Uredba o utvrđivanju Državnog programa obnove oštećenih elektroenergetskih objekata za distribuciju električne energije

Prilog 1:

Detaljni prikaz mera i aktivnosti koje je potrebno sprovesti u cilju obnove i sanacije posledica poplava na elektroenergetskim objektima za distribuciju električne energije

[pic]

Ostavite komentar