Uredba o utvrđivanju Programa podrške aktivnostima udruženja za podsticanje razvoja preduzetništva u 2013. godini (sa prilozima)

BIOGRAFIJA (CURRICULUM VITAE)

Predložena pozicija u toku ostvarivanja projekta:

Prezime:

Ime:

Datum rođenja:

Državljanstvo:

Bračno stanje:

Obrazovanje:

Institucija Od(godina) Do( godina) Stečeni stepen(i) ili Diploma(e)

Poznavanje stranog jezika: (Ocene znanja od 1 do 5 – ocena 5 je najveća, a ocena 1 najniža)

Jezik Čitanje Pričanje Pisanje

Članstvo u profesionalnim udruženjima:

Druge veštine:

Sadašnje radno mesto:

Ključne kvalifikacije:

Podaci o profesionalnom iskustvu:

Druge aktivnosti:

Ostavite komentar