Uredba o utvrđivanju Programa podrške aktivnostima udruženja za podsticanje razvoja preduzetništva u 2013. godini (sa prilozima)

Zahtev za isplatu prvog dela sredstava

Mesto:___________________

Datum:___________________

Broj ugovora: _____________

Naziv udruženja:

Adresa: __________________________________________

Naziv projekta za koji se traži isplata odobrenih sredstava:

Traženi iznos je ___________________ dinara*.

Uz zahtev vam dostavljamo sledeću propratnu dokumentaciju:

Potpisan ugovor;

Popunjen i kod poslovne banke overen Finansijski identifikacioni list (prilog br. 8 );

Menicu, menično ovlašćenje za popunjavanje i podnošenje na naplatu menice na odobreni iznos (prilog br. 9) i karton deponovanih potpisa.

Molimo vas da nam sredstva isplatite na broj računa**: _______________________________.

* Podaci iz Ugovora sa Ministarstvom (50% iznosa)

** Podaci iz Ugovora sa Ministarstvom

Zastupnik

_______________

Zahtev za isplatu drugog dela sredstava

Mesto:___________________

Datum:___________________

Broj ugovora: _____________

Naziv udruženja:

Adresa: __________________________________________

Naziv projekta za koji se traži isplata odobrenih sredstava:

Traženi iznos je ___________________ dinara*.

Uz zahtev vam dostavljamo sledeću propratnu dokumentaciju:

Fakture, ugovore i druga relevantna dokumenta;

Izvode o izvršenim plaćanjima;

Izveštaj o realizaciji projekta;

Molimo vas da nam sredstva isplatite na broj računa**: _______________________________.

* Podaci iz Ugovora sa Ministarstvom (50% iznosa)

** Podaci iz Ugovora sa Ministarstvom

Zastupnik

_______________

Ostavite komentar