE PROFESIONALNIH VOJNIH LICA

NA RUKOVODEĆIM DUŽNOSTIMA

Ostavite komentar