Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o tehničkoj i finansijskoj saradnji

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I

VLADE REPUBLIKE TURSKE O TEHNIČKOJ I FINANSIJSKOJ SARADNjI

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o tehničkoj i finansijskoj saradnji, sačinjen u Beogradu, 26. oktobra 2009. godine, u originalu na srpskom, turskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o tehničkoj i finansijskoj saradnji u originalu na srpskom jeziku glasi:

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

OBRAZLOŽENjE

1.Ustavni osnov za donošenje Zakona

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, prema kojem Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

2.Razlozi za donošenje Zakona

Sporazumom između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o tehničkoj i finansijskoj saradnji (u daljem tekstu: Sporazum), čije se potvrđivanje predlaže zakonom, Vlada Republike Srbije i Vlada Republike Turske, u skladu sa svojim unutrašnjim zakonodavstvima, uspostavljaju osnove za omogućavanje projekata i programa tehničke i finansijske pomoći Republici Srbiji koji će podržavati reforme u Republici Srbiji i ublažavati ekonomske i socijalne troškove procesa tržišne transformacije.

Cilj ovog zakona, odnosno Sporazuma, je unapređenje tehničke i finansijske saradnje između Republike Srbije i Republike Turske.

3.Objašnjenje osnovnih pravnih instituta i pojedinačna rešenja

Odredbom člana 1. Zakona, predviđa se potvrđivanje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o tehničkoj i finansijskoj saradnji koji je sačinjen i potpisan u Beogradu, 26. oktobra 2009. godine, u originalu na srpskom, turskom i engleskom jeziku.

U članu 2. Zakona dat je tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o tehničkoj i finansijskoj saradnji, u originalu na srpskom jeziku.

Članom 3. Zakona uređeno je stupanje na snagu ovog zakona i to tako da Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

4.Ocena potrebnih finansijskih sredstava za sprovođenje Zakona

Za sprovođenje ovog zakona nisu potrebna dodatna finansijska sredstva u budžetu Republike Srbije.

Ostavite komentar