Rešenje o dopunama Rešenja o utvrđivanju liste označenih lica

Na osnovu člana 3. stav 1. tačka 1) Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma („Službeni glasnik RS”, broj 29/15), člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

REŠENJE

o dopunama Rešenja o utvrđivanju liste označenih lica

1. U Rešenju o utvrđivanju liste označenih lica („Službeni glasnik RS”, br. 69/15, 86/15, 97/15, 114/15, 8/16, 15/16 i 29/16), u listi označenih lica utvrđuju se dopune, koje su sastavni deo ovog rešenja.

Utvrđene dopune liste iz stava 1. ove tačke objavljuju se u originalu na engleskom jeziku i u prevodu na srpski jezik. U slučaju bilo kakvog neslaganja merodavan je tekst na engleskom jeziku.

2. Ovo rešenje, u skladu sa zakonom, objavljuje se na internet stranici Vlade Republike Srbije – www.srbija.gov.rs i na internet stranici Uprave za sprečavanje pranja novca – www.apml.gov.rs.

3. Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 337-3290/2016

U Beogradu, 25. marta 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

29. februara 2016. godine, Komitet uspostavljen rezolucijama 1267 (1999), 1989 (2011) i 2253 (2015) odobrio je dolenavedeni unos u Listu sankcija za ISIL (Daeš) i Al Kaidu protiv pojedinaca, grupa, preduzeća i entiteta koji podležu zamrzavanju imovine, zabrani putovanja i embargu na oružje, u skladu sa članom 2 rezolucije SB UN 2253 (2015), usvojene pod Glavom VII Povelje UN:

A. Pojedinci povezani sa ISIL (Daeš) i Al-Kaidom

QDi. 371 Ime: 1: ABD AL-BASET 2: AZOUZ 3: neprimenjivo 4: neprimenjivo

Zvanje: neprimenjivo Označenje: neprimenjivo Datum rođenja: 7. februar 1966. Mesto rođenja: Doma, Libija Visoko pouzdan alijas: a) Abdelbased Azouz b) Abdul Baset Azouz Manje pouzdani alijasi: AA (inicijali) Nacionalnost: libijska Broj pasoša: a) libijski pasoš broj 223611 b) britanski pasoš broj C00146605 Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: Libija (poslednja poznata lokacija) Na listi od: 29. februara 2016. godine Druge informacije: Ključni operativac Al-Kaide (QDe.004). Pod rukovodstvom Aiman al-Zavahirija (QDi.006), regrutovao 200 militanata u istočnim delovima Libije.

QDi. 372 Ime: 1: GULMUROD 2: KHALIMOV 3: neprimenjivo 4: neprimenjivo

Zvanje: neprimenjivo Označenje: neprimenjivo Datum rođenja: a) 14. maj 1975. b) oko 1975. Mesto rođenja: a) Oblast Varzob, Tadžikistan b) Dušanbe, Tadžikistan Visoko pouzdan alijas: neprimenjivo Manje pouzdani alijasi: neprimenjivo Nacionalnost: tadžikistanska Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: Sirijska Arapska Republika (lokacija od septembra 2015) Na listi od: 29. februara 2016. godine Druge informacije: Vojni stručnjak, stacioniran u Siriji, član i osoba koja se bavi regrutacijom za Islamsku državu Iraka i Levanta (ISIL), koja se na listi nalazi kao Al Kaida u Iraku (QDe.115). Tražen od strane Vlade Tadžikistana.

QDi. 374 Ime: 1: NUSRET 2: IMAMOVIĆ 3: neprimenjivo 4: neprimenjivo

Zvanje: neprimenjivo Označenje: neprimenjivo Datum rođenja: a) 26. septembar 1971. b) 26. septembar 1977. Mesto rođenja: neprimenjivo Visoko pouzdan alijas: Nusret Sulejman Imamović Manje pouzdani alijasi: neprimenjivo Nacionalnost: bosanska Broj pasoša: a) pasoš Bosne i Hercegovine broj 349054 b) pasoš Bosne i Hercegovine broj 3490054 Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: Sirijska Arapska Republika (lokacija od septembra 2015) Na listi od: 29. februara 2016. godine Druge informacije: Veruje se da se bori na strani Fronta Al-Nusra za narod Levanta (QDe.137) u Sirijskoj Arapskoj Republici i prijavljeno je da je od aprila 2015. lider u grupi.

QDi. 377 Ime: 1: MUHANAD 2: AL-NAJDI 3: neprimenjivo 4: neprimenjivo

Zvanje: neprimenjivo Označenje: neprimenjivo Datum rođenja: a) 19. maj 1984. Mesto rođenja: al-Duvadmi, Saudijska Arabija Visoko pouzdan alijas: ‘Ali Manahi’ ‘Ali al-Mahajdali al-‘Utajbi Manje pouzdani alijasi: Ghasan al-Tajiki Nacionalnost: saudijska Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 29. februara 2016. godine Druge informacije: Pomagač Al-Kaide (QDe.004) stacionira u Siriji. Bar od 2010. godine umešan u razvijanje improvizovanih eksplozivnih naprava koje se koriste u Avganistanu i Sirijskoj Arapskoj Republici.

QDi. 383 Ime: 1: MORAD 2: LABOUDI 3: neprimenjivo 4: neprimenjivo

Zvanje: neprimenjivo Označenje: neprimenjivo Datum rođenja: 26. februar 1993. Mesto rođenja: Maroko Visoko pouzdan alijas: neprimenjivo Manje pouzdani alijasi: a) Abu Ismail b) Abu Ismail al-Maghribi Nacionalnost: marokanska Broj pasoša: marokanski pasoš broj UZ6430184 Nacionalni identifikacioni broj: marokanski nacionalni identifikacioni broj CD595054 Adresa: Turska Na listi od: 29. februara 2016. godine Druge informacije: Pomagač stranim terorističkim borcima prilikom putovanja u Sirijsku Arapsku Republiku radi pridruživanja Islamskoj državi Iraka i Levanta (ISIL), koja se na listi nalazi kao Al Kaida u Iraku (QDe.115).

QDi. 384 Ime: 1: ALI MUSA 2: AL-SHAVAKH 3: neprimenjivo 4: neprimenjivo

Zvanje: neprimenjivo Označenje: neprimenjivo Datum rođenja: 1973. Mesto rođenja: Selo Sahl, provincija Raka, Sirijska Arapska Republika Visoko pouzdan alijas: a)’Ali Musa al-Shavagh b) ‘Ali Musa al-Shavagh v) Ali al-Hamoud al-Shavakh g) Ibrahim al-Shavvakh d) Muhamad ‘Ali al-Shavakh Manje pouzdani alijasi: a) Abu Lukman b) Ali Hamud v) Abdulah Shuvar al-Aujajd g) Ali Avas d) ‘Ali Dervish đ) ‘Ali al-Hamud e) Abu Lukman al-Sahl ž) Abu Lukman al-Suri z)Abu Ajjub Nacionalnost: sirijska Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: Sirijska Arapska Republika Na listi od: 29. februara 2016. godine Druge informacije: Lider Islamske države Iraka i Levanta (ISIL), koja se na listi nalazi kao Al Kaida u Iraku (QDe.115). Od juna 2015. godine al-Shavakh je bio ISIL-ov guverner Alepa.

QDi. 385 Ime: 1: HASAN 2: AL-SALAHAIN 3: SALIH 4: AL-SHA’ARI

Zvanje: neprimenjivo Označenje: neprimenjivo Datum rođenja: 1975. Mesto rođenja: Derna, Libija Visoko pouzdan alijas: Husain al-Salihin Salih al-Sha’iri Manje pouzdani alijasi: Abu Habib al-Libi b) Hasan Abu Habib Nacionalnost: libijska Broj pasoša: libijski pasoš broj 542858 Nacionalni identifikacioni broj: libijski nacionalni identifikacioni broj 55252, izdat u Derni, Libija Adresa: Libija Na listi od: 29. februara 2016. godine Druge informacije: Pomagač Islamske države Iraka i Levanta (ISIL), koja se na listi nalazi kao Al Kaida u Iraku (QDe.115).

QDi. 386 Ime: 1: MOUNIR 2: BEN DHAOU 3: BEN BRAHIM 4: BEN HELAL

Zvanje: neprimenjivo Označenje: neprimenjivo Datum rođenja: 10. maj 1983. Mesto rođenja: Ben Guerdane, Tunis Visoko pouzdan alijas: neprimenjivo Manje pouzdani alijasi: a) Mounir Helel b) Mounir Hilel v) Abu Rahmah g) Abu Mariam al-Tunisi Nacionalnost: tunižanska Broj pasoša neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 29. februara 2016. Druge informacije: Pomagač stranim terorističkim borcima, sa iskustvom u uspostavljanju i obezbeđivanju ruta kretanja. Duboko uključen u obezbeđivanje materijalne podrške organizaciji Al-Kaide u islamskom Magrebu (QDe. 014)u severnoj Africi. Pomaže putovanja terorističkih boraca kroz severnu Afriku i Sirijsku Arapsku Republiku, u cilju priključivanja Islamskoj državi Iraka i Levanta (ISIL), koja se na listi nalazi kao Al Kaida u Iraku (QDe.115).

QDi. 387 Ime: 1: MOHAMED 2: ABDEL-HALIM 3: HEMAIDA 4: SALEH

Zvanje: neprimenjivo Označenje: neprimenjivo Datum rođenja: a) 22.septembar 1988. b) 22. septembar 1989. Mesto rođenja: Aleksandrija, Egipat Visoko pouzdani alijasi: a) Muhamad Hameida Saleh b) Muhamad Abd-al-Halim Humajdah v) Faris Baluchistan Manje pouzdan alijas: neprimenjivo Nacionalnost: egipatska Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: Egipat Na listi od: 29. februara 2016. Druge informacije: Član Al-Kaide (QDe.004). Uključen u regrutovanje bombaša samoubica, koji odlaze u Sirijsku Arapsku Republiku i učestvuje u planiranju terorističkih aktivnosti usmerenih protiv meta u Evropi. Uhapšen u Kairu, Egipat, 2013. godine.

QDi. 388 Ime: 1: SALIM 2: BENGHALEM 3: neprimenjivo 4: neprimenjivo

Zvanje: neprimenjivo Označenje: neprimenjivo Datum rođenja: 6. jul 1980. Mesto rođenja: Burž la Rein, Francuska Visoko pouzdan alijas: neprimenjivo Manje pouzdan alijas: neprimenjivo Nacionalnost: francuska Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: Sirijska Arapska Republika (od septembra 2015) Na listi od: 29. februara 2016. Druge informacije: Francuski nasilni ekstremista stacioniran u Siriji i član Islamske države Iraka i Levanta (ISIL), koja se na listi nalazi kao Al Kaida u Iraku (QDe.115). Izdat je Evropski nalog za njegovo hapšenje.

QDi. 389 Ime: 1: ABU UBAJDAH 2: JUSUF 3: AL-ANABI 4: neprimenjivo

Zvanje: neprimenjivo Označenje: neprimenjivo Datum rođenja: 7. februar 1969. Mesto rođenja: Anaba, Alžir Visoko pouzdani alijasi: a) Abou Obejda Jousef Al-Anabi b) Abu-Ubajdah Jusuf Al-Inabi Manje pouzdani alijasi: a) Mebrak Jazid b) Joucef Abu Obeida v) Mibrak Jazid g) Jusif Abu Obajda Jazid d) Jazid Mebrak đ) Jazid Mabrak e) Jusuf Abu Ubajdah ž) Abou Joucef Nacionalnost: alžirska Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: Alžir Na listi od: 29. februara 2016. Druge informacije: Vođa organizacije Al-Kaida u islamskom Magrebu (AQIM) (QDe.014). Dostupna je slika koju je moguće uključiti u Specijalnu napomenu INTERPOL – SB UN.

B. Entiteti i druge grupe povezane sa ISIL (Daeš) i Al-Kaidom

QDe. 149 Ime: HARAKAT SHAM AL-ISLAM

Alijas: a) Haraket Sham al-Islam b) Sham al-Islam v) Sham al-Islam Pokret Ranije poznata kao: neprimenjivo Adresa: Sirijska Arapska Republika Na listi od: 29. februara 2016. Druge informacije: Teroristička organizacija pod marokanskim vođstvom oformljena u avgustu 2013. godine i deluje u Sirijskoj Arapskoj Republici. Prvenstveno je sačinjavaju strani teroristički borci i povezana je sa Frontom Al-Nusra za narod Levanta (QDe.137).

On 29 February 2016, the Security Council Committee pursuant to resolutions 1267 (1999), 1989 (2011) and 2253 (2015) concerning ISIL (Da’esh), Al-Qaida and associated individuals, groups, undertakings and entities approved the addition of the entries specified below to its Al-Qaida Sanctions List of individuals and entities subject to the assets freeze, travel ban and arms embargo set out in paragraph 2 of Security Council resolution 2253 (2015) adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations.

A. Individuals associated with ISIL (Da’esh) and Al-Qaida

QDi.371 Name: 1: ABD AL-BASET 2: AZZOUZ 3: na 4: na

Title: na Designation: na DOB: 7 Feb. 1966 POB: Doma, Libya Good quality a.k.a.: a) Abdelbassed Azouz b) Abdul Baset Azouz Low quality a.k.a.: a) AA (initials) Nationality: Libyan Passport no.: a) Libyan passport number 223611 b) British passport number C00146605 National identification no.: na Address: Libya (last known location) Listed on: 29 Feb. 2016 Other information: Key operative in Al-Qaida (QDe.004). Under the direction of Aiman al-Zawahiri (QDi.006), recruited 200 militants in the eastern part of Libya.

QDi.372 Name: 1: GULMUROD 2: KHALIMOV 3: na 4: na

Title: na Designation: na DOB: a) 14 May 1975 b) approximately 1975 POB: a) Varzob area, Tajikistan b) Dushanbe, Tajikistan Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na Nationality: Tajikistan Passport no.: na National identification no.: na Address: Syrian Arab Republic (location as at Sep. 2015) Listed on: 29 Feb. 2016 Other information: Syria-based military expert, member and recruiter of Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115).  Wanted by the Government of Tajikistan.

QDi.374 Name: 1: NUSRET 2: IMAMOVIC 3: na 4: na

Title: na Designation: na DOB: a) 26 Sep. 1971 b) 26 Sep. 1977 POB: na Good quality a.k.a.:  Nusret Sulejman Imamovic Low quality a.k.a.: na Nationality: Bosnia and Herzegovina Passport no.: a) Bosnia and Herzegovina passport number 349054 b) Bosnia and Herzegovina passport number 3490054 National identification no.: na Address: Syrian Arab Republic (location as at Sep. 2015) Listed on: 29 Feb. 2016 Other information: Believed to be fighting with Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137) in Syrian Arab Republic and reported to be a leader in the group as of Apr. 2015.

QDi.377 Name: 1: MUHANNAD 2: AL-NAJDI 3: na 4: na

Title: na Designation: na DOB: 19 May 1984 POB: al-Duwadmi, Saudi Arabia Good quality a.k.a.: ‘Ali Manahi ‘Ali al-Mahaydali al-‘Utaybi Low quality a.k.a.: Ghassan al-Tajiki Nationality: Saudi Arabian Passport no.: na National identification no.: na Address: na Listed on: 29 Feb. 2016 Other information: Syria-based Al-Qaida (QDe.004) facilitator. Involved in the development of improvised explosive devices for use in Afghanistan and Syrian Arab Republic since at least 2010.

QDi.383 Name: 1: MORAD 2: LAABOUDI 3: na 4: na

Title: na Designation: na DOB: 26 Feb.1993 POB: Morocco Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: a) Abu Ismail b) Abu Ismail al-Maghribi Nationality: Moroccan Passport no.: Moroccan passport number UZ6430184 National identification no.: Moroccan national identity number CD595054 Address: Turkey Listed on: 29 Feb. 2016 Other information: Facilitator for travel of foreign terrorist fighters to join Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115), in Syrian Arab Republic.

QDi.384 Name: 1: ALI MUSA 2: AL-SHAWAKH 3: na 4: na

Title: na Designation: na DOB: 1973 POB: Sahl Village, Raqqa Province, Syrian Arab Republic Good quality a.k.a.: a) ‘Ali Musa al-Shawagh b) ‘Ali Musa al-Shawagh c) Ali al-Hamoud al-Shawakh d) Ibrahim al-Shawwakh e) Muhammad ‘Ali al-Shawakh Low quality a.k.a.: a) Abu Luqman b) Ali Hammud c) Abdullah Shuwar al-Aujayd d) Ali Awas e) ‘Ali Derwish f) ‘Ali al-Hamud g) Abu Luqman al-Sahl h) Abu Luqman al-Suri i) Abu Ayyub Nationality: Syrian Passport no.: na National identification no.: na Address: Syrian Arab Republic Listed on: 29 Feb. 2016 Other information: A leader of Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). As of Jun, 2015, al-Shawakh was the ISIL governor of Aleppo.

QDi.385 Name: 1: HASAN 2: AL-SALAHAYN 3: SALIH 4: AL-SHA’ARI

Title: na Designation: na DOB: 1975 POB: Derna, Libya Good quality a.k.a.: Husayn al-Salihin Salih al-Sha‘iri Low quality a.k.a.: a) Abu Habib al-Libi b) Hasan Abu Habib Nationality: Libyan Passport no.: Libyan passport number 542858 National identification no.: Libyan national identification number 55252, issued in Derna, Libya Address: Libya Listed on: 29 Feb. 2016 Other information: Facilitator for Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115).

QDi.386 Name: 1: MOUNIR 2: BEN DHAOU 3: BEN BRAHIM 4: BEN HELAL

Title: na Designation: na DOB: 10 May 1983 POB: Ben Guerdane, Tunisia Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: a) Mounir Helel b) Mounir Hilel c) Abu Rahmah d) Abu Maryam al-Tunisi Nationality: Tunisian Passport no.: na National identification no.: na Address: na Listed on: 29 Feb. 2016 Other information: Foreign terrorist fighter facilitator experienced in establishing and securing travel routes. Deeply involved in providing material support to the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QDe.014) in North Africa. Assisted foreign terrorist fighters’ travel throughout North Africa and to Syrian Arab Republic to join Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115).

QDi.387 Name: 1: MOHAMMED 2: ABDEL-HALIM 3: HEMAIDA 4: SALEH

Title: na Designation: na DOB: a) 22 Sep. 1988 b) 22 Sep. 1989 POB: Alexandria, Egypt Good quality a.k.a.: a) Muhammad Hameida Saleh b) Muhammad Abd-al-Halim Humaydah c) Faris Baluchistan Low quality a.k.a.: na Nationality: Egyptian Passport no.: na National identification no.: na Address: Egypt Listed on: 29 Feb. 2016 Other information: Member of Al-Qaida (QDe.004). Involved in recruiting suicide bombers to go to Syrian Arab Republic and planning terrorist activities against targets in Europe. Arrested in Cairo, Egypt in 2013.

QDi.388 Name: 1: SALIM 2: BENGHALEM 3: na 4: na

Title: na Designation: na DOB: 6 Jul. 1980 POB: Bourg la Reine, France Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na Nationality: French Passport no.: na National identification no.: na Address: Syrian Arab Republic (as at Sep. 2015) Listed on: 29 Feb. 2016 Other information: Syria-based French violent extremist and member of Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Subject to a European Arrest Warrant.

QDi.389 Name: 1: ABU UBAYDAH 2: YUSUF 3: AL-ANABI 4: na

Title: na Designation: na DOB: 7 Feb. 1969 POB: Annaba, Algeria Good quality a.k.a.: a) Abou ObeJda Youssef AI-Annabi b) Abu-Ubaydah Yusuf Al-lnabi Low quality a.k.a.: a) Mebrak Yazid b) Youcef Abu Obeida c) Mibrak Yazid d) Yousif Abu Obayda Yazid e) Yazid Mebrak f) Yazid Mabrak g) Yusuf Abu Ubaydah h) Abou Youcef Nationality: Algerian Passport no.: na National identification no.: na Address: Algeria Listed on: 29 Feb. 2016 Other information: A leader of the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (AQIM) (QDe.014). Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice.

B. Entities and other groups associated with ISIL (Da’esh) and Al-Qaida

QDe.149 Name: HARAKAT SHAM AL-ISLAM

A.k.a.: a) Haraket Sham al-Islam b) Sham al-Islam c) Sham al-Islam Movement F.k.a.: na Address: Syrian Arab Republic Listed on: 29 Feb. 2016 Other information: Moroccan-led terrorist organization formed in Aug. 2013 and operating in Syrian Arab Republic. Principally composed of foreign terrorist fighters and associated with AI-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137).

Ostavite komentar