Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu F/P 1739 između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije (sa tabelama)

PRILOG 4

TEHNIČKI INDIKATORI

Zemlja: Srbija

Projekat: F/P 1739 (2011) Istraživanje i razvoj (Faza 2)

(2)

Stanovi za iznajmljivanje za mlade naučnike Planirano Realizovano Broj korisnika Broj stambenih jedinica za iznajmljivanje Ukupna izgrađena površina Prosečna površina po stambenoj jedinici (m²) Prosečna površina po osobi (m²) Prosečan prihod naučnika Prosečna životna dob naučnika

(1) (2)

Unapređenje istraživanja i razvoja Trenutno Planirano Realizovano Broj zajedničkih projekata sa privrednim sektorom Broj objavljenih istraživačkih radova u međunarodno priznatim istraživačkim časopisima Iznos sredstava iskorišćenih za istraživanje (donacije i drugo) Procena smanjenja odliva visoko obrazovanih stručnjaka Procenat BDP koji se izdvaja za nauku i razvoj

Informacije koje se dostavljaju pre povlačenja prve tranše.

Informacije koje se dostavljaju po završetku Projekta.

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije-Međunarodni ugovori”

Ostavite komentar