Predlog zakona o dopuni Zakona o Agenciji za osiguranje depozita

P R E D L O G Z A K O N A

O DOPUNI ZAKONA O AGENCIJI ZA OSIGURANJE DEPOZITA

Član 1.

U Zakonu o Agenciji za osiguranje depozita („Službeni glasnik RS”, broj 14/15), u članu 8. dodaje se stav 3, koji glasi:

„Izuzetno, u okolnostima značajnih promena na međunarodnom finansijskom tržištu uzrokovanih postojanjem negativne kamatne stope na depozite kod stranih banaka, Agencija može devizna sredstva iz stava 1. ovog člana ulagati i u devizne dužničke hartije od vrednosti koje izdaje Republika Srbija ili Narodna banka Srbije, dok traju te okolnosti.”

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Ostavite komentar