Predlog zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju

1. Naziv propisa EU 2. „CELEX” oznaka EU propisa Uredba Saveta (EEZ) broj 4058/89 od 21. decembra 1989. o utvrđivanju cena za drumski prevoz robe između država članica (Službeni glasnik Evropske unije L 390/1, 30.12.1989)Council Regulation (EEC) No 4058/89 of 21 December 1989 on the fixing of rates for the carriage of goods by road between Member States (OJ L 390/1, 30.12.1989) 31989R4058Incorporated by 21994A0103(63) 3. Organ državne uprave, odnosno drugi ovlašćeni predlagač propisa 4. Datum izrade tabele Ovlašćeni predlagač propisa – VladaObrađivač – Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture 02.07.2015. 5. Naziv (važećeg, nacrta, predloga) propisa čije odredbe su predmet analize usklađenosti sa propisom EU 6. Brojčane oznake (šifre) planiranih propisa iz baze NPAA Predlog zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju 2012-510 7. Usklađenost odredaba propisa sa odredbama propisa EU a) a1) b) b1) v) g) d) Odredba propisa EU Sadržina odredbe Odredbe propisa Republike Srbije Sadržina odredbe Usklađenost (Potpuno usklađeno – PU, delimično usklađeno – DU, neusklađeno – NU, neprenosivo – NP) Razlozi za delimičnu usklađenost, neusklađenost ili neprenosivost Napomena o usklađenosti

1. |This Regulation shall apply to the carriage of goods by road between Member States for hire and reward even if, at the time of such carriage operations, part of the journey is performed:

– in transit through a third country, or

– by a road vehicle which is carried by another means of transport, without intermediate reloading of the goods.

|0.1.

1.1.

0.1.

2.1.14).-2.1.17). |

Ovim zakonom uređuju se uslovi i način obavljanja javnog prevoza tereta i prevoza tereta za sopstvene potrebe u drumskom saobraćaju koji se obavlja na teritoriji Republike Srbije, odnosno javnog prevoza tereta i prevoza tereta za sopstvene potrebe u međunarodnom drumskom saobraćaju i inspekcijski nadzor.

Pojedini izrazi, u smislu ovog zakona, imaju sledeća značenja:

14) bilateralni prevoz tereta je prevoz tereta u drumskom saobraćaju koji se obavlja između Republike Srbije i druge države;

15) tranzitni prevoz tereta je prevoz tereta u drumskom saobraćaju koji se obavlja preko teritorije Republike Srbije ili druge države bez utovara odnosno istovara tereta na teritoriji Republike Srbije ili druge države;

16) prevoz tereta iz ili za treće države je prevoz tereta u drumskom saobraćaju koji započinje i završava na teritoriji države u kojoj se ne nalazi sedište, odnosno prebivalište prevoznika;

17) kombinovani prevoz je prevoz drumskog teretnog vozila ili skupa vozila kod koga se deo prevoznog puta obavlja železnicom ili plovnim putem, a deo prevoznog puta drumom na što je moguće kraćim rastojanjima; |Delimično usklađeno |Odredba je transponovana u skladu sa postojećim mogućnostima, s obzirom da Republika Srbija nije država članica EU | | |2. |With effect from 1 January 1990 the rates for the carriage operations referred to in Article 1 shall be set by free agreement between the parties to the haulage contract.

|0.1.

3.2. |

Pri obavljanju javnog prevoza tereta, relacija, cena prevoza i drugi uslovi prevoza određuju se ugovorom zaključenim između prevoznika i korisnika prevoza.

|Potpuno usklađeno | | | |3. |1. With a view to introduction of the definitive system for observation of haulage markets, haulage undertakings, forwarding agents, freight brokers and other transport agents shall be required to communicate, to the competent authorities of their Member State upon the latter’s request, any information concerning the rates charged for the international carriage of goods by road.

2. Information obtained in implementation of this Regulation shall be covered by the obligation of professional secrecy.

3. Member States shall send the Commission, at its request, any information at their disposal.

| | |Neusklađeno |Usklađenost sa ovom odredbom se može ostvariti tek kada se za to stvore uslovi.

| | |4. |1. Member States shall, in good time, adopt the laws, regulations and administrative provisions necessary for the implementation of this Regulation and shall inform the Commission thereof.

2. Member States shall assist one another and the Commission in applying this Regulation.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States. | | |Neprenosivo |Prelazne i završne odredbe | | |

Ostavite komentar