Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o izmeni Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Španije o recipročnom priznavanju i zameni nacionalnih vozačkih dozvola

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA

o

izmeni Sporazuma

između

Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Španije

o recipročnom priznavanju i zameni nacionalnih vozačkih dozvola

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum o izmeni Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Španije o recipročnom priznavanju i zameni nacionalnih vozačkih dozvola, zaključen razmenom nota u Madridu 19. aprila 2017. godine i 24. maja 2017. godine, u originalu na srpskom, španskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma u originalu na srpskom jeziku glasi:

Embajada de la República de Serbia

Velázquez, 3-2° 28001 Madrid

N˚ K365-26/13

VERBALNA NOTA

Ambasada Republike Srbije izražava svoje poštovanje Ministarstvu za inostrane poslove i saradnju Kraljevine Španije i sa pozivom na ekspertske konsultacije, održane u Madridu 13. juna 2013. godine, između delegacije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i Generalne direkcije za saobraćaj Ministarstva unutrašnjih poslova Kraljevine Španije na kojima je razmatrana potreba izmene Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Španije o recipročnom priznavanju i zameni nacionalnih vozačkih dozvola, zaključenog u Madridu razmenom nota od 27. novembra 2008. godine i 9. marta 2009. godine, ima čast da predloži sledeće izmene predmetnog Sporazuma:

dodavanje broja „I”, u tački 4. posle reči: „Aneks”

u tački 4. posle oznake „C+E”, a ispred oznake „D” dodati oznake: „D1,D1+E”

zamena redosleda reči u tački 7 „biće priznato na osnovu tehničkih Tabela ekvivalenata iz Aneksa ovog sporazuma” rečima „biće priznato na osnovu tehničkih Tabela ekvivalenata iz Aneksa I ovog sporazuma”.

Aneks I, koji čini Tabela ekvivalenata srpskih i španskih kategorija vozačkih dozvola, i koja je sastavni deo Sporazuma, menja se Aneksom I koji čini Tabela ekvivalenata srpskih (koje prestaju da važe 10. juna 2017. godine) i španskih vozačkih dozvola i Tabela ekvivalenata srpskih (koje su stupile na snagu 1. januara 2011. godine) i španskih vozačkih dozvola.

Ukoliko je napred izneto prihvatljivo za Vladu Kraljevine Španije, Ambasada Republike Srbije je slobodna da predloži da ova verbalna nota i verbalna nota Ministarstva za inostrane poslove i saradnju Kraljevine Španije kojom se izražava saglasnost čine Sporazum o izmeni Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Španije o recipročnom priznavanju i zameni nacionalnih vozačkih dozvola, koji će se privremeno primenjivati 30 dana od datuma prijema Verbalne note Ministarstva za inostrane poslove i saradnju Kraljevine Španije i koji će stupiti na snagu tridesetog dana od dana prijema poslednjeg obaveštenja kojim se ugovorne strane obaveštavaju diplomatskim putem o ispunjenju unutrašnjih procedura neophodnih za stupanje na snagu.

Tabele ekvivalenata srpskih i španskih kategorija vozačkih dozvola, iz ove verbalne note, označene kao Aneks I, smatraće se sastavnim delom Sporazuma o izmeni Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Španije o recipročnom priznavanju i zameni nacionalnih vozačkih dozvola.

Ambasada Republike Srbije u Kraljevini Španiji koristi i ovu priliku da Ministarstvu za inostrane poslove i saradnju Kraljevine Španije ponovi izraze svog najdubljeg poštovanja.

Madrid, 19. april, 2017. godine

Ministarstvu za inostrane poslove

i saradnju Kraljevine Španije

M a d r i d

ANEKS I

Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Španije o međusobnom priznavanju i zameni nacionalnih vozačkih dozvola

Tabela ekvivalenata između srpskih (koje prestaju da važe 10. juna 2017. godine)

i španskih vozačkih dozvola

španske vozačke dozvole srpske vozačke dozvole A B BE C CE D DE A1 A X B X B+E X C1 C1+E C X C+E X D1 D1+E D X D+E X

Tabela ekvivalenata između srpskih (koje su stupile na snagu 1. januara 2011. godine) i

španskih vozačkih dozvola

španske vozačke dozvole srpske vozačke dozvole AM A B BE C CE D DE A1 A X B X B+E X C1 C1+E C X C+E X D1 D1+E D X D+E X

Tabela ekvivalenata između srpskih (koje su stupile na snagu 1. januara 2011. godine) i španskih vozačkih dozvola

španske vozačke dozvole srpske vozačke dozvole

|AM |A1 |A2 |A |B1 |B |BE |C1 |C1E |C |CE |D1 |D1E |D |DE |F |M | |AM |X | | | | | | | | | | | | | | | | | |A1 | |X | | | | | | | | | | | | | | | | |A2 | | |X | | | | | | | | | | | | | | | |A | | | |X | | | | | | | | | | | | | | |B | | | | | |X | | | | | | | | | | | | |B+E | | | | | | |X | | | | | | | | | | | |C1 | | | | | | | |X | | | | | | | | | | |C1+E | | | | | | | | |X | | | | | | | | | |C | | | | | | | | | |X | | | | | | | | |C+E | | | | | | | | | | |X | | | | | | | |D1 | | | | | | | | | | | |X | | | | | | |D1+E | | | | | | | | | | | | |X | | | | | |D | | | | | | | | | | | | | |X | | | | |D+E | | | | | | | | | | | | | | |X | | | |

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. Ustavni osnov za donošenje zakona

Ustavni osnov za donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma o izmeni Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Španije o recipročnom priznavanju i zameni nacionalnih vozačkih dozvola (u daljem tekstu: Sporazum) sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, prema kojoj je u nadležnosti Narodne skupštine da potvrđuje međunarodne ugovore kada je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II. Razlozi za potvrđivanje Sporazuma

Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Španije o recipročnom priznavanju i zameni nacionalnih vozačkih dozvola sa aneksima, zaključen je razmenom nota u Madridu, 27. novembra 2008. godine i 9. marta 2009. godine u originalu na španskom jeziku.

Nakon toga u Republici Srbiji donet je Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima, koji predviđa nove kategorije vozačkih dozvola, a koje su počele da se izdaju od 1. januara 2011. godine.

Imajući u vidu ovu činjenicu Aneks I, Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Španije o recipročnom priznavanju i zameni nacionalnih vozačkih dozvola, koji sadrži tabelu ekvivalenata srpskih i španskih kategorija vozačkih dozvola, postao je prevaziđen, pa je u skladu sa tim i izvršena izmena pomenutog Sporazuma.

Na neposrednom sastanku eksperata, španska strana je upoznata sa novim zakonskim rešenjima. Tom prilikom dogovoreno je da se Sporazum o izmeni Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Španije o recipročnom priznavanju i zameni nacionalnih vozačkih dozvola, zaključi razmenom verbalnih nota, kao što je učinjeno i sa osnovnim sporazumom koji se menja.

Nadležni organ Republike Srbije je sačinio predlog za odgovarajuću izmenu Sporazuma i dostavio ga španskoj strani na razmatranje.

Sporazum je konačno zaključen razmenom nota K365-26/13 od 19. aprila 2017. godine i 37/15.6 od 24. maja 2017. godine.

Potrebno je da se zaključeni Sporazum potvrdi u Narodnoj skupštini donošenjem zakona o potvrđivanju Sporazuma o izmeni Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Španije o recipročnom priznavanju i zameni nacionalnih vozačkih dozvola.

Primena Sporazuma u interesu je državljana Republike Srbije koji borave u Kraljevini Španiji i omogućiće našim državljanima sticanje španske vozačke dozvole blagovremeno i bez dodatnih finansijskih izdataka.

Imajući u vidu da je u Sporazumu između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Španije o recipročnom priznavanju i zameni nacionalnih vozačkih dozvola ugovorena privremena primena, predloženo je da se isto rešenje usvoji i za ovaj sporazum, a sve u cilju što efikasnijeg delovanja, i stvaranja pravnog osnova za građane Republike Srbije sa prebivalištem u Kraljevini Španiji, da izvrše zamenu važeće nacionalne vozačke dozvole za špansku što je pre moguće.

III. Ocena potrebe finansijskih sredstava za sprovođenje zakona

Za sprovođenje Sporazuma o izmeni Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Španije o recipročnom priznavanju i zameni nacionalnih vozačkih dozvola u 2017. godini nije potrebno obezbediti sredstva iz budžeta Republike Srbije.

Ostavite komentar