– Fond za razvoj turizma

GLAVA 54.2 – FOND ZA RAZVOJ TURIZMA | |BILANS RASHODA I IZDATAKA PO PROGRAMIMA

Oblast Program Opis Sredstva iz budžeta Sredstva iz ostalih izvora Ukupna sredstva 04 Zajedničke i administrativne službe i opšte javne usluge 01 Prihodi iz budžeta 5.000.000   UKUPNO 5.000.000

 

II OBRAZLOŽENjE FINANSIJSKOG PLANA PO PROGRAMIMA

Šifra programa: 0001 Naziv programa: Razvoj turizma Funkcija: 470-Ostale delatnosti

PROJEKTI I AKTIVNOSTI U OKVIRU PROGRAMA

Aktivnost: 0001-Razvoj turizma

Šifra aktivnosti: 0001 Naziv aktivnosti: Razvoj turizma

RASHODI I IZDACI ZA AKTIVNOST

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 424900 Ostale specijalizovane usluge 01 – Prihodi iz budžeta 5.000.000 UKUPNO 5.000.000 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 5.000.000   UKUPNO 5.000.000

Ostavite komentar