Predlog zakona o izmenama Zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prestupe i prekršaje

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA ZAKONA KOJIMA SU ODREĐENE

NOVČANE KAZNE ZA PRIVREDNE PRESTUPE I PREKRŠAJE

I. UVODNA ODREDBA

Član

Ovim zakonom se, radi odgovarajućeg povećanja novčanih kazni vrše izmene zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prestupe i prekršaje u republičkim zakonima.

Član

U Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima („Službeni glasnik SRS“, br. 47/74, 30/79, 19/82, 29/82, 53/82, 15/84, 5/86, 21/90 „Službeni glasnik RS“, br. 28/91, 53/93, 67/93, 48/94 i 25/97), u članu 178. stav 1. reči: „od 1.000 do 10.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 100.000 do 1.000.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 100 do 1.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 6.000 do 50.000 dinara“.

U stavu 3. reči: „od 100 do 1.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 6.000 do 50.000 dinara“.

U članu 179. stav 1. reči: „od 500 do 5.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 80.000 do 800.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 90 do 900 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 4.000 do 40.000 dinara“.

U stavu 3. reči: „od 90 do 900 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 4.000 do 40.000 dinara“.

U članu 180. stav 1. reči: „od 450 do 4.500 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 60.000 do 600.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 50 do 500 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 3.000 do 30.000 dinara“.

U stavu 3. reči: „od 50 do 500 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 3.000 do 30.000 dinara“.

U članu 181. reči: „od 300 do 3.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 150.000 dinara“.

U članu 182. stav 1. reči: „od 80 do 800 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 5.000 do 25.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 100 do 1.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 12.000 do 50.000 dinara“.

U članu 183. stav 1. reči: „od 60 do 600 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 4.000 do 20.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 80 do 800 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 8.000 do 40.000 dinara“.

U članu 184. stav 1. reči: „od 10 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 2.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 80 do 800 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 3.000 do 25.000 dinara“.

U članu 185. stav 1. reči: „od 10 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 1.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 60 do 600 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 2.500 do 20.000 dinara“.

U članu 186. stav 1. reči: „od 10 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 500 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 50 do 500 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 1.500 do 15.000 dinara“.

Član

U Zakonu o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima („Službeni list SFRJ“, br. 50/88, 63/88, 80/89, 29/90, 11/91, „Službeni list SRJ“, br. 34/92, 13/93, 16/93, 31/93, 41/93, 50/93, 24/94, 41/94, 28/96 i 3/02), u članu 221. stav 1. reči: „od 300.000 do 3.000.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 300.000 do 3.000.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 20.000 do 200.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 20.000 do 200.000 dinara“.

U članu 222. stav 1. reči: „od 100.000 do 1.000.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 100.000 do 1.000.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 6.000 do 60.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 6.000 do 60.000 dinara“.

U stavu 3. reči: „od 6.000 do 60.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 6.000 do 60.000 dinara“.

U članu 223. stav 1. reči: „od 60.000 do 600.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 60.000 do 600.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 3.000 do 30.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 3.000 do 30.000 dinara“.

U stavu 3. reči: „od 3.000 do 30.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 3.000 do 30.000 dinara“.

U članu 225. stav 1. reči: „od 4.500 do 21.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 50.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 12.000 do 63.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 30.000 do 150.000 dinara“.

U članu 226. stav 1. reči: „od 1.800 do 9.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 5.000 do 25.000 dinara“.

U stavu 3. reči: „od 4.500 do 21.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 12.000 do 50.000 dinara“.

U članu 227. stav 1. reči: „od 1.200 do 7.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 3.000 do 20.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 3.500 do 19.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 8.000 do 40.000 dinara“.

U članu 228. stav 1. reči: „od 1.500 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 3.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 1.800 do 18.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 4.000 do 30.000 dinara“.

U članu 229. stav 1. reči: „od 1.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 2.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 1.600 do 16.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 3.000 do 25.000 dinara“.

U članu 230. stav 1. reči: „od 600 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 1.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 1.600 do 15.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 2.500 do 20.000 dinara“.

U članu 231. stav 1. reči: „od 300 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 500 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 750 do 7.500 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 1.500 do 15.000 dinara“.

Član

U Zakonu o javnom redu i miru („Službeni glasnik RS“, br. 5/92, 53/93, 67/93 i 48/94), u članu 6. stav 1. reči: “ od 500 novih dinara“ zamenjuju se rečima: “ od 2.500 dinara“.

U stavu 2. reči: „do 700 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „do 3.500 dinara“.

U stavu 3. reči: „do 1.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „do 5.000 dinara“.

U članu 7. stav 1. reči: „do 1.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „do 10.000 dinara“.

U članu 8. stav 1. reči: „do 1.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: “ do 10.000 dinara“.

U članu 9. stav 1. reči: „do 900 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „do 4.500 dinara“.

U stavu 2. reči: „do 9.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „do 45.000 dinara“, reči: „do 4.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „do 20.000 dinara, a reči: „do 900 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „do 4.500 dinara“.

U članu 10. stav 1. reči: „do 700 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „do 3.500 dinara“.

U stavu 2. reči: „do 900 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „do 4.500 dinara“.

U stavu 3. reči: „do 1.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „do 5.000 dinara“.

U članu 11. stav 1. reči: „do 700 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „do 3.500 dinara“.

U stavu 2. reči: „do 7.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „do 35.000 dinara“, reči: „do 3.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „do 15.000 dinara“, a reči: „do 700 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „do 3.500 dinara“.

U članu 12. stav 1. reči: „do 700 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „do 3.500 dinara“.

U stavu 2. reči: „do 1.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „do 5.000 dinara“.

U članu 13. reči: „do 700 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „do 3.500 dinara“.

U članu 15. stav 1. reči: „do 500 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „do 2.500 dinara“.

U stavu 2. reči: „do 5.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „do 25.000 dinara“, reči: „do 2.500 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „do 12.000 dinara“, a reči: „do 500 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „do 2.500 dinara“.

U članu 16. stav 1. reči: „do 500 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „do 2.500 dinara“.

U stavu 2. reči: „do 5.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „do 25.000 dinara“, reči: „do 2.500 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „do 12.500 dinara“, a reči: „do 500 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „do 2.500 dinara“.

U članu 17. reči: “ do 500 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „do 2.500 dinara“.

U članu 18. stav 1. reči: „do 700 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „do 3.500 dinara“.

U stavu 2. reči: „do 7.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „do 35.000 dinara“, a reči: „do 700 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „do 3.500 dinara“.

U članu 19. stav 1. reči: „do 1.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „do 5.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „do 10.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „do 50.000 dinara“, a reči: „do 1.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „do 5.000 dinara“.

U članu 20. reči: „do 700 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „do 3.500 dinara“.

Član

U Zakonu o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama („Službeni glasnik RS“, broj 67/03), u članu 21. stav 1. reči: „od 200.000 do 400.000 dinara“ zamenjuju se rečima: „od 300.000 do 500.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 10.000 do 20.000 dinara“ zamenjuju se rečima: „od 20.000 do 30.000 dinara“.

U stavu 3. reči: „od 10.000 do 20.000 dinara“ zamenjuju se rečima: „od 20.000 do 30.000 dinara“.

U stavu 4. reči: „od 100.000 do 200.000 dinara“ zamenjuju se rečima: „od 200.000 do 300.000 dinara“.

Član

U Zakonu o okupljanju građana („Službeni glasnik RS“, br. 51/92, 53/93, 67/93, 48/94 i 29/01), u članu 15. stav 1. reči: „od 1.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 5.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „do 10.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „do 50.000 dinara“, a reči: „do 1.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „do 5.000 dinara“.

Član

U Zakonu o zaštiti od požara („Službeni glasnik SRS“, broj 37/88, „Službeni glasnik RS“, br. 53/93, 67/93 i 48/94), u članu 80. stav 1. reči: „od 5.000 do 10.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 25.000 do 250.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 500 do 1.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 2.500 do 25.000 dinara“.

U stavu 3. reči: „od 2.500 do 5.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 12.500 do 25.000 dinara“.

U stavu 4. reči: „od 500 do 1.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 2.500 do 5.000 dinara“.

U članu 81. stav 1. reči: „od 2.500 do 6.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 12.500 do 30.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 250 do 600 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 1.250 do 30.000 dinara“.

U stavu 3. reči: „od 1.500 do 2.500 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 7.500 do 12.500 dinara“.

U stavu 4. reči: „od 250 do 600 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 1.250 do 3.000 dinara“.

U članu 82. stav 1. reči: „od 1.500 do 3.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 150.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 150 do 600 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 1.000 do 50.000 dinara“.

U stavu 3. reči: „od 700 do 1.500 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 1.500 do 7.500 dinara“.

U stavu 4. reči: „od 150 do 600 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 750 do 3.000 dinara“.

U članu 83. stav 1. reči: „od 500 do 1.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 2.500 do 5.000 dinara“.

U članu 84. stav 1. reči: „od 500 do 1.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 2.500 do 5.000 dinara“.

U članu 85. reči: „od 100 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 1.000 dinara“.

Član

U Zakonu o eksplozivnim materijama, zapaljivim tečnostima i gasovima („Službeni glasnik SRS“, br. 44/77, 45/85 i 18/89, „Službeni glasnik RS“, br. 53/93, 67/93 i 48/94), u članu 33. stav 1. reči: „od 5.000 do 10.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 25.000 do 50.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 500 do 1.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 2.500 do 5.000 dinara“.

U članu 34. stav 1. reči: „od 3.600 do 6.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 18.000 do 30.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 360 do 600 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 1.800 do 3.000 dinara“.

U članu 35. reči: „od 360 do 600 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 1.500 do 3.000 dinara“.

Član

U Zakonu o prometu eksplozivnih materija („Službeni list SFRJ“, br. 30/85, 6/89 i 53/91, „Službeni list SRJ“, br. 53/91, 16/93, 31/93, 41/93, 50/93, 24/94, 28/96 i 68/02), u članu 35. stav 1. reči: „od 63.000 do 630.000 dinara“ zamenjuju se rečima: „od 100.000 do 1.000.000 dinara“, a u stavu 2. reči: „od 6.300 do 63.000 dinara“ zamenjuju se rečima „od 10.000 do 50.000 dinara“.

U članu 36. stav 1. reči: „od 4.200 do 630.000 dinara“ zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 800.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 4.200 do 42.000 dinara“ zamenjuju se rečima: „od 5.000 do 50.000 dinara“.

U članu 37. stav 1. reči: „od 2.100 do 21.000 dinara“ zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 50.000 dinara“.

Član

U Zakonu o oružju i municiji („Službeni glasnik RS“, br. 9/92, 53/93, 67/93, 48/94, 44/98 i 39/03), u članu 34. stav 1. reči: „od 30.000 do 150.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 200.000 do 1.000.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 3.000 do 10.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 20.000 do 70.000 dinara“.

U članu 35. stav 1. reči: „do 10.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „do 50.000 dinara“.

U članu 36. stav 1. reči: „do 5.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „do 20.000 dinara“.

U članu 37. stav 1. reči: „do 100.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „do 1.000.000 dinara“.

U članu 38. stav 1. reči: „od 10.000 do 50.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 5.000 do 500.000 dinara“.

U članu 39. stav 1. reči: „do 60.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „do 1.000.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „do 30.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „do 500.000 dinara“.

Član

U Zakonu o prebivalištu i boravištu građana („Službeni glasnik SRS“, br. 51/71, 11/76, 1/77, 42/77 i 25/89, „Službeni glasnik RS“, broj 48/94), u članu 23. stav 1. reči: „do 3.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „do 500.000 dinara“.

U stavu 2. u alineji 1. reči: „do 500 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „do 50.000 dinara“, u alineji 2. reči: „do 2.500 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „do 500.000 dinara“, a reči: „do 700 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „do 50.000 dinara“, a u alineji 3. reči: „do 500 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „do 50.000 dinara“.

U članu 24. reči: „do 300 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „do 50.000 dinara“.

U članu 25. reči: „do 200 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „do 30.000 dinara“.

Član

U Zakonu o ličnoj karti („Službeni glasnik SRS“, 15/74, 54/77, 57/80, 45/85 i 40/88, „Službeni glasnik RS“, br. 53/93, 67/93 i 48/94), u članu 17. reči: „do 500 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „do 50.000 dinara“.

U članu 18. reči: „do 100 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „do 5.000 dinara“.

Član

U Zakonu o jedinstvenom matičnom broju građana („Službeni glasnik SRS“, br. 53/78, 5/83, 24/85 i 6/89, „Službeni glasnik RS“, br. 53/93, 67/93 i 48/94), u članu 14. reči: „od 50 do 200 novih dinara“, zamenjuju se rečima: „od 500 do 10.000 dinara“.

Član

U Zakonu o prelaženju državne granice i kretanju u graničnom pojasu („Službeni list SFRJ“, br. 34/79, 56/80 i 53/85, „Službeni list SRJ“, br. 16/93, 31/93, 41/93, 50/93, 24/94, 28/96 i 68/02), u članu 70. stav 1. reči: „do 630.000 dinara“ zamenjuju se rečima: „do 1.000.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „do 21.000 dinara“ zamenjuju se rečima: „do 50.000 dinara“.

U članu 71. stav 1. reči: „do 21.000 dinara“ zamenjuju se rečima: „do 50.000 dinara“.

U članu 72. reči: „do 17.000 dinara“ zamenjuju se rečima: „do 35.000 dinara“.

U članu 73. stav 1. reči: „od 7.000 dinara“ zamenjuju se rečima: „od 5.000 dinara“.

Član

U Zakonu o kretanju i boravku stranaca („Službeni list SFRJ“, br. 56/80, 53/85, 30/89, 26/90 i 53/91, „Službeni list SRJ“, br. 16/93, 31/93, 41/93, 53/93 24/94, 28/96 i 68/02), u članu 104. stav 1. reči: „do 420.000 dinara“ zamenjuju se rečima: „do 800.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „do 42.000 dinara“ zamenjuju se rečima: „do 50.000 dinara“.

U članu 105. stav 1. reči: „do 42.000 dinara“ zamenjuju se rečima: „do 50.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „do 21.000 dinara“ zamenjuju se rečima: „do 50.000 dinara“.

U članu 106. stav 1. reči: „do 21.000 dinara“ zamenjuju se rečima: „do 50.000 dinara“.

U članu 107. stav 1. reči: „do 21.000 dinara“ zamenjuju se rečima: „do 40.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 9.000 dinara“ zamenjuju se rečima: „od 5.000 dinara“.

U članu 108. reči: „do 10.000 dinara“ zamenjuju se rečima: „do 30.000 dinara“.

Član

U Zakonu o putnim ispravama jugoslovenskih državljana („Službeni list SRJ“, br. 33/96, 49/96, 12/98, 15/00, 7/01, 71/01, 23/02, 53/02, 68/02 i 5/03), u članu 60. stav 1. reči: „od 2.100 do 21.000 dinara“ zamenjuju se rečima: „od 3.000 do 30.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „do 2.100 dinara“ zamenjuju se rečima: „do 3.000 dinara“.

U članu 61. reči: „od 2.100 do 21.000 dinara“ zamenjuju se rečima: „od 2.000 do 20.000 dinara“.

U članu 62. reči: „od 4.200 do 21.000 dinara“ zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 30.000 dinara“.

Član

U Zakonu o Policijskoj akademiji („Službeni glasnik RS“, broj 36/98), u članu 33. stav 1. reči: „od 3.000 do 10.000 dinara“ zamenjuju se rečima: „od 100.000 do 1.000.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 500 do 1.000 dinara“ zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 50.000 dinara“.

Član

U Zakonu o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, br. 9/02 i 87/02), u članu 74. stav 1. reči: „od 2.000 do 20.000 dinara“ zamenjuju se rečima: „od 5.000 do 50.000 dinara“.

Član

U Zakonu o deviznom poslovanju („Službeni list SRJ“, br. 23/02 i 34/02), u članu 51. stav 1. reči: „od 4.200 do 630.000 dinara“ zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 1.000.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 200 do 21.000 dinara“ zamenjuju se rečima: „od 500 do 50.000 dinara“.

U stavu 3. reči: „od 200 do 21.000 dinara“ zamenjuju se rečima: „od 500 do 50.000 dinara“.

U stavu 5. reči: „od 200 do 21.000 dinara“ zamenjuju se rečima: „od 500 do 50.000 dinara“.

U članu 52. stav 1. reči: „od 200 do 21.000 dinara“ zamenjuju se rečima: „od 5.000 do 500.000 dinara“.

U članu 53. stav 1. reči: „od 200 do 21.000 dinara“ zamenjuju se rečima: „od 500 do 50.000 dinara“.

Član

U Zakonu o sredstvima u svojini Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 53/95, 3/96, 54/96 i 32/97), u članu 45. stav 1. reči: „od 5.000 do 10.000 novih dinara“, zamenjuju se rečima: „od 50.000 do 1.000.000 dinara“.

U stavu 2. reči: “od 500 do 1.000 novih dinara“, zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 50.000 dinara“.

U članu 46. stav 1. „od 500 do 1.000 novih dinara“, zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 50.000 dinara“.

Član

U Carinskom zakonu („Službeni glasnik RS „, broj 73/03), u članu 383. stav 2. reči „do 9.000 dinara“, zamenjuju se rečima: „od 5.000 dinara“.

Član

U Zakonu o akcizama („Službeni glasnik RS „, br. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04 i 135/04), u članu 42. stav 2. reči: „od 100 do 10.000 dinara“, zamenjuju se rečima: „od 500 do 50.000 dinara“.

Član

U Zakonu o bankama i drugim finansijskim organizacijama („Službeni list SRJ“, br. 32/93, 41/93, 50/93, 24/94, 5/95, 61/95, 28/96, 16/99, 44/99, 36/02, 37/02 „Službeni glasnik RS „, broj 72/03), u članu 78. stav 2. reči: „od 30.000 do 300.000 dinara“, zamenjuju se rečima: „od 30.000 do 200.000 dinara“.

U članu 79. stav 2. reči: „od 30.000 do 300.000 dinara“, zamenjuju se rečima: „od 30.000 do 200.000 dinara“.

U članu 81. stav 2. reči: „od 30.000 do 300.000 dinara“, zamenjuju se rečima: „od 30.000 do 200.000 dinara“.

U članu 81a stav 2. reči: „od 30.000 do 300.000 dinara“, zamenjuju se rečima: „od 30.000 do 200.000 dinara“.

U članu 82. stav 1. reči: „od 2.100 do 21.000 dinara“, zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 50.000 dinara“.

U članu 83. reči: „od 2.100 do 21.000 dinara“, zamenjuju se rečima: „od 5.000 do 50.000 dinara“.

U članu 83a. reči: „od 2.100 do 21.000 dinara“, zamenjuju se rečima: „od 1.000 do 50.000 dinara“.

Član

U Zakonu o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Službeni list SRJ“, broj 65/02, „Službeni glasnik RS“, br. 57/03 i 55/04), u članu 252. reči: „od 200 do 21.000 dinara“, zamenjuju se rečima: „od 5.000 do 50.000 dinara“.

Član

U Zakonu o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 39/02, 43/03 i 55/04), u članu 146. stav 1. reči: „od 100.000 do 200.000 dinara“, zamenjuju se rečima: „od 100.000 do 1.000.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 7.000 do 10.000 dinara“, zamenjuju se rečima: „od 20.000 do 50.000 dinara“.

U članu 147. stav 1. reči: „od 100.000 do 200.000 dinara“, zamenjuju se rečima: „od 100.000 do 1.000.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 7.000 do 10.000 dinara“, zamenjuju se rečima: „od 20.000 do 50.000 dinara“.

U stavu 3. reči: „od 7.000 do 10.000 dinara“, zamenjuju se rečima: „od 20.000 do 50.000 dinara“.

Član

U Zakonu o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RS“, br. 43/03, 51/03 i 53/04), u članu 29. stav 1. reči: „do 200.000 dinara“, zamenjuju se rečima: „do 1.000.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „do 10.000 dinara“, zamenjuju se rečima: „do 50.000 dinara“.

U članu 30. reči: „do 100.000 dinara“, zamenjuju se rečima: „do 500.000 dinara“.

U članu 31. reči: „do 20.000 dinara“, zamenjuju se rečima: „do 50.000 dinara“.

Član

U Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Službeni glasnik RS“, broj 84/04), u članu 73. reči: „od 2.500 dinara“, zamenjuju se rečima: „od 5.000 dinara“.

Član

U Zakonu o duvanu („Službeni glasnik RS“, broj 17/03), u članu 46. stav 1. reči: „od 10.000 dinara do 50.000 dinara“, zamenjuju se rečima: „od 50.000 do 1.000.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 1.000 dinara do 5.000 dinara“, zamenjuju se rečima: „od 5.000 do 50.000 dinara“.

U stavu 3. reči: „od 2.000 dinara do 10.000 dinara“, zamenjuju se rečima: „od 20.000 do 500.000 dinara“.

U stavu 4. reči: „od 1.000 dinara do 5.000 dinara“, zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 50.000 dinara“.

U članu 47. stav 1. reči: „od 10.000 dinara do 50.000 dinara“, zamenjuju se rečima: „od 50.000 do 1.000.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 1.000 dinara do 5.000 dinara“, zamenjuju se rečima: „od 5.000 do 50.000 dinara“.

U stavu 3. reči: „od 2.000 dinara do 10.000 dinara“, zamenjuju se rečima: „od 100.000 do 500.000 dinara“.

U članu 48. stav 1. reči: „od 20.000 dinara do 100.000 dinara“, zamenjuju se rečima: „od 100.000 do 1.000.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 2.000 dinara do 10.000 dinara“, zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 50.000 dinara“.

U stavu 3. reči: „od 5.000 dinara do 20.000 dinara“, zamenjuju se rečima: „od 40.000 do 500.000 dinara“.

U članu 49. stav 1. reči: „od 200.000 dinara do 400.000 dinara“, zamenjuju se rečima: „od 500.000 do 1.000.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 10.000 dinara do 20.000 dinara“, zamenjuju se rečima: „od 25.000 do 50.000 dinara“.

U stavu 3. reči: „od 50.000 dinara do 200.000 dinara“, zamenjuju se rečima: „od 125.000 do 500.000 dinara“.

U stavu 4. reči: „od 10.000 dinara do 20.000 dinara“, zamenjuju se rečima: „od 25.000 do 50.000 dinara“.

U članu 50. stav 1. reči: „od 200.000 dinara do 400.000 dinara“, zamenjuju se rečima: „od 500.000 do 1.000.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 10.000 dinara do 20.000 dinara“, zamenjuju se rečima: „od 25.000 do 50.000 dinara“.

U članu 51. stav 1. reči: „od 200.000 dinara do 400.000 dinara“, zamenjuju se rečima: „od 500.000 do 1.000.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 10.000 dinara do 20.000 dinara“, zamenjuju se rečima: „od 25.000 do 50.000 dinara“.

U stavu 3. reči: „od 50.000 dinara do 200.000 dinara“, zamenjuju se rečima: „od 125.000 do 500.000 dinara“.

U članu 52. stav 1. reči: „od 100.000 dinara do 400.000 dinara“, zamenjuju se rečima: „od 250.000 do 1.000.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 1.000 dinara do 10.000 dinara“, zamenjuju se rečima: „od 25.000 do 50.000 dinara“.

U stavu 3. reči: „od 50.000 dinara do 200.000 dinara“, zamenjuju se rečima: „od 125.000 do 500.000 dinara“.

U stavu 4. reči: „od 10.000 dinara do 50.000 dinara“, zamenjuju se rečima: „od 50.000 do 250.000 dinara“.

Član

U Zakonu o donacijama i humanitarnoj pomoći („Službeni list SRJ“, br. 53/01, 61/01 i 36/02), u članu 11. stav 1. reč: „četvorostrukog“, zamenjuju se rečju: „šestostrukog“.

U stavu 2. reči: „od 900 do 9.000 dinara“, zamenjuju se rečima: „od 3.000 do 30.000 dinara“.

U stavu 3. reči: „od 900 do 9.000 dinara“, zamenjuju se rečima: „od 3.000 do 30.000 dinara“.

U članu 12. stav 1. reči: „od 15.000 do 150.000 dinara“, zamenjuju se rečima: „od 50.000 do 500.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 900 do 9.000 dinara“, zamenjuju se rečima: „od 3.000 do 30.000 dinara“.

U stavu 3. reči: „od 900 do 9.000 dinara“, zamenjuju se rečima: „od 3.000 do 30.000 dinara“.

Član

U Zakonu o regulisanju javnog duga Savezne Republike Jugoslavije po osnovu devizne štednje građana („Službeni list SRJ“, broj 36/02 i „Službeni glasnik RS“, broj 80/04 ), u članu 28. stav 1. reči: „od 900 do 9.000 dinara“, zamenjuju se rečima: „od 5.000 do 50.000 dinara“.

U članu 29. reči: „od 900 do 21.000 dinara“, zamenjuju se rečima: „od 5.000 do 50.000 dinara“.

U članu 30. reči: „od 900 do 21.000 dinara“, zamenjuju se rečima: „od 5.000 do 50.000 dinara“.

Član

U Zakonu o regulisanju javnog duga Savezne Republike Jugoslavije po ugovorima o deviznim depozitima građana oročenim kod Dafiment banke AD, Beograd, u likvidaciji i po deviznim sredstvima građana položenim kod Banke privatne privrede Crne Gore DD, Podgorica („Službeni list SRJ“, broj 36/02), u članu 22. stav 1. reči: „od 900 do 9.000 dinara“, zamenjuju se rečima: „od 5.000 do 50.000 dinara“.

U članu 23. reči: „od 900 do 21.000 dinara“, zamenjuju se rečima: od 5.000 do 50.000 dinara“.

Član

U Zakonu o kreditnim poslovima sa inostranstvom („Službeni list SRJ“, br. 42/92, 16/93,31/93, 41/93, 50/93, 24/94 i 28/96), u članu 21. stav 1. reči: „od 90.000 do 450.000 novih dinara“, zamenjuju se rečima: „od 200.000 do 2.000.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 6.000 do 30.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 20.000 do 200.000 dinara“.

U članu 22. stav 1. reči: „od 18.000 do 90.000 novih dinara“, zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 1.000.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 4.500 do 22.500 novih dinara“, zamenjuju se rečima: „od 5.000 do 50.000 dinara“.

Član

U Zakonu o slobodnim zonama („Službeni list SRJ „, br. 81/94 i 28/96), u članu 40. stav 1. reči: „od 15.000 do 150.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 1.000.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 900 do 9.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 1.000 do 50.000 dinara“.

U članu 41. stav 2. reči: „od 900 do 9.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 1.000 do 50.000 dinara“.

U članu 42. stav 2. reči: „od 900 do 9.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 1.000 do 50.000 dinara“.

IV.Zakoni u oblasti državne uprave i lokalne samouprave

Član

U Zakonu o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 6/93, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 49/99), u članu 92. stav 1. reči: „od 500 do 10.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 20.000 do 400.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 100 do 5.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 250.000 dinara“.

U stavu 3. reči: „od 50 do 1.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 1.000 do 25.000 dinara“.

Član

U Zakonu o političkim organizacijama („Službeni glasnik SRS“, broj 37/90 i „Službeni glasnik RS“, br. 30/92, 53/93, 67/93 i 48/94), u članu 17. stav 1. reči: „od 100 do 1.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 5.000 do 50.000 dinara“.

Član

U Zakonu o lokalnim izborima („Službeni glasnik RS“, br. 33/02, 37/02, 42/02, 72/03 i 100/03), u članu 64. stav 1. reči: „od 100.000 do 200.000 dinara“ zamenjuju se rečima: „od 500.000 do 1.000.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 5.000 do 10.000 dinara“ zamenjuju se rečima: „od 25.000 do 50.000 dinara“.

U stavu 3. reči: „od 5.000 do 10.000 dinara“ zamenjuju se rečima: „od 25.000 do 50.000 dinara“.

Član

U Zakonu o pečatu državnih i drugih organa („Službeni glasnik RS“, br. 11/91, 53/93, 67/93 i 48/94), u članu 16. stav 1. reči: „od 1.000 do 10.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 20.000 do 200.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 100 do 1.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 1.000 do 10.000 dinara“.

U stavu 3. reči: „od 500 do 5.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 100.000 dinara“.

U članu 17. stav 1. reči: „od 600 do 6.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 12.000 do 120.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 60 do 600 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 600 do 6.000 dinara“.

U članu 18. stav 1. reči: „od 100 do 1.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 1.000 do 10.000 dinara“.

Član

U Zakonu o matičnim knjigama („Službeni glasnik SRS“, broj 15/90, „Službeni glasnik RS“, broj 57/03), u članu 36. stav 1. reči: „do 70 dinara“ zamenjuju se rečima: „do 10.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „do 1.400 dinara“ zamenjuju se rečima: „do 200.000 dinara“ i reči: „do 70 dinara“ zamenjuju se rečima: „do 20.000 dinara“.

Član

U Zakonu o društvenim organizacijama i udruženjima građana („Službeni glasnik SRS“, br. 24/82, 39/83, 17/84, 50/84, 45/85 i 12/89, „Službeni glasnik RS“, br. 53/93, 67/93 i 48/94), u članu 72. stav 1. reči: „do 50.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „do 1.500.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „do 5.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „do 150.000 dinara“.

U članu 73. reči: „do 900.000 000 dinara“ zamenjuju se rečima: „do 900.000 dinara“.

U članu 74. stav 1. reči: „do 9.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „do 900.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „do 900 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „do 45.000 dinara“.

U članu 75. stav 1. reči: „do 30.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „do 1.000.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „do 3.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „do 100.000 dinara“.

U članu 76. stav 1. reči: „do 3.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „do 300.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „do 500 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „do 25.000 dinara“.

U članu 77. reči: „do 3.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „do 300.000 dinara“.

U članu 78. stav 1. reči: „do 900 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „do 45.000 dinara“.

V. Zakoni u oblasti poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Član

U Zakonu o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS“, br. 49/92, 53/93, 67/93, 48/94, 46/95, 54/96 i 14/00), u članu 67. stav 1. reči: „od 5.000 do 150.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 200.000 do 2.000.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 100 do 10.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 20.000 do 100.000 dinara“.

U članu 68. stav 1. reči: „od 1.000 do 10.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 100.000 do 900.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 100 do 1.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 50.000 dinara“.

U članu 69. reči: „od 100 do 800 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 50.000 dinara“.

U članu 70. reči: „od 100 do 1.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 50.000 dinara“.

Član

U Zakonu o zaštiti bilja od bolesti i štetočina („Službeni glasnik SRS“, br. 28/77, 36/77, 28/78, 38/83, 14/84, 24/85, 35/86 i 6/89, „Službeni glasnik RS“, br. 53/93, 67/93 i 48/94), u članu 37. stav 1. reči: „od 5.000 do 150.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 200.000 do 2.000.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 100 do 5.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 2.000 do 200.000 dinara“.

U članu 38. stav 1. reči: „od 1.000 do 10.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 100.000 do 1.000.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 100 do 1.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 50.000 dinara“.

U članu 39. stav 1. reči: „od 800 do 8.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 80.000 do 500.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 80 do 800 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 8.000 do 30.000 dinara“.

U članu 40. reči: od 50 do 1.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 8.000 do 30.000 dinara“.

Član

U Zakonu o semenu i sadnom materijalu („Službeni glasnik RS“, br. 54/93, 35/94, 43/94, 135/04), u članu 43. stav 1. reči: „od 10.000 do 150.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 250.000 do 2.500.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 1.000 do 10.000 novih dinara“ zaenjuju se rečima: „od 20.000 do 150.000 dinara“.

U članu 44. stav 1. reči: „od 8.000 do 120.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 150.000 do 1.500.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 800 do 8.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 100.000 dinara“.

U članu 45. stav 1. reči: „od 1.000 do 10.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 100.000 do 900.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 100 do 1.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 50.000 dinara“.

U članu 46. reči: „od 500 do 5.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 100.000 do 500.000 dinara“.

U članu 47. reči: „od 100 do 1.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 50.000 dinara“.

Član

U Zakonu o vinu i rakiji („Službeni glasnik RS“, br. 70/94 i 13/02), u članu 37. stav 1. reči: „od 10.000 do 100.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 300.000 do 3.000.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 500 do 10.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 80.000 do 200.000 dinara“.

U članu 38. stav 1. reči: „od 1.000 do 10.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 150.000 do 1.000.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 100 do 1.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 50.000 dinara“.

U članu 39. reči: „od 500 do 5.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 100.000 do 500.000 dinara“.

U članu 40. reči: „od 100 do 1.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 50.000 dinara“.

Član

U Zakonu o merama za unapređenje stočarstva („Službeni glasnik RS“, br. 61/91, 53/93, 67/93 i 48/94), u članu 51. stav 1. reči: „od 5.000 do 150.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 200.000 do 2.000.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „do 10.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 30.000 do 100.000 dinara“.

U članu 52. stav 1. reči: „od 1.000 do 10.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 150.000 do 1.000.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 100 do 1.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 50.000 dinara“.

U članu 53. reči: „do 500 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „do 100.000 dinara“.

U članu 54. reči: „do 700 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „do 50.000 dinara“.

U članu 55. reči: „do 500 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „do 40.000 dinara“.

Član

U Zakonu o šumama („Službeni glasnik RS“, br. 46/91, 83/92, 53/93, 54/93, 60/93, 67/93, 48/94 i 54/96), u članu 81. stav 1. reči: „od 10.000 do 150.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 300.000 do 3.000.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 1.000 do 10.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 50.000 do 200.000 dinara“.

U članu 82. stav 1. reči: „od 8.000 do 120.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 120.000 do 1.500.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 800 do 8.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 20.000 do 100.000 dinara“.

U članu 83. stav 1. reči: „od 1.000 do 10.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 100.000 do 1.000.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 100 do 1.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 50.000 dinara“.

U članu 84. stav 1. reči: „od 500 do 2.000 novih dinara „zamenjuju se rečima: „od 50.000 do 900.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 100 do 900 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 50.000 dinara“.

U članu 85. stav 1. reči: „od 80 do 800 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 50.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 200 do 1.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 1.000 do 5.000 dinara“.

U stavu 3. reči: „od 200 do 1.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 1.000 do 50.000 dinara“.

U članu 86. reči: „od 50 do 500 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 20.000 dinara“.

Član

U Zakonu o lovstvu („Službeni glasnik RS“, br. 39/93, 44/93 i 60/93), u članu 62. stav 1. reči: „od 10.000 do 100.000 dinara“ zamenjuju se rečima: „od 200.000 do 1.500.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 10.000 do 100.000 dinara“ zamenjuju se rečima: „od 50.000 do 150.000 dinara“.

U članu 63. stav 1. reči: „od 10.000 do 100.000 dinara“ zamenjuju se rečima: „od 100.000 do 1.000.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 1.000 do 10.000 dinara“ zamenjuju se rečima: „od 15.000 do 100.000 dinara“.

U članu 64. stav 1. reči: „od 100 do 10.000 dinara“ zamenjuju se rečima: „od 90.000 do 900.000 dinara“.

U stavu 3. reči: „od 10 do 1.000 dinara“ zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 20.000 dinara“.

U članu 65. stav 1. reči: „od 10 do 1.000 dinara“ zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 50.000 dinara“.

U članu 66. stav 1. reči: „od 10 do 1.000 dinara“ zamenjuju se rečima: „od 10.000 od 50.000 dinara“.

Član

U Zakonu o vodama („Službeni glasnik RS“, br. 46/91, 53/93, 67/93, 48/94 i 54/96), u članu 117. stav 1. reči: „od 50.000 do 150.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 200.000 do 3.000.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 1.000 do 10.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 90.000 do 200.000 dinara“.

U članu 118. stav 1. reči: „od 1.000 do 10.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 100.000 do 1.000.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 100 do 1.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 50.000 dinara“.

U stavu 3. reči: „od 100 do 1.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 50.000 dinara“.

U članu 119. stav 1. reči: „od 100 do 1.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 50.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 100 do 1.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 50.000 dinara“.

U članu 124. reči: „od 100 do 1.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 50.000 dinara“.

Član

U Zakonu o zdravstvenoj zaštiti životinja („Službeni glasnik RS“, br. 37/91, 50/92, 33/93, 52/93, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95, 52/96 i 25/00), u članu 69. stav 1. reči: „od 10.000 do 150.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 200.000 do 2.500.000 dinara“.

U stavu 3. reči: „od 1.000 do 10.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „5.000 do 150.000 dinara“.

U članu 70. stav 1. reči: „od 5.000 do 150.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 150.000 do 1.500.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 300 do 7.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 20.000 do 100.000 dinara“.

U članu 71. stav 1. reči: „od 1.000 do 10.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 100.000 do 900.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 100 do 1.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 50.000 dinara“.

U članu 72. reči: „od 100 do 1.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 50.000 dinara“.

U članu 73. stav 1. reči: „od 200 do 5.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 500.000 dinara“.

U članu 74. reči: „do 1.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „do 50.000 dinara“.

U članu 76. stav 1. reči: „od 1.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 20.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 100 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 5.000 dinara“.

Član

U Zakonu o nadzoru nad prehrambenim proizvodima biljnog porekla („Službeni glasnik RS“, broj 25/96), u članu 12. stav 1. reči: „od 10.000 do 100.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 200.000 do 1.500.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 500 do 10.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 50.000 do 150.000 dinara“.

U članu 13. reči: „od 500 do 5.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 100.000 do 500.000 dinara“.

U članu 14. reči: „od 100 do 1.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 50.000 dinara“.

Član

U Zakonu o kontroli kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u spoljnotrgovinskom prometu („Službeni list SRJ“, br. 12/95 i 28/96), u članu 18. stav 1. reči: „od 45.000 do 450.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 200.000 do 2.000.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 3.000 do 30.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 50.000 do 200.000 dinara“.

U stavu 3. reči: „od 3.000 do 30.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 20.000 do 200.000 dinara“.

U članu 19. stav 1. reči: „od 45.000 do 450.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 150.000 do 1.500.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 3.000 do 30.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 100.000 dinara“.

U članu 20. reči: „od 3.000 do 30.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 100.000 dinara“.

U članu 21. reči: „od 3.000 do 30.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 50.000 dinara“.

U članu 22. stav 1. reči: „od 9.000 do 90.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 100.000 do 900.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 450 do 900 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 50.000 dinara“.

Član

U Zakonu o zaštiti bilja („Službeni list SRJ“, br. 24/98 i 26/98), u članu 83. stav 1. reči: „od 150.000 do 450.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 200.000 do 2.000.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 3.000 do 30.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „50.000 do 100.000 dinara“.

U članu 84. stav 1. reči: „od 15.000 do 150.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 100.000 do 1.000.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 900 do 9.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 50.000 dinara“.

U članu 85. reči: „od 900 do 9.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 100.000 do 500.000 dinara“.

U članu 86. reči: „od 900 do 9.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 50.000 dinara“.

Član

U Zakonu o zaštiti sorti poljoprivrednog i šumskog bilja („Službeni list SRJ“, broj 28/00), u članu 46. stav 1. reči: „od 150.000 do 450.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 200.000 do 2.000.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 3.000 do 30.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 50.000 do 150.00 dinara“.

U članu 47. reči: „od 900 do 9.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 100.000 do 500.000 dinara“.

U članu 48. reči: „od 15.000 do 150.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 20.000 do 500.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 900 do 9.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 50.000 dinara“.

U članu 49. reči: „od 900 do 9.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 50.000 dinara“.

Član

U Zakonu o organskoj poljoprivredi („Službeni list SRJ“, broj 28/00), u članu 29. stav 1. reči: „od 45.000 do 450.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 150.000 do 1.500.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 3.000 do 30.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 15.000 do 100.000 dinara“.

U članu 30. stav 1. reči: „od 15.000 do 150.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 100.000 do 1.000.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 900 do 9.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 50.000 dinara“.

U članu 31. reči: „od 900 do 9.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 1.000 do 50.000 dinara“.

Član

U Zakonu o genetički modifikovanim organizmima („Službeni list SRJ“, broj 21/01), u članu 25. stav 1. reči: „od 150.000 do 450.000 dinara“ zamenjuju se rečima: „od 200.000 do 2.000.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 3.000 do 30.000 dinara“ zamenjuju se rečima: „od 20.000 do 150.000 dinara“.

U članu 26. stav 1. reči: „od 15.000 do 150.000 dinara“ zamenjuju se rečima: „od 100.000 do 1.000.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 900 do 9.000 dinara“ zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 50.000 dinara“.

U članu 27. reči: „od 900 do 9.000 dinara“ zamenjuju se rečima: „od 1.000 do 50.000 dinara“.

Član

U Zakonu o režimu voda („Službeni list SRJ“, broj 59/98), u članu 36. stav 1. reči: „od 20.000 do 200.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 200.000 do 2.000.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 2.000 do 20.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 50.000 do 200.000 dinara“.

U članu 37. stav 1. reči: „od 10.000 do 100.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 100.000 do 1.000.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 500 do 5.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 50.000 dinara“.

U članu 38. reči: „od 500 do 3.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 50.000 dinara“.

Član

U Zakonu o zaštiti životinja od zaraznih bolesti koje ugrožavaju celu zemlju („Službeni list SFRJ“, br. 43/86, 53/91, „Službeni list SRJ“, br. 16/93, 31/93, 41/93, 50/93, 24/94 i 28/96), u članu 58. stav 1. reči: „od 3.000 do 300.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 200.000 do 2.000.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 1.500 do 300.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 20.000 do 150.000 dinara“.

U članu 59. stav 1. reči: „od 1.500 do 150.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 150.000 do 1.000.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 900 do 9.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 50.000 dinara“.

U članu 60. stav 1. reči: „od 1.200 do 120.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 50.000 do 500.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 750 do 7.500 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 50.000 dinara“.

U članu 61. stav 1. reči: „od 1.050 do 105.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 50.000 do 450.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 600 do 6.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 50.000 dinara“.

U članu 62. reči: „od 900 do 9.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 50.000 dinara“.

VI. Zakoni u oblasti privrede

Član

U Zakonu o privatnim preduzetnicima („Službeni glasnik SRS“, br. 54/89 i 9/90 i „Službeni glasnik RS“, br. 19/91, 46/91, 31/93, 39/93, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95 i 35/02), u članu 36. stav 1. reči: „od 2.000 do 5.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 50.000 do 200.000 dinara“.

U stavu 4. reči: „od 1.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 20.000 dinara“.

U članu 37. stav 1. reči: „od 1.000 do 5.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 100.000 dinara“.

U stavu 4. reči: „od 800 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 10.000 dinara“.

U članu 38. stav 1. reči: „od 800 do 5.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 100.000 dinara“.

U stavu 3. reči: „od 800 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 10.000 dinara“.

U članu 39. stav 1. reči: „od 200 do 1.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 5.000 do 20.000 dinara“.

U članu 40. stav 1. reči: „od 1.000 do 5.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 20.000 do 50.000 dinara“.

U stavu 3. reči: „od 800 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 5.000 dinara“.

Član

U Zakonu o zadrugama („Službeni list SRJ“, br. 41/96 i 12/98) u članu 88. stav 1. reči: „od 30.000 do 300.000 novih dinara “ zamenjuju se rečima: „od 50.000 do 3.000.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 1.500 do 15.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: “ od 20.000 do 200.000 dinara“.

U članu 89. stav 1. reči: „od 15.000 do 150.000 novih dinara “ zamenjuju se rečima: „od 50.000 do 1.000.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 900 do 9.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: “ od 5.000 do 50.000 dinara“.

U članu 90. stav 1. reči: „od 9.000 do 90.000 novih dinara “ zamenjuju se rečima: „od 100.000 do 1.000.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 600 do 6.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: “ od 5.000 do 50.000 dinara“.

Član

U Zakonu o zadrugama („Službeni glasnik SRS“, broj 57/89 i „Službeni glasnik RS“, br. 67/93 i 46/95) u članu 35. stav 1. reči: „od 250.000.000 do 450.000.000 dinara“, zamenjuju se rečima: „od 50.000 do 3.000.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 15.000.000 do 25.000.000 dinara“, zamenjuju se rečima: „od 20.000 do 2.000.000 dinara“.

U članu 36. stav 1. reči: „od 50.000.000 do 100.000.000 dinara “ zamenjuju se rečima: „od 20.000 do 1.000.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 5.000.000 do 10.000.000 dinara“ zamenjuju se rečima: “ od 5.000 do 50.000 dinara“.

U članu 37. stav 1. reči: „od 50.000.000 do 100.000.000 dinara “ zamenjuju se rečima: „od 50.000 do 1.000.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „do 10.000.000 dinara“ zamenjuju se rečima: “ od 5.000 do 50.000 dinara“.

U stavu 3. reči: „do 50.000.000 dinara“ zamenjuju se rečima: “ od 5.000 do 50.000 dinara“.

U članu 37a stav 1. reči: „od 1.000,00 do 5.000,00 novih dinara “ zamenjuju se rečima: „od 100.000 do 1.000.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 500,00 do 1.000,00 dinara“ zamenjuju se rečima: “ od 5.000 do 50.000 dinara“.

U članu 38. stav 1. reči: „od 50.000.000 do 100.000.000 dinara “ zamenjuju se rečima: „od 50.000 do 1.000.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 5.000.000 do 10.000.000 dinara“ zamenjuju se rečima: “ od 5.000 do 50.000 dinara“.

U članu 39. stav 1. reči: „od 50.000.000 do 100.000.000 dinara “ zamenjuju se rečima: „od 50.000 do 1.000.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 5.000.000 do 10.000.000 dinara“ zamenjuju se rečima: “ od 5.000 do 50.000 dinara“.

Član

U Zakonu o geološkim istraživanjima („Službeni glasnik RS“, broj 44/95), u članu 51. stav 1. reči: “ od 15.000 do 80.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: “ od 300.000 do 3.000.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 1.000 do 5.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 50.000 do 200.000 dinara“.

U članu 52. stav 1. reči: „od 3.000 do 10.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 50.000 do 1.000.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 500 do 1.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 50.000 dinara“.

Član

U Zakonu o rudarstvu („Službeni glasnik RS“, broj 44/95), u članu 93. stav 1. reči: „od 15.000 do 80.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 300.000 do 3.000.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 1.000 do 5.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 50.000 do 200.000 dinara“.

U članu 94. stav 1. reči: „od 10.000 do 50.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „100.000 do 2.000.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 1.000 do 5.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 50.000 do 100.000 dinara“.

U članu 95. stav 1. reči: „od 3.000 do 10.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „50.000 do 500.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 300 do 1.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 50.000 dinara“.

U članu 96. reči: „od 300 do 1.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 5.000 do 30.000 dinara“.

U članu 97. stav 1. reči: „od 100 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 5.000 dinara“.

Član

U Zakonu o utvrđivanju i razvrstavanju rezervi mineralnih sirovina i prikazivanju podataka geoloških istraživanja („Službeni list SRJ“, br. 12/98 i 13/98), u članu 14. stav 1. reči: „od 15.000 do 150.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 1.000.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 900 do 9.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 1.000 do 50.000 dinara“.

Član

U Zakonu o cevovodnom transportu gasovitih i tečnih ugljovodonika (“ Službeni list SRJ“, broj 29/97), u članu 37. stav 1. reči: „od 45.000 do 450.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 100.000 do 1.000.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 3.000 do 30.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 20.000 do 100.000 dinara“.

U članu 38. stav 1. reči: „od 45.000 do 450.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 100.000 do 1.000.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 3.000 do 30.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 20.000 do 100.000 dinara“.

U članu 39. stav 1. reči: „od 15.000 do 150.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 1.000.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 900 do 9.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 1.000 do 50.000 dinara“.

U članu 40. stav 1. reči: „od 15.000 do 150.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 1.000.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 900 do 9.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 1.000 do 30.000 dinara“.

U članu 41. reči: „od 900 do 9.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 1.000 do 30.000 dinara“.

VIII. Zakoni u oblasti saobraćaja, građevinarstva i urbanizma

Član

U Zakonu o međunarodnom prevozu u drumskom saobraćaju („Službeni list SRJ „, br. 60/98, 5/99, 44/99, 74/99 i 4/00), u članu 68. stav 1. reči: „od 15.000 do 150.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 75.000 do 750.000 dinara“.

U stavu 2. reči: “ od 900 do 9.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 4.500 do 45.000 dinara“.

U članu 69. stav 1. reči: „od 12.000 do 120.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 60.000 do 500.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 600 do 6.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 3.000 do 30.000 dinara“.

U članu 70. stav 1. reči: „od 12.000 do 120.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 60.000 do 500.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 600 do 6.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 3.000 do 30.000 dinara“.

U članu 71. stav 1. reči: „od 12.000 do 120.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 60.000 do 500.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 600 do 6.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 3.000 do 30.000 dinara“.

U članu 72. stav 1. reči: „od 9.000 do 90.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 45.000 do 450.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 450 do 4.500 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 2.250 do 22.500 dinara“.

U članu 73. stav 1. reči: „od 9.000 do 90.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 45.000 do 450.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 450 do 4.500 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 2.250 do 22.500 dinara“.

U članu 74. stav 1. reči: „od 300 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 3.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 4.500 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 5.000 dinara“.

Član

U Zakonu o putevima („Službeni glasnik RS“, br. 46/91, 52/91, 53/93, 67/93, 48/94 i 42/98), u članu 63. stav 1. reči: „od 50.000 do 150.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 100.000 do 500.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 500 do 10.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 5.000 do 100.000 dinara“.

U članu 64. reči: „od 500 do 10.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 5.000 do 100.000 dinara“.

U članu 65. stav 1. reči: „od 1.000 do 10.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 100.000 do 1.000.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 100 do 500 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 25.000 do 50.000 dinara“.

U članu 66. reči: „od 100 do 500 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 30.000 do 50.000 dinara“.

U članu 67. stav 1. reči: „od 500 do 5.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 25.000 do 50.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 50 do 500 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 5.000 do 25.000 dinara“.

U članu 68. reči: „od 200 do 1.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: “ od 30.000 do 50.000 dinara“.

U članu 69. stav 1. reči: „od 50 do 500 novih dinara“ zamenjuju se rečima: “ od 5.000 do 15.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 30 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 1.000 dinara“.

Član

U Zakonu o pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi („Službeni list SRJ“, br. 12/98, 44/99, 74/99 i 73/00), u članu 1057. stav 1. reči: „od 30.000 do 300.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: “ od 20.000 do 2.000.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 1.500 do 30.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 100.000 dinara“.

U članu 1058. stav 1. reči: „od 27.000 do 270.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: “ od 20.000 do 2.000.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 1.200 do 24.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 100.000 dinara“.

U članu 1059. stav 1. reči: „od 15.000 do 150.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 1.000.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 900 do 9.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: “ od 500 do 50.000 dinara“.

U članu 1060. reči: „od 900 do 9.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 500 do 50.000 dinara“.

U članu 1061. reči: „od 900 do 9.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 500 do 50.000 dinara“.

U članu 1062. reči: „od 900 do 9.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 500 do 50.000 dinara“.

U članu 1063. reči: „od 900 do 9.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 500 do 50.000 dinara“.

U članu 1064. stav 1. reči: „od 450 do 4.500 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 500 do 50.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 450 do 4.500 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 500 do 50.000 dinara“.

U članu 1065. reči: „od 450 do 4.500 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 500 do 50.000 dinara“.

U članu 1066. reči: „od 450 do 4.500 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 500 do 50.000 dinara“.

U članu 1067. reči: „od 270 do 2.700 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 500 do 50.000 dinara“.

U članu 1068. tačka 1. reči: „od 450 do 4.500 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 500 do 50.000 dinara“.

Tačka 2. reči: „od 270 do 2.700 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 500 do 50.000 dinara“.

Član

U Zakonu o unutrašnjoj plovidbi („Službeni glasnik SRS“, broj 54/90, “Službeni glasnik RS“ br. 53/93, 67/93 i 48/94), u članu 64. stav 1. reči: „od 1.000 do 100.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 1.000.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 500 do 10.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 500 do 50.000 dinara“.

U članu 65. stav 1. reči: „od 500 do 10.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 1.000.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 100 do 1.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 500 do 50.000 dinara“.

U članu 66. stav 1. reči: „od 300 do 5.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 50.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 50 do 500 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 500 do 50.000 dinara“.

U stavu 3. reči: „od 50 do 500 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 500 do 50.000 dinara“.

U članu 67. stav 1. reči: „od 500 do 10.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 500.000 dinara“, a reči: „od 50 do 1.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 500 do 50.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 50 do 1.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 1.000 do 50.000 dinara“.

U članu 68. reči: „od 500 do 10.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 1.000.000 dinara“.

U članu 69. reči: „od 80 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 5.000 dinara“.

Član

U Zakonu o vazdušnom saobraćaju („Službeni list SRJ“, br. 12/98, 5/99, 44/99, 73/00 i 70/01), u članu 261. stav 1. reči: „od 15.000 do 150.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: “ od 90.000 do 900.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 900 do 9.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: “ od 3.000 do 30.000 dinara“.

U članu 262. stav 1. reči: „od 15.000 do 150.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: “ od 90.000 do 900.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 900 do 9.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: “ od 3.000 do 30.000 dinara“.

U članu 263. stav 1. reči: „od 15.000 do 150.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: “ od 90.000 do 900.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 900 do 9.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: “ od 3.000 do 30.000 dinara“.

U članu 264. stav 1. reči: „od 15.000 do 150.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: “ od 90.000 do 900.000 dinara“.

U stavu 2. reči: “ od 15.000 do 150.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: “ od 5.000 do 50.000 dinara“.

U stavu 3. reči: „od 900 do 9.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: “ od 3.000 do 30.000 dinara“.

U stavu 4. reči: „od 900 do 9.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: “ od 3.000 do 30.000 dinara“.

U članu 265. stav 1. reči: „od 15.000 do 150.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: “ od 90.000 do 900.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 900 do 9.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: “ od 3.000 do 30.000 dinara“.

U stavu 3. reči: „od 900 do 9.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: “ od 3.000 do 30.000 dinara“.

U članu 266. stav 1. reči: „od 15.000 do 150.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: “ od 90.000 do 900.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 900 do 9.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: “ od 3.000 do 30.000 dinara“.

U članu 267. stav 1. reči: „od 12.000 do 120.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 70.000 do 700.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 600 do 6.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: “ od 3.000 do 30.000 dinara“.

U članu 268. stav 1. reči: „od 12.000 do 120.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 70.000 do 700.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 600 do 6.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 3.000 do 30.000 dinara“.

U članu 269. stav 1. reči: „od 12.000 do 120.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 70.000 do 700.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 600 do 6.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: “ od 3.000 do 30.000 dinara“.

U članu 270. stav 1. reči: „od 9.000 do 90.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: “ od 54.000 do 540.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 450 do 4.500 novih dinara“ zamenjuju se rečima: “ od 3.000 do 30.000 dinara“.

U članu 271. stav 1. reči: „od 9.000 do 90.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: “ od 54.000 do 540.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 450 do 4.500 novih dinara“ zamenjuju se rečima: “ od 3.000 do 30.000 dinara“.

U članu 272. stav 1. reči: „od 9.000 do 90.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: “ od 54.000 do 540.000 dinara“.

U stavu 2. reči: “ od 900 do 9.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: “ od 3.000 do 30.000 dinara“.

U stavu 3. reči: „od 450 do 4.500 novih dinara“ zamenjuju se rečima: “ od 3.000 do 30.000 dinara“.

U članu 273. stav 1. reči: „od 9.000 do 90.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: “ od 54.000 do 500.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 9.000 do 90.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 54.000 do 500.000 dinara“.

U stavu 3. reči: „od 450 do 4.500 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 3.000 do 30.000 dinara“.

U članu 274. stav 1. reči: „od 9.000 do 90.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: “ od 54.000 do 500.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 450 do 4.500 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 3.000 do 30.000 dinara“.

U članu 275. stav 1. reči: „od 9.000 do 90.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 54.000 do 500.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 450 do 4.500 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 3.000 do 30.000 dinara“.

U članu 276. reči: „od 900 do 9.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 5.000 do 50.000 dinara“.

U članu 277. reči: „od 900 do 9.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: “ od 5.000 do 50.000 dinara“.

U članu 278. reči: „od 900 do 9.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: “ od 5.000 do 50.000 dinara“.

U članu 279. reči: „od 600 do 6.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: “ od 3.600 do 36.000 dinara“.

U članu 280. reči: „od 600 do 6.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: “ od od 3.600 do 36.000 dinara“.

U članu 281. reči: „od 600 do 6.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: “ od 3.600 do 36.000 dinara“.

U članu 282. reči: „od 450 do 4.500 novih dinara“ zamenjuju se rečima: “ od 2.800 do 28.000 dinara“.

U članu 283. reči: „od 450 do 4.500 novih dinara“ zamenjuju se rečima: “ od 2.800 do 28.000 dinara“.

Član

U Zakonu o bezbednosti u železničkom saobraćaju („Službeni list SRJ“, br. 60/98 i 36/99), u članu 136. stav 1. reči: „od 45.000 do 450.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 50.000 do 3.000.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 3.000 do 30.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 5.000 do 200.000 dinara“.

U članu 137. stav 1. reči: „od 30.000 do 300.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 30.000 do 2.000.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 1.500 do 15.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 3.000 do 100.000 dinara“.

U članu 138. stav 1. reči: „od 15.000 do 150.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 30.000 do 1.000.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 900 do 9.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 2.000 do 30.000 dinara“

U članu 139. stav 1. reči: „od 9.000 do 90.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 500.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 450 do 4.500 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 2.000 do 20.000 dinara“.

U članu 140. reči: „od 300 do 3.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 1.000 do 10.000 dinara“.

U članu 141. reči: „od 150 do 1.500 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 1.000 do 5.000 dinara“.

Član

U Zakonu o održavanju stambenih zgrada („Službeni glasnik RS“, br. 44/95, 46/98 i 1/01), u članu 32. stav 1. reči: „od 1.000 do 10.000 dinara“ zamenjuju se rečima: “ od 50.000 do 500.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 100 do 1.000 dinara“ zamenjuju se rečima: „od 5.000 do 50.000 dinara“.

U članu 33. reči: „od 1.000 do 5.000 dinara“ zamenjuju se rečima: „od 20.000 do 100.000 dinara“.

U članu 34.stav 1. reči: „od 100 do 1.000 dinara“ zamenjuju se rečima: „od 5.000 do 50.000 dinara“.

Član

U Zakonu o stanovanju („Službeni glasnik RS „, br. 50/92, 76/92, 84/92, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 47/94, 48/94, 44/95, 49/95, 16/97, 46/98 i 26/01), u članu 54. reči: „od 100 do 1.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 5.000 do 50.000 dinara“.

U članu 55. stav 1. reči: „od 1.000 do 10.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: “ od 50.000 do 500.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 100 do 1.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 2.000 do 100.000 dinara“.

Član

U Zakonu o sahranjivanju i grobljima („Službeni glasnik SRS „, br. 20/77, 24/85 i 6/89 i „Službeni glasnik RS“, br. 53/93, 67/93 i 48/94), u članu 23. stav 1. reči: „od 500 do 5.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 1.000.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 50 do 500 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 1.000 do 50.000 dinara“.

U članu 24. reči: „od 50 do 500 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 1.000 do 50.000 dinara“.

IX. Zakoni u oblasti trgovine, turizma i usluga

Član

U Zakonu o uslovima za obavljanje prometa robe, vršenja usluga u prometu robe i inspekcijskom nadzoru („Službeni glasnik RS“, broj 39/96, 20/97, 46/98, 34/01 i 80/02), u članu 53. stav 1. reči: „od 3.000 do 30.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 50.000 do 1.000.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 2.000 do 5.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 30.000 do 50.000 dinara“.

U članu 54. stav 1. reči: „od 2.000 do 20.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 50.000 do 500.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 1.000 do 5.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 30.000 do 50.000 dinara“.

U članu 55. stav 1. reči: „od 2.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 20.000 dinara; reči: „od 200 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 5.000 dinara“, a reči: „od 1.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 20.000 dinara.

U stavu 2. reči: „od 100 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 1.000 dinara“.

U članu 56. stav 1. reči: „od 1.000 do 3.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 30.000 do 50.000 dinara“.

U članu 57. stav 1. reči: „od 1.000 do 10.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 50.000 do 1.000.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 1.000 do 3.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 30.000 do 50.000 dinara“.

U stavu 3. reči: „od 2.000 do 5.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 50.000 do 500.000 dinara“.

U stavu 4. reči: „od 1.000 do 2.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 30.000 do 50.000 dinara“.

Član

U Zakonu o trgovini („Službeni list SRJ“, br. 32/93, 41/93, 50/93, 41/94, 29/96 i 37/02), u članu 47. stav 1. reči: „od 3.000 do 30.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 3.000.000 dinara

U stavu 2. reči: „od 3.000 do 30.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 3.000.000 dinara“.

U stavu 3. reči: „od 900 do 9.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 2.000 do 200.000 dinara“.

U članu 50. stav 1. reči: „od 6.000 do 60.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 3.000.000 dinara

U stavu 2. reči: „od 1.800 do 18.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: “ od 2.000 do 200.000 dinara“.

U članu 51. stav 1. reči: „od 1.500 do 15.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 500.000 dinara

U stavu 2. reči: “ od 900 do 9.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 1.000 do 50.000 dinara“.

U članu 52. stav 1. reči: „od 900 do 9.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 1.000 do 50.000 dinara“.

X.Zakoni u oblasti ekonomskih odnosa za inostranstvom

Član

U Zakonu o spoljnotrgovinskom poslovanju („Službeni list SRJ“, br. 46/92, 49/92, 16/93, 31/93, 41/93, 50/93, 24/94, 28/96, 29/97,59/98, 44/99, 53/99, 55/99, 73/00 i 23/01), u članu 93. stav 1. reči: „od 60.000 do 600.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 3.000.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 4.000 do 40.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 2.000 do 200.000 dinara“.

U stavu 5. reči: „od 4.000 do 40.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 2.000 do 200.000 dinara“.

U članu 94. stav 1. reči: „od 60.000 do 600.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 3.000.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 4.000 do 40.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: “ od 2.000 do 200.000 dinara“.

U članu 97. stav 1. reči: “ od 12.000 do 120.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 60.000 do 600.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 600 do 6.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: “ od 5.000 do 50.000 dinara“.

U članu 98. reč: „dvadesetostrukog“ zamenjuje se rečju: „desetostrukog“

U članu 99. reči: „od 400 do 4.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 2.000 do 20.000 dinara“.

XI. Zakoni u oblasti rada, zapošljavanja i socijalne politike

Član

U Zakonu o socijalnoj zaštiti i obezbeđivanju socijalne sigurnosti građana („Službeni list SRJ“, br. 36/91, 79/91, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 48/94, 52/96, 29/01 i 84/04), u članu 119. stav 1. reči: „od 500 do 10.000 dinara“ zamenjuju se rečima: „od 50.000 do 1.000.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 50 do 1.000 dinara“ zamenjuju se rečima: „od 2.500 do 50.000 dinara“.

Član

U Zakonu o uslovima za obavljanje psihološke delatnosti („Službeni glasnik RS“, broj 25/96), u članu 17. stav 1. reči: „od 1.000 do 10.000 dinara“ zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 800.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 300 do 1.000 dinara“ zamenjuju se rečima: „od 1.000 do 30.000 dinara“.

U stavu 3. reči: „od 500 do 5.000 dinara“ zamenjuju se rečima: „od 5.000 do 300.000 dinara“.

U članu 18. stav 1. reči: „od 500 do 1.000 dinara“ zamenjuju se rečima: „od 2.500 do 50.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 500 do 5.000 dinara“ zamenjuju se rečima: „od 5.000 do 500.000 dinara“.

U stavu 3. reči: „od 500 do 5.000“ zamenjuju se rečima: „od 5.000 do 500.000 dinara“.

Član

U Zakonu o osnovnim pravima boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca („Službeni list SRJ“, br. 24/98, 29/98 i 25/00), u članu 113. stav 1. reči: „od 1.000 do 9.000 dinara“ zamenjuju se rečima: „od 5.000 do 50.000 dinara“.

Član

U Zakonu o povlasticama u unutrašnjem putničkom saobraćaju invalidnih lica („Službeni glasnik RS“, br. 22/93 i 25/93), u članu 12. reči: „od 300.000 do 500.000 dinara“ zamenjuju se rečima: „od 2.500 do 50.000 dinara“.

Član

U Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik RS“, br. 34/03, 64/04, 84/04), u članu 212. reči: „od 1.000 do 20.000 dinara“ zamenjuju se rečima: „od 2.500 do 50.000 dinara“.

U članu 213. stav 1. reči: „od 5.000 do 400.000 dinara“ zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 800.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 3.000 do 200.000 dinara“ zamenjuju se rečima: „od 5.000 do 400.000 dinara“.

U stavu 3. reči: „od 1.000 do 20.000 dinara“ zamenjuju se rečima: „od 2.500 do 50.000 dinara“.

U stavu 4. reči: „od 1.000 do 20.000 dinara“ zamenjuju se rečima: „od 2.500 do 50.000 dinara“.

U članu 214. stav 1. reči: „od 5.000 do 400.000 dinara“ zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 800.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 3.000 do 200.000 dinara“ zamenjuju se rečima: „od 5.000 do 400.000 dinara“.

U stavu 3. reči: „od 1.000 do 20.000 dinara“ zamenjuju se rečima: „od 2.500 do 50.000 dinara“.

U članu 215. stav 1. reči: „od 5.000 do 400.000 dinara“ zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 800.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 1.000 do 20.000 dinara“ zamenjuju se rečima: „od 2.500 do 50.000 dinara“.

Član

U Zakonu o štrajku („Službeni list SRJ“, broj 29/96), u članu 19. stav 1. reči: „od 15.000 do 150.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 800.000 do 1.000.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 1.000 do 9.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 40.000 do 50.000 dinara“.

U stavu 3. reči: „od 900 do 9.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 400.000 do 500.000 dinara“.

U članu 20. reči: „od 900 do 9.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 40.000 do 50.000 dinara“.

Član

U Zakonu o uslovima za zasnivanje radnog odnosa sa stranim državljanima („Službeni list SFRJ“, br. 11/78 i 64/89 i „Službeni list SRJ“, br. 42/92, 16/93, 31/93, 41/93, 50/93, 24/94 i 28/96), u članu 12. stav 1. reči: „od 3.000 do 15.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 600.000 do 1.000.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 1.500 do 7.500 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 30.000 do 50.000 dinara“.

Član

U Zakonu o evidencijama u oblasti rada („Službeni list SRJ“, broj 46/96), u članu 50. stav 1. reči: „od 15.000 do 150.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 500.000 do 1.000.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 900 do 4.500 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 30.000 do 50.000 dinara“.

U članu 51. reči: „od 250 do 2.500 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 300.000 do 500.000 dinara“.

U članu 52. reči: „do 900 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „do 30.000 dinara“.

Član

U Zakonu o zaštiti građana Savezne Republike Jugoslavije na radu u inostranstvu („Službeni list SRJ“, broj 24/98), u članu 33. stav 1. reči: „od 15.000 do 150.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 100.000 do 400.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 900 do 9.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 20.000 dinara“.

U članu 34. reči: „od 900 do 9.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 100.000 do 200.000 dinara“.

Član

U Zakonu o radnom osposobljavanju i zapošljavanju invalida („Službeni glasnik RS“, broj 25/96), u članu 21. stav 1. reči: „5.000 do 10.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 1.000.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 500 do 1.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 1.000 do 50.000 dinara“.

Član

U Zakonu o društvenoj brizi o deci („Službeni glasnik RS“, br. 49/92, 29/93, 53/93, 67/93, 28/94, 47/94, 48/94, 25/96, 29/01, 16/02, 62/03 i 64/03), u članu 78. stav 1. reči: „do 10.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „do 1.000.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „do 500 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „do 50.000 dinara“.

U članu 79. reči: „do 500 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „do 50.000 dinara“.

XII. Zakoni u oblasti nauke i zaštite životne sredine

Član

U Zakonu o nacionalnim parkovima („Službeni glasnik RS“, br. 39/93, 44/93, 53/93, 67/93, i 48/94“), u članu 27. stav 1. reči: „od 15.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 100.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 500 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 2.000 dinara“.

U stavu 3. reči: „od 500 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 2.000 dinara“.

U članu 28. stav 1. reči: „od 1.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 10.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 100 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 1.000 dinara“.

U stavu 3. reči: „od 500 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 5.000 dinara“.

U stavu 4. reči: „od 100 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 1.000 dinara“.

U članu 29. reči: „od 100 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 500 dinara“, a reči: „od 1.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 5.000 dinara“.

Član

U Zakonu o postupanju sa otpadnim materijama („Službeni glasnik RS“, br. 25/96 i 26/96), u članu 28. stav 1. reči: „od 10.000 do 100.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 3.000.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 500 do 5.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 2.000 do 50.000 dinara“.

U članu 29. stav 1. reči: „od 1.000 do 10.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 500.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 100 do 1.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 1.000 do 30.000 dinara“.

U članu 30. reči: „od 500 do 5.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 5.000 do 300.000 dinara“.

U članu 31. reči: „od 100 do 1.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 500 do 5.000 dinara“.

Član

U Zakonu o zaštiti od jonizujućih zračenja („Službeni list SRJ“, broj 46/96), u članu 46. stav 1. reči: „od 45.000 do 450.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 2.000.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 3.000 do 30.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 2.000 do 150.000 dinara“.

U članu 47. stav 1. reči: „od 45.000 do 450.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 2.000.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 1.000 do 10.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 2.000 do 100.000 dinara“.

U članu 48. stav 1. reči: „od 15.000 do 150.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 50.000 do 1.000.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 900 do 4.500 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 5.000 do 30.000 dinara“.

U članu 49. stav 1. reči: „od 9.000 do 90.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 600.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 600 do 6.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 1.000 do 50.000 dinara“.

U članu 50. reči: „od 750 do 7.500 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 5.000 do 100.000 dinara“.

U članu 51. stav 1. reči: „od 300 novih dinara“ zamenjuju se rečima „od 2.000 dinara“.

Član

U Zakonu o ribarstvu („Službeni glasnik RS“, br. 35/94 i 38/94) u članu 41. stav 1. reči: „od 10.000 do 100.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 1.000.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 500 do 10.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 100.000 dinara“.

U članu 42. stav 1. reči: „od 5.000 do 10.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 800.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 300 do 1.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 1.000 do 30.000 dinara“.

U članu 43. stav 1. reči: „od 1.000 do 5.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 50.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 50 do 500 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 1.000 do 10.000 dinara“.

U članu 44. stav 1. reči: „od 100 do 5.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 5.000 do 50.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 50 do 500 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 1.000 do 5.000 dinara“.

U članu 45. reči: „od 50 do 500 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 1.000 do 5.000 dinara“.

U članu 46. stav 1. reči: „od 100 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 2.000 dinara“.

Član

U Zakonu o proizvodnji i prometu otrovnih materija („Službeni list SRJ“, br. 15/95, 28/96, 37/02) u članu 61. stav 2. reči: „od 6.300 do 63.000 dinara“ zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 50.000 dinara“

Član

U Zakonu o univerzitetu („Službeni glasnik RS“, broj 21/02), u članu 135. stav 1. reči: „od 21.000 do 70.000 dinara“ zamenjuju se rečima: „od 30.000 do 500.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 3.500 do 20.000 dinara“ zamenjuju se rečima: „od 5.000 do 50.000 dinara“.

U članu 136. stav 1. reči: „od 21.000 do 70.000 dinara“ zamenjuju se rečima: „od 30.000 do 500.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 3.500 do 20.000 dinara“ zamenjuju se rečima: „od 5.000 do 50.000 dinara“.

Član

U Zakonu o višoj školi („Službeni glasnik RS“, br. 50/92, 39/93, 53/93, 67/93, 48/94 i 24/96), u članu 91. stav 1. reči: „od 1.000 do 5.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 30.000 do 500.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 100 do 1.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 5.000 do 50.000 dinara“.

U članu 92. stav 1. reči: „od 1.000 do 10.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 30.000 do 500.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 100 do 1.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 5.000 do 50.000 dinara“.

Član

U Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“, br. 62/03, 64/03, 58/04 i 62/04), u članu 145. stav 1. reči: „od 30.000 do 100.000 dinara“ zamenjuju se rečima: „od 30.000 do 500.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 5.000 do 30.000 dinara“ zamenjuju se rečima: „od 5.000 do 50.000 dinara“.

U članu 146. reči: „od 1.000 do 10.000 dinara“ zamenjuju se rečima: „od 5.000 do 25.000 dinara“.

U članu 147. reči: „od 1.000 do 10.000 dinara“ zamenjuju se rečima: „od 5.000 do 25.000 dinara“.

U članu 148. stav 1. reči: „od 10.000 do 50.000 dinara“ zamenjuju se rečima: „od 30.000 do 500.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 1.000 do 10.000 dinara“ zamenjuju se rečima: „od 5.000 do 50.000 dinara“.

Član

U Zakonu o osnovnoj školi („Službeni glasnik RS“, br. 50/92, 53/93, 67/93, 48/94, 66/94, 22/02, 62/03, 64/03, 58/04 i 62/04), u članu 140. stav 1. reči: „od 10.000 do 50.000 dinara“ zamenjuju se rečima: „od 30.000 do 500.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 1.000 do 10.000 dinara“ zamenjuju se rečima: „od 5.000 do 50.000 dinara“.

Član

U Zakonu o srednjoj školi („Službeni glasnik RS“, br. 50/92, 53/93, 67/93, 48/94, 24/96, 23/02, 25/02, 62/03, 64/03, 58/04 i 62/04), u članu 109. stav 1. reči: „od 10.000 do 50.000 dinara“ zamenjuju se rečima: „od 30.000 do 500.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 1.000 do 10.000 dinara“ zamenjuju se rečima: „od 5.000 do 50.000 dinara“.

Član

U Zakonu o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS“, br. 81/92, 49/93, 53/93, 67/93 i 48/94) u članu 51. reči: „od 500 do 10.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 30.000 do 500.000 dinara“.

U članu 52. reči: „od 50 do 1.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 5.000 do 50.000 dinara“.

U članu 53. reči: „od 50 do 1.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 5.000 do 50.000 dinara“.

U članu 54. stav 2. reči: „od 20 do 1.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 5.000 do 50.000 dinara“.

Član

U Zakonu o sportu („Službeni glasnik RS“, broj 52/96) u članu 79. stav 1. reči: „od 3.000 do 15.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 30.000 do 1.000.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 500 do 3.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 5.000 do 50.000 dinara“.

U stavu 3. reči: „od 1.500 do 5.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 15.000 do 500.000 dinara“.

U članu 80. reči: „od 500 do 3.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 5.000 do 50.000 dinara“.

Član

U Zakonu o obnovi kulturno-istorijskog nasleđa i podsticanju razvoja Sremskih Karlovaca („Službeni glasnik RS“, br. 37/91, 53/93, 67/93 i 48/94) u članu 15. stav 1. reči: „do 10.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „do 100.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „do 1.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „do 50.000 dinara“.

U članu 16. stav 1. reči: „do 5.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „do 50.000 dinara“.

Član

U Zakonu o izdavanju publikacija („Službeni glasnik RS“, br. 37/91, 53/93, 67/93, 48/94 i 135/04) u članu 8. stav 1. reči: „do 10.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „do 500.000 dinara“.

U stavu 2. reči: “ do 1.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „do 30.000 dinara“.

U stavu 3. reči: “ do 5.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „do 50.000 dinara“.

Član

U Zakonu o kinematografiji („Službeni glasnik RS“, br. 46/91, 53/93, 56/93, 67/93, 47/94 i 48/94) u članu 25. stav 1. reči: „do 10.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: “ do 1.000.000 dinara“.

U stavu 2. reči: “ do 1.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: “ do 50.000 dinara“.

U članu 26. reči: „do 5.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: “ do 25.000 dinara“.

Član

U Zakonu o bibliotečkoj delatnosti („Službeni glasnik RS“, broj 34/94) u članu 29. stav 1. reči: “ od 1.000 do 10.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: “ od 10.000 do 1.000.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 100 do 1.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 1.000 do 50.000 dinara“.

U članu 30. reči: „od 100 do 1.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 1.000 do 50.000 dinara“.

Član

U Zakonu o osnivanju Muzeja žrtava genocida („Službeni glasnik RS“, br. 49/92, 53/93, 67/93 i 48/94), u članu 17. stav 1. reči: „do 10.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „do 1.000.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „do 1.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „do 50.000 dinara“.

U stavu 3. reči: „do 1.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „do 50.000 dinara“.

Član

U Zakonu o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS“, br. 17/92, 26/92, 50/92, 52/93, 53/93, 67/93, 48/94, 25/96 i 18/02), u članu 87. stav 1. reči: „do 10.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 1.000.000 dinara“.

U članu 87. stav 2. reči: „do 1.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 50.000 dinara“.

U članu 88. stav 1. reči: „do 10.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 1.000.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „do 1.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 50.000 dinara“.

U članu 89. stav 1. reči: „do 1.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 30.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „do 5.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 5.000 do 500.000 dinara“

U članu 90. reči: „do 1.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima „do 50.000 dinara“.

Član

U Zakonu o postupku prekida trudnoće u zdravstvenim ustanovama („Službeni glasnik RS“, broj 16/95), u članu 15. stav 1. reči: „od 1.000 do 10.000 dinara“ zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 1.000.000 dinara“.

U članu 15. stav 2. reči: „od 500 do 5.000 dinara“ zamenjuju se rečima: „od 5.000 do 500.000 dinara“.

U članu 15. stav 3. reči: „od 500 do 1.000 dinara“ zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 30.000 dinara“.

U članu 15. stav 4. reči: „od 500 do 1.000 dinara“ zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 50.000 dinara“.

Član

U Zakonu o evidencijama u oblasti zdravstvene zaštite („Službeni glasnik SRS“, br.14/81 i 24/85, „Službeni glasnik RS“ br. 44/91, 53/93, 67/93 i 48/94), u članu 20. stav 1. reči: „do 10.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 1.000.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „do 1.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 50.000 dinara“.

Član

U Zakonu o evidencijama u oblasti zdravstva („Službeni list SRJ“ br. 12/98 i 37/02), u članu 27. stav 2. reči: “ od 6.300 do 63.000 dinara“ zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 50.000 dinara“.

U članu 28. reči: „od 6.300 do 63.000 dinara“ zamenjuju se rečima: „od 5.000 do 500.000 dinara“.

U članu 29. reči: „od 2.100 do 21.000 dinara“ zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 50.000 dinara“.

U članu 30. reči: „od 700 do 7.000 dinara“ zamenjuju se rečima: „od 500 do 5.000 dinara.“

Član

U Zakonu o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RS“, br. 18/92, 26/93, 53/93, 67/93, 48/94, 25/96, 46/98, 54/99, 29/01, 18/02 i 80/02), u članu 122. reči: „od 1.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 10.000 dinara“.

U članu 123. reči: „do 1.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 20.000 do 50.000 dinara“.

U članu 124. reči: „do 10.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 100.000 do 500.000 dinara“.

U članu 125. reči: „do 1.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: “ od 5.000 do 50.000 dinara“.

Član

U Zakonu o proizvodnji i prometu opojnih droga („Službeni list SRJ“, br. 46/96 i 37/02), u članu 34. stav 2. reči: „od 6.300 do 63.000 dinara“ zamenjuju se rečima: „od 20.000 dinara do 50.000 dinara“.

U stavu 3. reči: „od 2.100 do 21.000 dinara“ zamenjuju se rečima: „od 20.000 do 50.000 dinara“.

U članu 35. reči: „od 5.000 do 50.000 dinara“ zamenjuju se rečima: „od 50.000 do 500.000 dinara“.

U članu 36. reči: „od 3.000 do 30.000 dinara“ zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 50.000 dinara“.

U članu 37. reči: „od 3.000 do 30.000 dinara“ zamenjuju se rečima: „od 20.000 do 50.000 dinara“.

U članu 38. reči: „od 3.000 do 30.000 dinara“ zamenjuju se rečima: „od 20.000 do 50.000 dinara“.

Član

U Zakonu o zabrani pušenja u zatvorenim prostorijama („Službeni glasnik RS“, broj 16/95), u članu 5. stav 1. reči: „od 300 do 2.000 dinara“ zamenjuju se rečima: „od 50.000 do 500.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 250 do 1.000 dinara“ zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 50.000 dinara“.

U članu 6. stav 1. reči: „od 300 do 2.000 dinara“ zamenjuju se rečima: „od 50.000 do 500.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 250 do 1.000 dinara“ zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 50.000 dinara“.

U članu 7. stav 1. reči: „od 50 dinara“ zamenjuju se rečima: „od 5.000 dinara“.

Član

U Zakonu o fluorisanju vode za piće („Službeni glasnik RS“, br. 35/94, 38/94 i 25/96), u članu 9. stav 1. reči: „od 1.000 do 10.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 1.000.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 50 do 1.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 1.000 do 50.000 dinara“.

Član

U Zakonu o uslovima za uzimanje i presađivanje delova ljudskog tela („Službeni list SFRJ“, br. 63/90 i 22/91, „Služeni list SRJ“, broj 28/96), u članu 27. stav 1. reči: „od 15.000 do 75.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 1.000.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 900 do 4.500 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 1.000 do 50.000 dinara“.

U članu 28. stav 1. reči: „od 15.000 do 75.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 1.000.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 900 do 4.500 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 1.000 do 50.000 dinara“.

U članu 29. stav 1. reči: od 15.000 do 75.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 1.000.000 dinara.“

U stavu 3. reči: „od 900 do 4.500 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 1.000 do 50.000 dinara“.

Član

U Zakonu o zdravstvenom nadzoru nad životnim namirnicama i predmetima opšte upotrebe („Službeni glasnik SRS“, br. 47/73, 31/77, 48/77, 24/85, 29/88 i 6/89, „Službeni glasnik RS“, br. 44/91, 53/93, 67/93 i 48/94), u članu 22. stav 1. reči: „do 10.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 400.000 do 1.000.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „do 1.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 25.000 do 50.000 dinara“.

U članu 23. stav 1. reči: „do 10.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 250.000 do 500.000 dinara“.

U stavu 2. reči „do 1.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 20.000 do 50.000 dinara“.

U članu 24. stav 1. reči „do 10.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 150.000 do 300.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „do 1.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 30.000 dinara“.

U članu 25. reči: „do 5.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 150.000 do 500.000 dinara“.

U članu 26. reči: „do 5.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 150.000 do 300.000 dinara“, a reči: „do 1.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 30.000 dinara“.

U članu 27. stav 1. reči: „od 500 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 20.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 50 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 5.000 dinara“.

Član

U Zakonu o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe („Službeni list SFRJ“, br. 53/91, 16/93, 31/93, 41/93, 50/93, „Službeni list SRJ“, br. 24/94, 28/96 i 37/02), u članu 40. stav 2. reči: „od 6.300 do 63.000 dinara“ zamenjuju se rečima: „od 25.000 do 50.000 dinara“.

U članu 41. reči: „od 6.300 do 63.000 dinara“ zamenjuju se rečima: „od 200.000 do 500.000 dinara“.

U članu 42. reči: „od 2.100 do 21.000 dinara“ zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 50.000 dinara“.

Član

U Zakonu o zdravstvenoj zaštiti stranaca u Saveznoj Republici Jugoslaviji („Službeni list SRJ“, br. 59/98 i 37/02), u članu 9. stav 2. reči: „od 1.000 do 10.000 dinara“ zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 30.000 dinara“.

U stavu 3. reči: „od 6.300 do 63.000 dinara“ zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 50.000 dinara“.

Član

U Zakonu o statističkim istraživanjima („Službeni glasnik RS“ br. 83/92, 53/93, 67/93 i 48/94) u članu 29 stav 1. reči: „do 10.000 novih dinara “ zamenjuju se rečima: „do 1.000.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „do 1.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „do 50.000 dinara“.

U članu 30. reči: „do 1.000 novih dinara zamenjuju se rečima: „do 50.000 dinara“.

Član

U Zakonu o službenoj upotrebi jezika i pisama („Službeni glasnik RS“, br. 45/91, 53/93, 67/93 i 48/94), u članu 23. stav 1. reči: „od 2.000 do 80.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 20.000 do 1.000.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 400 do 4.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 4.000 do 70.000 dinara“.

U članu 24. stav 1. reči: „od 2.000 do 80.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 20.000 do 1.000.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 400 do 4.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 4.000 do 70.000 dinara“.

U članu 25. reči: „od 800 do 5.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 250.000 dinara.

U članu 26. reči: „od 160 do 1.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 1.000 do 25.000 dinara“.

Član

U Zakonu o izboru narodnih poslanika („Službeni glasnik RS“, br. 35/00, 57/03 i 18/04), u članu 108. stav 1. reči: „od 5.000 do 20.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 100.000 do 600.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 1.000 do 4.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 20.000 do 50.000 dinara“.

U stavu 3. reči: „od 500 do 2.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 40.000 dinara“.

U članu 109. reči: „od 1.500 do 6.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 25.000 do 50.000 dinara“.

U članu 110. stav 1. reči: „od 12.000 do 60.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 50.000 do 800.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 1.500 do 6.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 30.000 dinara“.

U članu 111. reči: „od 5.000 do 10.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 20.000 do 50.000 dinara“.

U članu 112. reči: „od 5.000 do 10.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 100.000 do 400.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 500 do 3.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 25.000 dinara“.

U članu 113. reči: „od 1.500 do 6.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 30.000 dinara“.

U članu 114. reči: „od 500 do 2.500 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 30.000 dinara“.

Član

U Zakonu o državnom premeru i katastru i upisima prava na nepokretnostima („Službeni glasnik RS“, br. 83/92, 53/93, 67/93, 48/94, 12/96, 15/96, 34/01 i 25/02) u članu 134 stav 1. reči: „od 2.000 do 50.000 dinara“ zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 1.000.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 500 do 5.000 dinara“ zamenjuju se rečima: „od 1.000 do 50.000 dinara“.

U stavu 3. reči: „od 1.000 do 25.000 dinara“ zamenjuju se rečima: „od 5.000 do 500.000 dinara“.

U članu 135. reči: „od 500 do 5.000 dinara“ zamenjuju se rečima: „od 1.000 do 50.000 dinara“.

U članu 136. reči: „od 250 do 2.500 dinara“ zamenjuju se rečima: „od 1.000 do 50.000 dinara“.

Član

U Zakonu o privrednim prestupima („Službeni list SFRJ“, br. 4/77, 32/77, 14/85, 74/87, 57/89 i 3/90, „Službeni list SRJ“, br. 27/92, 16/93, 31/93, 41/93, 50/93, 24/94, 28/96 i 64/01), u članu 147. stav 2. reči: „do 2.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „do 50.000 dinara“.

Član

U Zakonu o postupku pred Ustavnim sudom i pravnom dejstvu njegovih odluka („Službeni glasnik RS“, broj 32/91 i 67/93), u članu 66. stav 1. reči: „od 10.000.000 do 50.000.000 dinara “ zamenjuju se rečima: „od 20.000 do 900.000 dinara“.

U stavu 2. reči: “ do 10.000.000 dinara“ zamenjuju se rečima: „do 50.000 dinara“.

U stavu 3. reči: “ do 10.000.000 dinara“ zamenjuju se rečima: „do 50.000 dinara“.

Član

U Zakonu o zaštiti od elementarnih i drugih većih nepogoda („Službeni glasnik SRS“ br. 20/77, 24/85, 27/85, 6/89 i 52/89, “Službeni glasnik RS“ br. 53/93, 67/93 i 24/94), u članu 91a stav 1. reči: „od 25.000 do 10.000.000 dinara “ zamenjuju se rečima: „od 20.000 do 2.000.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 5.000 do 100.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 2.000 do 100.000 dinara“.

U članu 92. stav 1. reči: „od 1.000 do 10.000 novih dinara “ zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 1.000.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 100 do 1.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 1.000 do 50.000 dinara“.

U članu 93. stav 1. reči: „od 500 do 5. 000 novih dinara “ zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 1.000.000 dinara“.

U stavu 2. reči: „od 50 do 500 novih dinara „zamenjuju se rečima: „od 1.000 do 50.000 dinara“.

U članu 94. reči: „od 100 do 1.000 novih dinara “ zamenjuju se rečima: „od 1.000 do 50.000 dinara“.

U članu 95. reči: „od 100 do 1.000 novih dinara“ zamenjuju se rečima: “ od 1.000 do 50.000 dinara“.

U članu 96. stav 1. reči: „od 50 do 500 novih dinara“ zamenjuju se rečima: „od 1.000 do 30.000 dinara“.

Član

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

4912005.071.doc/1

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o izmenama zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prestupe i prekršaje, sadržan je u odredbama čl. 72. stav 1. tačka 11. Ustava Republike Srbije kojim je propisano da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje organizaciju, nadležnost i rad republičkih organa.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA I OBRAZLOŽENjE OSNOVNIH REŠENjA

Nacrt Zakona o izmenama zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prestupe i prekršaje sadrži kaznene odredbe u republičkim zakonima koje se odnose na privedne prestupe i prekršaje. Kako ovi zakoni, odnosno odredbe o visini utvrđene novčane kazne za privredne prestupe i prekršaje nisu usklađene sa Zakonom o privrednim prestupima („Službeni glasnik SFRJ“, br. 4/77, 36/77, 14/85, 74/87, 57/89, 3/90 i „Službeni list SRJ“, br. 27/92, 24/94, 28/96 i 64/2001) i Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o prekršajima, (“Službeni glasnik RS“, broj 55/2004.) kojima su povećani opšti minimum i maksimum propisanih novčanih kazni za privredne prestupe i prekršaje, neophodno je bilo da se izvrše izmene navedenih zakona.

Postojeće odredbe u republičkim zakonima koje uređuju visinu novčanih kazni za privredne prestupe i prekršaje, ne odgovaraju težini počinjenog prestupa i prekršaja, te se njima ne postiže svrha kažnjavanja.

III. OBRAZLOŽENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSITUTA I

POJEDINIH REŠENjA

Nacrtom zakona izmenjene su kaznene odredbe za privredne prestupe i prekršaje u zakonima iz oblasti unutrašnjih poslova, oblasti finansija, državne uprave i lokalne samouprave, poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, rudarstva i energetike, saobraćaja, građevinarstva i urbanizma, trgovine, turizma i usluga, ekonomskih odnosa sa inostranstvom, rada, zapošljavanja i socijalne politike, nauke i zaštite životne sredine, prosvete i sporta, kulture, zdravlja i drugih.

IV. ANALIZA EFEKATA ZAKONA

Rešenja predložena u Nacrtu zakona o izmenama zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prestupe i prekršaje doprineće ujednačavanju kaznene politike u svim oblastima u Republici Srbiji. Efekti će se videti i kroz ostvarivanje pravne sigurnosti građana i jednakosti pred Zakonom.

Povećanjem visine novčanih kazni za privredne prestupe i prekršaje, ostvariće se svrha kažnjavanja i u represivnom i u preventivnom smislu, a efekti će se odraziti i na uplatu sredstava u budžet Republike Srbije.

V. SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje Zakona o izmenama Zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prestupe i prekršaje nije potrebno izdvojiti posebna sredstva u budžetu Republike Srbije.

VI. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razlog za donošenje ovog zakona po hitnom postupku je usklađivanje svih propisa u Republici Srbiji, posebno onih koji se tiču ujednačavanja kaznene politike, a time i uspostavljanje pravne sigurnosti građana.

Donošenjem Zakona o izmenama zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prestupe i prekršaje značajno će se povećati priliv sredstava u budžet Republike Srbije.

4912005.071.doc/2

[pic]

REPUBLIKA SRBIJA

MINISTARSTVO PRAVDE

_____________________________________________________________________

PREDLOG ZAKONA

O IZMENAMA ZAKONA

KOJIMA SU ODREĐENE NOVČANE KAZNE ZA PRIVREDNE PRESTUPE I PREKRŠAJE

_____________________________________________________________________

Beograd, januar 2005.

Ostavite komentar