Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o očuvanju evropske flore i faune i prirodnih staništa

APPENDIX IV / DODATAK IV

PROHIBITED MEANS AND METHODS OF KILLING, CAPTURE AND OTHER FORMS OF EXPLOITATION / ZABRANjENA SREDSTVA I METODI UBIJANjA, ZAROBLjAVANjA I DRUGIH OBLIKA EKSPLOATACIJE

MAMMALS/ SISARI

Zamke

Žive životinje koje se koriste kao mamci i koje su slepe ili osakaćene

Magnetofoni

Električni aparati kojima se može ubiti i ošamutiti

Veštački izvori svetlosti

Ogledala i druga sredstva za zaslepljivanje

Sredstva za osvetljavanje meta

Nišani za noćni lov koji sadrže elektronske uređaje za uveličavanje ili konverziju slika

Eksplozivi2

Mreže3

Klopke3

Otrov i otrovni ili anastetički mamci

Isterivanje gasom ili dimom

Poluautomatsko ili automatsko oružje sa šaržerom koji može da primi više od dva kompleta municije

Avioni

Motorna vozila u pokretu

BIRDS/PTICE

Zamke1

Lepak za ptice

Kuke

Žive ptice koje se koriste kao mamac i koje su slepe ili osakaćene

Magnetofoni

Električni aparati kojima se može ubiti i ošamutiti

Veštački izvori svetlosti;

Ogledala i druga sredstva za zaslepljivanje

Sredstva za osvetljavanje meta

Nišani za noćni lov koji sadrže elektronske uređaje za uveličavanje ili konverziju slika

Eksplozivi

Mreže

Klopke

Otrov i otrovni ili anastetički mamci

Poluautomatsko ili automatsko oružje sa šaržerom koji može da primi više od dva kompleta municije

Avioni

Motorna vozila u pokretu

______________________________

1 Osim za Lagopus-a iznad 58 stepeni severne geografske širine

FRESHWATER FISH/ SLATKOVODNE RIBE

Eksplozivi

Vatreno oružje

Otrovi

Anestetici

Elektricitet, odnosno naizmenična struja

Veštački izvori svetlosti

CRAYFISH (Decapoda)/ RAKOVI (Dekapoda)

Eksplozivi

Otrovi

Ostavite komentar