Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Češke o saradnji u oblasti kulture, obrazovanja, nauke, omladine i sporta

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE ČEŠKE O SARADNJI U OBLASTI KULTURE, OBRAZOVANJA, NAUKE, OMLADINE I SPORTA

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Češke o saradnji u oblasti kulture, obrazovanja, nauke, omladine i sporta koji je potpisan u Pragu 29. novembra 2016. godine, u originalu na srpskom i češkom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Češke o saradnji u oblasti kulture, obrazovanja, nauke, omladine i sporta, u originalu na srpskom jeziku glasi:

Član 3.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Češke Republike o saradnji u oblasti kulture, obrazovanja, nauke, omladine i sporta („Službeni glasnik PC – Međunarodni ugovori”, broj 38/09).

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

OBRAZLOŽENJE

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Češke o saradnji u oblasti kulture, obrazovanja, nauke, omladine i sporta sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4) Ustava Republike Srbije, koji propisuje da Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kada je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II. RAZLOZI ZBOG KOJIH SE PREDLAŽE POTVRĐIVANJE SPORAZUMA

Inicijativu za zaključivanje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Češke o saradnji u oblasti kulture, obrazovanja, nauke, omladine i sporta (u daljem tekstu: Sporazum) pokrenula je češka strana 2015. godine.

14. novembra 2005. godine, u Beogradu je bio potpisan Sporazum između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Češke Republike o saradnji u oblasti kulture, obrazovanja, nauke, omladine i sporta, kojim je trebalo da bude stavljen van snage Sporazum o saradnji na polju kulture, umetnosti, nauke, školstva i prosvete između Vlade FNRJ i Vlade Čehoslovačke Republike potpisan 1957. godine. Narodna skupština Republike Srbije je 13. maja 2009. godine donela Zakon o potvrđivanju navedenog Sporazuma, dok ga češka strana nije potvrdila, već je predložila potpisivanje Sporazuma koji je sadržajno skoro identičan Sporazumu čije se potvrđivanje predlaže.

Potpisivanjem Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Češke o saradnji u oblasti kulture, obrazovanja, nauke, omladine i sporta stvara se pravni okvir za realizaciju bilateralne saradnje u navedenim oblastima, uz uvažavanje obostranih interesa, realnih potencijala, aktuelnih tendencija i savremenih modaliteta saradnje, s obzirom da je prethodni Sporazum potpisan 1957. godine. Na osnovu Sporazuma, mogu se zaključivati periodični programi saradnje i drugi dokumenti između zainteresovanih institucija, čime se doprinosi daljem unapređivanju saradnje u oblastima koje predviđa i ukupnih bilateralnih odnosa između dve zemlje.

Stupanjem na snagu ovog zakona, stavlja se van snage Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Češke Republike o saradnji u oblasti kulture, obrazovanja, nauke, omladine i sporta koji je Narodna skupština Republike Srbije donela 13. maja 2009. godine.

III. OCENA POTREBNIH FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA IZVRŠAVANJE SPORAZUMA

Finansijska sredstva za primenu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Češke o saradnji u oblasti kulture, obrazovanja, nauke, omladine i sporta planirana su u budžetu Republike Srbije za 2017. godinu.

Ostavite komentar