Predlog zakona o potvrđivanju Protokola između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o izuzecima iz režima slobodne trgovine uz Sporazum između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Ruske federacije o slobodnoj trgovini između Savezne Republike Jugoslavije i Ruske Federacije od 28. avgusta 2000. godine

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANjU PROTOKOLA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE RUSKE FEDERACIJE O IZUZECIMA IZ REŽIMA SLOBODNE TRGOVINE UZ SPORAZUM IZMEĐU SAVEZNE VLADE SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE I VLADE RUSKE FEDERACIJE O SLOBODNOJ TRGOVINI IZMEĐU SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE I RUSKE FEDERACIJE OD 28. AVGUSTA 2000. GODINE

Član 1.

Potvrđuje se Protokol između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o izuzecima iz režima slobodne trgovine uz Sporazum između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Ruske Federacije o slobodnoj trgovini između Savezne Republike Jugoslavije i Ruske Federacije od 28. avgusta 2000. godine, sačinjen u Beogradu 3. aprila 2009. godine na srpskom i ruskom jeziku.

Član 2.

Tekst Protokola između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o izuzecima iz režima slobodne trgovine uz Sporazum između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Ruske Federacije o slobodnoj trgovini između Savezne Republike Jugoslavije i Ruske Federacije od 28. avgusta 2000. godine na srpskom jeziku glasi:

P R O T O K O L

između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o izuzecima iz režima slobodne trgovine uz Sporazum između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Ruske Federacije o slobodnoj trgovini između

Savezne Republike Jugoslavije i Ruske Federacije od 28. avgusta 2000. godine

Vlada Republike Srbije i Vlada Ruske Federacije (u daljem tekstu: Strane) potpisale su ovaj protokol o sledećem:

Član 1.

Izuzeci, predviđeni članom 4. stav 2. Sporazuma između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Ruske Federacije o slobodnoj trgovini između Savezne Republike Jugoslavije i Ruske Federacije od 28. avgusta 2000. godine, (u daljem tekstu: Sporazum) odnose se na:

– proizvode sadržane u prilozima 1. i 2. ovog protokola,

– proizvode na koje se primenjuju izvozne carine, kao i proizvode na koje se u skladu sa zakonodavstvom Ruske Federacije o državnom regulisanju spoljnotrgovinske delatnosti primenjuje režim licenci i kvote za izvoz robe na dan njihovog carinjenja.

Član 2.

Strane će se uzajamno informisati o uvođenju izuzetaka iz režima slobodne trgovine za proizvode, navedene u prilozima 1. i 2. ovog protokola, kao i o primeni uvoznih carinskih stopa, najmanje dva meseca pre njihovog uvođenja.

Član 3.

Ovaj protokol privremeno će se primenjivati od dana potpisivanja, a stupiće na snagu danom stupanja na snagu Sporazuma i važiće do potpisivanja novog Protokola između Strana, po pitanjima koja se regulišu ovim protokolom, u skladu sa članom 4, stav 2. Sporazuma.

Od dana potpisivanja ovaj protokol u odnosima između Republike Srbije i Ruske Federacije zamenjuje Protokol o izuzecima iz režima slobodne trgovine uz Sporazum između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Ruske Federacije o slobodnoj trgovini između Savezne Republike Jugoslavije i Ruske Federacije potpisanim 28. avgusta 2000. godine.

Sačinjeno u Beogradu 3. aprila 2009. godine u dva primerka, svaki na srpskom i ruskom jeziku, pri čemu oba teksta imaju istu važnost.

Za Vladu Republike SrbijeIvica Dačić Za Vladu Ruske FederacijeSergej Kožugetovič Šojgu

PRILOG 1.

uz Protokol između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije

o izuzecima iz režima slobodne trgovine uz Sporazum između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Ruske Federacije o slobodnoj trgovini između Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Ruske Federacijeod 28. avgusta 2000. godine.

SPISAK PROIZVODA

koji se uvoze na teritoriju Ruske Federacije iz Republike Srbije

izuzeti iz režima slobodne trgovine

Tarifni brojpo CT R Srbije Tarifni brojpo TN VED Rusije Naimenovanje

0207 0207 Meso i jestivi otpaci od živine iz tar. br. 0105, sveži, rashlađeni ili smrznuti 1108 1108 Skrob, inulin 1701 99 10 00 1701 99 100 11701 99 100 9 Beli šećer 1702 30 90 00 1702 30 990 1 Glikozni sirup 2204 10 2204 10 Vino penušavo 2207 2207 Nedenaturisan etil-alkohol alkoholne jačine 80% vol. ili jači; etil-alkohol i ostali alkoholi, denaturisani, bilo koje jačine 2208osim2208 20 40 002208 20 62 002208 20 64 002208 20 87 002208 20 89 2208 70 90 00 2208osim2208 20 400 02208 20 620 02208 20 640 02208 20 870 02208 20 890 02208 70 900 0 Nedenaturisan etil-alkohol alkoholne jačine manje od 80% vol.; rakije, likeri i ostala alkoholna pićasirovi destilat: u sudovima većim od 2 lkonjak: u sudovima većim od 2 larmanjak: u sudovima većim od 2 lbrendi (Vrandy de Jerez): u sudovima većim od 2 lostalo: u sudovima većim od 2 lLikeri, u sudovima preko 2 l 2402 2402 Cigare, cigarilosi i cigarete, od duvana ili zamene duvana 5205 5205 Predivo od pamuka (osim konca za šivenje), sa sadržajem 85% ili više po masi pamuka, nepripremljeno za prodaju na malo Tarifni brojpo CT R Srbije Tarifni brojpo TN VED Rusije Naimenovanje 5208 5208 Tkanine od pamuka sa sadržajem 85% ili više po masi pamuka, masa ne preko 200 g/m2 5209 5209 Tkanine od pamuka, sa sadržajem 85% ili više po masi pamuka, mase preko 200 g/m2 5210 5210 Tkanine od pamuka sa sadržajem manje od 85% po masi pamuka, u mešavini pretežno ili samo sa veštačkim ili sintetičkim vlaknima, mase ne preko 200 g/ m2 5211 5211 Tkanine od pamuka, sa sadržajem manje od 85% po masi pamuka, u mešavini pretežno ili samo sa veštačkim ili sintetičkim vlaknima, mase preko 200 g/ m2 5212 5212 Ostale tkanine od pamuka 57osim5702 41 90 005702 42 90 005703 20 98 005703 30 18 005703 90 80 005704 90 00 00 57osim5702 41 000 05702 42 000 05703 20 990 05703 30 190 05703 90 900 05704 90 000 0 Tepisi i ostali tekstilni podni prekrivačiTepisi i ostali tekstilni podni prekrivači: ostali, sa florom, dovršeni: od vune ili fine životinjske dlake: ostaloTepisi i ostali tekstilni podni prekrivači: ostali, sa florom, dovršeni: od veštačkih ili sintetičkih tekstilnih materijala: ostaloTepisi i ostali podni pokrivači od tekstila, taftovani, dovršeni ili nedovršeni od najlona ili drugih poliamida: štampani taftovani: ostaloTepisi i ostali podni pokrivači od tekstila, taftovani, dovršeni ili nedovršeniod ostalih veštačkih ili sintetičkih tekstilnih materija: od polipropilena: ostaloTepisi i ostali podni pokrivači od tekstila: od ostalih tekstilnih materijala: ostali Tepisi i ostali podni pokrivači od filca, koji nisu taftovani niti flokovani, dovršeni ili nedovršeni: ostali 58 58 Specijalne tkanine; taftovani tekstilni proizvodi; čipke; tapiserije; pozamanterija; vez Tarifni brojpo CT R Srbije Tarifni brojpo TN VED Rusije Naimenovanje 8414 30 osim8414 30 20 10 8414 30 81 008414 30 89 10 8414 30osim8414 30 200 18414 30 810 18414 30 890 1 Kompresori za rashladne uređaje:Kompresori za rashladne uređaje: snage ne preko 0,4 kW: za civilne vazduhoploveKompresori za rashladne uređaje: snage preko 0,4 kW: hermetički i poluhermetički: za civilne vazduhoploveKompresori za rashladne uređaje: snage preko 0,4 kW: ostali: za civilne vazduhoplove 8470 50 00 00 8470 50 000 0 Registar kase 8528 8528 Monitori i projektori, bez ugrađenih televizijskih prijemnika; televizijski prijemnici, sa ili bez ugrađenih radio prijemnika ili aparata za snimanje i reprodukciju zvuka ili slike 8701 8701 Traktori (osim onih iz tar.broja 8709) 8703 8703 Putnički autombili i druga motorna vozila konstruisana prvenstveno za prevoz lica (osim onih iz tar. br. 8702), uključujući „karavan” i „kombi” vozila i vozila za trke 9403 40 9403 40 Drveni kuhinjski nameštaj 9403 50 00 00 9403 50 000 Drveni nameštaj za spavaće sobe 9403 60 9403 60 Ostali drveni nameštaj

PRILOG 2.

uz Protokol između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije

o izuzecima iz režima slobodne trgovine uz Sporazum između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Ruske Federacije o slobodnoj trgovini između Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Ruske Federacijeod 28. avgusta 2000. godine.

SPISAK PROIZVODA

koji se uvoze na teritoriju Republike Srbije iz Ruske Federacijeizuzeti iz režima slobodne trgovine

Tar. brojpo CT R Srbije Tar. brojpo TN VED Rusije Naimenovanje

8481 8481 Slavine, ventili i slični uređaji za cevovode, kotlove, rezervoare, kace i slično, uključujući ventile za smanjenje pritiska i termostatski upravljane ventile 8701 osim8701 90 39 00 8701 osim8701 90 390 Traktori (osim onih iz tar.br. 8709.)Traktori poljoprivredni (osim jednoosovinskih) i šumski traktori, točkaši: novi, snage motora: preko 90 kW 8703 8703 Putnički autombili i druga motorna vozila konstruisana prvenstveno za prevoz lica (osim onih iz tar.br. 8702), uključujući „karavan” i „kombi” vozila i vozila za trke 8704 21 8704 21 Motorna vozila za prevoz robe: Ostala, sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću kompresije (dizel ili polu – dizel): bruto mase ne preko 5 t 8704 22 8704 22 Motorna vozila za prevoz robe: Ostala, sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću kompresije (dizel ili polu – dizel): bruto mase preko 5 t, ali ne preko 20 t 8704 31 8704 31 Motorna vozila za prevoz robe: Ostala, sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću svećice: bruto mase ne preko 5 t 8704 32 8704 32 Motorna vozila za prevoz robe: Ostala, sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću svećice: bruto mase preko 5 t

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije-Međunarodni ugovori”.

USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona, sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, prema kojem Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kada je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

1. Sporazumom između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Ruske Federacije o slobodnoj trgovini između Savezne Republike Jugoslavije i Ruske Federacije („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori“, broj 1/01) ukinute su carine za najveći broj proizvoda poreklom sa teritorija dve države. Oko 95% međusobne trgovine je liberalizovano, dok je predviđeno plaćanje carine za jedan broj proizvoda prilikom našeg izvoza u Rusku Federaciju i obrnuto. Takođe, predviđeno je plaćanje carina za izvoz naših lekova u Rusku Federaciju sa posebnim, sniženim carinskim stopama. Sporazum se primenjuje od dana potpisivanja (28. avgusta 2000. godine) iako u Ruskoj Federaciji procedura ratifikacije još uvek nije okončana.

Efekti njegove primene nisu zadovoljavajući jer upravo one robe za koje se plaća carina pri izvozu iz Republike Srbije u Rusku Federaciju imaju značajniju mogućnost za povećanje našeg izvoza u ovu zemlju (podni pokrivači, lekovi, prehrambeni proizvodi, nameštaj i dr).

Članom 4. Sporazuma o slobodnoj trgovini, predviđeno je da se za svaku godinu petogodišnjeg tranzicionog perioda, usaglašavaju izuzetci iz režima slobodne trgovine, o čemu se potpisuje odgovarajući bilateralni Protokol. Međutim, s obzirom na to da ruska strana nije ratifikovala Sporazum o slobodnoj trgovini, mogućnost dalje liberalizacije je praktično bila zaustavljena.

Pregovori za dalju liberalizaciju trgovine između Republike Srbije i Ruske Federacije održani su u Moskvi od 15. do 19. septembra 2008. godine (Zaključak Vlade 05 Broj: 018-3642/2008 od 11. septembra 2008. godine). Tom prilikom dogovoren je:

– Bescarinski izvoz iz Republike Srbije u Rusku Federaciju za: sve lekove, klanične proizvode, konditorske proizvode, sok od jabuke, pivo od slada, vina od svežeg grožđa, sve sapune, tkanine od vlačene vune, frižidere, zamrzivače i ostale uređaje za hlađenje, mašine za pranje i sušenje, određene pozicije za tepihe, sedišta drvena tapacirana, drveni kancelarijski nameštaj, vreće za spavanje, madrace, predmete posteljine i sličnu robu.

– Bescarinski uvoz u Republiku Srbiju iz Ruske Federacije za: mineralna ili hemijska đubriva, vazdušne ili vakum pumpe, kuglične ležaje prečnika preko 30mm, kućišta za ležaje, elektromotore i električne generatore, transformatore i akumulatore, kao i traktore snage preko 90 kW.

Liberalizacija putničkih automobila nije ovom prilikom usaglašena, i biće predmet naredne runde pregovora kao i izvoz šećera, glikoznog sirupa, nedenaturisanog etil alkohola, penušavog vina, cigareta, prediva od pamuka, tkanina od pamuka, određene vrste tepiha, neke vazdušne pumpe, registar kase, tv prijemnici i monitori, deo proizvoda iz tarifnog broja 9403 (drveni kuhinjski nameštaj, spavaće sobe i ostalo).

Zaključkom 05 Broj: 108-3642/2008-2 od 23. oktobra 2008. godine Vlada je prihvatila Izveštaj sa pregovora o daljoj liberalizaciji trgovine između Republike Srbije i Ruske Federacije po Sporazumu između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Ruske Federacije o slobodnoj trgovini, usvojila tekst Protokola između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o izuzecima iz režima slobodne trgovine uz Sporazum između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Ruske Federacije o slobodnoj trgovini između Savezne Republike Jugoslavije i Ruske Federacije sa prilozima 1. i 2. i ovlastila Mlađana Dinkića, potpredsednika Vlade i ministra ekonomije i regionalnog razvoja da u ime Vlade potpiše navedeni Protokol.

Imajući u vidu da je radni susret kopredsednika Međuvladinog srpsko-ruskog komiteta za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju Ivice Dačića, prvog potpredsednika Vlade – zamenika predsednika Vlade i ministra unutrašnjih poslova Republike Srbije i Sergej Kožugetovič Šojgu, ministra za civilnu zaštitu, vanredne situacije i otklanjanje posledica elementarnih nepogoda Ruske Federacije održan 3. aprila 2009. godine u Beogradu, Vlada je Zaključkom 05 Broj: 018-3642/2009-4 od 2. aprila 2009. godine o izmeni Zaključka Vlade 05 Broj: 108-3642/2008-2 od 23. oktobra 2008. godine ovlastila Ivicu Dačića, da u ime Vlade potpiše Protokol između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o izuzecima iz režima slobodne trgovine uz Sporazum između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Ruske Federacije o slobodnoj trgovini između Savezne Republike Jugoslavije i Ruske Federacije od 28. avgusta 2008. godine. Sa ruske strane, Protokol je potpisao Sergej Kožugetovič Šojgu, ministar za civilnu zaštitu, vanredne situacije i otklanjanje posledica elementarnih nepogoda Ruske Federacije.

2. Ruska Federacija je u 2008. godini prvi spoljnotrgovinski partner Republike Srbije po obimu robne razmene. Obim robne razmene se stalno povećava i u 2007. godini je dostigao 3 mlrd. USD. Ovakvi podaci su, većim delom, posledica zavisnosti Republike Srbije od ruskih energenata (nafte i gasa), čije učešće u srpskom uvozu dominira već 20 godina. U 2008. godini ukupna robna razmena dostigla je 4 mlrd. USD. U januaru 2009. godine izvoz Republike Srbije iznosio je 20 mln. USD (pad od 52,8% u odnosu na isti period prethodne godine), a uvoz iz Ruske Federacije iznosio je 104,3 mln. USD (pad od 69,5% u odnosu na isti period prethodne godine)

Iako na ruskom tržištu vlada velika konkurencija, postoje značajne mogućnosti za plasman kvalitetnih srpskih proizvoda u većem obimu, posebno uzimajući u obzir naše ranije dobre pozicije na ruskom tržištu. Naši izvoznici bi trebalo da se orijentišu na tržišta odgovarajućih ruskih regiona, na kojima bi mogli da budu konkurentni.

S tim u vezi, od velikog značaj za srpske izvoznike predstavlja dodatna liberalizacija odnosno bescarinski izvoz iz Republike Srbije u Rusku Federaciju za sve lekove, klanične proizvode, konditorske proizvode, sok od jabuke, pivo od slada, vina od svežeg grožđa, sve sapune, tkanine od vlačene vune, frižidere, zamrzivače i ostale uređaje za hlađenje, mašine za pranje i sušenje, određene pozicije za tepihe, sedišta drvena tapacirana, drveni kancelarijski nameštaj, vreće za spavanje, madrace, predmete posteljine i sličnu robu.

3. Protokol o izuzecima iz režima slobodne trgovine uz Sporazum između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Ruske Federacije o slobodnoj trgovini između Savezne Republike Jugoslavije i Ruske Federacije od 28. avgusta 2008. godine je zaključen između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije u svojstvu strana ugovornica. Protokolom se regulišu sledeća pitanja:

Članom 1. Protokola, izuzeci, predviđeni članom 4. stav 2. Sporazuma između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Ruske Federacije o slobodnoj trgovini između Savezne Republike Jugoslavije i Ruske Federacije od 28. avgusta 2000. godine, odnose se na:

– proizvode sadržane u prilozima 1. i 2. ovog protokola,

– proizvode na koje se primenjuju izvozne carine, kao i proizvode na koje se u skladu sa zakonodavstvom Ruske Federacije o državnom regulisanju spoljnotrgovinske delatnosti primenjuje režim licenci i kvote za izvoz robe na dan njihovog carinjenja.

Prilog 1 sadrži spisak proizvoda koji se uvoze na teritoriju Ruske Federacije iz Republike Srbije izuzete iz režima slobodne trgovini. To su sledeći tarifni brojevi (prema Carinskoj tarifi Republike Srbije): 0207, 1108, 1701 99 10 00, 1702 30 90 00, 2204 10, 2207, 2208 (osim 2208 20 40 00, 2208 20 62 00, 2208 20 64 00, 2208 20 87 00, 2208 20 89, 2208 70 90 00), 2402, 5205, 5208, 5209, 5210, 5211, 5212, 57 (osim 5702 41 90 00, 5702 42 90 00, 5703 20 98 00, 5703 30 18 00, 5703 90 80 00, 5704 90 00 00), 58, 8414 30 (osim 8414 30 20 10, 8414 30 81 00, 8414 30 89 10), 8470 50 00 00, 8528, 8701, 8703, 9403 40, 9403 50 00 00 i 9403 60.

Prilog 2 sadrži spisak proizvoda koji se uvoze na teritoriju Republike Srbije iz Ruske Federacije izuzete iz režima slobodne trgovini. To su sledeći tarifni brojevi (prema Carinskoj tarifi Republike Srbije): 8481, 8701 (osim 8701 90 39 00), 8703, 8704 21, 8704 22, 8704 31 i 8704 32.

Član 2. Protokola predviđa uzajamno informisanje o uvođenju izuzetaka iz režima slobodne trgovine za proizvode, navedene u prilozima 1. i 2. ovog protokola, kao i o primeni uvoznih carinskih stopa, najmanje dva meseca pre njihovog uvođenja.

Član 3. Protokola definiše privremenu primenu Protokola, od dana potpisivanja, a stupiće na snagu danom stupanja na snagu Sporazuma i važiće do potpisivanja novog Protokola između Strana, po pitanjima koja se regulišu ovim protokolom, u skladu sa članom 4, stav 2. Sporazuma. Od dana potpisivanja ovaj protokol u odnosima između Republike Srbije i Ruske Federacije zamenjuje Protokol o izuzecima iz režima slobodne trgovine uz Sporazum između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Ruske Federacije o slobodnoj trgovini između Savezne Republike Jugoslavije i Ruske Federacije sačinjenim 28. avgusta 2000. godine.

OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

I POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. Zakona predviđa se potvrđivanje Protokola između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o izuzecima iz režima slobodne trgovine uz Sporazum između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Ruske Federacije o slobodnoj trgovini između Savezne Republike Jugoslavije i Ruske Federacije od 28. avgusta 2008. godine.

U članu 2. Zakona dat je tekst Protokola između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o izuzecima iz režima slobodne trgovine uz Sporazum između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Ruske Federacije o slobodnoj trgovini između Savezne Republike Jugoslavije i Ruske Federacije od 28. avgusta 2008. godine na srpskom jeziku.

Članom 3. Zakona predviđeno je stupanje na snagu Protokola i to tako da Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

IV.FINANSIJSKA SREDSTVA ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Sprovođenje Zakona o potvrđivanju Protokola između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o izuzecima iz režima slobodne trgovine uz Sporazum između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Ruske Federacije o slobodnoj trgovini između Savezne Republike Jugoslavije i Ruske Federacije od 28. avgusta 2008. godine ne iziskuje posebna finansijska sredstva iz budžeta Republike Srbije.

Ostavite komentar