Uredba o uslovima za plovidbu i pravilima plovidbe na unutrašnjim vodama (sa prilozima)

Prilog 1

KARAKTERISTIČNA SLOVA ILI GRUPA SLOVA DRŽAVE LUKE UPISA ILI PRIPADNOSTI BRODOVA

AUSTRIJA A MOLDAVIJA MD BELORUSIJA BY HOLANDIJA N BELGIJA B NORVEŠKA NO BOSNA I HERCEGOVINA BIH NEMAČKA D BUGARSKA BG POLjSKA PL ČEŠKA REPUBLIKA CZ PORTUGAL P FINSKA FI ROMUNIJA R FRANCUSKA F RUSIJA RUS HRVATSKA HR SLOVAČKA SK ITALIJA I SLOVENIJA * LITVANIJA LT SRBIJA SRB LUKSEMBURG L ŠVEDSKA SE MAĐARSKA HU ŠVAJCARSKA CH MALTA MLT UKRAJINA UA

Ostavite komentar